Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã;Sơn Cẩm -H;Phú Lương Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 17:00

30-11-2023

Xóm: Khuôn Cướm Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

30-11-2023

Xóm: Khuôn Lặng Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

30-11-2023

Xóm: Khe Khoang Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

30-11-2023

Xóm: Na Pháng Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

30-11-2023

Xóm: Làng Muông Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

30-11-2023

Xóm: Đin Đeng Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

30-11-2023

Xóm: Bản Cái II Điện lực Phú Lương 10:00 - 12:00

30-11-2023

Xóm: Suối Bốc Điện lực Phú Lương 10:00 - 12:00

30-11-2023

Xóm: Na Hiên Điện lực Phú Lương 14:00 - 15:30

30-11-2023

Xóm: Bắc Bé Điện lực Phú Lương 14:00 - 15:30

30-11-2023

Xóm: Làng Nông 2 Điện lực Phú Lương 14:00 - 15:30

30-11-2023

Xóm: Khuân Lặng Điện lực Phú Lương 15:30 - 17:30

30-11-2023

Xóm: Ao Then Điện lực Phú Lương 15:30 - 17:30

30-11-2023

Xóm: Đồng Đình Điện lực Phú Lương 15:30 - 17:30

30-11-2023

Xóm: Khe Mác Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

01-12-2023

Xóm: Đồng Phủ Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

01-12-2023

Xóm: Đá Mài Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

01-12-2023

Xóm: Khe Mác II Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

01-12-2023

Xóm: Đồng Phủ Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

01-12-2023

Xóm: Đồng Danh Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

01-12-2023

Xóm: Đồng Xiền Điện lực Phú Lương 10:30 - 12:00

01-12-2023

Xóm: Suối Bén Điện lực Phú Lương 10:30 - 12:00

01-12-2023

Xóm: Đồng Danh 2 Điện lực Phú Lương 10:30 - 12:00

01-12-2023

Xóm: Ba Họ Điện lực Phú Lương 14:00 - 15:30

01-12-2023

Xóm: Yên Thủy 1 Điện lực Phú Lương 14:00 - 15:30

01-12-2023

Xóm: Suối Bén Điện lực Phú Lương 14:00 - 15:30

01-12-2023

Xóm: Yên Thủy 3 Điện lực Phú Lương 15:30 - 17:30

01-12-2023

Xóm: Yên Phú Điện lực Phú Lương 15:30 - 17:30

01-12-2023

Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Phú Lương Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xóm: Đồng Danh Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:00

29-11-2023

Xóm: Quyết Tiến Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:00

29-11-2023

Xóm: Toàn Thắng 2 Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:00

29-11-2023

Xóm: Khe Xiêm Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:00

29-11-2023

Xóm: Bản Pháng 3 Điện lực Phú Lương 09:30 - 11:30

29-11-2023

Xóm: Làng Bầu Điện lực Phú Lương 09:30 - 11:30

29-11-2023

Xóm: Hái Hoa Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

29-11-2023

Xóm: Bản Pháng 2 Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

29-11-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật