Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã;Sơn Cẩm-Huyện Phú Lương Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 13:00

03-04-2023

Xóm: Bản cái Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

04-04-2023

Xóm: Cổ Lũng 9 Điện lực Phú Lương 07:30 - 10:00

04-04-2023

Xóm: Làng Ngói Điện lực Phú Lương 09:30 - 12:00

04-04-2023

Xóm: Bản Cái Điện lực Phú Lương 07:30 - 12:30

05-04-2023

Xóm: Bản cái II Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

06-04-2023

Xóm: Khe Mác Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

07-04-2023

Xóm: Khe Mác Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

08-04-2023

Lịch cúp điện Phú Lương - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Phú Lương Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TT Đu Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

TDP: Dương Tự Minh, Xóm Vườn Thông Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch, yên Lạc Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Yên Đổ Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương, TT Giang Tiên Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

TBA: Phú Sơn 7 Điện lực Phú Lương 07:30 - 12:00

31-03-2023

xã:Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

TT Đu Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

TDP Dương Tự Minh, Xóm VườnThông Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

Xã: Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch, Yên Lạc Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

Xã: Yên Đổ Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

Xã: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương, TT Giang Tiên Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

Xã: yên Trạch Điện lực Phú Lương 06:00 - 14:00

30-03-2023

Xã: Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô Điện lực Phú Lương 16:00 - 19:00

28-03-2023

Xã: Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô Điện lực Phú Lương 06:00 - 08:30

28-03-2023

Xóm Phấn Mễ, Phố Giá Điện lực Phú Lương 06:00 - 19:00

28-03-2023

Xóm : Tức Tranh 1, Đồng Lường Điện lực Phú Lương 06:00 - 19:00

28-03-2023

Xóm : Đan Khê Điện lực Phú Lương 06:00 - 19:00

28-03-2023

Xã: Phấn Mễ Điện lực Phú Lương 18:00 - 19:00

27-03-2023

Xóm: Làng Lân, Hái Hoa, Làng Bầu Điện lực Phú Lương 16:00 - 18:30

27-03-2023

Xóm: Làng Lân, Hái Hoa, Làng Bầu Điện lực Phú Lương 06:00 - 08:30

27-03-2023

Xã: Phấn Mễ Điện lực Phú Lương 06:00 - 08:00

27-03-2023

Xóm: Làng Bầu Điện lực Phú Lương 06:00 - 18:30

27-03-2023

Xóm: làng Trò, Mỹ Khánh, Tân Bình Điện lực Phú Lương 06:00 - 19:00

27-03-2023

Xóm: Làng Bún 1+2, CT Ngạch Phấn Mễ, Mỏ Thanh Làng Bún Điện lực Phú Lương 06:00 - 19:00

27-03-2023

Xã;Sơn Cẩm-Huyện Phú Lương Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 14:00

21-03-2023

Xã;Sơn Cẩm-Huyện Phú Lương Điện lực TP Thái Nguyên 05:30 - 18:00

21-03-2023

Xóm: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương Điện lực Phú Lương 16:00 - 18:30

16-03-2023

Xóm: Phú Thành Điện lực Phú Lương 05:00 - 18:30

16-03-2023

Xóm: Tiến Bộ Điện lực Phú Lương 05:00 - 18:30

16-03-2023

Xóm: Đồng Rôm Điện lực Phú Lương 05:00 - 18:30

16-03-2023

Xóm: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương Điện lực Phú Lương 05:00 - 08:00

16-03-2023

Xã: Phủ Lý Điện lực Phú Lương 16:00 - 18:30

15-03-2023

Xóm: Tân Chính, Đồng Cháy Điện lực Phú Lương 05:00 - 18:30

15-03-2023

Xã: Phủ Lý Điện lực Phú Lương 05:00 - 08:00

15-03-2023

Xóm: Na Mọn, Khuôn Rây, Bản Eng Điện lực Phú Lương 05:00 - 18:30

15-03-2023

Mỏ than Làng Bún Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:00

14-03-2023

Xã: yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch, Yên Lạc Điện lực Phú Lương 11:30 - 12:00

14-03-2023

Xóm Bằng Ninh Điện lực Phú Lương 07:30 - 13:00

14-03-2023

Xóm Động Đạt 6+7, Ao Trám Điện lực Phú Lương 06:00 - 12:00

14-03-2023

Xã: Yên Trạch Điện lực Phú Lương 16:00 - 18:30

12-03-2023

Xã: Yên Trạch Điện lực Phú Lương 05:00 - 07:30

12-03-2023

Xã: Yên Trạch Điện lực Phú Lương 05:00 - 18:30

12-03-2023

Xã: Yên Ninh, Yên Trạch Điện lực Phú Lương 16:00 - 19:00

11-03-2023

Xã: Yên Ninh, Yên Trạch Điện lực Phú Lương 05:00 - 08:30

11-03-2023

Xã: Yên Trạch Điện lực Phú Lương 05:00 - 19:00

11-03-2023

Xóm: yên Ninh3, Đồng Phủ Điện lực Phú Lương 05:00 - 19:00

11-03-2023

Xóm: yên Ninh1, Khe Khoang Điện lực Phú Lương 05:00 - 19:00

11-03-2023

TBA: Cty TNHH chè Thành Hưng Điện lực Phú Lương 10:30 - 12:00

09-03-2023

TBA: CtyTNHHTM Thái Hà Dương Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

09-03-2023

TBA: Mỏ than Làng Bún Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

09-03-2023

Xóm Làng Muông Điện lực Phú Lương 10:30 - 12:00

07-03-2023

Xóm Cây Thị Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

07-03-2023

Xóm Mãn Quang Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

07-03-2023

Xóm: Tân Bình Điện lực Phú Lương 16:00 - 17:30

01-03-2023

Xóm: Phấn Mễ, làng Mai Điện lực Phú Lương 15:00 - 16:30

01-03-2023

Trung Đoàn 567 Điện lực Phú Lương 15:00 - 16:00

01-03-2023

Xóm: Đá Mài Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:00

01-03-2023

Xóm: Khe Khoang Điện lực Phú Lương 10:30 - 12:00

01-03-2023

Xóm: Đồng Phủ Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

01-03-2023

Xóm: Bằng Ninh Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

01-03-2023

Xóm: Gốc Gạo Điện lực Phú Lương 16:00 - 17:30

28-02-2023

Xóm Tức Tranh 4 Điện lực Phú Lương 15:00 - 16:30

28-02-2023

Xóm: Tức Tranh Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:00

28-02-2023

Xóm: Phú Thành Điện lực Phú Lương 10:00 - 12:00

28-02-2023

Xóm: Kết Thành Điện lực Phú Lương 09:00 - 10:30

28-02-2023

Xóm: Tân Chính, Đồng Cháy Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:00

28-02-2023

Xã;Sơn Cẩm-Huyện Phú Lương Điện lực TP Thái Nguyên 10:00 - 11:30

22-02-2023

Xóm: Khe Thương Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:30

15-02-2023

Xóm: Tiến Bộ Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:30

15-02-2023

Xóm: Xóm Hạ Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:30

15-02-2023

Xóm: Tiến Bộ Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:30

15-02-2023

Xóm: Tiến Bộ Điện lực Phú Lương 10:40 - 12:40

15-02-2023

Xóm: Na Tủn Điện lực Phú Lương 09:00 - 11:30

15-02-2023

Xóm: Thâm Đông Điện lực Phú Lương 09:00 - 11:30

15-02-2023

Xóm Phú Thành Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

15-02-2023

Xóm Nà Pặng Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

15-02-2023

Xóm: Làng Đông Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:30

14-02-2023

Xóm: Thống Nhất Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:30

14-02-2023

Xóm: Cổ Lũng 9 Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:30

14-02-2023

Xóm: Liên Hồng 5 Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:30

14-02-2023

Xóm: Cổ Lũng 8 Điện lực Phú Lương 09:00 - 12:00

14-02-2023

Xóm: Trung Thành Điện lực Phú Lương 09:00 - 12:00

14-02-2023

Xóm: Cổ Lũng 1 Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

14-02-2023

Xóm: Bình Long Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

14-02-2023

Xóm: Bản Pháng 3 Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:30

13-02-2023

Xóm: Tân Bình Điện lực Phú Lương 15:00 - 17:30

13-02-2023

Xóm: Đồng Tiến Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:00

13-02-2023

Xóm: Làng Bầu Điện lực Phú Lương 13:30 - 15:00

13-02-2023

Xóm: Làng Cọ, Phú Yên Điện lực Phú Lương 09:00 - 12:00

13-02-2023

Xóm: Quyết Thắng Điện lực Phú Lương 09:00 - 12:00

13-02-2023

Xóm: Cầu Bình 1 Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

13-02-2023

Xóm: TT Đu 1 Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

13-02-2023

Xóm: Làng Phan Điện lực Phú Lương 13:30 - 17:00

08-02-2023

Xóm: Liên Hồng Điện lực Phú Lương 09:00 - 12:00

08-02-2023

Xóm: Thâm Găng Điện lực Phú Lương 07:30 - 09:30

08-02-2023

Xóm: Yên Ninh 2 Điện lực Phú Lương 13:30 - 17:00

07-02-2023

Xã: Yên Ninh Điện lực Phú Lương 08:30 - 09:30

07-02-2023

Xóm: Yên Ninh 3 Điện lực Phú Lương 07:30 - 12:00

07-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật