Lịch cúp điện Đại Từ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đại Từ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Đại Từ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đại Từ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đại Từ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã: Tân Linh, Phục Linh Điện lực Đại Từ 06:00 - 09:00

01-04-2023

TT Hùng Sơn, Các xã: Tiên Hội, Hoàng nông Điện lực Đại Từ 06:00 - 09:00

01-04-2023

TT Hùng Sơn, xã Tiên Hội, Hoàng Nông Điện lực Đại Từ 06:00 - 06:05

01-04-2023

Các xã: Tân Linh, Phục Linh Điện lực Đại Từ 06:00 - 09:00

01-04-2023

Một phần xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

01-04-2023

Xã: Tân Linh, Phục Linh Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

01-04-2023

TT Hùng Sơn, xã Tiên Hội, Hoàng Nông Điện lực Đại Từ 09:00 - 09:05

01-04-2023

Lịch cúp điện Đại Từ - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Đại Từ Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã: Tiên Hội, Bản Ngoại, Phú Xuyên, La Bằng, Na Mao, Yên Lãng Điện lực Đại Từ 09:00 - 09:05

31-03-2023

Các xã: Phú Lạc, Phú Cường, Phúc Lương, Đức Lương, Minh Tiến Điện lực Đại Từ 09:00 - 09:05

31-03-2023

Một phần xã Minh Tiến Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Xóm Đồng Ninh xã Bản Ngoại Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Xóm Phúc Lẩm xã Bản Ngoại Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Một phần xã Yên Lãng Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Các xã: Tiên Hội, Bản Ngoại, Phú xuyên, La Bằng, na Mao, Yên Lãng Điện lực Đại Từ 06:00 - 06:05

31-03-2023

Các xã: Phú Lạc, Phú Cường, Phúc Lương, Đức Lương, Minh Tiến Điện lực Đại Từ 06:00 - 06:05

31-03-2023

Xã Bình thuận, Lục Ba, Vạn Thọ, một phần xã Ký Phú Điện lực Đại Từ 17:00 - 18:30

28-03-2023

Xã Vạn Thọ, Một phần xã Lục Ba, Ký Phú Điện lực Đại Từ 06:30 - 17:00

28-03-2023

Xã: Bình Thuận, Lục Ba, Vạn Thọ Điện lực Đại Từ 05:00 - 06:30

28-03-2023

Xã: Ký Phú,Văn Yên, Cát Nê, Quân Chu Điện lực Đại Từ 05:00 - 05:05

28-03-2023

DN Nguyễn Thanh Hoàng Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

25-03-2023

Cty May Tuấn Tú Điện lực Đại Từ 10:00 - 11:30

25-03-2023

DN Đặng Văn Hưng Điện lực Đại Từ 09:40 - 11:30

25-03-2023

DN Bình Mai Điện lực Đại Từ 08:00 - 09:30

25-03-2023

DN Nguyễn Văn Dũng Điện lực Đại Từ 08:00 - 09:30

25-03-2023

Xã: Cát Nê, Quân Chu Điện lực Đại Từ 17:00 - 17:05

16-03-2023

Xã: Quân Chu Điện lực Đại Từ 14:05 - 17:00

16-03-2023

Xóm Chiểm, Xóm Tân Tiến - Xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 14:05 - 17:00

16-03-2023

Xã: Cát Nê, Quân Chu Điện lực Đại Từ 14:00 - 14:05

16-03-2023

Xóm Chiểm, Tân Tiến - Xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 05:00 - 14:00

16-03-2023

Một phần Xã Cù Vân, An Khánh, Hà Thượng Điện lực Đại Từ 16:00 - 17:30

15-03-2023

Xóm 5 xã Hà Thượng Điện lực Đại Từ 06:30 - 10:00

15-03-2023

Một phần xã Cù vân Điện lực Đại Từ 06:30 - 16:00

15-03-2023

Một phần Xã Cù Vân, An Khánh, Hà Thượng Điện lực Đại Từ 05:00 - 06:30

15-03-2023

Xã: Tiên Hội, Bản Ngoại, Phú Xuyên, La Bằng, Na Mao, Yên Lãng Điện lực Đại Từ 17:00 - 18:30

14-03-2023

Xóm Phú Thịnh - TT Hùng Sơn Điện lực Đại Từ 08:00 - 11:00

14-03-2023

Một phần xã yên Lãng Điện lực Đại Từ 06:30 - 17:00

14-03-2023

Xã Na Mao Điện lực Đại Từ 06:30 - 17:00

14-03-2023

Một phần Xã Bản Ngoại Điện lực Đại Từ 06:30 - 17:00

14-03-2023

Một phần Xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 06:30 - 17:00

14-03-2023

Một phần Xã Yên Lãng Điện lực Đại Từ 05:00 - 07:00

14-03-2023

Xã: Tiên Hội, Bản Ngoại, Phú Xuyên, La Bằng, Na Mao, Yên Lãng Điện lực Đại Từ 05:00 - 06:30

14-03-2023

Xóm Đầm Pháng xã Mỹ Yên Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

13-03-2023

Xóm La lang xã Cát Nê Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

13-03-2023

Một phần xã Khôi Kỳ Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:15

13-03-2023

Một phần xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

13-03-2023

Một phần xã Yên lãng Điện lực Đại Từ 10:40 - 12:00

13-03-2023

Xóm Đồng mương xã Cát Nê Điện lực Đại Từ 10:00 - 11:30

13-03-2023

Một phần xã Yên lãng Điện lực Đại Từ 09:10 - 10:30

13-03-2023

Xóm 6 xã Hà Thượng Điện lực Đại Từ 07:30 - 09:30

13-03-2023

Một phần xã Yên lãng Điện lực Đại Từ 07:30 - 09:00

13-03-2023

Xóm Tân tiến xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

10-03-2023

Một phần xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

10-03-2023

Một phần xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:45

10-03-2023

Xóm Đồng Hàng xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

10-03-2023

Xóm Thậm Thình xã Cát Nê Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

10-03-2023

Một phần xã Cát Nê Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:45

10-03-2023

Xóm Chiểm xã Quân Chu Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:45

10-03-2023

Một phần xã Văn Yên Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

09-03-2023

Một phần xã Cát Nê Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

09-03-2023

Xóm Cả xã Ký Phú Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:15

09-03-2023

Một phần xã Văn Yên Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

09-03-2023

Một phần xã Vạn Thọ Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:45

09-03-2023

Xóm Đặn xã Ký Phú Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:45

09-03-2023

Một phần xã Vạn Thọ Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

09-03-2023

Xóm Đặn xã Ký Phú Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

09-03-2023

Một phần xã Lục Ba Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:45

09-03-2023

Xóm Cạn xã Ký Phú Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:15

09-03-2023

Xóm Tiên Trường xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

07-03-2023

Một phần xã Lục Ba Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

07-03-2023

Xóm Tiên Trường xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

07-03-2023

Một phần xã Lục Ba Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

07-03-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:45

07-03-2023

Xóm Lập Mỹ xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:45

07-03-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

07-03-2023

Xóm Đồng Mạc xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

07-03-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:45

07-03-2023

Một phần xã Lục Ba Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

06-03-2023

Xóm 7 xã Hà Thượng Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

06-03-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:35

06-03-2023

Xóm Khuôn Gà TT Hùng Sơn Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

06-03-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:45

06-03-2023

Một phần TT Hùng Sơn Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:45

06-03-2023

Một phần TT Hùng Sơn Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

06-03-2023

Xóm Đồng Cả TT Hùng Sơn Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

06-03-2023

Xóm Xóm 5,6 TT Hùng Sơn Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:45

06-03-2023

Một phần TT Hùng Sơn Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:45

06-03-2023

TT Hùng Sơn, xã: Tiên Hội, Hoàng nông Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:30

26-02-2023

Xóm Đại Quyết, xã tiên Hội Điện lực Đại Từ 10:00 - 11:30

26-02-2023

Xã: Tiên Hội, Hoàng Nông Điện lực Đại Từ 06:35 - 10:30

26-02-2023

TT Hùng Sơn, Các xã: Hoàng Nông, Tiên Hội Điện lực Đại Từ 05:35 - 06:30

26-02-2023

TT Hùng Sơn, các xã: Bình Thuận, Lục Ba, vạn Thọ, Ký Phú, Văn Yên, Cát nê, Quân Chu Điện lực Đại Từ 05:30 - 05:35

26-02-2023

Một phần xã Văn Yên Điện lực Đại Từ 14:00 - 16:00

21-02-2023

Một phần xã Văn Yên Điện lực Đại Từ 08:30 - 11:00

21-02-2023

Một phần xã Khôi Kỳ Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

20-02-2023

Một phần xã La Bằng Điện lực Đại Từ 10:00 - 11:30

20-02-2023

Một phần xã Bản Ngoại Điện lực Đại Từ 08:00 - 09:30

20-02-2023

Một phần xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 15:45 - 17:00

09-02-2023

Một phần xã Lục Ba Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

09-02-2023

Một phần xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

09-02-2023

Một phần xã Yên Lãng Điện lực Đại Từ 14:00 - 15:30

09-02-2023

Một phần xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:40

09-02-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 10:30 - 11:40

09-02-2023

Một phần xã Phúc Lương Điện lực Đại Từ 10:00 - 11:30

09-02-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

09-02-2023

Một phần xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 09:00 - 10:15

09-02-2023

Xóm Tiền phong, xã Đức Lương Điện lực Đại Từ 08:00 - 09:30

09-02-2023

Một phần xã Bình Thuận Điện lực Đại Từ 07:30 - 08:15

09-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật