Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sông Công - Thái Nguyên

Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
P. Mỏ Chè- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:30

06-02-2023

P Mỏ Chè, P Châu Sơn - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

06-02-2023

P Cải Đan - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 10:30 - 12:00

06-02-2023

P Châu Sơn - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 13:00 - 14:30

06-02-2023

Xã Bình Sơn - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 15:00 - 16:30

06-02-2023

P Mỏ Chè, P Châu Sơn - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 16:00 - 17:30

06-02-2023

P Mỏ Chè -TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:00

07-02-2023

Xã Bình Sơn -TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

07-02-2023

P Mỏ chè -TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:30 - 12:00

07-02-2023

P Phố Cò -TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:00 - 14:30

07-02-2023

P Lương Sơn -TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 16:30

07-02-2023

Lịch Cúp Điện Sông Công Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
P;Lương Sơn-TP Sông Công Điện lực TP Thái Nguyên 13:30 - 15:00

18-01-2023

P. Lương Sơn Sông Công Điện lực TP Thái Nguyên 10:00 - 11:30

16-01-2023

Mãn Chiêm- Hồng Tiến- Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 21:00 - 21:30

15-01-2023

Lương Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 21:00 - 21:30

15-01-2023

Mãn Chiêm- Hồng Tiến- Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

15-01-2023

Lương Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

15-01-2023

Lương Sơn, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 16:30 - 17:00

13-01-2023

P. Bách Quang, xã Tân Quang, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 16:30 - 17:00

13-01-2023

P. Bách Quang, xã Tân Quang, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 15:00 - 15:30

13-01-2023

Lương Sơn, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 15:00 - 15:30

13-01-2023

Mãn Chiêm- Hồng Tiến- Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

13-01-2023

Lương Sơn, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:30 - 07:00

12-01-2023

P. Bách Quang, xã Tân Quang, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:30 - 07:00

12-01-2023

Mãn Chiêm- Hồng Tiến- Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 07:00

12-01-2023

P. Bách Quang, xã Tân Quang, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

12-01-2023

Lương Sơn, Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

12-01-2023

Khu B- KCN Sông Công. Điện lực TP Sông Công 16:30 - 17:00

11-01-2023

Khu B- KCN Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

10-01-2023

P;Lương Sơn - TP Sông Công Điện lực TP Thái Nguyên 04:50 - 05:15

10-01-2023

Vinh Sơn- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 08:00 - 11:00

06-01-2023

Xóm Bá Vân 3, Xóm Đông Hưng, Xã bình Sơn, TP Sông công, Tỉnh Thái Nguyên. Điện lực TP Sông Công 13:30 - 17:00

05-01-2023

Xóm Đông Hưng, Xóm Na Vùng, Xã bình Sơn, TP Sông công, Tỉnh Thái Nguyên. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

05-01-2023

Cty CP Nhựa Việt Úc Điện lực TP Sông Công 09:00 - 11:00

30-12-2022

Châu Sơn, Thắng Lợi, Cải Đan, Phố Cò - Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:00 - 11:30

29-12-2022

P. Châu Sơn; P. Bách Quang, P. Cải Đan, P. Phố Cò, TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 08:00 - 11:30

29-12-2022

TBA 1000KVA Cty TNHH Wiha lộ 474E6.3 Điện lực TP Sông Công 06:00 - 15:30

29-12-2022

Công ty WiHa-DD 456E6.3 Điện lực TP Sông Công 06:00 - 15:30

28-12-2022

Lương Sơn - Sông Công. Mãn Chiêm, Vân Thượng - Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 08:00 - 11:30

27-12-2022

P. Lương Sơn - Sông Công Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 10:00

27-12-2022

TBA 1000KVA Cty TNHH Wiha lộ 474E6.3 Điện lực TP Sông Công 06:00 - 15:30

27-12-2022

Công ty WiHa-DD 474E6.3 Điện lực TP Sông Công 05:00 - 15:30

27-12-2022

P. Cải Đan- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

26-12-2022

Cty Wiha- P. Bách Quang- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:00 - 15:30

26-12-2022

Khu B- KCN Sông Công. Điện lực TP Sông Công 10:00 - 12:00

24-12-2022

La Đò- P. Châu Sơn- TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

23-12-2022

P. Mỏ Chè- P. Thắng Lợi- P. Cải Đan- P. Phố Cò- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 19:00 - 19:30

21-12-2022

Mãn Chiêm- Hồng Tiến- Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 19:00 - 19:30

21-12-2022

P. Mỏ Chè- P. Thắng Lợi- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 19:00 - 19:30

21-12-2022

P. Mỏ Chè- P. Thắng Lợi- TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 19:00 - 19:30

21-12-2022

Khu B KCN Sông Công. Điện lực TP Sông Công 19:00 - 19:30

21-12-2022

Khu B KCN Sông Công Điện lực TP Sông Công 06:00 - 19:00

21-12-2022

Khu B KCN Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:45 - 06:15

21-12-2022

Mãn Chiêm- Hồng Tiến- Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 05:45 - 06:15

21-12-2022

P. Mỏ Chè- P. Thắng Lợi- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:45 - 06:15

21-12-2022

P. Mỏ Chè- P. Thắng Lợi- P. Cải Đan- P. Phố Cò- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:45 - 06:15

21-12-2022

Thắng Lợi, Châu Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:30 - 06:00

21-12-2022

Mỏ Chè, Thắng Lợi - Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:30 - 06:00

21-12-2022

P. Lương Sơn - TP Sông Công Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 10:00

20-12-2022

La Đò- P. Châu Sơn- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

17-12-2022

La Đình- P. Bách Quang- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

16-12-2022

Vinh Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 11:00

16-12-2022

P. Phố Cò- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:30

14-12-2022

Vinh Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 11:00

12-12-2022

Không mất điện phụ tải Điện lực TP Sông Công 10:00 - 11:30

10-12-2022

Khu B công nghiệp Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 10:00

10-12-2022

Cty CP Phân phối điện VN Điện lực TP Sông Công 07:00 - 10:00

10-12-2022

Không mất điện phụ tải Điện lực TP Sông Công 06:00 - 07:30

10-12-2022

MBA T2 Kim loại màu TN Điện lực TP Sông Công 06:00 - 11:30

10-12-2022

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 14:00 - 16:00

09-12-2022

P. Cải Đan- Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 17:00

09-12-2022

Mãn Chiêm- Hồng Tiến- Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

09-12-2022

P. Châu Sơn- P. Mỏ Chè- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

09-12-2022

Xóm Bờ Lở, P Châu Sơn - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:30 - 11:30

08-12-2022

Ao Cang, Tân Mỹ, Lý Nhân ,Bá Xuyên- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 11:30 - 12:00

06-12-2022

P. Mỏ Chè- TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 12:00

06-12-2022

Xóm Na chùa, Bá Xuyên- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:00 - 12:00

06-12-2022

Ao Cang, Tân Mỹ, Lý Nhân ,Bá Xuyên- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:00 - 06:30

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật