Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sông Công - Thái Nguyên

Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Sơn Tía- Châu Sơn- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:00 - 11:30

07-06-2023

Xã Bá Xuyên- Ao cang- P. Châu Sơn- Xã Bình Sơn- TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 14:30

07-06-2023

P.Lương Sơn- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 14:00 - 20:00

07-06-2023

Cải Đan- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:00 - 11:30

08-06-2023

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

12-06-2023

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

12-06-2023

Lịch cúp điện Sông Công - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Sông Công Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Vinh Sơn, Vinh Quang, Sơn Tía, Bờ Lở - Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

02-06-2023

Xã Tân Quang, P Bách Quang, Khu B KCN Sông Công - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 16:00 - 16:30

31-05-2023

P. Lương Sơn TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 11:00 - 11:30

31-05-2023

P. Lương Sơn TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:56 - 11:30

31-05-2023

Xã Tân Quang, P Bách Quang, Khu B KCN Sông Công - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:55 - 06:25

31-05-2023

P. Lương Sơn TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:55 - 06:25

31-05-2023

Xóm Đớ, Xã Bá Xuyên - TP Sông công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 11:40

30-05-2023

Công ty CPĐT và TM Hiệp Linh Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

29-05-2023

P Phố Cò - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:00 - 09:00

29-05-2023

Cty CP Xây Lắp 3 Điện lực TP Sông Công 06:00 - 07:30

29-05-2023

TBA CP xây lắp 3 Điện lực TP Sông Công 06:00 - 07:30

29-05-2023

Phường Thắng Lợi, Châu Sơn, Mỏ Chè, Điện lực TP Sông Công 16:00 - 16:30

27-05-2023

Tân Quang, Bách Quang, Khu B KCN Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 10:30

27-05-2023

Thống Nhất, Xóm Sau, Xóm Ga, Khu B KCN Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 10:30

27-05-2023

Khách hàng ĐL Sông Công. Điện lực Phú Bình 05:00 - 10:05

27-05-2023

Khách hàng ĐL Sông Công+ Phú Bình. Điện lực Phú Bình 05:00 - 10:05

27-05-2023

Thống Nhất, Xóm Sau, Xóm Ga, Khu B KCN Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

27-05-2023

Khu B Công nghiệp Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:00 - 10:00

27-05-2023

Mãn Chiêm, Hồng Tiến - Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 10:30

27-05-2023

Tân Quang, Bách Quang, Khu B KCN Sông Công Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

27-05-2023

Khu vực Phường Thắng Lợi, Châu Sơn Điện lực TP Sông Công 00:00 - 00:30

27-05-2023

Phường Thắng Lợi, Châu Sơn, Mỏ Chè, Bách Quang Điện lực TP Sông Công 00:00 - 00:30

27-05-2023

Khu vực Phường Thắng Lợi, Châu Sơn Điện lực TP Sông Công 22:00 - 22:30

26-05-2023

Phường Thắng Lợi, Châu Sơn, Mỏ Chè, Bách Quang Điện lực TP Sông Công 22:00 - 22:30

26-05-2023

Phường Bách Quang, xã Tân Quang Điện lực TP Sông Công 17:10 - 17:40

26-05-2023

Xã Tân Quang, P bách Quang, Khu B KCN Sông Công 2 Điện lực TP Sông Công 17:10 - 17:20

26-05-2023

Phường Bách Quang, xã Tân Quang Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

26-05-2023

Xã Tân Quang, P bách Quang, Khu B KCN Sông Công 2 Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:15

26-05-2023

Phường Thắng Lợi Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

25-05-2023

Khu công nghiệp B TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 06:00 - 22:00

26-05-2023

Phường Thắng Lợi, Châu Sơn, Mỏ Chè, Điện lực TP Sông Công 05:50 - 06:20

25-05-2023

Phường Thắng Lợi, Châu Sơn Điện lực TP Sông Công 05:30 - 06:00

25-05-2023

Phường Thắng Lợi, Châu Sơn, Mỏ Chè, Bách Quang Điện lực TP Sông Công 05:30 - 06:00

25-05-2023

Khu vực Phường Thắng Lợi, Châu Sơn Điện lực TP Sông Công 05:30 - 06:00

25-05-2023

Lương Sơn Điện lực TP Sông Công 00:20 - 03:00

24-05-2023

P Cải Đan - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:30

23-05-2023

Công ty TNHH Dũng Tân Điện lực TP Sông Công 05:00 - 07:00

23-05-2023

Xã Tân Quang- TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 14:00 - 14:30

18-05-2023

P. Bách Quang- TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 17:00 - 17:30

17-05-2023

An Châu- Mỏ Chè- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 09:00 - 09:30

17-05-2023

P. Bách Quang- TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:00 - 07:30

17-05-2023

An Châu- Mỏ Chè- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:50 - 07:20

17-05-2023

Thăng Lợi- Mỏ Chè- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:50 - 09:30

17-05-2023

P. Mỏ Chè+ P. Thắng Lợi- TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:50 - 09:20

17-05-2023

Phường Lương Sơn-TP Sông Công-P;Tân Thành -TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 00:10 - 02:30

17-05-2023

P. Châu Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:00 - 10:00

15-05-2023

P. Châu Sơn- P. Bách Quang- P. Cải Đan- P. Phố Cò- TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:00 - 07:30

14-05-2023

P. Thắng Lợi - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:00 - 07:30

14-05-2023

P. Bách Quang- P. Mỏ Chè- P. Thắng Lợi - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:00 - 07:30

14-05-2023

P. Châu Sơn- P. Bách Quang- P. Cải Đan- P. Phố Cò- TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:45 - 07:15

12-05-2023

P. Bách Quang- P. Mỏ Chè- P. Thắng Lợi - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

12-05-2023

P. Thắng Lợi - TP Sông Công. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 05:30

12-05-2023

P. Lương Sơn - Sông Công. Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:30

10-05-2023

P. Bách Quang - Sông Công. Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

10-05-2023

P. Mỏ Chè - Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

10-05-2023

P. Mỏ Chè - Sông Công. Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

09-05-2023

P. Mỏ Chè - Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

09-05-2023

P.Thắng Lợi - Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:30

09-05-2023

P. Phố Cò - Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:30

09-05-2023

P. Phố Cò - Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

09-05-2023

P.Thắng Lợi - Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

09-05-2023

P.Thắng Lợi - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

09-05-2023

P. Phố Cò - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

09-05-2023

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

08-05-2023

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

08-05-2023

Cải Đan - Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:00 - 17:00

08-05-2023

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 12:00

08-05-2023

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

08-05-2023

Bình Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

08-05-2023

Cải Đan - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 12:00

08-05-2023

TBA Trường VH1 Điện lực TP Sông Công 16:30 - 18:00

06-05-2023

Hồng Tiến- Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 15:00 - 16:30

06-05-2023

Hồng Tiến- Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

06-05-2023

Bình Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 12:00

06-05-2023

Bình Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 10:00

06-05-2023

Xã Bình Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

05-05-2023

Xã Bá Xuyên- Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

05-05-2023

Xã Bá Xuyên- Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

05-05-2023

Xã Bình Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

05-05-2023

Bách Quang - Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:00 - 17:00

05-05-2023

Xã Bá Xuyên- Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 12:00

05-05-2023

Châu Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 12:00

05-05-2023

Xã Bá Xuyên- Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

05-05-2023

P. Châu Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

05-05-2023

Xã Bá Xuyên- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

05-05-2023

Châu Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 10:00

05-05-2023

P. Thắng Lợi- Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

04-05-2023

P. Thắng Lợi- Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

04-05-2023

P. Châu Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:30

04-05-2023

Vân Thương, Tân Quang, Khuynh Thach - Sông Công. Mãn Chiêm - Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 11:30 - 12:00

04-05-2023

P. Châu Sơn- Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

04-05-2023

P. Thắng Lợi- Sông Công Điện lực TP Sông Công 08:30 - 10:30

04-05-2023

P. Thắng Lợi- Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

04-05-2023

P Bách Quang, Xã Tân Quang, Khu B KCN Sông Công - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 17:00 - 17:20

02-05-2023

P Bách Quang, Xã Tân Quang, Khu B KCN Sông Công - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 06:00 - 06:20

02-05-2023

Xã Bá Xuyên - Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

28-04-2023

Phường Châu Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:00

28-04-2023

P. Mỏ Chè- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 07:15 - 11:30

28-04-2023

Thực hiện bằng phương pháp Hotline-Không mất điện phụ tải. Điện lực TP Sông Công 14:00 - 17:00

26-04-2023

Thực hiện bằng phương pháp Hotline-Không mất điện phụ tải. Điện lực TP Sông Công 08:00 - 11:30

26-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật