Lịch cúp điện Đồng Hỷ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Hỷ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Đồng Hỷ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Hỷ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Hỷ - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Điện lực Đồng Hỷ 05:00 - 05:10

01-04-2023

Điện lực Đồng Hỷ 05:00 - 13:00

01-04-2023

huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 06:00 - 06:30

01-04-2023

huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 10:30 - 11:00

01-04-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 05:30 - 09:30

06-04-2023

Văn Hán Điện lực Đồng Hỷ 05:30 - 06:30

06-04-2023

Sông Cầu Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 09:00

06-04-2023

Xi măng La Hiên Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 08:00

06-04-2023

Quang Sơn, Tân Long, Văn Lăng, Hóa Thượng, Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 06:30

06-04-2023

Quang Sơn, Tân Long, Văn Lăng, Hóa Thượng, Điện lực Đồng Hỷ 08:00 - 09:00

06-04-2023

Văn Hán Điện lực Đồng Hỷ 08:00 - 09:00

06-04-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 15:00 - 16:00

06-04-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 20:20 - 21:00

06-04-2023

Xi Măng La Hiên Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 08:00

08-04-2023

Xi Măng La Hiên Điện lực Đồng Hỷ 18:45 - 21:00

08-04-2023

Lịch cúp điện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Đồng Hỷ Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đồng Bẩm, Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 23:30 - 23:55

31-03-2023

Huống Trung Điện lực Đồng Hỷ 23:30 - 23:55

31-03-2023

Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 14:15 - 17:30

31-03-2023

Linh Sơn Điện lực Đồng Hỷ 14:15 - 17:30

31-03-2023

Linh Sơn Điện lực Đồng Hỷ 10:45 - 13:30

31-03-2023

Hóa Trung Điện lực Đồng Hỷ 09:45 - 13:30

31-03-2023

NAm Hòa Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 11:30

31-03-2023

Chùa hang, Linh Sơn, Nam Hòa, Trại Cau, Cây Thị, Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 11:30

31-03-2023

NAm Hòa Điện lực Đồng Hỷ 08:15 - 10:00

31-03-2023

Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 09:00

31-03-2023

NAm Hòa Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 09:30

31-03-2023

Chùa hang, Linh Sơn, Nam Hòa, Trại Cau, Cây Thị, Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

31-03-2023

Linh Sơn Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 11:30

31-03-2023

Trại Cau, Tân Lợi Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 09:00

31-03-2023

Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

31-03-2023

Đồng Bẩm , Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 04:00 - 05:30

30-03-2023

huống Trung Điện lực Đồng Hỷ 04:00 - 05:30

30-03-2023

văn hán Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 10:15

29-03-2023

không mất điện do đấu nối Hotline Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 12:00

29-03-2023

ĐZ 473 E6.2 Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 11:45

29-03-2023

Văn Hán Điện lực Đồng Hỷ 07:00 - 08:00

29-03-2023

Văn Hán Điện lực Đồng Hỷ 04:45 - 05:30

29-03-2023

chùa hang Điện lực Đồng Hỷ 13:45 - 16:30

28-03-2023

nam hòa Điện lực Đồng Hỷ 09:30 - 12:30

28-03-2023

hợp tiến, tân lợi, trại cau Điện lực Đồng Hỷ 09:30 - 11:00

28-03-2023

Tân Lợi Điện lực Đồng Hỷ 05:30 - 10:30

28-03-2023

hợp tiến Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 11:00

28-03-2023

nam hòa Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 10:00

28-03-2023

trại cau, hợp tiến, tân lợi Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:30

28-03-2023

tân lợi Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 11:00

28-03-2023

Đồng Bẩm Điện lực Đồng Hỷ 11:15 - 12:00

23-03-2023

Chùa Hang, Đồng Bẩm Điện lực Đồng Hỷ 06:30 - 07:15

23-03-2023

Chùa Hang, Đồng Bẩm Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 12:00

23-03-2023

Đồng Bẩm Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 12:00

23-03-2023

Chùa Hang, Đồng Bẩm Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 05:45

23-03-2023

Chùa Hang, Đồng Bẩm Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 07:15

23-03-2023

Chùa hang Điện lực Đồng Hỷ 13:15 - 15:45

22-03-2023

Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 13:15 - 15:30

22-03-2023

Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 09:45 - 12:00

22-03-2023

Hóa Thượng Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 09:45

22-03-2023

Cao Ngạn Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 09:45

22-03-2023

Minh Lập, Hòa Bình, Hóa Thượng, Hóa Trung Điện lực Đồng Hỷ 07:15 - 08:00

22-03-2023

Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 12:00

22-03-2023

Cao Ngạn, Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 11:00

22-03-2023

Minh Lập, Hòa Bình, Hóa Thượng, Hóa Trung Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

22-03-2023

Cao Ngạn, Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 08:30

22-03-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 15:45 - 17:45

21-03-2023

Hợp tiến Điện lực Đồng Hỷ 14:15 - 17:45

21-03-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 13:15 - 16:00

21-03-2023

Điện lực Đồng Hỷ 10:30 - 13:30

21-03-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 12:00

21-03-2023

Quang Sơn, Tân Long, Văn Lăng, Hòa Bình Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 10:00

21-03-2023

Hóa Trung, Sông Cầu Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 10:30

21-03-2023

Hóa Trung Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 12:30

21-03-2023

Quang Sơn, Tân Long, Văn Lăng, Hòa Bình Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 05:45

21-03-2023

Cao Ngạn, Chùa Hang, Linh Sơn, Nam Hòa Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 10:30

19-03-2023

Minh lập Điện lực Đồng Hỷ 16:15 - 18:00

17-03-2023

Hóa Thượng Điện lực Đồng Hỷ 15:15 - 18:00

17-03-2023

Minh lập Điện lực Đồng Hỷ 13:15 - 18:00

17-03-2023

Minh lập Điện lực Đồng Hỷ 13:15 - 14:00

17-03-2023

Hóa Thượng Điện lực Đồng Hỷ 08:45 - 13:00

17-03-2023

Tân Long Điện lực Đồng Hỷ 08:45 - 15:30

17-03-2023

khách hàng Điện lực Đồng Hỷ 07:15 - 10:30

17-03-2023

Làng Giếng - Tân long Điện lực Đồng Hỷ 07:15 - 12:30

17-03-2023

Minh lập Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 18:00

17-03-2023

Hóa Thượng Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

17-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 16:45 - 18:00

16-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 14:45 - 18:00

16-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 14:45 - 15:15

16-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

16-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 18:00

16-03-2023

Minh lập - Hòa Bình Điện lực Đồng Hỷ 16:30 - 18:30

15-03-2023

Minh lập Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 18:30

15-03-2023

Minh lập - Hòa Bình Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 10:30

15-03-2023

Khe mo Điện lực Đồng Hỷ 16:15 - 18:00

14-03-2023

Khe mo Điện lực Đồng Hỷ 14:45 - 17:45

14-03-2023

Khe mo Điện lực Đồng Hỷ 14:45 - 15:00

14-03-2023

Khe mo Điện lực Đồng Hỷ 14:15 - 18:00

14-03-2023

Khe mo Điện lực Đồng Hỷ 10:15 - 13:30

14-03-2023

Linh Nham Điện lực Đồng Hỷ 07:15 - 12:00

14-03-2023

Khe mo Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

14-03-2023

Khe mo Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 18:00

14-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 16:15 - 18:00

13-03-2023

Xóm Khe Quân Điện lực Đồng Hỷ 08:45 - 13:00

13-03-2023

Xóm Tân Thịnh Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 13:00

13-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 13:00

13-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

13-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 18:00

13-03-2023

Xóm Bãi Vàng Điện lực Đồng Hỷ 07:30 - 11:30

11-03-2023

Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 15:00

10-03-2023

Đồng Bẩm Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 13:30

10-03-2023

Tân Lợi Điện lực Đồng Hỷ 09:45 - 14:45

09-03-2023

Cây Thị Điện lực Đồng Hỷ 08:45 - 14:30

09-03-2023

nam hòa Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 13:00

09-03-2023

Huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 13:15 - 16:00

07-03-2023

Huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 13:15 - 17:30

07-03-2023

Huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 12:30

07-03-2023

Cây Thị Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 08:00

07-03-2023

Huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 10:45

07-03-2023

Đồng Bẩm, Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 05:00 - 05:30

05-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật