Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Phổ Yên Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Nông vụ 2 ĐZ 380E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 08:00 - 10:35

31-05-2023

Ba Hàng, Hồng Tiến, Đắc Sơn - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 11:30 - 11:45

30-05-2023

Đắc Sơn - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 11:45

30-05-2023

Ba Hàng, Hồng Tiến, Đắc Sơn - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 06:45

30-05-2023

Mãn Chiêm, Hồng Tiến - Phổ Yên. Điện lực TP Sông Công 05:00 - 10:30

27-05-2023

Minh Đức, Bắc Sơn, Phúc Tân, Phúc Thuận- TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 22:15 - 22:30

26-05-2023

Thuận Thành, Tân Phú - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 11:35

25-05-2023

Nam Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 11:05

25-05-2023

Minh Đức, Bắc Sơn, Phúc Tân, Phúc Thuận- TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 05:35 - 05:50

25-05-2023

TBA Tân Lập thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

23-05-2023

TBA CQT Xóm Chùa thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

23-05-2023

TBA Quảng Ninh thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

23-05-2023

TBA Xóm Đấp thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

23-05-2023

TBA Huyện Đội thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

23-05-2023

TBA Xóm Ruộng thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

23-05-2023

TBA Giã Trung thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

23-05-2023

TBA TDP Đầu Cầu thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:30 - 10:30

23-05-2023

TBA Phong Niên thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

23-05-2023

TBA Ba Xã thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

23-05-2023

TBA Đồng Lâm thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

23-05-2023

TBA Tân Hương B thuộc DDK 373E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

23-05-2023

TBA Nông Vụ 2 thuộc DDK 380E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 12:00

23-05-2023

TBA Cầu Vong thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 09:00

23-05-2023

TBA Hảo Sơn thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

18-05-2023

TBA Trung Quân thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

18-05-2023

TBA Tân Thành 2 thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

18-05-2023

TBA Thù Lâm 2 thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

18-05-2023

TBA Thù Lâm thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

18-05-2023

TBA Tân Thành TP thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

18-05-2023

Thành Công - Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 09:35 - 09:50

18-05-2023

TBA Cầu Gô thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

18-05-2023

TBA Ao Cả thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

18-05-2023

TBA Kết Hợp thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

18-05-2023

TBA Đồng Xuân thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

18-05-2023

TBA Bơm Minh ĐỨc Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 11:35

18-05-2023

Thành Công - Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 06:45

18-05-2023

Thành Công - Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 09:50

18-05-2023

TBA Trung Quân 2 thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

17-05-2023

TBA Tân Long 2 thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

17-05-2023

TBA Xóm Đông thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

17-05-2023

TBA Thái Cao thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:00 - 15:00

17-05-2023

TBA Thành Lập thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

17-05-2023

TBA Tân Hương 1 thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

17-05-2023

TBA Cầu Tiến 3 thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

17-05-2023

TBA Phong Niên thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

17-05-2023

TBA Tân Thành TP thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 08:00 - 16:00

17-05-2023

TBA CQT Đồng Tiến 5 thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

17-05-2023

TBA Cầu Tiến thuộc DDK 476E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

17-05-2023

TBA Xóm Bến 2 thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

16-05-2023

TBA Trại Cang thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

16-05-2023

TBA Hưng Thịnh thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

16-05-2023

TBA T79 thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

16-05-2023

TBA CQT T79 thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

16-05-2023

TBA Đồng Tiến 3 thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

16-05-2023

TBA CQT Đại Kim thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

16-05-2023

TBA Nga Sơn thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

16-05-2023

TBA Cây Xanh thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

16-05-2023

TBA TĐC Nam Tiến thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

16-05-2023

TBA CQT Xóm Chùa thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

15-05-2023

TBA Tân Lập thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 15:00 - 17:00

15-05-2023

TBA Xóm Đấp thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

15-05-2023

TBA Quảng Ninh thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

15-05-2023

TBA Xóm Ruộng thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

15-05-2023

TBA Huyện Đội thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:30 - 12:00

15-05-2023

TBA TDP Đầu Cầu thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

15-05-2023

TBA Ba Xã thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 09:00 - 10:30

15-05-2023

TBA Cầu Vong thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

15-05-2023

TBA Đồng Lâm thuộc DDK 471E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:00

15-05-2023

Ba Hàng, Tân Hương, Hồng Tiến, Bãi Bông - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 17:10 - 17:25

14-05-2023

Hồng Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 07:10 - 07:25

14-05-2023

Minh Đức, Thành Công - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 07:10 - 07:25

14-05-2023

Ba Hàng, Tân Hương, Hồng Tiến, Bãi Bông - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:50 - 07:05

14-05-2023

TBA Bioseed ĐZ 373E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 08:00 - 10:00

12-05-2023

TBA Bắc Sơn 3 ĐZ 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 08:00 - 11:00

12-05-2023

TBA Nông Vụ 2 ĐZ 380E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 08:00 - 11:00

12-05-2023

Hồng Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 06:45 - 07:00

12-05-2023

MInh Đức, Thành Công - TP Phổ Yên Điện lực TP Phổ Yên 05:00 - 05:15

12-05-2023

xóm hắng Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 17:00

09-05-2023

Xóm Ruộng - Đắc Sơn Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 17:00

08-05-2023

Hồng Tiến- Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 15:00 - 16:30

06-05-2023

Hồng Tiến- Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

06-05-2023

Phường Đồng Tiến, Nam Tiến Điện lực TP Phổ Yên 18:15 - 18:30

05-05-2023

Phường Đồng Tiến, Nam Tiến Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 06:45

05-05-2023

TBA xóm 8A thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 15:30 - 17:00

04-05-2023

TBA Phúc Thuận 3 thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 15:00

04-05-2023

Vân Thương, Tân Quang, Khuynh Thach - Sông Công. Mãn Chiêm - Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 11:30 - 12:00

04-05-2023

TBA Phúc Thuận 2 thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 11:30

04-05-2023

TBA Công ty LCT 2 thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:30

04-05-2023

Hồng Tiến, Bãi Bông, Ba Hàng - PY Điện lực TP Phổ Yên 13:00 - 13:15

27-04-2023

Bãi Bông Điện lực TP Phổ Yên 12:00 - 12:15

27-04-2023

Hồng Tiến - PY Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 10:30

27-04-2023

Hồng Tiến, Bãi Bông - PY Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 13:15

27-04-2023

Hồng Tiến, Bãi Bông, Ba Hàng - PY Điện lực TP Phổ Yên 07:00 - 07:15

27-04-2023

Hồng Tiến Điện lực TP Phổ Yên 05:00 - 09:00

27-04-2023

Bãi Bông Điện lực TP Phổ Yên 05:00 - 12:15

27-04-2023

Bãi Bông Điện lực TP Phổ Yên 05:00 - 05:15

27-04-2023

Thành Công, Minh Đức Điện lực TP Phổ Yên 11:00 - 11:15

26-04-2023

TBA Khách sạn Grance thuộc DDK 373E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

26-04-2023

TBA Bioseed thuộc DDK 373E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

26-04-2023

TBA Phúc Thuận 4 thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

26-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật