Lịch cúp điện Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Điện lực Đồng Hỷ 05:00 - 05:10

01-04-2023

Điện lực Đồng Hỷ 05:00 - 13:00

01-04-2023

huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 06:00 - 06:30

01-04-2023

Xã: Tân Linh, Phục Linh Điện lực Đại Từ 06:00 - 09:00

01-04-2023

TT Hùng Sơn, Các xã: Tiên Hội, Hoàng nông Điện lực Đại Từ 06:00 - 09:00

01-04-2023

TT Hùng Sơn, xã Tiên Hội, Hoàng Nông Điện lực Đại Từ 06:00 - 06:05

01-04-2023

P;Phan Đình Pùng,Túc Duyên-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 11:00

01-04-2023

Các xã: Tân Linh, Phục Linh Điện lực Đại Từ 06:00 - 09:00

01-04-2023

Một phần xã Tiên Hội Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

01-04-2023

Xã: Tân Linh, Phục Linh Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

01-04-2023

Xã;Phúc Xuân,Phúc trìu-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 13:00

01-04-2023

CTy CP Bệnh Viện Quốc Tế -TN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 11:30

01-04-2023

TT Hùng Sơn, xã Tiên Hội, Hoàng Nông Điện lực Đại Từ 09:00 - 09:05

01-04-2023

huống Thượng Điện lực Đồng Hỷ 10:30 - 11:00

01-04-2023

P;Hoàng văn Thụ-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 12:30

02-04-2023

P;Hoàng văn Thụ,Trưng vương,Túc Duyên,Phan Đình Phùng-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 06:15

02-04-2023

P;Hoàng văn Thụ,Trưng vương,Túc Duyên,Phan Đình Phùng-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 12:00 - 12:15

02-04-2023

Xã;Sơn Cẩm-Huyện Phú Lương Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 13:00

03-04-2023

P;Phan Đình Phùng-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 14:30

03-04-2023

TBA Tân Thịnh thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 12:00

03-04-2023

TBA Thuận Thành 3 thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 12:00

03-04-2023

Xóm Làng Ngói Điện lực Định Hóa 07:30 - 08:50

03-04-2023

TBA Tân Thịnh thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:30

03-04-2023

Bảo tàng Quân Khu I Điện lực TP Thái Nguyên 08:30 - 16:00

03-04-2023

TBA Đèn đường số 1 thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

03-04-2023

TBA Đèn Đường Số 2 thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

03-04-2023

TBA Đèn đường số 1 thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

03-04-2023

TBA Xí Nghiệp 19-5 Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 15:00

04-04-2023

Xóm Quy kỳ 1 Điện lực Định Hóa 07:30 - 09:00

04-04-2023

Xóm CQT Thôn 3 Điện lực Định Hóa 07:30 - 09:00

04-04-2023

Xóm: Bản cái Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

04-04-2023

Xóm: Cổ Lũng 9 Điện lực Phú Lương 07:30 - 10:00

04-04-2023

TBA Vân Trai thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:30

04-04-2023

TBA Hương Đình thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:30

04-04-2023

Xóm Quy Kỳ 4 Điện lực Định Hóa 09:00 - 10:30

04-04-2023

Xóm Phượng Tiến 4 Điện lực Định Hóa 09:00 - 10:30

04-04-2023

Xóm: Làng Ngói Điện lực Phú Lương 09:30 - 12:00

04-04-2023

TBA Thuận Thành 1 thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

04-04-2023

TBA Phú Cốc thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

04-04-2023

Xóm Nà Kéo Điện lực Định Hóa 10:30 - 12:00

04-04-2023

Xóm Thịnh Mỹ Điện lực Định Hóa 10:30 - 12:00

04-04-2023

Xóm Nà Rọ Điện lực Định Hóa 13:30 - 15:00

04-04-2023

Xóm Trung Kiên Điện lực Định Hóa 13:30 - 15:00

04-04-2023

Xóm Đông Nghè Điện lực Định Hóa 15:00 - 17:00

04-04-2023

Xóm Đồng Muồng Điện lực Định Hóa 07:30 - 09:00

05-04-2023

Xóm: Bản Cái Điện lực Phú Lương 07:30 - 12:30

05-04-2023

TBA Xóm Chùa HT thuộc DDK 372TCVB Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:30

05-04-2023

Châu Sơn, Mỏ Chè - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:00

05-04-2023

Châu Sơn - Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:30

05-04-2023

P;Gia Sàng-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:30 - 17:00

05-04-2023

Xóm Trung Lương 5 Điện lực Định Hóa 09:00 - 10:30

05-04-2023

Gò Mối - Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

05-04-2023

Cải Đan - Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 11:30

05-04-2023

Mỏ Chè - Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

05-04-2023

P;Gia Sàng-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:30 - 14:00

05-04-2023

TBA Bao Quanh thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

05-04-2023

Mỏ Chè - Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 11:30

05-04-2023

Xóm Sơn Phú 3 Điện lực Định Hóa 10:30 - 12:00

05-04-2023

Cải Đan - Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:00 - 15:00

05-04-2023

Châu Sơn, Mỏ Chè - Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

05-04-2023

Xóm CQT Điềm Mặc 3 Điện lực Định Hóa 15:00 - 17:00

05-04-2023

Tân Mỹ - Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

05-04-2023

Cải Đan - Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

05-04-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 05:30 - 09:30

06-04-2023

Văn Hán Điện lực Đồng Hỷ 05:30 - 06:30

06-04-2023

Sông Cầu Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 09:00

06-04-2023

Xi măng La Hiên Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 08:00

06-04-2023

Quang Sơn, Tân Long, Văn Lăng, Hóa Thượng, Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 06:30

06-04-2023

Khuynh Thạch, P Cải Đan - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:00 - 09:00

06-04-2023

Xóm: Bản cái II Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

06-04-2023

TBA UB Phúc Thuận thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 09:30

06-04-2023

Vân Thượng, P Hồng Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:00

06-04-2023

Quang Sơn, Tân Long, Văn Lăng, Hóa Thượng, Điện lực Đồng Hỷ 08:00 - 09:00

06-04-2023

Văn Hán Điện lực Đồng Hỷ 08:00 - 09:00

06-04-2023

Vân Thượng, P Hồng Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

06-04-2023

Khuynh Thạch, P Cải Đan - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

06-04-2023

TBA Phúc Thuận 4 thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 10:00 - 12:00

06-04-2023

TDP Cầu Sắt, P Bách Quang - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 11:30

06-04-2023

Vân Thượng, P Hồng Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 10:00 - 11:30

06-04-2023

Mãn Chiêm, P Hồng Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

06-04-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 15:00 - 16:00

06-04-2023

Mãn Chiêm, P Hồng Tiến - TP Phổ Yên Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

06-04-2023

Quang Sơn Điện lực Đồng Hỷ 20:20 - 21:00

06-04-2023

Xóm: Khe Mác Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

07-04-2023

TDP Ga, P Lương Sơn - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:00

07-04-2023

Khuynh Thạch, P Cải Đan - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 07:30 - 09:00

07-04-2023

Xuân Gáo, P Cải Đan - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

07-04-2023

TDP Xóm Trước, P Lương Sơn - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 09:00 - 10:30

07-04-2023

TDP Trước, P Lương Sơn - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 11:30

07-04-2023

Xuân Gáo, P Cải Đan - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 10:00 - 11:30

07-04-2023

P Phố Cò - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

07-04-2023

TDP Trước, TDP Sau, P Lương Sơn - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 13:30 - 15:00

07-04-2023

Trường Văn Hóa I - TP Sông Công Điện lực TP Sông Công 15:00 - 17:00

07-04-2023

Xi Măng La Hiên Điện lực Đồng Hỷ 05:45 - 08:00

08-04-2023

Xóm: Khe Mác Điện lực Phú Lương 07:30 - 17:00

08-04-2023

Xi Măng La Hiên Điện lực Đồng Hỷ 18:45 - 21:00

08-04-2023

Lịch cúp điện Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đồng Bẩm, Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 23:30 - 23:55

31-03-2023

Huống Trung Điện lực Đồng Hỷ 23:30 - 23:55

31-03-2023

xã bộc nhiêu Điện lực Định Hóa 20:00 - 20:10

31-03-2023

2/3 huyện Định Hóa Điện lực Định Hóa 20:00 - 20:10

31-03-2023

TT Đu Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

TDP: Dương Tự Minh, Xóm Vườn Thông Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch, yên Lạc Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Yên Đổ Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Xã: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương, TT Giang Tiên Điện lực Phú Lương 20:00 - 20:30

31-03-2023

Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 14:15 - 17:30

31-03-2023

Linh Sơn Điện lực Đồng Hỷ 14:15 - 17:30

31-03-2023

TBA Xóm 8A thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

31-03-2023

TBA Phúc Thuận 4 thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

31-03-2023

Linh Sơn Điện lực Đồng Hỷ 10:45 - 13:30

31-03-2023

Phường Lương Sơn TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:00 - 12:00

31-03-2023

Hóa Trung Điện lực Đồng Hỷ 09:45 - 13:30

31-03-2023

Tân Quang- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 09:30 - 10:00

31-03-2023

NAm Hòa Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 11:30

31-03-2023

Chùa hang, Linh Sơn, Nam Hòa, Trại Cau, Cây Thị, Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 09:15 - 11:30

31-03-2023

khách hàng xã Tân Thành Điện lực Phú Bình 09:15 - 09:45

31-03-2023

Phú Đình, Điềm Mặc, Sơn Phú, Bình Thành Điện lực Định Hóa 09:00 - 09:06

31-03-2023

Các xã: Tiên Hội, Bản Ngoại, Phú Xuyên, La Bằng, Na Mao, Yên Lãng Điện lực Đại Từ 09:00 - 09:05

31-03-2023

Các xã: Phú Lạc, Phú Cường, Phúc Lương, Đức Lương, Minh Tiến Điện lực Đại Từ 09:00 - 09:05

31-03-2023

NAm Hòa Điện lực Đồng Hỷ 08:15 - 10:00

31-03-2023

Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 10:30

31-03-2023

Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 09:00

31-03-2023

NAm Hòa Điện lực Đồng Hỷ 07:45 - 09:30

31-03-2023

Xóm Trung Hội 3 Điện lực Định Hóa 07:30 - 17:00

31-03-2023

TBA Ấp Lươn thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 12:00

31-03-2023

TBA UB Phúc Thuận thuộc DDK 376E6.3 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 12:00

31-03-2023

TBA: Phú Sơn 7 Điện lực Phú Lương 07:30 - 12:00

31-03-2023

Phường Lương Sơn TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 10:00

31-03-2023

P;Quang Vinh,Quán Triều-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 16:00

31-03-2023

P;Quang Vinh -TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 16:00

31-03-2023

Một phần xã Minh Tiến Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Xóm Đồng Ninh xã Bản Ngoại Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Xóm Phúc Lẩm xã Bản Ngoại Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Một phần xã Yên Lãng Điện lực Đại Từ 06:05 - 09:00

31-03-2023

Tân Quang- Sông Công. Điện lực TP Sông Công 06:00 - 06:30

31-03-2023

Xã Bình Thành Sơn Phú, Trung Lương, Bình Yên Điện lực Định Hóa 06:00 - 06:15

31-03-2023

Các xã: Tiên Hội, Bản Ngoại, Phú xuyên, La Bằng, na Mao, Yên Lãng Điện lực Đại Từ 06:00 - 06:05

31-03-2023

Các xã: Phú Lạc, Phú Cường, Phúc Lương, Đức Lương, Minh Tiến Điện lực Đại Từ 06:00 - 06:05

31-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 10:00

31-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 06:05

31-03-2023

Phú Đình, Điềm Mặc, Điện lực Định Hóa 05:30 - 08:25

31-03-2023

Chùa hang, Linh Sơn, Nam Hòa, Trại Cau, Cây Thị, Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

31-03-2023

Linh Sơn Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 11:30

31-03-2023

Trại Cau, Tân Lợi Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 09:00

31-03-2023

Tân Lợi, Hợp Tiến Điện lực Đồng Hỷ 05:15 - 06:00

31-03-2023

khách hàng xã Tân Thành Điện lực Phú Bình 05:15 - 06:00

31-03-2023

Thành Công - PY Điện lực TP Phổ Yên 14:05 - 14:15

30-03-2023

Khách hàng xã Thanh Ninh, Dương Thành, Lương Phú, Kha Sơn. Điện lực Phú Bình 14:00 - 17:00

30-03-2023

TBA Cống táo 1000kVA-35/0,4kV thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

30-03-2023

TBA Nam Tiến 1 thuộc DDK 373E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

30-03-2023

Thành Công - PY Điện lực TP Phổ Yên 12:00 - 14:15

30-03-2023

Thành Công - PY Điện lực TP Phổ Yên 12:00 - 12:15

30-03-2023

P.Gia Sàng Điện lực TP Thái Nguyên 11:30 - 12:00

30-03-2023

Xã Bình Thành, Sơn Phú, Bình Yên, Trung Lương, Điềm Mặc, Phú Đình Điện lực Định Hóa 09:35 - 09:45

30-03-2023

Xã Bình Thành, Sơn Phú, Bình Yên, Trung Lương, Điềm Mặc, Phú Đình Điện lực Định Hóa 08:00 - 08:10

30-03-2023

TBA Bình Thành 4, Bình Thành 6, Sơn Tiến, Quyết Tiến, Bùi Văn Công, Bùi Văn thành Điện lực Định Hóa 08:00 - 09:45

30-03-2023

Xóm Trung Hội 3 Điện lực Định Hóa 07:30 - 17:00

30-03-2023

TBA Cống táo 560kVA-35/0,4kV thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 12:00

30-03-2023

TBA Xóm Chùa HT thuộc DDK 372TCVB Điện lực TP Phổ Yên 07:30 - 12:00

30-03-2023

xã bộc nhiêu Điện lực Định Hóa 07:00 - 07:10

30-03-2023

2/3 khu vực huyện Định Hóa mất điện Điện lực Định Hóa 07:00 - 07:10

30-03-2023

xã:Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

TT Đu Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

TDP Dương Tự Minh, Xóm VườnThông Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

Xã: Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch, Yên Lạc Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

Xã: Yên Đổ Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

Xã: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương, TT Giang Tiên Điện lực Phú Lương 07:00 - 07:30

30-03-2023

P.Gia Sàng Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 07:30

30-03-2023

Thành Công - PY Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 06:45

30-03-2023

Thành Công - PY Điện lực TP Phổ Yên 06:30 - 07:45

30-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 06:05

30-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 10:00

30-03-2023

Xã: yên Trạch Điện lực Phú Lương 06:00 - 14:00

30-03-2023

khách hàng xã Nga My. Điện lực Phú Bình 06:00 - 11:00

30-03-2023

Phường Phú Xá Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 17:00

30-03-2023

Đồng Bẩm , Chùa Hang Điện lực Đồng Hỷ 04:00 - 05:30

30-03-2023

huống Trung Điện lực Đồng Hỷ 04:00 - 05:30

30-03-2023

TBA Viện Kiểm sát Điện lực TP Phổ Yên 16:00 - 16:15

29-03-2023

Phường Bãi Bông, Hồng Tiến Điện lực TP Phổ Yên 16:00 - 16:15

29-03-2023

Xã;Phúc Hà-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:15 - 17:30

29-03-2023

P;Quang Trung-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:15 - 17:00

29-03-2023

CTy kim khí Bắc Thái Điện lực TP Thái Nguyên 15:15 - 17:00

29-03-2023

Khách hàng xã Điềm Thụy, Hà Châu, Nga My. Điện lực Phú Bình 15:00 - 16:05

29-03-2023

Khách hàng xã Điềm Thụy, Thượng Đình. Điện lực Phú Bình 14:00 - 16:00

29-03-2023

Xóm phúc chu 3, bảo cường 4 Điện lực Định Hóa 14:00 - 15:30

29-03-2023

Phường Bãi Bông, Hồng Tiến Điện lực TP Phổ Yên 14:00 - 14:15

29-03-2023

Phường Ba Hàng, Nam Tiến Điện lực TP Phổ Yên 14:00 - 16:15

29-03-2023

Phường Tân Hương, Tiên Phong Điện lực TP Phổ Yên 14:00 - 16:15

29-03-2023

CTCPTĐ Tiến Bộ Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:30

29-03-2023

Xã;Phúc Hà-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:30

29-03-2023

TBA Phú Cốc thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

29-03-2023

TBA Thuận Thành 1 thuộc DDK 371E6.7 Điện lực TP Phổ Yên 13:30 - 17:00

29-03-2023

Xóm Tân Tiến Điện lực Định Hóa 10:00 - 11:30

29-03-2023

TDP Trung Tâm, TDP Châu Thành, TDP Hồ Sen Điện lực Định Hóa 08:00 - 09:30

29-03-2023

Phường Bãi Bông, Hồng Tiến Điện lực TP Phổ Yên 08:00 - 08:15

29-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật