Lịch cúp điện Phú Bình - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Bình - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Phú Bình - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Bình - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Bình - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Phú Bình - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Phú Bình Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khách hàng xã Tân Thành Điện lực Phú Bình 09:15 - 09:45

31-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 10:00

31-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 06:05

31-03-2023

khách hàng xã Tân Thành Điện lực Phú Bình 05:15 - 06:00

31-03-2023

Khách hàng xã Thanh Ninh, Dương Thành, Lương Phú, Kha Sơn. Điện lực Phú Bình 14:00 - 17:00

30-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 06:05

30-03-2023

Khách hàng xã Kha Sơn, Lương Phú Điện lực Phú Bình 06:00 - 10:00

30-03-2023

khách hàng xã Nga My. Điện lực Phú Bình 06:00 - 11:00

30-03-2023

Khách hàng xã Điềm Thụy, Hà Châu, Nga My. Điện lực Phú Bình 15:00 - 16:05

29-03-2023

Khách hàng xã Điềm Thụy, Thượng Đình. Điện lực Phú Bình 14:00 - 16:00

29-03-2023

Khách hàng xã Điềm Thụy, Hà Châu, Nga My. Điện lực Phú Bình 06:00 - 07:05

29-03-2023

Khách hàng xã Hà Châu. Điện lực Phú Bình 06:00 - 15:00

29-03-2023

Khách hàng xã Tân khánh Điện lực Phú Bình 15:55 - 16:00

28-03-2023

Khách hàng xã Tân Thành Điện lực Phú Bình 14:00 - 17:00

28-03-2023

Khách hàng xã Tân khánh Điện lực Phú Bình 14:00 - 14:05

28-03-2023

Khách hàng xã Tân khánh Điện lực Phú Bình 14:00 - 16:00

28-03-2023

Khách hàng xã Tân Hòa, TT Hương Sơn. Điện lực Phú Bình 10:00 - 10:05

28-03-2023

Khách hàng xã Tân khánh, Tân Kim Điện lực Phú Bình 08:00 - 08:05

28-03-2023

Khách hàng xã Đào Xá, Đồng Liên, Bàn Đạt Điện lực Phú Bình 08:00 - 08:05

28-03-2023

Khách hàng TBA Điện lực Phú Bình 08:00 - 10:00

28-03-2023

Khách hàng xã Đào Xá, Đồng Liên, Bàn Đạt Điện lực Phú Bình 07:00 - 07:15

28-03-2023

Khách hàng xã Tân khánh, Tân Kim Điện lực Phú Bình 06:00 - 06:05

28-03-2023

Khách hàng xã Tân khánh, Tân Kim Điện lực Phú Bình 06:00 - 08:05

28-03-2023

khách hàng xã Tân Hòa+ Tân Thành Điện lực Phú Bình 15:00 - 17:00

27-03-2023

khách hàng xã Tân Hòa+ Tân Thành Điện lực Phú Bình 06:00 - 07:30

27-03-2023

Khách hàng xã Tân Hòa. Điện lực Phú Bình 06:00 - 17:00

27-03-2023

Khách hàng xã Nhã Lộng , TT Hương Sơn. Điện lực Phú Bình 16:55 - 17:00

26-03-2023

Khách hàng xã Nhã Lộng Điện lực Phú Bình 14:00 - 17:00

26-03-2023

Khách hàng xã Nhã Lộng, TT Hương Sơn, Xuân Phương Điện lực Phú Bình 12:30 - 17:00

26-03-2023

Khách hàng Xóm Quyết Tiến, Đoàn Kết. Điện lực Phú Bình 06:00 - 17:00

26-03-2023

Khách hàng xã Xuân Phương . Điện lực Phú Bình 06:00 - 17:00

26-03-2023

Khách hàng TBA. Điện lực Phú Bình 15:00 - 17:00

25-03-2023

Khách hàng TBA. Điện lực Phú Bình 13:00 - 15:00

25-03-2023

khách hàng TBA Phú Minh Điện lực Phú Bình 08:00 - 12:00

25-03-2023

Khách hàng xã Xuân Phương Điện lực Phú Bình 06:00 - 17:00

25-03-2023

Khách hàng xã Nga My+ Điềm Thụy. Điện lực Phú Bình 15:55 - 16:00

23-03-2023

Khách hàng TBA Điện lực Phú Bình 15:00 - 17:00

23-03-2023

Khách hàng TBA Điện lực Phú Bình 13:00 - 15:00

23-03-2023

khách hàng xã Nga My Điện lực Phú Bình 06:00 - 16:00

23-03-2023

Khách hàng SBM Điện lực Phú Bình 17:00 - 17:10

06-03-2023

Khách hàng KCN Yên Bình Điện lực Phú Bình 17:00 - 17:10

06-03-2023

Khách hàng ĐL Sông Công Điện lực Phú Bình 16:30 - 16:40

06-03-2023

Khách hàng KCN Yên Bình Điện lực Phú Bình 05:00 - 08:00

05-03-2023

Khách hàng ĐL Sông Công. Điện lực Phú Bình 05:00 - 05:10

05-03-2023

Khách hàng SBM Điện lực Phú Bình 05:00 - 08:00

05-03-2023

Khách hàng Cty Cột Kẽm Điện lực Phú Bình 05:00 - 16:00

05-03-2023

Khách hàng xã Đồng Liên, Đào Xá, Bàn Đạt. Điện lực Phú Bình 17:20 - 17:25

01-03-2023

Khách hàng xã Tân Hòa + TT Hương Sơn Điện lực Phú Bình 10:00 - 10:10

28-02-2023

Khách hàng xã Thanh Ninh, Dương Thành, Kha Sơn, Lương Phú . Điện lực Phú Bình 10:00 - 10:10

28-02-2023

Khách hàng TBA Làng Chiềng Điện lực Phú Bình 08:00 - 10:05

28-02-2023

Khách hàng xã Thanh Ninh, Dương Thành, Kha Sơn, Lương Phú . Điện lực Phú Bình 08:00 - 08:10

28-02-2023

Khách hàng xã Đồng Liên, Đào Xá, Bàn Đạt. Điện lực Phú Bình 06:50 - 06:55

28-02-2023

Khách hàng TBA Đồng chúc Điện lực Phú Bình 07:00 - 10:05

24-02-2023

Khách hàng TBA Đồng Bầu. Điện lực Phú Bình 06:30 - 11:30

24-02-2023

Khách hàng TBA Điện lực Phú Bình 14:00 - 17:00

15-02-2023

Khách hàng TBA Điện lực Phú Bình 10:30 - 15:00

15-02-2023

Khách hàng TBA Điện lực Phú Bình 08:30 - 12:00

15-02-2023

Khách hàng TBA Bưu Điện Điện lực Phú Bình 08:30 - 12:00

15-02-2023

Khách hàng TBA Tân Thành Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:00

15-02-2023

Khách hàng TBA Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:00

15-02-2023

Khách hàng TBA Núi 2 Điện lực Phú Bình 10:30 - 15:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Tân Khánh 4 Điện lực Phú Bình 10:30 - 15:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Chợ Đồn Điện lực Phú Bình 08:30 - 12:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Núi 2 Điện lực Phú Bình 08:30 - 12:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Phẩm 1 Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Kha Sơn 1 Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:00

13-02-2023

Khách hàng xã Thanh Ninh, Dương Thành, Lương Phú, TT Hương Sơn, Tân Hòa, kha Sơn. Điện lực Phú Bình 08:00 - 08:10

09-02-2023

khách hàng xã Xuân Phương, Bảo Lý, Đào Xá . Điện lực Phú Bình 14:00 - 16:30

19-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 14:30 - 17:00

18-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 13:00 - 17:00

18-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 09:30 - 13:30

18-01-2023

khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:30

18-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 09:30 - 13:30

17-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:30

17-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA Điện lực Phú Bình 14:00 - 17:00

15-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 13:00 - 17:00

15-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA Điện lực Phú Bình 11:00 - 15:00

15-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA Điện lực Phú Bình 10:00 - 15:00

15-01-2023

Khách hàng xã Điểm Thụy. Điện lực Phú Bình 09:00 - 12:00

15-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA Điện lực Phú Bình 09:00 - 12:00

15-01-2023

Khách hàng xã Điểm Thụy. Điện lực Phú Bình 08:00 - 11:30

15-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 08:00 - 14:00

15-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:00

15-01-2023

Khách hàng dùng điện TBA. Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:30

15-01-2023

Thuộc đường dây trung thế Điện lực Phú Bình 21:00 - 21:05

14-01-2023

Thuộc đường dây trung thế Điện lực Phú Bình 05:00 - 05:05

14-01-2023

Thuộc đường dây trung thế Điện lực Phú Bình 05:00 - 21:00

15-01-2023

Khác hàng xã Úc Kỳ, Tân Kim Điện lực Phú Bình 04:55 - 05:00

14-01-2023

Khách hàng xã Tân Đức, Tân Hòa. Điện lực Phú Bình 16:35 - 16:40

13-01-2023

Khách hàng KCN PB+ YB Điện lực Phú Bình 16:30 - 16:35

13-01-2023

Khách hàng xa Nga My, Hà Châu, Điềm Thụy, Úc kỳ. Điện lực Phú Bình 16:30 - 16:35

13-01-2023

Khách hàng xã Tân Đức, Tân Hòa. Điện lực Phú Bình 15:00 - 16:30

13-01-2023

Khách hàng xã Điểm Thụy. Điện lực Phú Bình 08:30 - 11:30

13-01-2023

Khách hàng xã Điểm Thụy. Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:30

13-01-2023

Khách hàng xã Tân Thành. Điện lực Phú Bình 13:30 - 17:00

12-01-2023

Khách hàng xã Điểm Thụy. Điện lực Phú Bình 09:00 - 14:00

12-01-2023

Khách hàng xã Tân Thành. Điện lực Phú Bình 07:30 - 11:30

12-01-2023

Khách hàng xã Nga My, Hà Châu, Điềm Thụy, Úc Kỳ. Điện lực Phú Bình 05:00 - 05:05

12-01-2023

Khách hàng xã Điềm Thụy Điện lực Phú Bình 05:00 - 06:30

12-01-2023

Khách hàng Xã Tân Đức, Lương Phú, Tân Hòa. Điện lực Phú Bình 04:55 - 05:05

12-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật