Lịch cúp điện Lương Tài - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lương Tài - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Lương Tài - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lương Tài - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lương Tài - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Lương Tài - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Lương Tài Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Phượng Giáo TT Thứa Điện lực Lương Tài 05:30 - 06:00

30-09-2023

Một phần xã Trung Chính, Trừng Xá, MInh Tân Điện lực Lương Tài 04:40 - 05:00

30-09-2023

Một phần xã Trung Chính. TT Thứa. Điện lực Lương Tài 03:30 - 04:00

30-09-2023

Xã Phú Lương, Trung Chính, Trừng Xá, Minh Tân ,Lai Hạ, Tt Thứa Điện lực Lương Tài 03:00 - 03:30

30-09-2023

Xã Phú Hòa, TT Thứa Điện lực Lương Tài 03:00 - 03:30

30-09-2023

một phần xã lai Hạ; Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 01:00 - 05:00

30-09-2023

Một phần xã Trung Chính, Trừng Xá, MInh Tân Điện lực Lương Tài 01:00 - 01:20

30-09-2023

Xã Phú Hòa, TT Thứa Điện lực Lương Tài 00:10 - 00:30

30-09-2023

Xã Phú Lương, Trung Chính, Trừng Xá, Minh Tân ,Lai Hạ, Tt Thứa Điện lực Lương Tài 00:10 - 00:30

30-09-2023

Công ty Greenfarm Việt Nam xã Lâm Thao Điện lực Lương Tài 00:00 - 04:00

30-09-2023

Một phần thôn Phượng Giáo TT Thứa Điện lực Lương Tài 00:00 - 01:00

30-09-2023

Xã tân lãng,TT Thứa,Phú Hòa Điện lực Lương Tài 00:00 - 06:00

30-09-2023

Xã Phú Hòa Điện lực Lương Tài 00:00 - 06:00

30-09-2023

Nhà máy Rác Lương tài Điện lực Lương Tài 00:00 - 03:30

30-09-2023

Một phần xã Trừng Xá, Lai Hạ, Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 00:00 - 04:00

30-09-2023

Một phần xã Trung Chính. Điện lực Lương Tài 00:00 - 04:00

30-09-2023

Một phần xã Trung Chính, Minh Tân, Trừng Xá, Lai Hạ Điện lực Lương Tài 00:00 - 04:00

30-09-2023

Xã Quảng Phú, Tân Lãng, 1 phần Huyện Gia Bình Điện lực Lương Tài 00:00 - 04:00

30-09-2023

Một phần xã Trung Chính, Minh Tân, Trừng Xá, Lai Hạ Điện lực Lương Tài 00:00 - 05:00

30-09-2023

Một phần thôn Đỉnh Dương xã Trừng Xá Điện lực Lương Tài 10:00 - 12:00

29-09-2023

Một phần thôn Kim Thao xã Lâm Thao Điện lực Lương Tài 08:00 - 09:30

29-09-2023

Một phần thôn Cáp Hạ xã Trung Kênh Điện lực Lương Tài 07:40 - 10:00

27-09-2023

Nhà Máy Điện Rác Lương Tài Điện lực Lương Tài 06:00 - 12:00

26-09-2023

MBA Công ty Thiên Thành Điện lực Lương Tài 15:30 - 16:40

25-09-2023

MBA Nước Sạch Phú Hòa Điện lực Lương Tài 13:40 - 15:00

25-09-2023

MBA Công ty nước sạch Bắc Ninh Điện lực Lương Tài 10:30 - 11:30

25-09-2023

MBA Số 2 Phùng Văn Nghĩa Điện lực Lương Tài 09:00 - 10:00

25-09-2023

MBA Cấp nước sạch Trừng Xá Điện lực Lương Tài 07:30 - 08:50

25-09-2023

Một phần thôn Tân Dân; Phượng Giáo - TT Thứa Điện lực Lương Tài 13:30 - 16:30

22-09-2023

Một Phần thôn Kim Thao xã Lâm Thao Điện lực Lương Tài 06:00 - 11:00

22-09-2023

Một phần thôn Ngọc Trì xã Bình Định Điện lực Lương Tài 16:10 - 16:50

21-09-2023

một phần thôn Tảo Hòa xã Trung kênh Điện lực Lương Tài 14:00 - 16:00

21-09-2023

Một phần thôn Lai Hạ xã Lai hạ Điện lực Lương Tài 13:40 - 15:50

21-09-2023

Một phần thôn Lai Hạ xã Lai hạ Điện lực Lương Tài 13:40 - 15:00

21-09-2023

Một phần thôn Nghĩa Hương xã Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 07:30 - 11:30

21-09-2023

một phần thôn Tử Nê xã Tân Lãng Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:30

21-09-2023

XTTN LT 15 Điện lực Lương Tài 15:30 - 16:40

20-09-2023

MBA Số 3 CSTL 280 Điện lực Lương Tài 13:40 - 15:00

20-09-2023

MBA Số 3 CSTL 280 Điện lực Lương Tài 10:30 - 11:30

20-09-2023

Một phần thôn Cổ Lãm xã Bình Định Điện lực Lương Tài 09:10 - 10:00

20-09-2023

Một phần thôn Lĩnh Mai xã Quảng Phú Điện lực Lương Tài 07:30 - 08:50

20-09-2023

MBA Kênh Vàng 3- XNTN LT Điện lực Lương Tài 15:30 - 16:40

18-09-2023

Công ty Trung Điền Điện lực Lương Tài 13:40 - 15:00

18-09-2023

Một phần thôn Nhất trai xã Minh Tân Điện lực Lương Tài 13:30 - 16:30

18-09-2023

MBA Số 3 CS Đê hữu Thái Bình Điện lực Lương Tài 09:40 - 11:00

18-09-2023

MBA Nhà máy nước sạch An Thịnh Điện lực Lương Tài 07:50 - 09:00

18-09-2023

Một phần thôn Tảo Hòa xã Trung Kênh Điện lực Lương Tài 06:00 - 11:00

18-09-2023

Một phần thôn My Xuyên xã Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 06:00 - 11:00

18-09-2023

Một phần thôn Tuần la xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 13:30 - 16:30

15-09-2023

Một phần thôn Hương Trai xã Minh Tân Điện lực Lương Tài 13:30 - 16:30

15-09-2023

Một phần thôn Đỉnh Dương xã Trừng Xá Điện lực Lương Tài 13:30 - 16:30

15-09-2023

Nhà Máy Điện Rác Lương Tài Điện lực Lương Tài 06:00 - 12:00

15-09-2023

Một phần thôn Đỉnh Dương xã Trừng Xá Điện lực Lương Tài 06:00 - 11:00

15-09-2023

Một phần thôn Hương Trai xã Minh Tân Điện lực Lương Tài 06:00 - 11:30

15-09-2023

Một phần thôn Đông Hương- TT Thứa Điện lực Lương Tài 13:40 - 17:00

14-09-2023

Một phần thôn Kim Thao xã Lâm Thao Điện lực Lương Tài 13:30 - 16:30

14-09-2023

Một phần thôn Tân Dân TT Thứa Điện lực Lương Tài 13:30 - 16:30

14-09-2023

một phần xã lai Hạ; Minh Tân , Trừng xá, Trung Chính. Điện lực Lương Tài 10:10 - 10:30

14-09-2023

Một phần thôn Nghĩa Hương xã Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 07:30 - 11:30

14-09-2023

một phần xã lai Hạ; Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:30

14-09-2023

một phần xã lai Hạ; Minh Tân , Trừng xá, Trung Chính. Điện lực Lương Tài 06:00 - 06:20

14-09-2023

MBA Số 2 Kênh xả tiêu Kênh Vàng 1 - XNTNLT Điện lực Lương Tài 15:30 - 16:40

13-09-2023

MBA Kênh xả tiêu Kênh Vàng 1 - XNTNLT Điện lực Lương Tài 13:40 - 15:00

13-09-2023

MBA Nước Sạch Phú Hòa Điện lực Lương Tài 10:30 - 11:30

13-09-2023

một phần thôn Phú Thọ xã Quảng Phú Điện lực Lương Tài 10:00 - 11:20

13-09-2023

MBA Nguyễn Văn Duy. Điện lực Lương Tài 09:10 - 10:00

13-09-2023

Một phần thôn Tỳ Điện xã Phú Hòa Điện lực Lương Tài 07:30 - 08:50

13-09-2023

Một phần Thôn Phú Dư Xã Quỳnh Phú Huyện Gia Bình, Thôn Tử Nê Xã Tân Lãng Huyện Lương Tài Điện lực Gia Bình 07:00 - 10:00

13-09-2023

Một phần Thôn Phú Dư Xã Quỳnh Phú Huyện Gia Bình, Thôn Tử Nê Xã Tân Lãng Huyện Lương Tài Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:00

13-09-2023

Một Phần Thị Trấn Thứa; UBND huyện Điện lực Lương Tài 10:10 - 10:30

09-09-2023

Một Phần Thị Trấn Thứa; UBND huyện Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:30

09-09-2023

Một Phần Thị Trấn Thứa; UBND huyện Điện lực Lương Tài 06:00 - 06:20

09-09-2023

Một phân Thôn An trụ xã An Thịnh Điện lực Lương Tài 07:45 - 10:50

08-09-2023

Một Phâần Thôn Nhât Trai Xã Minh Tân Điện lực Lương Tài 07:30 - 17:00

08-09-2023

MBA Tự Dùng tại E27.4 Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:30

07-09-2023

Một Phần Thôn Đạo Sử -TT Thứa Điện lực Lương Tài 07:40 - 10:30

31-08-2023

Xã Trung Kênh,Lai Hạ, Minh Tân Điện lực Lương Tài 15:50 - 16:00

30-08-2023

C. Ty Hoàng Minh; C. Ty Hoa Đô Điện lực Lương Tài 14:00 - 15:20

30-08-2023

Một phần xã Trung Kênh, Lai Hạ, Minh Tân, Trung Chính, Trừng Xá Điện lực Lương Tài 14:00 - 16:00

30-08-2023

Một phần xã Trung Kênh, Lai Hạ, Minh Tân, Trung Chính, Trừng Xá Điện lực Lương Tài 14:00 - 14:20

30-08-2023

Một Phần Thôn Quảng Bố xã Quảng Phú Điện lực Lương Tài 14:00 - 16:30

29-08-2023

Một Phần Thôn cáp thủy xã An Thịnh Điện lực Lương Tài 07:45 - 10:20

29-08-2023

một phần thôn Đạm Trai xã Minh Tân Điện lực Lương Tài 09:30 - 10:30

25-08-2023

một phần thôn Phú Thọ xã Quảng Phú Điện lực Lương Tài 07:40 - 08:50

25-08-2023

một phần thôn Vĩnh Trai xã Trừng Xá Điện lực Lương Tài 07:30 - 09:10

25-08-2023

Một Phần thôn Bồng lai xã lai hạ Điện lực Lương Tài 14:00 - 16:30

24-08-2023

Một phần xã Trung kênh , Lai Hạ, Minh Tân, Trung Chính, Trừng xá. Điện lực Lương Tài 10:10 - 10:30

24-08-2023

MBA Bơm tưới Tĩnh Xá Điện lực Lương Tài 10:00 - 11:10

24-08-2023

Một Phần Thôn Cường Tráng xã An Thịnh Điện lực Lương Tài 07:50 - 09:20

24-08-2023

Một phần xã Trung kênh , Lai Hạ, Minh Tân, Trung Chính, Trừng xá. Điện lực Lương Tài 06:00 - 06:20

24-08-2023

Một phần xã Phú Hòa, An Thịnh, Trunng Kênh Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:30

24-08-2023

Công ty Định Phương Điện lực Lương Tài 15:30 - 16:40

22-08-2023

MBA C.ty CP nước sạch Bắc Ninh Điện lực Lương Tài 13:50 - 15:00

22-08-2023

Công Ty Hoa Đô Điện lực Lương Tài 09:50 - 11:00

22-08-2023

Chiếu sáng đê Thái Bình Điện lực Lương Tài 07:50 - 09:00

22-08-2023

Một phần thôn Lai Hạ xã lai Hạ Điện lực Lương Tài 07:30 - 11:10

21-08-2023

Một Phần Thị Trấn Thứa; UBND huyện Điện lực Lương Tài 10:10 - 10:30

19-08-2023

Một Phần Thị Trấn Thứa; UBND huyện Điện lực Lương Tài 06:00 - 06:20

19-08-2023

Một Phần Thị Trấn Thứa; UBND huyện Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:30

19-08-2023

Một phần thôn Lai Hạ xã lai Hạ Điện lực Lương Tài 07:30 - 16:30

18-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật