Lịch cúp điện Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Kh phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 05:00 - 07:00

01-06-2023

Khu phố Nghi Khúc phường An Bình Điện lực Thuận Thành 05:00 - 06:30

01-06-2023

Một phần thôn Lương Điện lực Tiên Du 05:00 - 09:00

01-06-2023

Thôn Mao Lại Điện lực Quế Võ 05:30 - 11:30

01-06-2023

Thôn Yên Lâm Điện lực Quế Võ 05:30 - 11:30

01-06-2023

Một phần Thôn Vạn Ty Điện lực Gia Bình 06:00 - 07:30

01-06-2023

Một phần thôn Thiểm Xuyên - xã Thuỵ Hoà Điện lực Yên Phong 06:00 - 07:30

01-06-2023

Một phần phố Chợ Sơn Điện lực Tiên Du 06:00 - 15:00

01-06-2023

Một phần thôn Kiều Điện lực Tiên Du 06:00 - 12:00

01-06-2023

Khu phố Nghi Khúc phường An Bình Điện lực Thuận Thành 06:20 - 08:00

01-06-2023

Một phần thôn Đinh Điện lực Tiên Du 06:30 - 11:00

01-06-2023

Một phần thôn Thanh Khê xã Lai Hạ Điện lực Lương Tài 06:40 - 11:30

01-06-2023

Một phần Kh phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 09:00

01-06-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 09:30

01-06-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:00 - 11:00

01-06-2023

Một phần P.Tân Hồng, Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:00 - 08:00

01-06-2023

Một phần thôn Thanh Lâm xã An Thịnh Điện lực Lương Tài 07:20 - 08:40

01-06-2023

Một phần thôn Thanh Khê xã Lai Hạ Điện lực Lương Tài 07:20 - 11:30

01-06-2023

Một phần Kh phường Kim Chân Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 09:00

01-06-2023

Một phần KH phường Tiền An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:30

01-06-2023

Một phần Thôn Hương Triện Điện lực Gia Bình 07:30 - 09:00

01-06-2023

Một phần thôn Đông Tảo - xã Thuỵ Hoà Điện lực Yên Phong 07:30 - 09:00

01-06-2023

Khu phố Khoai phường An Bình Điện lực Thuận Thành 07:40 - 09:00

01-06-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:45 - 11:00

01-06-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:00 - 11:00

01-06-2023

Một phần Thôn Hương Triện Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:30

01-06-2023

Khu phố Yên Ngô phường An Bình Điện lực Thuận Thành 09:00 - 10:30

01-06-2023

Một phần thôn Lạc Nhuế - xã Thuỵ Hoà Điện lực Yên Phong 09:00 - 10:30

01-06-2023

Một phần P.Tân Hồng, Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 10:30 - 11:30

01-06-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 15:00

01-06-2023

Khách hàng TBA Bơm Cầu Sải Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:00

01-06-2023

Một phần thôn Thanh Lâm xã An Thịnh Điện lực Lương Tài 13:40 - 15:10

01-06-2023

Một phần Thôn Cẩm Xá Điện lực Gia Bình 13:45 - 15:00

01-06-2023

Một phần KH phường NInh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

01-06-2023

Khu phố Yên Ngô phường An Bình Điện lực Thuận Thành 14:00 - 15:30

01-06-2023

Một phần thôn Phật Tích Điện lực Tiên Du 14:00 - 17:00

01-06-2023

Một phần thôn Phong Xá - xã Đông Phong Điện lực Yên Phong 14:30 - 16:00

01-06-2023

Một phần KH phường Hòa Long Điện lực Thành phố Bắc Ninh 15:00 - 17:30

01-06-2023

Khách hàng TBA Bơm Cầu Sải Điện lực Gia Bình 15:00 - 16:30

01-06-2023

Một phần thôn Phong Xá - xã Đông Phong Điện lực Yên Phong 16:00 - 17:30

01-06-2023

Thôn Trúc Ổ Điện lực Quế Võ 05:00 - 06:30

02-06-2023

Một phần thôn An Trụ xã An Thịnh Điện lực Lương Tài 05:00 - 10:30

02-06-2023

Một phần thôn Chè Điện lực Tiên Du 05:00 - 06:30

02-06-2023

Một phần thôn Nam Viên Điện lực Tiên Du 05:00 - 15:00

02-06-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 11:00

02-06-2023

Thôn Trúc Ổ Điện lực Quế Võ 06:00 - 07:30

02-06-2023

Thôn Vũ Dương Điện lực Quế Võ 06:00 - 11:30

02-06-2023

Một phần thôn Phú Đức - xã Đông Thọ Điện lực Yên Phong 06:00 - 08:00

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 06:20

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 06:20

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 14:00

02-06-2023

Một phần KH phường Hạp LĨnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 14:00

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:10

02-06-2023

Một phần thôn Cổ Miếu Điện lực Tiên Du 06:00 - 07:30

02-06-2023

Một phần thôn Văn Phạm xã Lai Hạ Điện lực Lương Tài 07:00 - 08:10

02-06-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 17:30

02-06-2023

Một phần thôn Đông Lâu Điện lực Tiên Du 07:00 - 08:30

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:20 - 08:30

02-06-2023

Thôn Trạc Nhiệt Điện lực Quế Võ 07:30 - 09:00

02-06-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 16:30

02-06-2023

Một phần thôn Vĩnh Phú Điện lực Tiên Du 08:00 - 09:30

02-06-2023

Một phần thôn My Xuyên xã Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 08:20 - 09:30

02-06-2023

Một phần thôn Bình An - xã Đông Thọ Điện lực Yên Phong 08:30 - 11:00

02-06-2023

Một phần thôn Thọ Khê - xã Đông Thọ Điện lực Yên Phong 08:30 - 10:30

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 08:40 - 09:50

02-06-2023

Thôn Vũ Dương Điện lực Quế Võ 09:00 - 10:30

02-06-2023

Một phần thôn Đồng Lạng Điện lực Tiên Du 09:00 - 10:30

02-06-2023

Một phần thôn Nghĩa Hương xã Mỹ Hương Điện lực Lương Tài 09:40 - 10:50

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:10

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:40 - 14:00

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:10

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:15 - 14:30

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:15 - 14:30

02-06-2023

Một phần thôn Trung Bạn - TT Chờ Điện lực Yên Phong 14:30 - 16:30

02-06-2023

Một phần thôn Phú Mẫn 1 - TT Chờ Điện lực Yên Phong 14:30 - 18:00

02-06-2023

Một phần thôn Đan Quế xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 14:30 - 15:40

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:30 - 14:45

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:30 - 16:00

02-06-2023

Một phần KH phường Hạp LĨnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:30 - 16:00

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 15:20 - 16:30

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 15:45 - 16:00

02-06-2023

Một phần thôn Trinh Phú xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 15:50 - 16:50

02-06-2023

Một phần thôn Trung Bạn - TT Chờ Điện lực Yên Phong 16:00 - 17:30

02-06-2023

Một phần KH phường KHắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 16:20 - 16:40

02-06-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 16:20 - 16:30

02-06-2023

Thôn Chùa Điện lực Quế Võ 05:00 - 06:30

03-06-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 05:00 - 07:00

03-06-2023

Thôn Xuân Thủy Điện lực Quế Võ 06:00 - 07:30

03-06-2023

Thôn Đình Tổ xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 06:00 - 07:30

03-06-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 09:00

03-06-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 08:45

03-06-2023

Thôn Đình Tổ xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 07:20 - 09:00

03-06-2023

Thôn Lạc Xá Điện lực Quế Võ 07:30 - 09:00

03-06-2023

Công ty TNHH BS TECH VINA Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:00

03-06-2023

Khu phố Trà Lâm phường Trí Quả Điện lực Thuận Thành 08:40 - 10:00

03-06-2023

Thôn Lạc Xá Điện lực Quế Võ 09:00 - 10:30

03-06-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:00 - 10:30

03-06-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:00 - 11:00

03-06-2023

Công ty XLĐ Hà Nội Điện lực Thuận Thành 10:00 - 11:30

03-06-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:30 - 12:00

03-06-2023

Lịch cúp điện Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Quan Đình - xã Văn Môn Điện lực Yên Phong 16:00 - 18:30

31-05-2023

Một phần thôn Lai Đông xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 15:50 - 16:50

31-05-2023

Một phần thôn Lai Tê xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 15:50 - 16:50

31-05-2023

Một phần Thôn An Quang Điện lực Gia Bình 15:00 - 16:30

31-05-2023

Một phần thôn Lai Đông xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 14:30 - 15:40

31-05-2023

Một phần Kh phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:00

31-05-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:30

31-05-2023

Một phần P.Đông Ngàn, Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:30

31-05-2023

Một phần thôn Quan Đình - xã Văn Môn Điện lực Yên Phong 14:00 - 16:30

31-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

31-05-2023

Một phần Thôn Đông Bình Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:00

31-05-2023

Một phần thôn Trung Chinh xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 09:40 - 10:50

31-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 09:30 - 11:00

31-05-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:00 - 11:00

31-05-2023

Một phần Thôn Đại Lộc Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:30

31-05-2023

Thôn Đồng Điện lực Quế Võ 09:00 - 10:30

31-05-2023

Một phần thôn Lai Tê xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 08:20 - 09:30

31-05-2023

Một phần thôn Lai Đông xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 08:20 - 09:30

31-05-2023

Khu phố Trà Lâm phường Trí Quả Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:00

31-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 09:00

31-05-2023

Một phần thôn An Trụ xã An Thịnh Điện lực Lương Tài 07:40 - 09:50

31-05-2023

Một phần Thôn Đại Lộc Điện lực Gia Bình 07:30 - 09:00

31-05-2023

Thôn Mai Thôn Điện lực Quế Võ 07:30 - 09:00

31-05-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 09:00

31-05-2023

Một phần KH phường Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 10:00

31-05-2023

Một phần thôn Thiên Đức xã Trung Chính Điện lực Lương Tài 07:00 - 08:10

31-05-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:30 - 17:00

31-05-2023

Một phần thôn Bất Lự Điện lực Tiên Du 06:30 - 15:00

31-05-2023

Một phần thôn Đại Sơn Điện lực Tiên Du 06:30 - 12:00

31-05-2023

Một phần Thôn Vàng Điện lực Gia Bình 06:00 - 07:30

31-05-2023

Một phần KCN Mả Ông, Tuấn Cường P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 15:00

31-05-2023

Một phần P.Đồng Kỵ , Trang Hạ - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

31-05-2023

Một phần P.Đình Bảng, Đông Ngàn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

31-05-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

31-05-2023

Thôn Đô Đàn Điện lực Quế Võ 06:00 - 07:30

31-05-2023

Một phân thôn Duệ ĐÔng Điện lực Tiên Du 06:00 - 12:00

31-05-2023

Thôn Hà Liễu Điện lực Quế Võ 05:30 - 11:30

31-05-2023

KP Nghiêm Thôn Điện lực Quế Võ 05:30 - 11:30

31-05-2023

Một phần KH phường Nam Sơn Điện lực Thành phố Bắc Ninh 05:00 - 11:00

31-05-2023

Một phần phường Ninh Xá, Gia Đông, Nguyệt Đức Điện lực Thuận Thành 05:00 - 09:00

31-05-2023

Thôn Tập Ninh Điện lực Quế Võ 05:00 - 06:30

31-05-2023

Một phàn thôn Đồng Xép Điện lực Tiên Du 05:00 - 15:00

31-05-2023

Một phần thôn Phật Tích Điện lực Tiên Du 05:00 - 11:00

31-05-2023

Một phần thôn Trung Điện lực Tiên Du 05:00 - 11:00

31-05-2023

Khách hàng TBA Hải Ninh Điện lực Gia Bình 16:00 - 17:00

30-05-2023

Một phần thôn KDC Hoàn Sơn Điện lực Tiên Du 15:30 - 17:30

30-05-2023

Một phần Kh phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:30 - 16:30

30-05-2023

Thôn Châu Cầu Điện lực Quế Võ 14:30 - 17:00

30-05-2023

Một phần thôn Đông Xuất, Trung Bạn - xã Đông Thọ Điện lực Yên Phong 14:00 - 18:00

30-05-2023

Một phần tPhố Đồng Xep Điện lực Tiên Du 14:00 - 17:30

30-05-2023

Một Phần Thôn Bồng Lai xã Lai Hạ Điện lực Lương Tài 13:40 - 17:00

30-05-2023

Một phần Xa Dũng Liệt, Tam Đa, Thuỵ Hoà Điện lực Yên Phong 11:15 - 11:30

30-05-2023

Một phần thôn Hoài Trung Điện lực Tiên Du 10:00 - 11:30

30-05-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:30 - 11:00

30-05-2023

Một phần xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 09:30 - 10:30

30-05-2023

Một phần thôn Hoài Trung Điện lực Tiên Du 09:30 - 11:00

30-05-2023

Thôn Giang Liễu Điện lực Quế Võ 08:00 - 10:30

30-05-2023

Không Điện lực Quế Võ 08:00 - 12:00

30-05-2023

Một phần thôn Hoài Thị Điện lực Tiên Du 08:00 - 09:30

30-05-2023

Xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 07:45 - 08:30

30-05-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:30

30-05-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 14:30

30-05-2023

Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Thúy Điện lực Tiên Du 07:30 - 09:00

30-05-2023

Khách hàng TBA SXNN TT Thái Bảo Điện lực Gia Bình 07:30 - 10:30

30-05-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 09:00

30-05-2023

Một phần KCN Phú Lâm Điện lực Tiên Du 07:00 - 17:00

30-05-2023

Một phần thôn Hoài Thượng Điện lực Tiên Du 07:00 - 08:30

30-05-2023

TBA Nhất Nhất, Tân Hoàng Nga, Tân Hoàng Nga 2 Điện lực Yên Phong 07:00 - 10:00

30-05-2023

Một Phần Thôn Tảo Hòa xã Trung Kênh Điện lực Lương Tài 06:45 - 11:00

30-05-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:30 - 17:00

30-05-2023

Một phần P.Phù Khê, Hương Mạc - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 15:00

30-05-2023

Một phần phường Hồ, Trường PTTH TT3 Điện lực Thuận Thành 06:00 - 08:00

30-05-2023

Xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 06:00 - 06:30

30-05-2023

Một phần thôn Dương Húc Điện lực Tiên Du 06:00 - 12:00

30-05-2023

Một Phần Thôn Lai Hạ xã Lai Hạ Điện lực Lương Tài 06:00 - 11:30

30-05-2023

Thôn Hà Liễu Điện lực Quế Võ 05:30 - 08:00

30-05-2023

Một phần Xa Dũng Liệt Điện lực Yên Phong 05:30 - 11:30

30-05-2023

Một phần Xa Dũng Liệt, Tam Đa, Thuỵ Hoà Điện lực Yên Phong 05:30 - 05:45

30-05-2023

Một phần KH phường Nam Sơn Điện lực Thành phố Bắc Ninh 05:00 - 11:00

30-05-2023

Một phần KH phường Nam Sơn Điện lực Thành phố Bắc Ninh 05:00 - 15:00

30-05-2023

Một phần xã Đình Tổ, KH Vũ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Chinh, Loan Phương, Bê Tông Thăng Long, Tuân Tú, Công Nguyệt Điện lực Thuận Thành 05:00 - 10:30

30-05-2023

Một phần xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 05:00 - 05:30

30-05-2023

Một phần xã Hiên Vân Điện lực Tiên Du 05:00 - 08:00

30-05-2023

Một phần thôn Ngân Cầu - TT Chờ Điện lực Yên Phong 14:30 - 18:00

29-05-2023

Một phần thôn Phú Mẫn 1 - TT Chờ Điện lực Yên Phong 14:30 - 18:00

29-05-2023

Một phần thôn AN Động Điện lực Tiên Du 14:30 - 17:30

29-05-2023

Một phần thôn Đình Cả Điện lực Tiên Du 14:30 - 17:30

29-05-2023

Một phần KH phường Kim Chân Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:45

29-05-2023

Một phần KH phường Tiền An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 12:00

29-05-2023

Cty Cửu Long Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:30

29-05-2023

Thôn Phương Lưu Điện lực Quế Võ 08:45 - 10:00

29-05-2023

Một phần thôn Bình An - xã Đông Thọ Điện lực Yên Phong 08:30 - 11:00

29-05-2023

Một phần Khu Phố Mới - TT Chờ Điện lực Yên Phong 08:30 - 11:00

29-05-2023

Một phần thôn Thuỵ Mão xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:30

29-05-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

29-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

29-05-2023

Một phần P.Tam Sơn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

29-05-2023

Cty Tuấn Cường Điện lực Từ Sơn 07:30 - 09:30

29-05-2023

Một phần thôn Hương La xã Tân lãng Điện lực Lương Tài 07:20 - 11:30

29-05-2023

Một phần thôn Luỹ Hậu xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 07:00 - 08:30

29-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật