Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH sau TBA Lãm Trại (Phường Vân Dương) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

02-10-2023

KH sau TBA Dương Ổ 11 (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 09:00

02-10-2023

KH sau TBA Dương Ổ 12 (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:15 - 12:00

02-10-2023

KH sau TBA Vệ An 1 (Phường Kinh Bắc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:30

03-10-2023

KH sau TBA Xuân Ái (Phường Hòa Long) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

04-10-2023

KH sau TBA Chợ Sơn Đông (Phường Nam Sơn) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 09:30

04-10-2023

KH sau TBA Trường THCS Nam Sơn (Phường Nam Sơn) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 11:30

04-10-2023

KH sau TBA ĐĐ Trần Hưng Đạo (Phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 15:00

04-10-2023

KH sau TBA Môn Tự (Phường Nam Sơn) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

04-10-2023

KH sau TBA Tr TH&TH Hoàng Hoa Thám (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 15:30 - 17:00

04-10-2023

KH sau TBA Đáp Cầu 1 (Phường Đáp Cầu) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

05-10-2023

KH sau TBA Minh Phú (Phường Khắc Niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

05-10-2023

KH sau TBA Khúc Toại 2 (Phường Khúc Xuyên) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

06-10-2023

KH sau TBA Đáp Cầu 4 (Phường Đáp Cầu) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

06-10-2023

KH sau TBA TBA TT Viễn Thông (Phường Ninh Xá) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 14:00

07-10-2023

KH sau TBA Anh Phú (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

07-10-2023

KH sau TBA Dược TM Phương Đông (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 16:00

07-10-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 15:30

08-10-2023

Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Bắc Ninh Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH sau TBA BV Đa Khoa BN 2 (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 11:00

01-10-2023

Một phần KH phường Nam Sơn Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 15:30

01-10-2023

KH sau TBA Thực Phẩm Đức (Phường Khắc Niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

30-09-2023

KH sau TBA Hiển Nhung (Phường Vạn An) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 12:00

29-09-2023

KH sau TBA TT Cảng Kính (Phường Vũ Ninh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

29-09-2023

KH sau TBA Đại Dương 5 (Phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

29-09-2023

KH sau TBA Vệ An 1 (Phường Kinh Bắc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:30

28-09-2023

KH sau TBA Xuân Ổ B (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

27-09-2023

KH sau TBA Hùng Cường (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:30 - 12:00

27-09-2023

KH sau TBA Thôn Trần 1 (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 12:00

27-09-2023

KH sau TBA Số 1 Máy CTTL (Phường Khắc Niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

27-09-2023

KH sau TBA Tiên Xá Phố 3 (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

27-09-2023

KH sau TBA Tiên Xá Phố 2 (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

27-09-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 17:30 - 18:00

26-09-2023

KH sau TBA TĐC Phong Khê (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

26-09-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:30 - 11:00

26-09-2023

KH sau TBA Dương Ổ 13 (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

26-09-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 07:20

26-09-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu; Vũ Ninh; Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 11:00

26-09-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 16:00

26-09-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 07:20

26-09-2023

KH sau TBA Dương Ổ 17 (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 18:00

26-09-2023

KH sau TBA Châm Khê 7 (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 18:00

26-09-2023

MBA Công ty nước sạch Bắc Ninh Điện lực Lương Tài 10:30 - 11:30

25-09-2023

Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 11:30

24-09-2023

KH sau TBA Thị Cầu 11 (Phường Thị Cầu) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 12:00

23-09-2023

Không mất điện KH Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:20 - 11:30

22-09-2023

KH sau TBA Trường THCS Nam Sơn (Phường Nam Sơn) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

22-09-2023

Không mất điện KH Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 09:00

22-09-2023

KH sau TBA Song Mây (Phường Vũ Ninh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:00

22-09-2023

KH sau TBA Chợ Sơn Đông (Phường Nam Sơn) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 11:00 - 12:00

21-09-2023

Không mất điện KH Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

21-09-2023

KH sau TBA Đáp Cầu 4 (Phường Đáp Cầu) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

21-09-2023

KH sau TBA Trường Tiểu Học Tiền An (Phường Tiền An) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 16:30 - 18:00

20-09-2023

KH sau TBA Bê Tông Nhựa Võ Cường (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:00

20-09-2023

KH sau TBA Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 11:15 - 12:30

20-09-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 10:30

20-09-2023

KH sau TBA Xuân Ái (Phường Hòa Long) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

19-09-2023

KH sau TBA Số 5 KNO Khả Lễ 1 (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:15 - 12:00

19-09-2023

KH sau TBA Thành Long 2 (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

19-09-2023

KH sau TBA Xóm 2+3 Đại Phúc (Phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:00

19-09-2023

KH sau TBA Khu 2CD (Phường Suối Hoa) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 12:00

19-09-2023

KH sau TBA Số 8 CCN Phong Khê (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 17:00

18-09-2023

KH sau TBA Số 6 CCN Phong Khê (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

18-09-2023

KH sau TBA Lê Văn Thịnh 4 (Phường Suối Hoa) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

16-09-2023

KH sau TBA Khu 1B (Phường Suối Hoa) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:45 - 11:30

15-09-2023

KH sau MBA T1 - TBA S.I.Tech (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

15-09-2023

KH sau TBA Khu Xóm Đông (Phường Suối Hoa) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:30

15-09-2023

KH sau TBA Tiên Xá Phố 2 (Phường Hạp Lĩnh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

14-09-2023

KH sau TBA Số 1 và Số 2 CCN Khúc Xuyên (Phường Khúc Xuyên) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:00

13-09-2023

KH sau TBA KNO XH Khắc Niệm (Phường Khắc Niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:30

15-09-2023

KH sau TBA Xóm 3 Đại Phúc (phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

12-09-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 11:30

12-09-2023

KH sau TBA Số 2 KNO Đại Phúc (Phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

11-09-2023

KH sau TBA Ngôi Sao Xanh (Phường Khắc niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:00

11-09-2023

KH sau TBA KDG Đại Phúc (Phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:30

11-09-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 11:30

11-09-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:50 - 10:10

09-09-2023

Một phần KH phường Thị Cầu; Đáp Cầu; Vũ Ninh và Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 10:00

09-09-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 07:20

09-09-2023

KH sau TBA XNG Tiến Đạt (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 17:00

08-09-2023

KH sau TBA Tiền An 4 (Phường Tiền An) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

08-09-2023

KH sau TBA Thượng Núi 2 (Phường Khắc niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

08-09-2023

Một phần KH phường Phong Khê; Vạn An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 10:30

08-09-2023

KH sau TBA Thiện Thắng (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 17:00

07-09-2023

KH sau TBA Xóm 5+7 Đại Phúc (Phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

07-09-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh và huyện Tiên Du Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:00

07-09-2023

KH sau TBA Số 8 CCN Phong Khê (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 17:00

06-09-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

06-09-2023

KH sau TBA Số 6 CCN Phong Khê (Phường Phong Khê) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

06-09-2023

Một phần KH phường Vạn An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 14:00

06-09-2023

KH sau TBA Khu 2AB (Phường Suối Hoa) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

05-09-2023

KH sau TBA Thị Cầu 6 (Phường Thị Cầu) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:30

05-09-2023

KH sau TBA TT Thủy Lợi 1 (Phường Đại Phúc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:30

05-09-2023

KH sau TBA Vân Trại (Phường Vân Dương) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

05-09-2023

Một phần KĐT CN VSIP Bắc Ninh Điện lực Tiên Du 08:00 - 12:00

03-09-2023

KH sau TBA Thôn Đoài 2 (Phường Khắc Niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

31-08-2023

KH sau TBA Đáp Cầu 1 (Phường Đáp Cầu) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:30

31-08-2023

KH sau TBA Xuân Ổ A (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

30-08-2023

KH sau TBA Ba Tiền 2 (Phường Khắc Niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:00

30-08-2023

KH sau TBA Vệ An 6 (Phường Kinh Bắc) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:00

30-08-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh và huyện Tiên Du Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 09:30

30-08-2023

KH sau TBA Khu Chia Lô Bò Sơn (Phường Ninh Xá) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

29-08-2023

KH sau TBA NM Kinh Đáp Cầu E7.3 (Phường Vũ Ninh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 15:00

29-08-2023

KH sau TBA TT Bệnh Viện (Phường Vũ Ninh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 09:30

29-08-2023

KH sau TBA Đìa Núi 2 (Phường Vũ Ninh) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 11:00

29-08-2023

KH sau TBA Sơn Đông (Phường Nam Sơn) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 14:00

29-08-2023

KH sau TBA Khu 2CD (Phường Suối Hoa) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 16:30

28-08-2023

KH sau TBA Kính 2 (Phường Suối Hoa) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 11:00

28-08-2023

Một phần kH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

27-08-2023

Một phần kH phường Nam Sơn và TX Quế Võ Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

27-08-2023

Một phầ KH phường Hòa Long Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:45 - 10:00

26-08-2023

Một phần Kh phường Hòa long Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 08:15

26-08-2023

Một phần Kh phường Hòa Long Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

26-08-2023

KH sau TBA Cty Minh Phú (Phường Khắc Niệm) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

25-08-2023

KH sau TBA Trường Hoàng Quốc Việt (Phường Thị Cầu) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 11:00

25-08-2023

KH sau TBA Trường Năng Khiếu Hàn Thuyên (Phường Ninh Xá) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 09:30

25-08-2023

KH sau TBA Viêm Xá 3 và Viêm Xá 4 (Phường Hòa Long) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 12:00

25-08-2023

KH sau TBA Số 3 Nam Võ Cường (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

24-08-2023

KH sau TBA Số 2 CCN Võ Cường (Phường Võ Cường) Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 09:30

23-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật