Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Ninh - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Moột phần KH phường Thị Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 11:30

06-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

06-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:00

06-02-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

06-02-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:30

07-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:30

07-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

07-02-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:45 - 11:30

07-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 12:00

07-02-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 11:00 - 12:00

07-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

07-02-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 15:00

08-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

08-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 12:00

08-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:30 - 16:30

08-02-2023

Một phần KH phường Khúc Xuyên Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 14:00

09-02-2023

Một phần KH phường Nam Sơn Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:30

09-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:50 - 11:30

09-02-2023

KHông mất điện KH Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:20 - 11:20

09-02-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 15:00 - 16:30

09-02-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 07:50

10-02-2023

Một phần KH phường Vũ NInh; Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 07:50

10-02-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:30

10-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:00

10-02-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:30 - 11:00

10-02-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh; Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:20 - 10:40

10-02-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:20 - 10:40

10-02-2023

Một phần KH phường Vân Dương Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:00

12-02-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

13-02-2023

Một phần KH phường Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 08:45

13-02-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:00 - 11:30

13-02-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:30 - 16:30

13-02-2023

Lịch Cúp Điện Bắc Ninh Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

04-02-2023

Một phần KH phường Thị Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 11:30

04-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

03-02-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 12:00

03-02-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 11:30

03-02-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

02-02-2023

Một phần KH phường Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:00

02-02-2023

Một phần KH phường Đại Phúc; Vân Dương Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

31-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

30-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 11:00

30-01-2023

Một phần KH phường Thị Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

30-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 11:00

30-01-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:30 - 11:00

28-01-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 08:30

28-01-2023

Một phần KH phường Nam Sơn Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 15:30

19-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:45 - 11:30

19-01-2023

Một Phần KH phường Tiền An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:45 - 10:30

19-01-2023

Một phần KH phường Vũ Ninh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 09:30

19-01-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:00

18-01-2023

KHông mất điện KH Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 15:30

18-01-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu, Kim Chân Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:50 - 14:15

18-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:00 - 16:30

18-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:30 - 12:00

18-01-2023

Một phần KH phường Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:50 - 11:00

18-01-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 15:30

18-01-2023

Không mất điện KH Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 08:30

18-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 15:00

18-01-2023

Một phần KH phường Kim Chân Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 14:00

18-01-2023

Một phần KH phường Kim Chân Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 14:30

18-01-2023

Một phần KH phường Đáp Cầu, Kim Chân Điện lực Thành phố Bắc Ninh 06:00 - 06:20

18-01-2023

Một phần KH phường Vạn An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:00 - 16:30

17-01-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:45 - 11:45

17-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:30

17-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:30 - 11:30

16-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 11:30

16-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 09:30

16-01-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 11:00

14-01-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 12:00

14-01-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:45

14-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 12:00

14-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

13-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:30 - 12:00

13-01-2023

Một phần KH phường Vân DƯơng Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

13-01-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 12:00

13-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:15

13-01-2023

Một phần KH phường KInh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 10:30

13-01-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:30

13-01-2023

Một phần KH phường Kim Chân Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

12-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:30

12-01-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:30

12-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 17:00

12-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:00

12-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

11-01-2023

Một phần KH phường NInh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:30

11-01-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:30

11-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:00

11-01-2023

Một phần KH phường Tiền An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 16:30

10-01-2023

Một phần kH phường Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:30

10-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 12:00

10-01-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 05:30 - 07:30

10-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:45 - 11:45

09-01-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 09:00

09-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:30

09-01-2023

Một phần KH phường Tiền An; Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:00 - 09:20

08-01-2023

Một phần KH phường Tiền An; Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:30 - 08:45

08-01-2023

Một phần KH phường Tiền An; Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 08:15

08-01-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 13:30

08-01-2023

Một phần KH phường Hạp Lĩnh Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:30 - 11:30

07-01-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:30

07-01-2023

Một phần KH phường NInh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:30

07-01-2023

Một phần KH phường Đại Phúc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 10:30

07-01-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 15:15 - 16:45

06-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 15:00

06-01-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 15:00

06-01-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:30 - 12:00

06-01-2023

Một phần KH phường Tiền An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 09:15 - 10:15

06-01-2023

Một phần KH phường NInh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 09:00

06-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 14:30

06-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 15:50 - 16:15

05-01-2023

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 16:30

05-01-2023

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 16:30

04-01-2023

Một phần KH phường Vạn An Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:45 - 16:30

04-01-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:30

04-01-2023

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 12:00

04-01-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:00 - 19:00

04-01-2023

Một phần kH phường Suối Hoa Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

03-01-2023

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 12:00

03-01-2023

Một phần KH phường Khắc Niệm Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 09:30

03-01-2023

Một phần kH phường Vân Dương Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 11:30

30-12-2022

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 14:30

30-12-2022

Một phần KH phường Võ Cường Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:00

30-12-2022

Một phần KH phường Ninh Xá Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 16:30

30-12-2022

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 13:30 - 16:30

29-12-2022

Một phần KH phường Kinh Bắc Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

29-12-2022

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 14:30

29-12-2022

Một phần KH phường Thị Cầu Điện lực Thành phố Bắc Ninh 15:00 - 16:30

28-12-2022

Không mất điện KH Điện lực Thành phố Bắc Ninh 14:00 - 15:30

28-12-2022

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 10:00 - 12:00

28-12-2022

Một phần KH phường Vân Dương Điện lực Thành phố Bắc Ninh 08:00 - 10:00

28-12-2022

Một phần KH phường Phong Khê Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:45 - 17:00

28-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật