Lịch cúp điện Thuận Thành - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thuận Thành - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Thuận Thành - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thuận Thành - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thuận Thành - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố Nghi Khúc phường An Bình Điện lực Thuận Thành 05:00 - 06:30

01-06-2023

Khu phố Nghi Khúc phường An Bình Điện lực Thuận Thành 06:20 - 08:00

01-06-2023

Khu phố Khoai phường An Bình Điện lực Thuận Thành 07:40 - 09:00

01-06-2023

Khu phố Yên Ngô phường An Bình Điện lực Thuận Thành 09:00 - 10:30

01-06-2023

Khu phố Yên Ngô phường An Bình Điện lực Thuận Thành 14:00 - 15:30

01-06-2023

Thôn Đình Tổ xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 06:00 - 07:30

03-06-2023

Thôn Đình Tổ xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 07:20 - 09:00

03-06-2023

Công ty TNHH BS TECH VINA Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:00

03-06-2023

Khu phố Trà Lâm phường Trí Quả Điện lực Thuận Thành 08:40 - 10:00

03-06-2023

Công ty XLĐ Hà Nội Điện lực Thuận Thành 10:00 - 11:30

03-06-2023

Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Điện lực Thuận Thành 08:00 - 12:00

04-06-2023

Thôn Liễu Lâm xã Song Liễu Điện lực Thuận Thành 05:00 - 06:30

05-06-2023

Thôn Ngọc Lâm xã Song Liễu Điện lực Thuận Thành 06:20 - 08:00

05-06-2023

Một phần khu phố Đức Hiệp phường Xuân Lâm Điện lực Thuận Thành 07:40 - 09:00

05-06-2023

Khu phố Đại Tự phường Thanh Khương Điện lực Thuận Thành 07:40 - 09:00

05-06-2023

Xóm Lẻ Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:30

05-06-2023

Khu phố Đông Cốc phường Hà Mãn Điện lực Thuận Thành 14:00 - 15:30

05-06-2023

Lịch cúp điện Thuận Thành - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Thuận Thành Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố Trà Lâm phường Trí Quả Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:00

31-05-2023

Một phần phường Ninh Xá, Gia Đông, Nguyệt Đức Điện lực Thuận Thành 05:00 - 09:00

31-05-2023

Một phần xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 09:30 - 10:30

30-05-2023

Xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 07:45 - 08:30

30-05-2023

Một phần phường Hồ, Trường PTTH TT3 Điện lực Thuận Thành 06:00 - 08:00

30-05-2023

Xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 06:00 - 06:30

30-05-2023

Một phần xã Đình Tổ, KH Vũ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Chinh, Loan Phương, Bê Tông Thăng Long, Tuân Tú, Công Nguyệt Điện lực Thuận Thành 05:00 - 10:30

30-05-2023

Một phần xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 05:00 - 05:30

30-05-2023

Một phần thôn Thuỵ Mão xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:30

29-05-2023

Một phần thôn Luỹ Hậu xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 07:00 - 08:30

29-05-2023

Một phần khu CNTT3 Điện lực Thuận Thành 09:45 - 10:30

28-05-2023

Công ty VPP Cửu Long Điện lực Thuận Thành 08:30 - 10:00

28-05-2023

Công ty Hoà An Điện lực Thuận Thành 07:00 - 08:30

28-05-2023

Một phần khu CNTT3 Điện lực Thuận Thành 07:00 - 07:30

28-05-2023

Một phần khu CNTT3 Điện lực Thuận Thành 07:00 - 10:30

28-05-2023

Trường T36 Điện lực Thuận Thành 10:20 - 11:30

27-05-2023

Ngân hàng Vietcombank Điện lực Thuận Thành 09:30 - 10:30

27-05-2023

Công ty Gỗ VN Đương Đại Điện lực Thuận Thành 07:50 - 09:00

27-05-2023

Công ty Gỗ VN Đương Đại Điện lực Thuận Thành 07:00 - 08:00

27-05-2023

Khu phố Lạc Thổ phường Hồ Điện lực Thuận Thành 08:45 - 10:30

26-05-2023

Một phần Xóm Luỹ xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 07:00 - 08:30

26-05-2023

Khu đất mới Song Hồ Điện lực Thuận Thành 06:00 - 10:30

26-05-2023

Một phần phường Hồ, Trường PTTH TT3, xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 12:30 - 13:00

25-05-2023

Một phần phường Hồ, Trường PTTH TT3, xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 11:10 - 11:30

25-05-2023

Một phần phường Hồ, Trường PTTH TT3, xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 10:45 - 11:05

25-05-2023

Một phần phường Hồ, Trường PTTH TT3, xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 09:30 - 09:50

25-05-2023

Một phần xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 09:30 - 10:30

23-05-2023

Phường An Bình, một phần xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 06:30 - 07:00

23-05-2023

Khu phố Thanh Hoài phường Thanh Khương Điện lực Thuận Thành 06:00 - 09:00

23-05-2023

Một phần xã Đình Tổ, KH Vũ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Chinh, Loan Phương, Bê Tông Thăng Long, Tuân Tú, Công Nguyệt Điện lực Thuận Thành 05:00 - 10:30

23-05-2023

Một phần xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 05:00 - 05:30

23-05-2023

Trường TC ANND, Cty Đại Hà Thịnh, Lan Chi, Thống Hiền, Khu Phố Đường phường An Bình, Khu nhà ở Tường Thuỷ Điện lực Thuận Thành 05:00 - 07:00

23-05-2023

Phường An Bình, một phần xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 05:00 - 05:30

23-05-2023

Xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 15:45 - 16:15

22-05-2023

Một phần phường Hồ, Trường PTTH TT3 Điện lực Thuận Thành 14:00 - 16:30

22-05-2023

Xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 14:00 - 14:30

22-05-2023

Khu phố Trà Lâm phường Trí Quả Điện lực Thuận Thành 09:30 - 11:30

22-05-2023

Một phần phường Xuân Lâm Điện lực Thuận Thành 08:45 - 09:15

22-05-2023

Một phần phường Gia Đông, Hồ Điện lực Thuận Thành 07:00 - 09:30

22-05-2023

Một phần xã Hà Mãn, Thanh Khương, Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 07:00 - 09:30

22-05-2023

Một phần khu phố Xuân Lâm Điện lực Thuận Thành 07:00 - 07:30

22-05-2023

Khu Phố Thiện Dũ xã Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 08:15 - 12:00

20-05-2023

Khu Phố Thiện Dũ xã Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 07:00 - 08:30

20-05-2023

Công ty TNHH Sông Hồng Điện lực Thuận Thành 06:30 - 08:30

20-05-2023

Thôn Quán Tranh xã Nguyệt Đức Điện lực Thuận Thành 15:00 - 16:30

19-05-2023

Thôn 4 xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 14:00 - 16:30

19-05-2023

Một phần khu phố Đức Hiệp phường Xuân Lâm Điện lực Thuận Thành 13:30 - 15:00

19-05-2023

Khu Phố Ngọc Khám phường Gia Đông Điện lực Thuận Thành 09:40 - 11:00

19-05-2023

Một phần khu phố Đa Tiện phường Xuân Lâm Điện lực Thuận Thành 09:30 - 11:00

19-05-2023

Khu Phố Ngọc Khám phường Gia Đông Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:00

19-05-2023

Một phần khu phố Đa Tiện phường Xuân Lâm Điện lực Thuận Thành 08:00 - 09:30

19-05-2023

Một phần thôn Thuỵ Mão xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 15:00 - 16:30

17-05-2023

Một phần thôn Luỹ Hậu xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 13:30 - 15:00

17-05-2023

Một phần thôn Lê Xá xã Nguyệt Đức Điện lực Thuận Thành 09:30 - 11:00

17-05-2023

Một phần khu phố Tam Á phường Gia Đông Điện lực Thuận Thành 08:00 - 09:30

17-05-2023

Một phần khu phố Đạo Tú, Đông Hồ phường Song Hồ Điện lực Thuận Thành 07:00 - 12:00

16-05-2023

Một phần khu phố Ngọc Khám phường Gia Đông Điện lực Thuận Thành 07:00 - 10:30

15-05-2023

Một phần khu phố Dư Xá phường Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 07:00 - 10:30

15-05-2023

Khu phố Ngà phường Gia Đông Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:30

12-05-2023

Khu phố Đức Nhân phường Trạm Lộ Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:30

11-05-2023

Một phần khu phố Đông Cốc phường Hà Mãn Điện lực Thuận Thành 07:00 - 15:30

10-05-2023

Thôn Tứ Cờ xã Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 08:00 - 17:00

09-05-2023

Một phần thôn Tứ Cờ xã Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

09-05-2023

Một phần thôn Bùi Xá xã Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

09-05-2023

Một phần thôn Cửu Yên xã Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 07:00 - 14:30

08-05-2023

Một phần khu phố Trạm Trai phường Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 07:00 - 12:00

08-05-2023

Công ty TNHH KVC Điện lực Thuận Thành 11:00 - 14:00

07-05-2023

Một phần khu phố Chẹm phường Trạm Lộ Điện lực Thuận Thành 07:00 - 12:00

06-05-2023

Một phần khu phố Công Hà phường Hà Mãn Điện lực Thuận Thành 08:00 - 12:00

05-05-2023

Xóm Lẻ Hoài Thượng xã Gia Đông Điện lực Thuận Thành 08:00 - 12:00

05-05-2023

Khu phố Chè phường Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 07:00 - 15:30

05-05-2023

Thôn Ngọc Tỉnh xã Song Liễu Điện lực Thuận Thành 07:00 - 13:30

05-05-2023

Một phần thôn Đình Tổ xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 07:00 - 15:30

04-05-2023

Một phần thôn Nhiễm Dương xã Nghĩa Đạo Điện lực Thuận Thành 07:00 - 15:30

04-05-2023

Khu phố Bùi Xá phường Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 14:00 - 17:00

28-04-2023

Thôn Tứ Cờ xã Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 08:00 - 17:00

28-04-2023

Một phần thôn Tứ Cờ xã Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

28-04-2023

Một phần thôn Bùi Xá xã Ngũ Thái Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

28-04-2023

Công ty TNHH Nguyễn Văn Triển Điện lực Thuận Thành 14:00 - 16:00

27-04-2023

Công ty TNHH Lucavi Điện lực Thuận Thành 10:30 - 11:45

27-04-2023

Công ty SXTM và Đầu Tư BN Điện lực Thuận Thành 09:20 - 10:40

27-04-2023

Công ty VLXD Sông Đáy Điện lực Thuận Thành 08:00 - 09:30

27-04-2023

Một phần thôn Đại Mão xã Hoài Thượng Điện lực Thuận Thành 07:00 - 17:00

27-04-2023

Thôn Ba xã Mão Điền Điện lực Thuận Thành 08:00 - 16:00

26-04-2023

Một phần thôn Liễu Khê xã Song Liễu Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:30

26-04-2023

Một phần thôn Liễu Khê xã Song Liễu Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

26-04-2023

Một phần Thôn Nghĩa Xá xã Nghĩa Đạo Điện lực Thuận Thành 14:00 - 16:30

24-04-2023

Một phần khu phố Nghi An-Phường Trạm Lộ Điện lực Thuận Thành 08:00 - 11:30

24-04-2023

Thôn Thiện Dũ xã Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:30

24-04-2023

Một phần thôn Hoàng Xá xã Ninh Xá Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

24-04-2023

Cty VPP Cửu Long Điện lực Thuận Thành 09:30 - 11:00

23-04-2023

Cty Nhựa Xốp VN Điện lực Thuận Thành 08:00 - 09:30

23-04-2023

Một phần khu CNTT3 Điện lực Thuận Thành 07:00 - 10:00

23-04-2023

Thôn Nghĩa Thuận xã Nghĩa Đạo, Ra đa 24, Sơn Trà; Quảng Nạp, Tuyên Bá (ĐLLT quản lý) Điện lực Thuận Thành 08:00 - 12:00

21-04-2023

Khu Nông trường Trung Tâm Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

21-04-2023

Thôn Đại Tự xã Thanh Khương Điện lực Thuận Thành 08:00 - 10:00

20-04-2023

Thôn Đại Tự xã Thanh Khương Điện lực Thuận Thành 08:00 - 12:00

20-04-2023

Một phần thôn Bút Tháp xã Đình Tổ Điện lực Thuận Thành 07:00 - 16:00

20-04-2023

Một phần thôn Thư Đôi xã Nguyệt Đức Điện lực Thuận Thành 15:00 - 16:30

19-04-2023

Một phần thôn Thư Đôi xã Nguyệt Đức Điện lực Thuận Thành 13:30 - 15:00

19-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật