Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thôn Vạn Ty Điện lực Gia Bình 06:00 - 07:30

01-06-2023

Một phần Thôn Hương Triện Điện lực Gia Bình 07:30 - 09:00

01-06-2023

Một phần Thôn Hương Triện Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:30

01-06-2023

Khách hàng TBA Bơm Cầu Sải Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:00

01-06-2023

Một phần Thôn Cẩm Xá Điện lực Gia Bình 13:45 - 15:00

01-06-2023

Khách hàng TBA Bơm Cầu Sải Điện lực Gia Bình 15:00 - 16:30

01-06-2023

Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Gia Bình Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thôn An Quang Điện lực Gia Bình 15:00 - 16:30

31-05-2023

Một phần Thôn Đông Bình Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:00

31-05-2023

Một phần Thôn Đại Lộc Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:30

31-05-2023

Một phần Thôn Đại Lộc Điện lực Gia Bình 07:30 - 09:00

31-05-2023

Một phần Thôn Vàng Điện lực Gia Bình 06:00 - 07:30

31-05-2023

Khách hàng TBA Hải Ninh Điện lực Gia Bình 16:00 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng TBA SXNN TT Thái Bảo Điện lực Gia Bình 07:30 - 10:30

30-05-2023

Một phần thôn Đại Lai Xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 06:00 - 16:00

25-05-2023

Một phần Thôn Cổ Thiết Điện lực Gia Bình 15:00 - 16:15

24-05-2023

Một phần Thôn Cổ Thiết Điện lực Gia Bình 13:30 - 14:45

24-05-2023

Một phần Thôn Ngăm Lương Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:15

24-05-2023

Một phần Thôn Ngăm Lương Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 07:30 - 08:45

24-05-2023

Một phần Thôn Môn Quảng Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 06:00 - 07:15

24-05-2023

Một phần Thôn Môn Quảng Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 15:00 - 16:15

23-05-2023

Một phần Thôn Cứu Sơn Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 13:30 - 14:45

23-05-2023

Một phần Thôn An Quang Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:15

23-05-2023

Một phần Thôn Yên Việt Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 07:30 - 08:45

23-05-2023

Một phần Thôn Bảo Tháp Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 06:00 - 08:30

23-05-2023

Một phần Thôn Bảo Tháp Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 06:00 - 12:00

23-05-2023

Một phần Thôn Hiệp Sơn Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 06:00 - 12:00

23-05-2023

Không mất điện khách hàng Điện lực Gia Bình 11:10 - 12:00

18-05-2023

Không mất điện khách hàng Điện lực Gia Bình 10:10 - 11:00

18-05-2023

Không Mất điện khách hàng Điện lực Gia Bình 08:00 - 10:00

18-05-2023

Một phần Thôn Hữu Ái Xã Giang Sơn Điện lực Gia Bình 06:00 - 16:00

17-05-2023

Một phần Thôn Lập Ái Xã Giang Sơn Điện lực Gia Bình 06:00 - 16:00

17-05-2023

Một phần Thôn Xuân Lai Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 06:00 - 16:00

16-05-2023

Một phần thôn Đại lai Xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 13:45 - 17:00

12-05-2023

Một phần thôn Ngăm Mạc Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 07:45 - 11:00

12-05-2023

Một phần thôn Hiệp Sơn Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 13:40 - 16:00

11-05-2023

Trạm Bơm Song Giang Điện lực Gia Bình 10:30 - 11:45

11-05-2023

Một phần thôn Chi Nhị Xã Song Giang Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:15

11-05-2023

Thôn Nghĩa Thắng Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 07:30 - 08:45

11-05-2023

Một phần thôn Đại Lai Xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 13:40 - 16:00

10-05-2023

TBA CTCP Cao Đức Điện lực Gia Bình 10:00 - 12:00

10-05-2023

Một phần thôn Trung Thành xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 07:40 - 11:20

10-05-2023

Một phần Thôn Nội Phú, TT Gia Bình Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:00 - 11:30

10-05-2023

KH TBA B.Bình Dương Điện lực Gia Bình 10:30 - 11:30

28-04-2023

Các KH sau TBA Lan Hải Điện lực Gia Bình 08:00 - 10:00

28-04-2023

KH TBA Hoàng Hiệp Điện lực Gia Bình 15:15 - 16:30

27-04-2023

KH TBA TTVH Thiếu Nhi Điện lực Gia Bình 13:45 - 14:45

27-04-2023

KH TBA Chiếu Sáng số 2 Điện lực Gia Bình 10:30 - 11:30

27-04-2023

KH TBA DABACO Điện lực Gia Bình 09:15 - 10:15

27-04-2023

KH TBA NHCT Gia Bình Điện lực Gia Bình 08:00 - 09:00

27-04-2023

Một phần thôn Ngăm Lương Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 08:40 - 11:00

25-04-2023

Một phần thôn Ngăm Lương Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 07:40 - 08:30

25-04-2023

Một phần TT Gia Bình , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 04:00 - 17:00

23-04-2023

Một phần Thôn Nội Phú TT Gia Bình Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 04:00 - 16:30

23-04-2023

Một phần Thôn Đông Bình Điện lực Gia Bình 04:00 - 16:30

23-04-2023

Một phần Thôn Định Mỗ Điện lực Gia Bình 04:00 - 16:30

23-04-2023

KH TBA Bơm Nước Thô Điện lực Gia Bình 16:00 - 17:00

21-04-2023

KH TBA Hùng Dũng Điện lực Gia Bình 13:45 - 15:30

21-04-2023

KH TBA NMNS Cao Đức Điện lực Gia Bình 10:30 - 11:30

21-04-2023

KH TBA NM XLRTSH GB Điện lực Gia Bình 07:50 - 09:50

21-04-2023

Một phần thôn Phương Triện Xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 07:40 - 11:00

21-04-2023

Một phần Thôn Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 16:00

20-04-2023

Một phần Thôn Xuân Lai Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 06:00 - 16:00

20-04-2023

Một phần Xã Cao Đức Huyện Gia Bình, Một phần Xã An Thịnh Huyện Lương Tài Điện lực Gia Bình 10:00 - 10:30

19-04-2023

Thôn Lớ Xã Cao Đức Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 16:00

19-04-2023

Không mất điện Điện lực Gia Bình 09:10 - 12:00

18-04-2023

Không mất điện Điện lực Gia Bình 08:00 - 09:00

18-04-2023

Một phần thôn Gốm Xã Cao Đức Điện lực Gia Bình 09:50 - 11:10

17-04-2023

Một phần thôn Văn Than Xã Cao Đức Điện lực Gia Bình 07:50 - 09:30

17-04-2023

KH TBA CS số 2 TL 282 Điện lực Gia Bình 08:15 - 09:15

15-04-2023

Một phần Thôn Xuân Lai , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:30 - 10:30

14-04-2023

Không mất điện Điện lực Gia Bình 09:00 - 12:00

13-04-2023

KHÔNG CẮT ĐIỆN Điện lực Gia Bình 08:00 - 09:00

13-04-2023

Một phần thôn Hương Vinh, TT Gia BÌnh Điện lực Gia Bình 09:50 - 11:10

12-04-2023

Một phần thôn Hương Vinh, TT Gia BÌnh Điện lực Gia Bình 07:50 - 09:30

12-04-2023

KH TBA SXNNTC xã Cao Đức Điện lực Gia Bình 14:00 - 16:00

11-04-2023

KH TBA SXNNTC xã Thái Bảo Điện lực Gia Bình 08:00 - 10:00

11-04-2023

Một phần TTGB, Xã Quỳnh Phú Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 11:00 - 11:30

10-04-2023

Một phần TT Gia Bình, Xã Quỳnh Phú Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:00 - 07:30

10-04-2023

Một phần xã Quỳnh Phú huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:00 - 11:00

10-04-2023

Một phần TT Gia Bình Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 11:00 - 11:30

06-04-2023

Một phần Thôn Đông Bình TT Gia Bình, Thôn Khoái Khê Xã Nhân Thắng, Một phần xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:00 - 11:30

06-04-2023

Một phần TT Gia Bình Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:00 - 07:30

06-04-2023

Một phần TT Gia Bình , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 04:00 - 17:30

01-04-2023

Một phần thôn Định Mỗ Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 04:00 - 17:30

01-04-2023

Một phần Thôn Xuân Lai , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 13:00 - 17:00

31-03-2023

Xã Xuân Lai, Đại Lai, Thái Bảo Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:30 - 13:00

31-03-2023

Xã Xuân Lai, Đại Lai, Thái Bảo Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 06:30

31-03-2023

Cắt DCLPT N. Đại Lai (474 E27.2)-7/01 Điện lực Gia Bình 06:00 - 13:00

31-03-2023

Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 16:30 - 17:00

30-03-2023

Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 13:00 - 17:00

30-03-2023

Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 13:00 - 13:30

30-03-2023

Một phần , xã Bình Dương Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 10:30 - 11:00

30-03-2023

Một phần , xã Bình Dương Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 06:30

30-03-2023

Một phần , xã Bình Dương Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 11:00

30-03-2023

Một phần TT Gia Bình , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 04:00 - 17:00

29-03-2023

Một phần Thôn Định Mỗ Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 04:00 - 17:00

29-03-2023

Xã Song Giang, Giang Sơn Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 16:30 - 17:00

28-03-2023

Xã Song Giang, Giang Sơn Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 13:00 - 13:30

28-03-2023

Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 13:00 - 17:00

28-03-2023

Một phần Xã Cao Đức Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:30 - 13:00

28-03-2023

Một phần , xã Cao Đức Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 13:00

28-03-2023

Xã Cao Đức Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 06:30

28-03-2023

Một phần Thôn Xuân Lai Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 13:00 - 17:00

21-03-2023

Một phần Thôn Chi Nhị Xã Song Giang Điện lực Gia Bình 06:30 - 12:00

21-03-2023

Một phần Thôn Từ Ái Điện lực Gia Bình 13:00 - 17:00

20-03-2023

Một phần thôn Nhân Hữu Xã Nhân Thắng Điện lực Gia Bình 07:50 - 11:00

20-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật