Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thôn Làng Mới Xã Đại Bái Điện lực Gia Bình 07:50 - 11:00

02-10-2023

Lịch cúp điện Gia Bình - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Gia Bình Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần TTGB, xã Xuân Lai huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 03:30 - 04:30

30-09-2023

Xã Song Giang, Giang Sơn huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 00:00 - 05:30

30-09-2023

Một phần TTGB, Xuân Lai, Nhân Thắng huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 00:00 - 05:30

30-09-2023

Xã Đại Lai, Thái Bảo, Một phần TTGB, Xuân Lai, Nhân Thắng huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 00:00 - 05:30

30-09-2023

Một phần TTGB, Quỳnh Phú huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 00:00 - 05:30

30-09-2023

Xã Quảng Phú, Tân Lãng, 1 phần Huyện Gia Bình Điện lực Lương Tài 00:00 - 04:00

30-09-2023

Xã Cao Đức, Vạn Ninh, Bình Dương một phần TT GB, xã Xuân Lai, Nhân Thắng huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 23:00 - 05:30

30-09-2023

Một phần Thôn Nội Phú TTGB huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:30 - 12:00

27-09-2023

Một phần Thôn Xuân Lai Xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:30 - 12:00

27-09-2023

Một phần Thôn Ngăm Lương, Xã Lãng Ngâm Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 07:30 - 12:00

27-09-2023

Một phần Thôn Làng Mới Xã Đại Bái Điện lực Gia Bình 07:50 - 11:00

26-09-2023

Khách hàng TBA B. Nghi An Điện lực Gia Bình 14:00 - 16:00

21-09-2023

Một phần Thôn Hữu Ái Xã Giang Sơn Điện lực Gia Bình 07:50 - 11:30

21-09-2023

Thôn Đông Cao Xã Đông Cứu Điện lực Gia Bình 07:50 - 11:30

20-09-2023

Một phần Thôn Trung Thành Xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 07:50 - 11:00

19-09-2023

Một phần Thôn Phú Dư Xã Quỳnh Phú Huyện Gia Bình, Thôn Tử Nê Xã Tân Lãng Huyện Lương Tài Điện lực Gia Bình 07:00 - 10:00

13-09-2023

Một phần Thôn Phú Dư Xã Quỳnh Phú Huyện Gia Bình, Thôn Tử Nê Xã Tân Lãng Huyện Lương Tài Điện lực Lương Tài 06:00 - 10:00

13-09-2023

Một phần khu phố Nghi An phường Trạm Lộ, Cty TNHH Gạch Ánh Dương, Gạch Thuận Thành, Gạch An Bình Điện lực Gia Bình 13:30 - 16:30

12-09-2023

Một phần Thôn Cứu Sơn Điện lực Gia Bình 09:30 - 11:30

11-09-2023

Một phần xã Đại Bái Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 09:00 - 09:10

11-09-2023

Một phần xã Đại Bái Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 10:00

11-09-2023

Một phần Xã Đại Bái Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 06:10

11-09-2023

Một phần thôn Du Tràng Xã Giang Sơn Điện lực Gia Bình 16:10 - 17:10

08-09-2023

Một phần thôn Nội Phú, Thị Trấn Gia Bình Điện lực Gia Bình 13:40 - 16:00

06-09-2023

Một phần thôn Định Mỗ Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 07:40 - 10:00

06-09-2023

Xã Cao Đức , Vạn Ninh, một phần xã Bình Dương, nhân Thắng Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 15:30 - 15:40

05-09-2023

Một phần TTGB, xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 14:45 - 14:55

05-09-2023

Xã Song Giang, Giang Sơn Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 14:00 - 14:10

05-09-2023

Một phần Xã Đại Bái Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:50 - 13:00

05-09-2023

Một phần Xã Đại Bái Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:30 - 12:40

05-09-2023

Xã Lãng Ngâm Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:00 - 12:10

05-09-2023

Xã Cao Đức , Vạn Ninh, một phần xã Bình Dương, nhân Thắng Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 15:30 - 15:40

01-09-2023

Một phần TTGB, xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 14:45 - 14:55

01-09-2023

Xã Song Giang, Giang Sơn Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 14:00 - 14:10

01-09-2023

Một phần Xã Đại Bái Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:50 - 13:00

01-09-2023

Một phần Xã Đại Bái Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:30 - 12:40

01-09-2023

Xã Lãng Ngâm Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 12:00 - 12:10

01-09-2023

Một phần thôn Trại xã Đại Bái Điện lực Gia Bình 08:00 - 11:00

30-08-2023

Một phần thôn Mốt Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 07:30 - 11:30

29-08-2023

Một phần xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 16:00 - 16:30

28-08-2023

Một phần xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 14:00 - 16:00

28-08-2023

Một phần xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 14:00 - 14:30

28-08-2023

Một phần thôn Song Quỳnh, Thị Trấn Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:30 - 10:30

26-08-2023

KH trạm bơm tưới Vạn Ninh Điện lực Gia Bình 10:20 - 11:30

25-08-2023

KH trạm bơm tưới Vạn Ninh Điện lực Gia Bình 09:10 - 10:10

25-08-2023

KH trạm bơm tưới Vạn Ninh Điện lực Gia Bình 08:00 - 09:00

25-08-2023

KH TBA SXNN TC xã Vạn Ninh Điện lực Gia Bình 15:30 - 16:45

18-08-2023

Một phần thôn Nhân Hữu xã Nhân Thắng Điện lực Gia Bình 14:00 - 15:00

18-08-2023

KH TBA Dộc vó và cổ cò Điện lực Gia Bình 09:30 - 11:30

18-08-2023

Một phần thôn Tiêu Xá, xã Giang Sơn Điện lực Gia Bình 07:40 - 08:40

18-08-2023

Một phần Thôn Mỹ Thôn Xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 07:30 - 11:00

18-08-2023

KH TBA CS Ngụ - Cao Đức Điện lực Gia Bình 15:30 - 16:45

17-08-2023

KH TBA CS số 3 TL 282 Điện lực Gia Bình 13:45 - 15:15

17-08-2023

KH TBA B.Cao Đức Điện lực Gia Bình 10:00 - 11:30

17-08-2023

KH TBA SXTN TC xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 08:00 - 09:30

17-08-2023

KH TBA CS ĐB - AQ Điện lực Gia Bình 15:15 - 16:45

16-08-2023

KH TBA Chiếu Sáng TL 282 Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:00

16-08-2023

KH trạm bơm nước sau MBA B.Nhân Thắng 1 Điện lực Gia Bình 10:00 - 11:30

16-08-2023

Một phần xã Thái Bảo, Đại Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 09:50 - 10:30

16-08-2023

KH trạm bơm nước sau MBA B.Nhân Thắng 2 Điện lực Gia Bình 07:40 - 09:30

16-08-2023

Một phần xã Thái Bảo, Đại Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:30 - 11:00

16-08-2023

Một phần xã Thái Bảo, Đại Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:30 - 07:00

16-08-2023

KH sau lộ B. Nước MBA T2-TBA B.Nghi Khúc Điện lực Gia Bình 15:30 - 16:45

15-08-2023

Một phấn thôn Phú Đậu Xã Quỳnh Phú Điện lực Gia Bình 14:00 - 15:00

15-08-2023

KH trạm bơm nước sau MBA Du Tràng Điện lực Gia Bình 10:30 - 11:30

15-08-2023

Một phần Thôn Đổng Lâm Xã Quỳnh Phú Điện lực Gia Bình 09:00 - 10:00

15-08-2023

Một phấn thôn Mỹ Thôn xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 07:30 - 08:30

15-08-2023

Một phần Thôn Ngọc Tỉnh xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 06:00 - 10:30

15-08-2023

Một phần Thôn Vạn ty xã Thái Bảo Điện lực Gia Bình 13:50 - 16:00

09-08-2023

Một phần Thôn Làng Mới xã Đại Bái Điện lực Gia Bình 07:50 - 10:00

09-08-2023

Một phần Thôn Đại Lai xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 15:20 - 17:00

08-08-2023

Một phần Thôn Trung Thành xã Đại Lai Điện lực Gia Bình 13:40 - 15:30

08-08-2023

Một phần Thôn Xuân Lai xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 09:50 - 11:30

08-08-2023

Thôn Lê Lợi xã Nhân Thắng Điện lực Gia Bình 07:30 - 09:20

08-08-2023

Một phần Thôn Định Mỗ xã Xuân Lai Điện lực Gia Bình 05:40 - 06:50

08-08-2023

Một phần xã Đông Cứu, Lãng Ngâm Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 10:00

07-08-2023

Một phần Thôn Đống Đá xã Song Giang Điện lực Gia Bình 13:40 - 17:00

03-08-2023

Một phần xã Đông Cứu, Lãng Ngâm Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 06:00 - 10:00

03-08-2023

Một phần Thôn Cao Thọ xã Vạn Ninh Điện lực Gia Bình 13:40 - 17:00

01-08-2023

Một phần Thôn Bùng xã Bình Dương Điện lực Gia Bình 07:30 - 11:00

01-08-2023

Một phần Xóm Trại Xã Đại Bái Điện lực Gia Bình 07:30 - 11:30

31-07-2023

KH Trường THCS Lê Văn Thịnh Điện lực Gia Bình 10:30 - 11:30

29-07-2023

KH UBND Huyện Ủy Điện lực Gia Bình 08:15 - 10:00

29-07-2023

KH UBND Huyện Điện lực Gia Bình 07:45 - 10:45

29-07-2023

Không mất điện Điện lực Gia Bình 08:00 - 12:30

28-07-2023

Các KH sau AB lộ SX1, lộ SX2 MBA KCN Đại Bái Điện lực Gia Bình 07:30 - 11:30

28-07-2023

Xã Song Giang, Giang Sơn huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 08:10 - 12:00

25-07-2023

Một phần Thôn Song Quỳnh Điện lực Gia Bình 07:30 - 11:30

25-07-2023

Một phần Xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Điện lực Gia Bình 05:00 - 08:30

25-07-2023

KH NMNS Đại Lai Điện lực Gia Bình 15:20 - 17:30

24-07-2023

KH UBND xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:00

24-07-2023

Một phần Thôn An Quang Xã Lãng Ngâm Điện lực Gia Bình 06:10 - 11:00

24-07-2023

Một phần Thôn Du Tràng Xã Giang Sơn Điện lực Gia Bình 06:10 - 12:00

24-07-2023

KH Trường MN Đại Lai Điện lực Gia Bình 16:00 - 18:00

21-07-2023

KH TBA Chợ Nhân Thắng Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:30

21-07-2023

KH TBA TTYT Gia Bình 2 Điện lực Gia Bình 10:00 - 11:30

21-07-2023

KH TBA CTCP Đông Bình Điện lực Gia Bình 07:30 - 09:30

21-07-2023

KH TBA TDN Trịnh Trung Điện lực Gia Bình 15:45 - 17:45

20-07-2023

KH TBA TDN Trịnh Trung Điện lực Gia Bình 13:30 - 15:30

20-07-2023

TBA B. Hương Vinh Điện lực Gia Bình 08:10 - 11:30

20-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật