Lịch cúp điện Quế Võ - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quế Võ - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Quế Võ - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quế Võ - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quế Võ - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KP phố mới 3 Điện lực Quế Võ 07:00 - 08:30

02-10-2023

KP NGhiêm Thôn Điện lực Quế Võ 08:30 - 10:00

02-10-2023

KP Phố Mới 2 Điện lực Quế Võ 13:30 - 14:30

02-10-2023

KP Nghiêm Thôn Điện lực Quế Võ 14:30 - 16:00

02-10-2023

Kp Hà Liễu Điện lực Quế Võ 07:00 - 12:00

03-10-2023

KP Đông Điện lực Quế Võ 07:30 - 12:00

04-10-2023

KP Mai Cương Điện lực Quế Võ 07:00 - 10:00

06-10-2023

Cty Gương Kính Số 1 Điện lực Quế Võ 07:00 - 14:00

07-10-2023

Thôn Mai Ổ Điện lực Quế Võ 07:30 - 17:00

09-10-2023

Lịch cúp điện Quế Võ - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Quế Võ Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH Đông Dương Núi thuộc ĐLTP quản lý Điện lực Quế Võ 07:30 - 16:00

01-10-2023

KP Mao Yên Điện lực Quế Võ 08:30 - 10:00

28-09-2023

KP Ngư Đại Điện lực Quế Võ 07:00 - 08:30

28-09-2023

KP Nghiêm Thôn Điện lực Quế Võ 14:30 - 16:00

26-09-2023

KP Phố Mới 2 Điện lực Quế Võ 13:30 - 14:30

26-09-2023

KP NGhiêm Thôn Điện lực Quế Võ 08:30 - 10:00

26-09-2023

KH sau TBA Anh Duy, TBA U Jeong vina Điện lực Quế Võ 07:30 - 11:00

26-09-2023

KP phố mới 3 Điện lực Quế Võ 07:00 - 08:30

26-09-2023

UBND phường Bồng Lai Điện lực Quế Võ 09:30 - 11:00

25-09-2023

KP Vũ Dương Điện lực Quế Võ 08:00 - 09:30

25-09-2023

Thôn La Miệt Điện lực Quế Võ 06:30 - 08:00

25-09-2023

KP Hà Liễu Điện lực Quế Võ 09:15 - 11:00

22-09-2023

KP Giang Liễu Điện lực Quế Võ 07:00 - 09:30

22-09-2023

Cty Nam Khánh Điện lực Quế Võ 08:30 - 10:00

21-09-2023

KP Lê Độ Điện lực Quế Võ 07:00 - 08:30

21-09-2023

Một phần xã Tân Chi, Lạc Vệ- Huyện Tiên Du; xã Hãn Quảng Huyện Quế Võ Điện lực Tiên Du 10:50 - 11:10

20-09-2023

Một phần xã Tân Chi, Lạc Vệ- Huyện Tiên Du; xã Hãn Quảng Huyện Quế Võ Điện lực Tiên Du 06:30 - 06:50

20-09-2023

Khu phố 5 Điện lực Quế Võ 14:30 - 15:30

19-09-2023

KP Mao Trung Điện lực Quế Võ 13:30 - 14:30

19-09-2023

KP Mao Dộc Điện lực Quế Võ 09:30 - 10:30

19-09-2023

KP Mao Dộc Điện lực Quế Võ 08:30 - 09:30

19-09-2023

KP Mao Dộc Điện lực Quế Võ 07:00 - 08:30

19-09-2023

UBND phường Bồng Lai Điện lực Quế Võ 09:30 - 11:00

15-09-2023

KP Vũ Dương Điện lực Quế Võ 08:00 - 09:30

15-09-2023

Thôn La Miệt Điện lực Quế Võ 06:30 - 08:00

15-09-2023

KP Hà Liễu Điện lực Quế Võ 13:30 - 15:00

14-09-2023

KP Phương Cầu Điện lực Quế Võ 09:00 - 11:00

14-09-2023

KP Giang Liễu Điện lực Quế Võ 06:30 - 09:00

14-09-2023

Cty Gạch Thanh Nhàn Điện lực Quế Võ 06:00 - 12:00

14-09-2023

một phần xã Việt Thống, phường Nhân Hoà, phường Đại Xuân Điện lực Quế Võ 09:00 - 12:00

13-09-2023

một phần phường Nhân Hoà, phường Phố Mới, phường Việt Hùng Điện lực Quế Võ 08:15 - 08:30

13-09-2023

một phần xã Việt Thống, phường Nhân Hoà Điện lực Quế Võ 08:15 - 08:30

13-09-2023

một phần xã Việt Thống, phường Nhân Hoà Điện lực Quế Võ 06:00 - 09:00

13-09-2023

một phần xã Việt Thống, phường Nhân Hoà Điện lực Quế Võ 06:00 - 06:15

13-09-2023

một phần phường Nhân Hoà, phường Phố Mới, phường Việt Hùng Điện lực Quế Võ 06:00 - 06:15

13-09-2023

KP Đồng Chuế Điện lực Quế Võ 06:30 - 12:00

12-09-2023

một phần xã Châu Phong, xã Đức Long Điện lực Quế Võ 06:00 - 09:00

12-09-2023

một phần phường Việt Hùng, phường Phố Mới Điện lực Quế Võ 11:15 - 11:30

11-09-2023

một phần phường Việt Hùng, phường Phố Mới Điện lực Quế Võ 09:00 - 09:15

11-09-2023

một phần phường Nhân Hoà, xã Việt Thống Điện lực Quế Võ 09:00 - 12:00

11-09-2023

một phần phường Nhân Hòa, phường Phương Liễu Điện lực Quế Võ 08:15 - 08:30

11-09-2023

một phần phường Phượng Mao, phường Phương Liễu Điện lực Quế Võ 06:00 - 09:00

11-09-2023

một phần phường Nhân Hòa, phường Phương Liễu Điện lực Quế Võ 06:00 - 06:15

11-09-2023

một phần xã Mộ Đạo, phường Bồng Lai Điện lực Quế Võ 01:00 - 04:00

10-09-2023

KP Xuân Thủy Điện lực Quế Võ 06:30 - 12:00

08-09-2023

Một phần xã Tân Chi, Lạc Vệ-Tiên Du, Hoán Quảng - Quế Võ Điện lực Tiên Du 09:30 - 09:45

07-09-2023

một phần phường Yên Đinh Điện lực Quế Võ 08:00 - 09:30

07-09-2023

Một phần xã Tân Chi, Lạc Vệ-Tiên Du, Hoán Quảng - Quế Võ Điện lực Tiên Du 07:30 - 07:45

07-09-2023

KP Lạc Xá Điện lực Quế Võ 06:30 - 12:00

07-09-2023

KH Quốc Thịnh Điện lực Quế Võ 06:30 - 12:00

07-09-2023

KP Quế Tân Điện lực Quế Võ 06:30 - 12:00

06-09-2023

Một phàn xã Tân Chi- Huyên Tiên Du, xã Hán Quảng - Huyên Quế Võ Điện lực Tiên Du 17:00 - 17:20

05-09-2023

một phần phường Bằng An, phường Nhân Hòa Điện lực Quế Võ 16:45 - 16:55

05-09-2023

một phần phường Việt Hùng, phường Bồng Lai, phường Phù Lương, xã Ngọc Xá Điện lực Quế Võ 16:30 - 16:40

05-09-2023

một phần phường Phố Mới, phường Phượng Mao Điện lực Quế Võ 16:15 - 16:25

05-09-2023

một phần phường Phương Liễu, phường Nhân Hòa Điện lực Quế Võ 16:00 - 16:10

05-09-2023

Một phàn xã Tân Chi- Huyên Tiên Du, xã Hán Quảng - Huyên Quế Võ Điện lực Tiên Du 09:00 - 09:15

05-09-2023

một phần phường Việt Hùng, phường Bồng Lai, phường Phù Lương, xã Ngọc Xá Điện lực Quế Võ 08:30 - 08:40

05-09-2023

một phần phường Bằng An, phường Nhân Hòa Điện lực Quế Võ 08:30 - 08:40

05-09-2023

một phần phường Phố Mới, phường Phượng Mao Điện lực Quế Võ 07:20 - 07:30

05-09-2023

một phần phường Phương Liễu, phường Nhân Hòa Điện lực Quế Võ 07:10 - 07:20

05-09-2023

KCN Quế Võ 1 Điện lực Quế Võ 07:00 - 07:10

05-09-2023

KP Đông Viên Hạ Điện lực Quế Võ 06:30 - 12:00

05-09-2023

KP Xuân Thủy Điện lực Quế Võ 06:30 - 12:00

05-09-2023

Một phàn xã Tân Chi- Huyên Tiên Du, xã Hán Quảng - Huyên Quế Võ Điện lực Tiên Du 09:00 - 09:15

01-09-2023

một phần Phường Việt Hùng, phường Bồng Lai, phường Phù Lương, xã Ngọc Xá Điện lực Quế Võ 08:30 - 08:40

01-09-2023

một phần phường Bằng An Điện lực Quế Võ 08:30 - 08:40

01-09-2023

KH Đông Dương Núi thuộc ĐLTP quản lý Điện lực Quế Võ 07:30 - 22:00

01-09-2023

một phần phường Phương Liễu, phường Phố Mới Điện lực Quế Võ 07:20 - 07:30

01-09-2023

một phần phường Phương Liễu, phường Nhân Hòa Điện lực Quế Võ 07:10 - 07:20

01-09-2023

KCN Quế Võ 1 Điện lực Quế Võ 07:00 - 07:10

01-09-2023

Thôn An Trạch Điện lực Quế Võ 13:00 - 17:00

31-08-2023

Thôn Vệ Xá Điện lực Quế Võ 13:00 - 17:00

31-08-2023

KP Hà Liễu Điện lực Quế Võ 06:00 - 10:00

31-08-2023

Thôn Thất Gian Điện lực Quế Võ 06:00 - 10:00

31-08-2023

Một phần xã Tân Chi, Lạc Vệ-Tiên Du, Hoán Quảng - Quế Võ Điện lực Tiên Du 09:30 - 09:45

30-08-2023

Một phần xã Tân Chi, Lạc Vệ-Tiên Du, Hoán Quảng - Quế Võ Điện lực Tiên Du 07:30 - 07:45

30-08-2023

một phần phường Việt Hùng Điện lực Quế Võ 06:00 - 10:00

29-08-2023

Một phần kH phường Nam Sơn và TX Quế Võ Điện lực Thành phố Bắc Ninh 07:30 - 11:30

27-08-2023

Cty Trần Trọng Tự Điện lực Quế Võ 14:00 - 15:30

25-08-2023

KP Giang Liễu Điện lực Quế Võ 13:30 - 15:00

25-08-2023

Thôn Thành Dền Điện lực Quế Võ 10:00 - 11:30

25-08-2023

Cty Tín Đạt Điện lực Quế Võ 09:00 - 11:30

25-08-2023

Thôn Cổng Điện lực Quế Võ 08:30 - 10:00

25-08-2023

CTY Chân Thiện Mỹ Điện lực Quế Võ 07:00 - 09:00

25-08-2023

KP Hiền Lương Điện lực Quế Võ 07:00 - 08:30

25-08-2023

một phần xã Ngọc Xá, xã Phù Lãng, phường Việt Hùng, phường Phù Lương, phường Bồng Lai Điện lực Quế Võ 06:30 - 07:00

25-08-2023

một phần xã Ngọc Xá, xã Đào Viên, xã Châu Phong, xã Đức Long, xã Phù Lãng, phường Phù Lương Điện lực Quế Võ 05:00 - 07:00

25-08-2023

một phần xã Ngọc Xá, xã Phù Lãng, phường Việt Hùng, phường Phù Lương, phường Bồng Lai Điện lực Quế Võ 05:00 - 05:30

25-08-2023

Tiểu Đoàn 122 Điện lực Quế Võ 15:00 - 16:30

23-08-2023

Trạm Bơm Quế Tân Điện lực Quế Võ 13:30 - 15:00

23-08-2023

Trạm Bơm Chi Lăng Điện lực Quế Võ 09:30 - 11:00

23-08-2023

Một phẫn xã Tân Chi- Tien Du; Hán Quảng - Quế Võ Điện lực Tiên Du 06:00 - 11:30

23-08-2023

Một phẫn xã Tân Chi- Huyên Tiên Du; Xã Hán Quảng - Huyên Qué Võ Điện lực Tiên Du 13:40 - 14:00

21-08-2023

Một phần xã Hán Quảng- H. Quế Võ Điện lực Tiên Du 06:00 - 12:00

21-08-2023

Một phẫn xã Tân Chi- Huyên Tiên Du; Xã Hán Quảng - Huyên Qué Võ Điện lực Tiên Du 06:00 - 06:20

21-08-2023

Trạm 220kV Điện lực Quế Võ 15:30 - 16:30

20-08-2023

Cty Hồng Hà Điện lực Quế Võ 14:00 - 15:30

20-08-2023

Cty Thành Danh Điện lực Quế Võ 09:30 - 10:30

20-08-2023

Cty GTT Điện lực Quế Võ 08:30 - 09:30

20-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật