Lịch cúp điện Từ Sơn - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Từ Sơn - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Từ Sơn - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Từ Sơn - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Từ Sơn - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:00 - 11:00

01-06-2023

Một phần P.Tân Hồng, Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:00 - 08:00

01-06-2023

Một phần P.Tân Hồng, Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 10:30 - 11:30

01-06-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 11:00

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:10

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:20 - 08:30

02-06-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 16:30

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 08:40 - 09:50

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:10

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:10

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 15:20 - 16:30

02-06-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:10

05-06-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:20 - 08:30

05-06-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 16:30

05-06-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 08:40 - 09:50

05-06-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:10

05-06-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:10

05-06-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 15:20 - 16:30

05-06-2023

Lịch cúp điện Từ Sơn - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Từ Sơn Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:30

31-05-2023

Một phần P.Đông Ngàn, Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:30

31-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

31-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 09:30 - 11:00

31-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 09:00

31-05-2023

Một phần KCN Mả Ông, Tuấn Cường P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 15:00

31-05-2023

Một phần P.Đồng Kỵ , Trang Hạ - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

31-05-2023

Một phần P.Đình Bảng, Đông Ngàn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

31-05-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

31-05-2023

Một phần P.Phù Khê, Hương Mạc - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 15:00

30-05-2023

Cty Cửu Long Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:30

29-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

29-05-2023

Một phần P.Tam Sơn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

29-05-2023

Cty Tuấn Cường Điện lực Từ Sơn 07:30 - 09:30

29-05-2023

Cty Đông Phương Điện lực Từ Sơn 14:00 - 17:00

26-05-2023

CTy Lợi Ích Chung Điện lực Từ Sơn 06:00 - 10:00

26-05-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 12:00

26-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

25-05-2023

Cty Nam Hồng Điện lực Từ Sơn 09:45 - 11:00

25-05-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

25-05-2023

Một phần P.Đông Ngàn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

25-05-2023

NM Nước Điện lực Từ Sơn 07:45 - 09:15

25-05-2023

Quang Minh Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

24-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 16:00 - 17:00

23-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 15:45 - 17:30

23-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:45 - 15:55

23-05-2023

Một phần KCN Lỗ Xung - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 15:30

23-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 13:30 - 14:30

23-05-2023

Một phần P.Tam Sơn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 09:10 - 10:30

23-05-2023

Một phần P.Tam Sơn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 09:30

23-05-2023

Một phần P.Tam Sơn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 09:00

23-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

23-05-2023

Một phần KCN Lỗ Xung - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:30

23-05-2023

Một phần P.Phù Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 05:30 - 10:00

23-05-2023

Chợ ngoài trời Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

22-05-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 13:30 - 16:30

22-05-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 13:30 - 16:30

22-05-2023

Cty Đại Hàn Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:30

22-05-2023

Cty Huy Hùng Điện lực Từ Sơn 08:00 - 09:30

22-05-2023

Một phần P.Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 11:30

22-05-2023

Một phần P.Đông Ngàn, Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 17:00 - 19:00

19-05-2023

Một phần KCN Mả Ông, Tuấn Cường P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 17:00 - 19:00

19-05-2023

UBND P.Trang Hạ Điện lực Từ Sơn 15:00 - 16:00

19-05-2023

Số 3 Tuấn Cường Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

19-05-2023

Long Phương 2 Điện lực Từ Sơn 13:30 - 15:00

19-05-2023

Cty Cửu Long Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:30

19-05-2023

NM Nước Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 09:30 - 11:00

19-05-2023

Cty Cửu Long Cty Quang Minh Điện lực Từ Sơn 08:00 - 09:30

19-05-2023

Kiềm Tính Điện lực Từ Sơn 07:30 - 09:00

19-05-2023

Một phần P.Đồng Kỵ, Trang Hạ - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

19-05-2023

Một phần KCN Mả Ông, Tuấn Cường P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 18:00

19-05-2023

Một phần P.Đình Bảng, Đông Ngàn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

19-05-2023

Một phần KCN Mả Ông, Tuấn Cường P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 07:00

19-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 18:00

19-05-2023

Một phần P.Hương Mạc - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

18-05-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 10:30 - 11:30

18-05-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 10:00

18-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:30 - 15:30

18-05-2023

Một phần P.Tân Hồng, Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:30 - 07:30

18-05-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:30 - 10:30

18-05-2023

MBA Sơn Tùng Điện lực Từ Sơn 08:00 - 10:00

17-05-2023

Một phần P.Phù Khê, Hương Mạc - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 06:00 - 15:00

17-05-2023

Một phần P.Tam Sơn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

15-05-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 11:00

15-05-2023

Một phần P.Đình Bảng, Đông Ngàn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 04:30 - 16:00

13-05-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 09:30 - 11:30

12-05-2023

Cty Thông Hiệp Một phần P.Đông Ngàn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 11:00

12-05-2023

Cty Bắc Đẩu Điện lực Từ Sơn 07:30 - 09:00

12-05-2023

Cty Thông Hiệp Điện lực Từ Sơn 14:30 - 16:30

11-05-2023

Một phần P.Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

11-05-2023

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

11-05-2023

Cty Hoàng Lâm Điện lực Từ Sơn 09:30 - 11:00

11-05-2023

Một phần P.Tân Hồng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:30 - 11:30

11-05-2023

Cty Đức Thúy Điện lực Từ Sơn 07:30 - 09:00

11-05-2023

Trường KT Lý Thái Tổ Điện lực Từ Sơn 14:30 - 16:30

10-05-2023

Cty Shinwootech Điện lực Từ Sơn 14:00 - 17:00

10-05-2023

Chợ Giầu Điện lực Từ Sơn 09:30 - 11:00

10-05-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 08:00 - 15:00

10-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 16:30

10-05-2023

CTy Đại Hàn Điện lực Từ Sơn 07:30 - 09:00

10-05-2023

Tuấn Cường Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

09-05-2023

Bơm nước thải Châu Khê số 2 Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:00

09-05-2023

Một phần P.Đồng Kỵ - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 08:30 - 09:30

09-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 16:30

09-05-2023

Ngân hàng Chính Sách Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:30

08-05-2023

Một phần P.Tân Hồng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 08:00 - 09:30

08-05-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:30 - 11:30

08-05-2023

Trường TDTT Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

05-05-2023

Trường TDTT Điện lực Từ Sơn 10:00 - 11:30

05-05-2023

Trường TDTT Điện lực Từ Sơn 08:00 - 09:30

05-05-2023

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

28-04-2023

Cty Lê Hồng Điện lực Từ Sơn 08:00 - 10:30

28-04-2023

Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 11:30

28-04-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 16:30

27-04-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:30 - 16:30

26-04-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

26-04-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 16:30

26-04-2023

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 07:45 - 11:30

26-04-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 14:00 - 16:30

25-04-2023

Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn Điện lực Từ Sơn 08:00 - 15:00

25-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật