Lịch cúp điện Yên Phong - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Phong - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Ninh

Lịch cúp điện Yên Phong - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Phong - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Phong - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH sau TBA Điện lực Yên Phong 07:30 - 11:30

07-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 13:30 - 16:30

07-12-2023

Xã Đông Phong, CCNPK Điện lực Yên Phong 06:00 - 17:00

08-12-2023

Xã Long Châu Điện lực Yên Phong 06:00 - 06:30

08-12-2023

CCN Phong Khê Điện lực Yên Phong 06:00 - 17:00

08-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 07:00 - 09:30

08-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 10:00 - 11:30

08-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 13:30 - 16:30

08-12-2023

Xã Long Châu Điện lực Yên Phong 16:00 - 17:00

08-12-2023

Một phần xã Đông Phong Điện lực Yên Phong 06:00 - 17:00

10-12-2023

Một phần xã Yên Trung Điện lực Yên Phong 06:00 - 17:00

10-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 07:30 - 11:30

11-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 13:30 - 16:30

11-12-2023

Lịch cúp điện Yên Phong - Bắc Ninh

Lịch Cúp Điện Yên Phong Bắc Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH sau TBA Điện lực Yên Phong 16:00 - 17:00

06-12-2023

Xã Đông Phong Điện lực Yên Phong 16:00 - 17:00

06-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 15:30 - 16:30

06-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 14:00 - 15:00

06-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 13:30 - 15:30

06-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 09:30 - 10:30

06-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 08:00 - 09:00

06-12-2023

KH sau TBA Điện lực Yên Phong 07:30 - 11:30

06-12-2023

TBA NGT QL18 & KCNYP Điện lực Yên Phong 07:00 - 15:00

06-12-2023

Xã Đông Phong Điện lực Yên Phong 06:00 - 06:30

06-12-2023

Xã Đông Phong Điện lực Yên Phong 06:00 - 17:00

06-12-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật