Lịch cúp điện Lấp Vò - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lấp Vò - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lấp Vò - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lấp Vò - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lấp Vò - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Lấp Vò Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực Cống Rạch Mốc xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cầu Thầy Lâm ấp An Phú xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Nính đến Cầu Vàm Xếp, Quốc lộ 54 từ Cầu Kho đến Cầu Vàm Xếp thuộc xã Bình Thành, xã Định An, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 07:30 - 18:00

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khu vực Cầu Thầy Lâm xã Vình Thạnh, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Cống Tư Khưu xã Vĩnh Thạnh và xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Cầu Ngã Cái xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Quốc lộ 80 từ Bến Đò 13 đến Cống Số 1 thuộc xã Bình Thành, Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu huyện Lai Vung Điện lực Lấp Vò 07:30 - 18:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khu vực Đình Bình Thạnh Trung xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Cống Củ Đính xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Rạch Bà Năm xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Rạch Bình Thạnh Trung từ Ủy ban xã Bình Thạnh Trung đến Cầu Gia Vàm xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 07:30 - 18:00

09-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu dân cư Thầy Phó xã Định An Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Rạch An Lợi từ Cầu Đình Định Yên đến Ngọn Thủ Sự thuộc xã Định Yên Điện lực Lấp Vò 07:30 - 18:00

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Nhà máy Thanh Toàn xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 07:30 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Rạch Thầy Lâm từ Cầu Thầy Lâm đến Bến Đò Thầy Lâm thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 13:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Rạch Thủ Ô thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 07:30 - 18:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Tỉnh lộ 848 từ Trường Trung học Cơ sở Tân Khánh Trung 2 đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa Trong, Rạch Dông thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 17:30 - 18:00

27-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
- Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Trường Trung học Cơ sỏ Tân Khánh Trung 2, Rạch Mương Điều, Rạch Mù U, Rạch Kinh Tắc, Rạch Mương Khai thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 18:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Tỉnh lộ 848 từ Trường Trung học Cơ sở Tân Khánh Trung 2 đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa Trong, Rạch Dông thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:00 - 08:30

27-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
-- Rạch Tân Bình từ Cầu Tân Bình đến Cầu Gia Vàm thuộc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 07:30 - 18:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
khu vực Kinh 92 xã Định An, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Đường Huyện lộ 69 từ Cầu Hùng Nổi đến Tỉnh lộ 848 xã Long Hưng A Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Huyện lộ 64 từ Cầu Bà Lan đến Cầu Mương Chùa xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Số 7, Phòng Cảnh Sát PCCC Huyện Lấp Vò Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Quốc lộ 80 từ Trung tâm Văn Hóa đến Bảo Hiểm Xã Hội huyện Lấp Vò Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Rạch Ba Bọng và Cống Đìa Gáo xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tỉnh lộ 848 từ Lò cồn Trí Thanh đến khu Lộ Lỡ thuộc ấp An Phú xã Mỹ An Hưng A Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp An Lợi B xã Định Yên, huyện Lấp Vò Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực Đình Định Yên ấp An Lợi A xã Định Yên, huyện Lấp Vò Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Rạch Chùa Cạn xã Tân Mỹ Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Cống Mười Tỷ xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thủ Ô đến Cầu Thầy Lâm xã Vĩnh Thạnh Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cầu Tầm Quờn ấp An Bình xã Định Yên Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Nhà máy Phạm Tấn Kiều xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Lăng Ông ấp An Bình xã Mỹ An Hưng A Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Huyện Lộ 64 từ Cầu Mương Chùa đến Cầu Kênh Nổi xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cầu Cai Châu xã Tân Mỹ Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Bến Đò Thầy Lâm xã Long Hưng B Điện lực Lấp Vò 13:30 - 17:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Cầu Bà Lang xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Cầu Gia Vàm xã Vĩnh Thạnh Điện lực Lấp Vò 08:30 - 11:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Rạch Mương Kinh Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 09:00 - 11:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cầu Sáu Bía xã Long Hưng B Điện lực Lấp Vò 14:00 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Tỉnh lộ 849 thuộc ấp Tân Trong xã Tân Mỹ Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cây xăng An Thái ấp An Thái xã Mỹ An Hưng A Điện lực Lấp Vò 08:30 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Rạch Ông ấp An Bình xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 09:00 - 17:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Rạch Tân An xã Bình Thạnh Trung Điện lực Lấp Vò 08:00 - 11:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Rạch Tân An xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò 08:00 - 11:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật