Lịch cúp điện Tháp Mười - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tháp Mười - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tháp Mười - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tháp Mười - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tháp Mười - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tháp Mười - Đồng Tháp

Lịch Cúp Điện Tháp Mười Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu vực khóm 4 Thị trấn Mỹ An, ấp Mỹ Thị A xã Mỹ An, ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B xã Phú Điền Điện lực Tháp Mười 07:00 - 17:00

06-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A, Mỹ Thị B xã Mỹ An; toàn bộ khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Đốc Binh Kiều. Các TBA chuyên dùng: Công ty Chơn Chính, Sấy lúa Thành Phát, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ thuộc xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều huyện Tháp Mười Điện lực Tháp Mười 07:30 - 17:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Đông Điện lực Tháp Mười 13:30 - 16:30

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Mỹ Điền xã Phú Điền Điện lực Tháp Mười 08:00 - 11:30

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực xã Mỹ Hòa, một phần khu vực ấp 6A, 6B, 5A, 5B xã Trường Xuân. Toàn bộ khu vực Chợ Trường Xuân, CDC Trường Xuân, UB Trường Xuân, Điện máy xanh xã Trường Xuân, May mặc Nguyễn Hoàng Điện lực Tháp Mười 07:30 - 17:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật