123 Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp

Lịch Cúp Điện Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-1000kVA Cty TNHH Tấn Phúc Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Lò Bún An Bình Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-630kVA Đông Á Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-630kVA Xay xát Đại Hưng Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Phan Trại số 2, TBA 3P-100kVA TB Trại Giam Láng Biển Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 17:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Trại Cá xẻo Quít Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 17:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-320kVA Lò Sấy Tấn Đạt Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 17:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA xay xát Ông Tánh Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 17:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Thủy Sản 3 Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-25kVA NMN Bình Thạnh Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Quang Vinh 2 Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-400kVA Sấy Lúa Ông Ngộ Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 2 Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-800KVA Tuấn Đạt 1, TBA 2x3P-800kVA Tuấn Đạt, TBA 3P-250kVA Kho Thạnh Phong Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp An Lạc, ấp An Định, xã An Bình, một phần khóm Mỹ Thuận, khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Tây Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 6, xã Phong Mỹ ( mật điện một phần phần kinh nhà hay xã Phong Mỹ) Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Cái Môn, tổ 1, ấp 2, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và tổ 6, ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh. Điện lực Thành phố Cao Lãnh 13:30 - 17:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Thông Linh Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Phương Trà (mất điện một phần rạch trâm bầu xã Phương Trà) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 15:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương Điện lực Huyện Cao Lãnh 15:30 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 1P-50kVA LG Đức Ân 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 3P-1000KVA Tuấn Sọt Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 4, xã Tân Nghĩa Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mốt điện một phần khu vực ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh (khu vực mất điện một phần cầu sông cái nhỏ) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây (mất điện từ chợ Bình Hàng Tây đến Rạch Cao Đài-Út Liễu) Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp và một phần ấp 2, xã Mỹ Long (mất điện một phần khu vực Vàm Kinh xã Mỹ Hiệp) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã Tân nghĩa (mất điện một phần Kinh Bà Bạch xã Tân Nghĩa) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần Kinh Xáng Mới) Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã Tân Nghĩa (mất điện một phần rạch Ngã Đồng-Bà Phủ xã Tân Nghĩa) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, ấp 3 xã Gáo Giồng Điện lực Huyện Cao Lãnh 09:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần một khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Gáo Giồng ( khu vực mất điện từ Chợ Kinh 15 đến Cầu Gáo Giồng) Điện lực Huyện Cao Lãnh 09:00 - 10:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Gáo Giồng, Một phần khu vực ấp 1, ấp 5, ấp 6 xã Phương Thịnh ( khu vực mất điện từ Chợ Phương Thịnh đến Cầu Gáo Giồng) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Phú Đất Liền, khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực đường Thống Linh) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:00

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ TBA 3P-400kVA Bệnh Viện Huyện Điện lực Huyện Cao Lãnh 14:00 - 16:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 1P-25KVA TB Cống Ba Tây Điện lực Huyện Cao Lãnh 10:30 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Lê Thị Mỹ Hương Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 10:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, ấp 6, xã Ba Sao ( khu vực mất điện Cống Kho-thầy thuốc xã Ba Sao) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA CS Nông sản sấy Thanh Bình 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung, một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Tây Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung, một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1,2,4,6 xã Phong Mỹ ( khu vực mất điện từ cầu Phong Mỹ đến Lò gạch Phong Mỹ) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 14:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực xã Gáo Giồng ( trừ khu vực Lung Môn, Nông Trường không mất điện), Một phần khu vực ấp 1,5,6 xã Phương Thịnh. Điện lực Huyện Cao Lãnh 16:30 - 17:30

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Tân Cường, ấp Hồng Kỳ và toàn bộ khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp 4 và toàn bộ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trường tiểu học Phú Cường 1 đến giáp ranh huyện Cao Lãnh). (Khu vực từ trạm 110kV Tam Nông dọc theo đường ĐT844 đến khu hành chánh xã Phú Cường). (Khu vực từ Cầu Mười Tải đến trạm Bơm Đường Nước Giáo Luận). Điện lực Huyện Tam Nông 08:00 - 16:30

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp 1, 3, 4, 5, 6 xã Tân Hội Trung, một phần ấp 4 xã Bình Hàng Tây, Một phần ấp 4, xã Mỹ Long ( khu vực mất điện từ Kênh Hội Đồng Tường đến Trại giam Cao Lãnh) Điện lực Huyện Cao Lãnh 07:30 - 16:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực xã Gáo Giồng ( trừ khu vực Lung Môn, Nông Trường không mất điện), Một phần khu vực ấp 1,5,6 xã Phương Thịnh. Điện lực Huyện Cao Lãnh 07:00 - 08:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, xã Tân Nghĩa ( mất điện phần phần khu vực chợ Tân Nghĩa) Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã Phong Mỹ Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Mương Đào xã Mỹ Thọ) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Ông Hoành, tổ 4, ấp 1, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và một phần tổ 8, ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh Điện lực Thành phố Cao Lãnh 07:30 - 10:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-560KVA Lê Kim Hiền và một phần khu vực CDC Đông Mỹ xã Mỹ Hội (khu vực Chợ Mỹ Hội) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 12:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3x1P- 25KVA TB Kinh Bà Bạch 2 Điện lực Huyện Cao Lãnh 14:30 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, ấp 6, xã Gáo Giồng (khu vực mất điện một phần Nông Trường) Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 5, ấp 6, xã Gáo Giồng Điện lực Huyện Cao Lãnh 09:30 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 5, xã Gáo Giồng và một phần ấp 1, xã Tân Nghĩa Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 09:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ TBA 3P-630KVA XX Đại Hưng Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 16:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 5, xã Gáo Giồng và một phần ấp 5, xã Phương Thịnh Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, ấp 3 xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần Kinh kỳ son) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

17-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã Gáo Giồng (mất điện một phần khu vực Chợ kinh 15 xã Gáo Giồng) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

16-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 3, xã Mỹ Long Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Tây Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 17:00

15-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Long Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp AB, xã Mỹ Hội (một phần khu vực tuyến dân cư) Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 3, xã Phương trà Điện lực Huyện Cao Lãnh 09:00 - 10:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, ấp 4, xã Phương trà Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 16:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Út Gà Điện lực Huyện Cao Lãnh 15:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Kinh Công Điền Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 14:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Kinh Bà Bạch 2 Điện lực Huyện Cao Lãnh 10:00 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Ô 2 Kinh An Phong Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:00 - 09:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 1P-25KVA TB Ô 2 Phong Mỹ Điện lực Huyện Cao Lãnh 15:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Hùng Cường Điện lực Huyện Cao Lãnh 13:30 - 15:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Ô 7 Út Quang Điện lực Huyện Cao Lãnh 10:00 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Tân Nghĩa Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:30 - 10:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Tám Thưởng Điện lực Huyện Cao Lãnh 08:30 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TT Y Tế Huyện Cao Lãnh Điện lực Cao Lãnh 12:30 - 14:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật