Lịch cúp điện Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu vực Ấp Phú Long, Xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm HTXNN Phú An 3 đến trạm Sấy lúa Phạm Minh Hải) Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm HTX Phú An 2 Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2 Điện lực Tam Nông 13:30 - 17:00

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Miền Nam Điện lực Tam Nông 07:30 - 08:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NLMT Công Ty TNHH Năng Lượng T&C Điện lực Tam Nông 07:30 - 08:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực chợ Kinh 15 Xã Gáo Giồng huyện cao Lãnh Điện lực Cao Lãnh 08:30 - 12:30

07-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Ấp 5, Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến Giáp ranh Xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) Một phần khu vực Ấp Hồng Kỳ, Xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Ngã 5 Hồng Kỳ đến trạm bơm Bờ Tây Kênh Phước Xuyên) Điện lực Tam Nông 08:30 - 08:45

07-02-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần khu vực Ấp K8, Xã Phú Đức, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Bến đò Ấp K8 đến trạm bơm ĐN Út Liếc) Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm BĐ Kênh Phú Đức Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Tân Cường, Ấp A, Ấp B, Xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến Giáp ranh Xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) Một phần khu vực Ấp Gò Cát, Ấp Hồng Kỳ, Xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Kênh 10 Tải đến Ngã 5 Hồng Kỳ) Một phần khu vực ấp 1, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. (Khu vực CDC kinh 15) Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:30

07-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Ấp 5, Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến Giáp ranh Xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) Một phần khu vực Ấp Hồng Kỳ, Xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Ngã 5 Hồng Kỳ đến trạm bơm Bờ Tây Kênh Phước Xuyên) Điện lực Tam Nông 12:15 - 12:30

07-02-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Toàn bộ khu vực từ Cầu Gộc Gừa đến chùa Lá Sen thuộc xã Hòa Tân Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp Nước Đá Phước Toàn Điện lực Cao Lãnh 13:30 - 16:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Nguyễn Minh Đông Điện lực Tam Nông 14:00 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực cuối ngọn Cao Lân thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực đuôi long châu thuộc Ấp Long Châu xã Long Khánh B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp Nước Đá Ông Rồng Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 10:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp An Bình, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Thành, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC An Long đến Tiệm Uốn Tóc Do Do) Một phần khu vực Ấp Long Phú, Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Phú Thành A đến Cầu Kênh Phèn) Điện lực Tam Nông 08:30 - 08:45

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện trạm bơm THT Số 4B Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp An Bình, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Thành, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC An Long đến Tiệm Uốn Tóc Do Do) Một phần khu vực Ấp Long Phú, Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Phú Thành A đến Cầu Kênh Phèn) Một phần khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Bình, ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cầu K10) Điện lực Tam Nông 08:30 - 08:45

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Ấp Long Thành, Ấp Phú Điền, Ấp Long Phú A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Tiệm Uốn Tóc Do Do đến CDC Phú Thành A) Một phần khu vực Ấp Long An A, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến Cầu 2/9 giáp Ranh Xã An Phong, huyện Thanh Bình) Một phần khu vực Ấp Long An B, Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Kinh Tế đến giáp Kênh Phèn xã Phú Thọ) Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:30

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơ ĐN Số 1 THT số 4 Ấp Tân Hưng đến trạm bơm Nguyễn Thanh Khang) Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm bơm Kinh Út Quan Điện lực Cao Lãnh 10:30 - 12:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm THT Số 5B Điện lực Tam Nông 11:00 - 12:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp An Bình, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Thành, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC An Long đến Tiệm Uốn Tóc Do Do) Một phần khu vực Ấp Long Phú, Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Phú Thành A đến Cầu Kênh Phèn) Điện lực Tam Nông 12:15 - 12:30

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Ấp An Bình, Ấp Phú Thọ, Xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Thành, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC An Long đến Tiệm Uốn Tóc Do Do) Một phần khu vực Ấp Long Phú, Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Phú Thành A đến Cầu Kênh Phèn) Một phần khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Bình, ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cầu K10) Điện lực Tam Nông 12:15 - 12:30

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ khu vực từ Cầu Sông Dưa đến cuối ngọn Ngã Ba Tân Lễ thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm bơm Ô 7 Ba Sao Điện lực Cao Lãnh 14:30 - 16:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Kênh Cà Dâm Điện lực Tam Nông 14:30 - 16:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Ký Lai Vung, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp Phú Hòa B xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, 3 xã Bình Hàng Trung Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 11:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Trần Văn Phước Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Thanh Danh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lê Ngọc Phát, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Nguyễn Thị Bích Điện lực Tam Nông 13:30 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp Trại Giam Láng Biển Điện lực Cao Lãnh 14:00 - 16:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lê Ngọc Phát, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NLMT Công ty NLNN An Hòa Điện lực Tam Nông 07:00 - 09:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NCLMT Công tyPĐT Năng Lượng Mới, Điện lực Tam Nông 07:00 - 09:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lê Văn Thống, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp Petimex Đồng Tháp Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 14:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp Khang Phúc Thịnh Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 14:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực từ NMXX Kim Thủy đến trường Tiểu học Bình Thành 1) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Từ Cầu Kinh Kháng Chiến đến cây xăng Bình Thuận xã Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Từ Ngã tư nhà Ông Bé Tư đến TB Kinh 2/9 Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm CBTA Lê Văn Minh Điện lực Tam Nông 08:30 - 10:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Dương Hồng Lang, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Nguyễn Thanh Phong Điện lực Tam Nông 10:30 - 12:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Nhà Trọ Mộng Huyền - An Phát, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Tám Sắt Điện lực Tam Nông 13:30 - 15:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp Hộ Kinh Doanh Vạn Phát Điện lực Cao Lãnh 14:30 - 16:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Bảo Ngọc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm THT Số 1 Phú Xuân Điện lực Tam Nông 15:30 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần đường Bùi Văn Chiêu, khóm Mỹ Hưng, phường 3, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 08:00 - 11:30

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân Điện lực Tam Nông 13:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 12:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Nguyễn Văn Dọn Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Phú Điền, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Phú Thọ, Xã An Long, huyện Tam Nông. (Khu vực dọc theo Kênh An Long từ Cầu Kênh An Long đến trạm bơm An Long 3) (Khu vực dọc theo Kênh Đồng Tiến từ Cầu Kênh An Long đến nhà ông Lê Nhựt Bình) Điện lực Tam Nông 08:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Phú Long, Ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến CDC Phú Thành B) Điện lực Tam Nông 16:45 - 17:00

02-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Ấp Phú Lâm, Ấp Phú Bình, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Phú Thành B đến giáp Ấp K11 Phú Hiệp) Điện lực Tam Nông 08:00 - 17:00

02-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Ấp Phú Long, Ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến CDC Phú Thành B) Điện lực Tam Nông 08:00 - 08:15

02-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú (khu vực Cầu 2/9) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Tân Mỹ (khu vực nhà Ông Tư Giao) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Tân Mỹ (khu vực từ cầu Cái tre đến Chợ Tân Mỹ) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Mai Văn Khải, tổ 10, ấp 2, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 07:30 - 16:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B xã Bình Thạnh (khu vực gần Cầu Cồn Dĩa) Điện lực Cao Lãnh 15:30 - 17:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B xã Bình Thạnh (khu vực Khém Cá Trê) Điện lực Cao Lãnh 13:30 - 15:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Phú Trung xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 12:00 - 17:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Công Ty TNHH XNK May An Long Điện lực Tam Nông 11:00 - 12:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Bình Thạnh Điện lực Cao Lãnh 10:00 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Ô Đê bao Số 9 Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm Công ty Mai Anh Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 14:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Bình Thạnh Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 09:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã An Phong, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười Điện lực Tháp Mười 16:00 - 16:30

31-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện trạm NTTS Phan Văn Sang Điện lực Tam Nông 14:30 - 16:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Trưng Ương- xã Tân Qui Tây Điện lực Sa Đéc 14:00 - 17:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Bờ Tây Kênh Phèn Điện lực Tam Nông 10:30 - 13:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Vườn Hồng- phường Tân Qui Đông. Điện lực Sa Đéc 10:00 - 15:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 2A, Ấp 3 xã Hưng Thạnh, Ấp 4 xã Trường Xuân. Các TBA chuyên dùng: Công ty Cẩm Nguyên, Công ty One-One, Công ty Lúa Gạo Việt Nam thuộc xã Trường Xuân, Hưng Thạnh huyện Tháp Mười Điện lực Tháp Mười 08:00 - 16:00

31-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ trạm Xay Xát Sáu Be 1 Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 14:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Dọn Điện lực Tam Nông 08:00 - 10:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Hòa, xã Long Thắng (từ Vật tư Nông nghiệp Hữu Hậu đến chợ Ngã Năm Long Thắng), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

31-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu dân cư Bassac (Hai lúa)- Phường 1 Điện lực Sa Đéc 07:30 - 11:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười Điện lực Tháp Mười 07:30 - 08:00

31-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đường ĐT 848 (phía trái từ ngã tư Trần Thị Nhượng đến cầu Tân An )- Phường An Hòa. Rạch Tân An - phường An Hòa. Điện lực Sa Đéc 14:00 - 17:30

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Phú Thành B Điện lực Tam Nông 10:30 - 12:00

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Vạn Ý Điện lực Tam Nông 08:30 - 10:00

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Chả Lụa Tuấn Thảo Điện lực Châu Thành 15:30 - 17:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Phong Phú Gold Điện lực Châu Thành 15:30 - 17:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực Rạch Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành 14:30 - 17:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Cá Viên Đất Việt Điện lực Châu Thành 13:30 - 15:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực Rạch Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành 13:30 - 14:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Chả Lụa Tân Hương Điện lực Châu Thành 13:30 - 15:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp An Lạc xã An Bình Thạnh (khu vực Chợ An Bình) Điện lực Cao Lãnh 13:30 - 16:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Mỹ A xã Bình Thạnh (khu vực Rạch Bầu Trinh) Điện lực Cao Lãnh 11:00 - 12:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Trương Văn Út Điện lực Châu Thành 10:30 - 11:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Lâm Điện lực Châu Thành 10:10 - 11:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Trần Văn Hoàng Thanh Điện lực Châu Thành 09:40 - 10:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Linh xã Bình Thạnh (khu vực Khém Cây Bàng) Điện lực Cao Lãnh 09:30 - 10:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Phú Lợi Xã Bình Thạnh (khu vực Chợ Cồn Chọi, Khém Miễu) Điện lực Cao Lãnh 08:30 - 11:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng NM Tuyết Mai Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Đức Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Linh xã Bình Thạnh (khu vực Khém Cây Bàng) Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 09:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm CCFD2 đến trạm NTTS Phạm Huy Khôi) Điện lực Tam Nông 08:00 - 15:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp An Thịnh, Xã An Long, huyện Tam Nông. (Khu vực CDC An Long) Điện lực Tam Nông 08:00 - 15:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực Kênh Ông Huyện thuộc xã Hòa Tân Điện lực Châu Thành 07:30 - 09:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng BD, BD2 Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm NTTS Võ Hoàng Thập đến trạm bơm Ba Hộ) Điện lực Tam Nông 13:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khóm Mỹ Thới TT Mỹ Thọ (khu vực Vừờn Lan) Điện lực Cao Lãnh 11:30 - 13:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Linh Xã Bình Thạnh (khu vực Đường Đứt) Điện lực Cao Lãnh 10:30 - 13:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Phan Lý Minh Sang, NM Thanh Sang Điện lực Châu Thành 10:00 - 11:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Cầu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung Điện lực Châu Thành 10:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Tây Mỹ xã Mỹ Hội (khu vực Bà Két) Điện lực Cao Lãnh 09:00 - 11:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực bến đò củ, chợ Phú Thành A ) Điện lực Tam Nông 08:30 - 16:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Lê Văn Trung đến Đình Thần xã Phú Thành A) Điện lực Tam Nông 08:30 - 16:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Rạch Năn Cừ thuộc xã Tân Phú Trung Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khàng hàng trạm chuyên dùng Thành Nghiệp Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 1, ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Vạn Thành, Doanh Nghiệp Tư Nhân Than Hồng, xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần TT Sa Rài (khu vực đường Hùng Vương từ Trang trí nội thất Quang Tùng đến bến Xe Hùng Cường) Điện lực Tân Hồng 08:00 - 11:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm Công ty Hoa Sen Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 11:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Long Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 15:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Tân Hung, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực CDC Tân Công Sính) Điện lực Tam Nông 08:00 - 12:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực Cầu Chợ Hòa Bình đến giáp ranh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng) Điện lực Tam Nông 07:30 - 17:00

18-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thái Bình, PPE Điện lực Châu Thành 15:10 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy Điện lực Châu Thành 13:30 - 15:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Nhà máy Bê Tông Hà Thanh đến giáp ranh huyện Tân Hồng) Điện lực Tam Nông 13:00 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 6 xã Tân Hội Trung (khu vực Cầu Xẻo Quýt) Điện lực Cao Lãnh 10:30 - 13:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 5 xã Tân Hội Trung và ấp 4 xã Mỹ Long Điện lực Cao Lãnh 10:30 - 13:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy Điện lực Châu Thành 10:10 - 11:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Tân Phước (Khu vực từ Café Hải Yến đến cầu Cô Đông) Điện lực Tân Hồng 10:00 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm cấp nước Xã Phú Hiệp đến Nhà máy Bê Tông Hà Thanh) Điện lực Tam Nông 08:30 - 15:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp K9, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm nuôi cá Phan Văn Chừng đến nhà máy nước đá Phương Diệu) Điện lực Tam Nông 08:30 - 15:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Tam Nông. (Khu vực CDC Phú Xuân) Điện lực Tam Nông 08:30 - 16:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực từ Nhà Máy Bảy Trọng đến ngã 5 cây mít thuộc xã Phú Long Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy 2 Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Bình Hòa xã Mỹ Hội (khu vực Rạch Cầu) Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 15:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 6 xã Tân Hội Trung (khu vực Kinh K6) Điện lực Cao Lãnh 08:00 - 15:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần phường An Thạnh khu vực toàn bộ CDC khóm Cả Góc, TP Hồng Ngự. Điện lực Thành phố Hồng Ngự 08:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Quới (khu vực từ Cóng tân Quới đến bến đò Tân Quới qua Phú Ninh) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa, một phần ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khóm 5 phường 11, Toàn bộ xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 04:30 - 04:40

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 2, một phần phường 3, Từ Điện lực TP Cao Lãnh đến khu dân cư phường 3, trường THCS Kim Hồng (gồm một phần đường Ngô Thời Nhậm, Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Tây Hồ, Chi Lăng, Phạm Thị Uẩn, Ngô Quyền, Phạm Nhơn Thuần, Bà Triệu). Điện lực Thành Phố Cao Lãnh 04:00 - 04:10

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng BCD2 Điện lực Châu Thành 15:10 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật