Lịch cúp điện Lai Vung - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lai Vung - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lai Vung - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lai Vung - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lai Vung - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Ký Lai Vung, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Thanh Danh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lê Ngọc Phát, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lê Ngọc Phát, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lê Văn Thống, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Dương Hồng Lang, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Nhà Trọ Mộng Huyền - An Phát, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Bảo Ngọc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Lai Vung Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Hòa, xã Long Thắng (từ Vật tư Nông nghiệp Hữu Hậu đến chợ Ngã Năm Long Thắng), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

31-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 1, ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Vạn Thành, Doanh Nghiệp Tư Nhân Than Hồng, xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa, một phần ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng sử dụng điện Nhà Máy Nước Đá Phong Hòa, các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 1, khóm 5, thị trấn Lai Vung, một phần ấp Long Phú, xã Hòa Long (từ cầu Hộ Bà Nương đến cầu Ranh Hòa Long - Vĩnh Thới), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện toàn bộ xã Hòa Thành, một phần xã Hòa Long, xã Long Thắng, xã Tân Dương (từ cầu Bà Phủ đến bến xe Phương Trang Lai Vung, từ cầu Dương Hòa đến cầu Xáng Long Thắng, từ chợ Hòa Thành đến cống Ba Búa), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Trường Trung Học Phổ Thông Lai Vung 1, các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 2, khóm 3, thị trấn Lai Vung (khu vực tuyến dân cư thị trấn Lai Vung), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 12:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần thị trấn Lai Vung, một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương (từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Quốc lộ 80 từ Bến Đò 13 đến Cống Số 1 thuộc xã Bình Thành, Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu huyện Lai Vung Điện lực Lấp Vò 07:30 - 18:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 1, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Phú, xã Hòa Long (khu vực cụm dân cư Hòa Long), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 12:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Kim Thành 2, xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 17:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 12:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 1, khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Thắng (từ chợ Long Định đến Kinh Cùng), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 12:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Tân, ấp Định Phú, ấp Định Mỹ, xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 4, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Phú, xã Hòa Long (khu vực cụm dân cư xã Hòa Long), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lê Đình Mạnh, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lương Thực Phương Đông, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Trương Văn Tới, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Hòa Thành Một phần xã Hòa Long - xã Long Thắng - xã Tân Dương (Từ Cầu Bà Phủ đến Bến xe Phương Trang Lai Vung, từ Cầu Dương Hòa đến Cầu Xáng Long Thắng, từ Chợ Hòa Thành đến cống Ba Búa) Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phầ ấp Tân Thuận B - xã Tân Dương Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 - khóm 3 - TT Lai Vung (Khu vực TDC TT Lai Vung) Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Thuận - xã Long Hậu Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thới - xã Tân Hòa - xã Long Thắng (Từ chợ Hòa Định đến chợ Ngã Năm Long Thắng) Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

20-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Định Thành - ấp Định Phú - xã Định Hòa Điện lực Lai Vung 08:00 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Khánh - ấp Long Khánh A - xã Long Hậu Điện lực Lai Vung 08:00 - 12:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 - khóm 3 - TT Lai Vung Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Thành (từ cầu Cái Đôi đến Xẻo Huế), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 2, khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long (từ cầu Dương Hòa đến bến xe Phương Trang Lai Vung), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 18:00 - 18:30

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 11:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện toàn bộ xã Hòa Thành, một phần xã Hòa Long, xã Long Thắng, xã Tân Dương (từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa, từ cầu Dương Hòa đến cầu Xáng Long Thắng, từ chợ Hòa Thành đến cống Ba Búa), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long (từ cầu Dương Hòa đến bến xe Phương Trang Lai Vung), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:00 - 07:30

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 18:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương (từ Lò Sấy Nguyễn Văn Của đến cầu Công Điền), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long An, ấp Thành Tấn, xã Long Thắng (từ cầu Chợ Ngã Năm đến Rạch Bà Lớn), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa (từ cầu Kinh Lãi đến chợ Cây Me), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

09-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Thành (từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa, từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 18:00 - 18:30

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thuận, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 15:00 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 13:30 - 15:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 10:00 - 12:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, một phần ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 08:00 - 10:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long (từ cầu Dương Hòa đến bến xe Phương Trang Lai Vung), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:00 - 18:00

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Thành (từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa, từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:00 - 07:30

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Thắng, xã Hòa Long, thị trấn Lai Vung (từ chợ Ngã Năm Long Thắng đến chợ Hòa Long cũ), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 17:00 - 17:30

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Định Hòa, xã Long Thắng (từ cầu Chợ Giao Thông đến chợ Ngã Năm Long Thắng, từ cầu Năm Nhự đến nhà thờ Định Hòa), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 07:30 - 17:00

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Thắng, xã Hòa Long, thị trấn Lai Vung (từ chợ Ngã Năm Long Thắng đến chợ Hòa Long cũ), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung 06:00 - 06:30

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật