Lịch cúp điện Tam Nông - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tam Nông - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tam Nông - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tam Nông - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tam Nông - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu vực ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà máy nước đá Hữu Tình đến nhà ông Nguyễn Văn Lành). Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm THT Số 4 Điện lực Tam Nông 13:30 - 15:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp An Thọ xã An Phước (khu vực từ vòng xoay An Phước đến cầu ranh Tam Nông - Tân Hồng) Điện lực Tân Hồng 07:30 - 17:30

06-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp 3, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm NTTS Nguyễn Văn Đực đến trạm Bơm Đinh Văn Được). Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm CCFD 2, trạm NTTS Nguyễn Thị Lý 4 Điện lực Tam Nông 13:30 - 16:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ). Điện lực Tam Nông 07:30 - 08:00

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Bình, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cầu K10 Phú Hiệp). (Khu vực từ trạm XX Trần Thế Mạnh đến trạm Bơm HTX Long Phú B). Điện lực Tam Nông 07:30 - 17:30

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ). Điện lực Tam Nông 17:30 - 18:00

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tam Nông - Đồng Tháp

Lịch Cúp Điện Tam Nông Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu vực Khóm 4 và Khóm 5, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Toàn bộ khu vực xã Tân Công Sính, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm 110kV Tam Nông đến Thế Giới Di Động Tam Nông). (Khu vực từ đầu kênh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình). (Khu vực từ cầu Đường Gạo đến trường Mầm Non Thị Trấn Tràm Chim). (Khu vực từ Huyện Đội đến hết xã Hòa Bình) Điện lực Tam Nông 17:00 - 17:30

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực Khóm 4 và Khóm 5, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Toàn bộ khu vực xã Tân Công Sính, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm 110kV Tam Nông đến Thế Giới Di Động Tam Nông). (Khu vực từ đầu kênh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình). (Khu vực từ cầu Đường Gạo đến trường Mầm Non Thị Trấn Tràm Chim). (Khu vực từ Huyện Đội đến hết xã Hòa Bình) Điện lực Tam Nông 07:30 - 08:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực Khóm 3, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Lò Bánh Mì Tư Ngữ đến Cầu Cỏ Bắc, giáp ranh huyện Thanh Bình). Điện lực Tam Nông 07:30 - 17:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực Khóm 1 và một phần Khóm 2, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Bưu Điện Tam Nông đến Cầu Tổng Đài). Điện lực Tam Nông 07:30 - 17:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực Khóm 4, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn văn Hiếu đến nhà ông Nguyễn Hoàng Giang). Điện lực Tam Nông 07:30 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã An Phước (khu vực từ ngã 3 đường tránh An Phước đến cầu An Phước, từ vòng xoay An Phước đến cầu Ranh Tam Nông) Điện lực Tân Hồng 18:00 - 18:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần xã An Phước (khu vực từ ngã 3 đường tránh An Phước đến cầu An Phước, từ vòng xoay An Phước đến cầu Ranh Tam Nông) Điện lực Tân Hồng 07:30 - 08:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực Khóm 4, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Lâm Hoàng Tuấn đến nhà ông Nguyễn Văn Lộc). Điện lực Tam Nông 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Lượng đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết) Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 32-38 Điện lực Tam Nông 13:30 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực dọc QL30 từ trạm Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Trường đến nhà ông Trần Văn Quít). Điện lực Tam Nông 13:30 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu NTTS Hùng Cá 10. Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực từ cầu Trung Tâm đến trạm Đá Hoa Cương Hoàng Thịnh). Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Dự Án Nuôi Tôm 3 Điện lực Tam Nông 14:30 - 16:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp 1, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. (Khu vực từ trạm Bơm Ba Hộ đến chợ Kinh 15). Điện lực Tam Nông 13:30 - 16:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Dự Án Nuôi Tôm 2 Điện lực Tam Nông 10:30 - 12:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông. (Một phần khu vực cụm dân cư Cả Nổ). Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Công Ty Cổ Phần Tứ Quý Đồng Tháp Điện lực Tam Nông 08:00 - 10:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Khóm 2, Khóm 4, Khóm 5, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông. Toàn bộ khu vực ấp K8, ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp K10, xã Phú Hiệp huyện Tam Nông. (Khu vực từ Trường tiểu học phú cường 1 dọc theo lộ đan đến Cầu Dây). (Khu vực từ Cầu Dây dọc theo đường ĐT843 đến Cầu K10 Phú Hiệp). Một phần khu vực ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Lợi, ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu K10 đến Cầu Chữ Y). (Khu vực từ khu vực từ Cầu An Bình đến kinh Cô Đông). Điện lực Tam Nông 16:30 - 17:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm Trụ Sở Huyện Ủy Tam Nông Điện lực Tam Nông 15:30 - 17:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực ven sông Tiền từ nhà ông Nguyễn Văn Hiền đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Mai). Điện lực Tam Nông 13:30 - 17:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm SX Nước Uống Đóng Chai Minh Hồng Điện lực Tam Nông 10:30 - 12:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông.(Khu vực từ trạm Bơm Ông Chí đến nhà ông Lương Công Lý). Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Khóm 2, Khóm 4, Khóm 5, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông. Toàn bộ khu vực ấp K8, ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp K10, xã Phú Hiệp huyện Tam Nông. (Khu vực từ Trường tiểu học phú cường 1 dọc theo lộ đan đến Cầu Dây). (Khu vực từ Cầu Dây dọc theo đường ĐT843 đến Cầu K10 Phú Hiệp). Một phần khu vực ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Lợi, ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu K10 đến Cầu Chữ Y). (Khu vực từ khu vực từ Cầu An Bình đến kinh Cô Đông). Điện lực Tam Nông 08:30 - 09:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bơm CCFD4 Điện lực Tam Nông 08:00 - 10:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Mai Thị Cúc 2 Điện lực Tam Nông 15:30 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Mai Thị Cúc 1 Điện lực Tam Nông 13:30 - 15:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Kênh Xéo Gáo Đôi Điện lực Tam Nông 13:30 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Bờ Nam Kênh An Bình Điện lực Tam Nông 10:00 - 11:30

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Đỗ Tuấn Cương Điện lực Tam Nông 08:30 - 12:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Tỷ 3 Điện lực Tam Nông 08:30 - 10:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông. ( Một phần khu vực CDC Sinh Lợi Ấp An Phú). Điện lực Tam Nông 08:30 - 11:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà bà Đặng Thị Nga đến cầu Kênh 2/9). Điện lực Tam Nông 13:00 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Một phần khu vực CDC Phú Cường). Điện lực Tam Nông 08:00 - 11:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NM Nước đá Hoanh Tuệ Điện lực Tam Nông 14:00 - 17:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 33 Điện lực Tam Nông 13:00 - 16:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nước đá Ba Tặng Điện lực Tam Nông 09:00 - 12:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ tram Bơm Đỗ Tuấn Cương đến trạm Xay Xát Lê Thị Cúc). Điện lực Tam Nông 08:30 - 10:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trường THCS Phú Ninh dọc theo QL30 đến CDC Phú Ninh ). (Khu vực ven sông Tiền từ nhà ông Huỳnh Thanh Sang đến văn phòng Ban Nhân Dân ấp 2 xã Phú Ninh). Điện lực Tam Nông 07:30 - 18:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ cầu Mười Tải đến nhà ông Nguyễn Văn Bé Năm). Điện lực Tam Nông 09:00 - 15:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Khóm 4, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực trường tiểu học TT Tràm Chim và trường THPT TT Tràm Chim, huyện Tam Nông). Điện lực Tam Nông 08:00 - 15:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bơm Phú Xuân 1 Điện lực Tam Nông 13:30 - 17:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông.(Một phần khu vực cụm dân cư An Phú). Điện lực Tam Nông 09:30 - 12:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo bên trái đường ĐT844 đến ngã 3 An Long). Điện lực Tam Nông 08:30 - 14:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NTTS Ngô Tuấn Kiệt Điện lực Tam Nông 08:00 - 11:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long, huyện Tam Nông.(Một phần khu vực cụm dân cư An Long). Điện lực Tam Nông 13:00 - 17:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Khóm 3, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm Bơm Kinh Đường Gạo đến cầu Cỏ Bắc). Điện lực Tam Nông 08:00 - 11:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật