Lịch cúp điện Thanh Bình - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Bình - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thanh Bình - Đồng Tháp

Lịch cúp điện Thanh Bình - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Bình - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Bình - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực từ NMXX Kim Thủy đến trường Tiểu học Bình Thành 1) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Từ Cầu Kinh Kháng Chiến đến cây xăng Bình Thuận xã Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Từ Ngã tư nhà Ông Bé Tư đến TB Kinh 2/9 Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Thanh Bình Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 12:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú (khu vực Cầu 2/9) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Tân Mỹ (khu vực nhà Ông Tư Giao) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Tân Mỹ (khu vực từ cầu Cái tre đến Chợ Tân Mỹ) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Phú Trung xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 12:00 - 17:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã An Phong, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Quới (khu vực từ Cóng tân Quới đến bến đò Tân Quới qua Phú Ninh) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Tân Phú, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hội xã Tân Bình (Khu vực Cầu Voi Lửa) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình (Khu vực TDC 2A đến trường Dạy nghề Thanh Bình) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tân Đông A, Thị Trấn Thanh Bình (Khu vực bia tưởng niệm cầu Cái Tre) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Mỹ (Khu vực Trường Tiểu Học Tân Mỹ đến cầu ngang kênh Bào Hổ) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ba, ấp Nhì, ấp Nhứt xã An Phong (khu vực từ CDC An Phong đến bến đò An Phong - Tân Bình) Điện lực Thanh Bình 16:00 - 17:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Ba xã An Phong; Một phần ấp Trung, ấp Tây, ấp Bắc, ấp Nam xã Tân Thạnh (khu vực từ Ranh làng Phú Ninh - An Phong đến CDC An Phong; từ bến đò An Phong - Tân Bình đến Muối sấy Ngọc yến) Điện lực Thanh Bình 16:00 - 17:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Ba, ấp Nhì, ấp Nhứt xã An Phong (khu vực từ CDC An Phong đến bến đò An Phong - Tân Bình) Điện lực Thanh Bình 07:30 - 17:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Ba, ấp Nhì, ấp Nhứt xã An Phong (khu vực từ CDC An Phong đến bến đò An Phong - Tân Bình) Điện lực Thanh Bình 06:30 - 08:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Ba xã An Phong; Một phần ấp Trung, ấp Tây, ấp Bắc, ấp Nam xã Tân Thạnh (khu vực từ Ranh làng Phú Ninh - An Phong đến CDC An Phong; từ bến đò An Phong - Tân Bình đến Muối sấy Ngọc yến) Điện lực Thanh Bình 06:30 - 08:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề; một phần ấp Hạ, ấp Tân Dinh xã Tân Hòa Điện lực Thanh Bình 16:00 - 17:30

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bình Trung xã Bình Thành (Khu vực từ cầu ngang đến tiệm Gạo Ông Nhạo) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thuận xã Bình Thành (Khu vực TDC Bình Thuận) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Định xã Bình Thành (Khu vực Mương Thìn) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Bình tấn (Khu vực Chợ Bình Tấn) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Dinh, ấp Tân Thới xã Tân Hòa; một phần ấp Tân Thới xã Tân Quới huyện Thanh Bình; Một phần âp Phú Trung xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 07:30 - 17:00

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề; một phần ấp Hạ, ấp Tân Dinh xã Tân Hòa Điện lực Thanh Bình 06:30 - 08:00

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 3 xã Bình Tấn (từ nhà Ông Út Rõ đến cầu Kênh Ngang xã Bình tấn); Một phần ấp Bình Thuận, ấp Bình Trung xã Bình Thành, ấp Bình Hòa xã Bình Thành (Từ Cầu kênh Ngang đến cầu Kinh Kháng Chiến xã Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 16:00 - 17:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Tấn (khu vực từ Kênh Sáu Đạt đến nhà Ông Út Rõ TDC xã Bình tấn) Điện lực Thanh Bình 07:30 - 17:00

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 3 xã Bình Tấn (từ nhà Ông Út Rõ đến cầu Kênh Ngang xã Bình tấn); Một phần ấp Bình Thuận, ấp Bình Trung xã Bình Thành, ấp Bình Hòa xã Bình Thành (Từ Cầu kênh Ngang đến cầu Kinh Kháng Chiến xã Bình Thành) Điện lực Thanh Bình 06:30 - 08:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Long (khu vực từ Chùa Cao Đài xuống quá Đường Sơn) Điện lực Thanh Bình 13:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề (khu vực Mương Bà Cả Khánh) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hội xã Tân Bình (khu vực Cầu Bà Cho) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhứt xã An Phong (khu vực Bến đò Tân Lập Tây Củ) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 13:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Kinh 2/9 Bình Thành Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề (Khu vực Cồn cát) Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Phú Lợi Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Long Điện lực Thanh Bình 13:00 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Long Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Phú, một phần thị trấn Thanh Bình huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình 07:30 - 17:00

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần thị trấn Thanh Bình huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình 07:30 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Hòa Điện lực Thanh Bình 13:00 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần thị trấn Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Tân Đông B thị trấn Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 11:30 - 13:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Tân Đông B thị trấn Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Tây xã Tân Thạnh Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Bình Thành huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 07:30 - 17:00

11-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 13:00 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp khách hàng Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp khách hàng Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 4 xã An Phong huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp khách hàng Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm khách hàng Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Bình Trung xã Bình Thành Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp khách hàng Điện lực Thanh Bình 08:00 - 17:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật