Lịch cúp điện Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện khu vực đuôi long châu thuộc Ấp Long Châu xã Long Khánh B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp Phú Hòa B xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Huyện Hồng Ngự Đồng Tháp những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 12:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 08:00 - 12:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Phú Trung xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 12:00 - 17:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực đường tắc bờ đập và chợ Ấp Long Thới B thuộc xã Long Thuận huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp Phú Lợi B thuộc xã Phú Thuận B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 15:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Khóm Thượng 2 thuộc Thị Trấn Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực chợ thuộc Ấp Long Tả xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 14:30

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực ngã ba thuộc Ấp Long Tả xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ dal thuộc Ấp Long Hưng xã Long Thuận huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực thuộc Ấp Long Thới B xã Long Thuận huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 13:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng thuộc Ấp Phú Hòa A xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 14:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ làng thuộc Ấp Long Thạnh B xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 13:00 - 16:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ làng thuộc Ấp Long Bình xã Long Khánh B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 10:00 - 14:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư chợ Cây Sung thuộc Ấp Long Hữu xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ làng gần chợ Kênh Củ thuộc Ấp 1 xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 10:30 - 15:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ làng thuộc Khóm Trung 1 Thị Trấn Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 13:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ hướng ra sông tiền thuộc Khóm Trung 1 Thị Trấn Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư sạt lỡ thuộc Ấp Long Thạnh xã Long Thuận huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp Long Thạnh A thuộc xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 13:00 - 16:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ làng Ấp Long Thạnh A thuộc xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 10:00 - 14:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp Long Thạnh B thuộc xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 13:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Dinh, ấp Tân Thới xã Tân Hòa; một phần ấp Tân Thới xã Tân Quới huyện Thanh Bình; Một phần âp Phú Trung xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự Điện lực Thanh Bình 07:30 - 17:00

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện Hải Quan Thường Phước 1, Cục Hải Quan Ấp 1 thuộc xã Thường Phước 1 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:00

24-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực thuộc Ấp Long Phước xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ dal thuộc Ấp Long Bình xã Long Khánh B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực thuộc Ấp Bình Hòa Thượng xã Thường Thới Hậu A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp 1 thuộc xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực thuộc Ấp 6 xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tuyến dân cư gần cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A thuộc xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tuyến dân cư gần kênh số 17 Ấp Phú Lợi B thuộc xã Phú Thuận B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ ĐT 841 thuộc Ấp 2 xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư lộ làng từ UB xã Thường Phước 2 đến ngã ba mũi tàu thuộc Ấp 2 xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp Phú Hòa B thuộc xã Phú Thuận A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Ấp Phú Lợi A thuộc xã Phú Thuận B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư khu chợ miểu thuộc Ấp Long Thái xã Long Khánh B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 15:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tuyến dân cư thuộc Ấp Long Thạnh xã Long Thuận huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực dân cư cập sông tiền thuộc Ấp Long Hòa xã Long Thuận huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Khóm Trung 2 thuộc Thị Trấn Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực Chợ Long Phước thuộc Ấp Long Phước xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự 08:00 - 16:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật