Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Mê Linh Điện lực Huyện Lâm Hà 08:30 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Lâm Hà Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ xã Mê Linh, một phần Thị trấn Nam Ban và xã Đông Thanh Điện lực Huyện Lâm Hà 08:30 - 14:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ xã nam Hà, Phi Tô và một phần Thị trấn Nam Ban Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật