Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Lâm Hà - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Lâm Hà Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tân Văn, Tân Hà và toàn bộ xã Phúc Thọ Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

30-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ các xã Nam Hà, Phi Tô, Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh và Thị trấn Nam Ban Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị trấn Đinh Văn, các xã Hoài Đức, Tân Thanh, Liên Hà, Đan Phượng, Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

22-03-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Một phần Thị trấn Đinh Văn, Tân Hà. Toàn bộ các xã Đan Phượng, tân Thanh, Hoài Đức, Liên Hà, Đan Phượng Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 16:00

19-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các xã Đạ Đờn, Phú Sơn Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 16:00

19-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ Thị trấn Nam Ban, các xã Nam Hà, Phi Tô, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Thanh, Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 16:00

19-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các xã Tân Văn, Phúc Thọ, Thị trấn Đinh Văn, Tân Hà Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 16:00

19-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các xã Liên Hà, Đan Phượng, Liên Hà Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Đinh Văn, một phần xã Tân Hà và toàn bộ xã Tân Văn, Phúc Thọ Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ các xã Nam Hà, Phi Tô, Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh và Thị trấn Nam Ban. Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ xã Tân Thanh, Hoài Đức Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Tân Thanh, Hoài Đức Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ các xã Phi Tô, Nam Hà, Mê Linh, Đông Thanh, Gia Lâm và Thị trấn Nam Ban Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Văn, một phần xã Tân Hà và toàn bộ xã Phúc Thọ Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

23-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ các xã Tân Thanh, Hoài Đức, Liên Hà, Đan Phượng. Một phần xã Tân Hà và một phần Thị trấn Đinh Văn Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ xã Phúc Thọ, một phần xã Tân Văn, Tân Hà Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật