Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn 1 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:40

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 09:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 10:40 - 14:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:40

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:40

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 7 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 8 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 09:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 10 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Đạ Tẻh Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Tân Lập- TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh 15:00 - 16:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ thôn 5,6,7 xả Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 11:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Đạ Nha xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 14:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 14:50 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 10:20 - 11:20

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:50

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 10:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 15:20 - 16:20

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 13:10 - 15:10

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:40

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 10:40

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:50

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 15:50 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:55 - 15:40

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:15 - 14:45

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:10 - 14:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:10 - 10:40

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phước Thành xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 10:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Vĩnh Phước xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận, Vĩnh Thuỵ xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:50

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:50

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 11:20 - 11:50

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:10

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 10:40

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:40

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 15:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:00 - 15:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 11:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 09:00 - 10:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương vân, phú Bình, Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:00 - 16:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương vân, phú Bình, Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 11:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần thôn Phú thành xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 09:30 - 10:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Thành xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
+ Mất điện toàn bộ: TDP1, TDP2 thị trấn Mađaguôi, xã Hà Lâm, xã Phước Lộc, xã ĐạPloa, xã Đoàn Kết, thị trấn ĐạMri. + Mất điện khách hàng TBA chuyên dùng: - Viettel Lâm Đồng (BTS tổ dân phố 1 TT Mađaguôi). - Công ty CP Kim Minh Đạt. - Công ty CP phát triển Lan & Hươu. - TT Bảo trợ xã hội huyện Đạ Huoai. - CN Công ty CP vận tải và DVDL Phương Trang. - Công ty CP du lịch Sài Gòn – Mađaguôi. - Trung tâm viễn thông 3 (Trạm BTS VNPT). - Công ty TNHH Long Thạch. - Công ty CPXD Số 1 Lâm Đồng Xí Nghiệp XD Đạ Tẻh. - HTX nông sản Đạ Huoai. - Khách hàng Nguyễn Thị Hiền. - Công ty TNHH Nam Đế Trà. - Công ty TNHH Minh Huy. - Bưu điện xã Hà Lâm. - Công ty TNHH Chí Cương. - Khách hàng Chếnh Lầy Zếnh. - Công ty TNHH đầu tư & Du lịch Hoa Sen. - Khách hàng Nguyễn Thành Đại. - HTX DV Nông nghiệp TH Phúc Thịnh. - CTy TNHH Trường Hiếu Phong. - Bưu điện ĐạM’ri. - Trung đoàn 93 sư đoàn 367. - Công ty TNHH Phúc Sơn cơ sở 2. - Công ty khai thác đá Hà Nam Anh. - Công ty TNHH Phú Sơn. - Công ty TNHH Hùng Phát. - Đài đức mẹ an bình (đèo Bảo Lộc). - Công ty CP Viễn thông di động Vietnam mobile. - Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng. - Công ty TNHH – XD&KT Nhật Trang. - Khách hàng Nguyễn Văn Khấn. - Khách hàng Nguyễn Văn Khoán. - Khách hàng Nguyễn Hoàng Anh Thư. - Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Hưng. Điện lực Đạ Huoai 08:00 - 14:01

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 14:00 - 15:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 11:00 - 14:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 11:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 15:00 - 16:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 14:00 - 15:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã An nhơn Điện lực Đạ Tẻh 10:30 - 11:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 10:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1,2 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 15:00 - 16:30

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1,2 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 15:30

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1,2 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 14:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 09:00 - 11:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1,2 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 10:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 15:30 - 16:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:40 - 15:10

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Phú Binh , Hương Thuận Xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:40 - 14:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Phú Thành xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 09:50 - 11:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 5 Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 09:20

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực thôn K` Long xả Đạ pal Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 16:00 - 16:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2; 3 xã Đạ kho Điện lực Đạ Tẻh 15:00 - 15:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 4,5 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 13:40 - 14:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP: 2A; 2C; 2D và 3A TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh 11:10 - 11:50

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TDP 6A, 6B TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 11:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 14:20 - 15:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4 xã Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 13:40 - 14:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4, 5, 6, 7 xã Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 10:35 - 11:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 7 thị trấn Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 09:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 7 thị trấn Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 11:20

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Tôn Klong xã Đạ Pal Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 14:30

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp 474/162 Trung Viễn Thông Đạ Huoai-Đạ Tẻh-Cát Tiên thuộc TDP 14, TT Cát Tiên Điện Lực Cát Tiên 15:30 - 17:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 09:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Sôn Thuỷ, Hương Thanh xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:00 - 14:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:20

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 7 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 09:30 - 10:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TDP 9,10 và xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 13:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Triệu Hải Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 09:10

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Tôn KLong xã Đạ Pal Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 15:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Xuân Châu Đạ pal Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 09:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Xuân Châu, Xuân Thành xã Đạ Pal Điện lực Đạ Tẻh 11:40 - 12:10

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Xuân Châu, Xuân Thành xã Đạ Pal Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 10:40

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4, 5 xã Triệu Hải Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:50

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4, 5 xã Triệu Hải Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 09:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 14:50 - 15:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 13:50 - 14:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 11:20 - 12:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 10:40 - 11:10

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 09:50 - 10:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:40

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3,4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 08:20 - 09:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực Thôn K`Long xã Đạ Pal Điện lực Đạ Tẻh 09:00 - 14:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hương Thanh xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:50 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:45 - 14:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú hoà, thôn 3 xã Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 09:20 - 10:20

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực thôn Yên Hoà xã Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 09:20 - 10:20

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 14:10 - 14:40

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 14:10 - 14:40

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật