Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Đạ Tẻh Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ khu vực Ton KLong xã Đạ Pal. Điện lực Huyện Đạ Tẻh 09:00 - 15:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Nhơn, Quốc Oai, Mỹ Đức và TDP 1A, 1B, 1C, 2C, 2D, 4A, 4B, 4D, 5B, 6A, 6B, 8, 9, 10 TT Đạ Tẻh. Điện lực Huyện Đạ Tẻh 08:30 - 09:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuạn, Phú Bình, Vĩnh Phước, Sơn Thuỷ xã Đạ Lây Điện lực Huyện Đạ Tẻh 08:30 - 14:20

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Mỹ Đức Điện lực Huyện Đạ Tẻh 09:00 - 10:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Tôn KLong xã Đạ Pal Điện lực Huyện Đạ Tẻh 09:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Phú Thành, Hương Vân, Vĩnh Phước và một phần thôn Lộc Hoà, Hương Thuận, Phú Bình xã Đạ Lây Điện lực Huyện Đạ Tẻh 08:30 - 10:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Triệu Hải, Đạ Pal và thôn 1, 2 xã Đạ Kho Điện lực Huyện Đạ Tẻh 08:30 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Xuân Thành, Xuân Châu xã Đạ Pal Điện lực Huyện Đạ Tẻh 15:00 - 15:40

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Hoà xã Mỹ Đức Điện lực Huyện Đạ Tẻh 11:40 - 12:10

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 4, 5, 6 xã Mỹ Đức Điện lực Huyện Đạ Tẻh 09:40 - 10:20

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Phú Thành xã Đạ Lây Điện lực Huyện Đạ Tẻh 15:00 - 15:50

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 4 xã Triệu Hải Điện lực Huyện Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 9,10,10 xã Đạ Kho Điện lực Huyện Đạ Tẻh 08:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật