Lịch cúp điện Cát Tiên - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cát Tiên - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cát Tiên - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cát Tiên - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cát Tiên - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ thôn 4 xã Phước Cát 2 Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 14:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Quảng Ngãi Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 2, 5 TT Cát Tiên Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cát Tiên - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Cát Tiên Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn 1 xã Quảng Ngãi Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 14:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Quảng Ngãi Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 09:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Tiên Hoàng và xã Đồng Nai Thượng Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 14:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 2, 5 TT Cát Tiên Điện lực Huyện Cát Tiên 10:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 15 TT Cát Tiên Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 09:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm biến áp 474/283/1 Công ty TNHH SX ĐTXD Thiên Lộc Cát thôn 2 xã Đức Phổ Điện lực Huyện Cát Tiên 10:00 - 11:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Đức Phổ Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 09:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đồng Nai Thượng Điện Lực Cát Tiên 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Trung Hưng xã Gia Viễn Điện lực Huyện Cát Tiên 08:00 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phước Thái xã Phước Cát 2 Điện Lực Cát Tiên 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật