Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần khu vực tổ 17, tổ 19 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Ba Cản thuộc xã Tân Hội Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực một phần thôn Sê Đăng thuộc xã N’Thôn Hạ. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực từ Lục Nam dọc đường Thống Nhất đến khu vực Cầu Le Tam Bố (Bao gồm các một phần khu vực các tổ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 thuộc thị Trấn Liên Nghĩa; khu vực các thôn Phú Lộc, thôn Phú Thịnh, thôn Phú Trung, thôn Phú Tân, thôn Phú Hòa, thôn P’ré, thôn K’Nai, thôn Lạc Lâm, thôn Lạc Nghiệp, thôn R’Chai 1, thôn R’chai 2 thuộc xã Phú Hội; thôn Ninh Thiện, thôn Thiện Chí, thôn Tân Phú thôn Hiệp Thuận, thôn Hiệp Hòa thuộc xã Ninh Gia). Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

01-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực tổ 10, tổ 12, tổ 14, tổ 16 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

02-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Đức Trọng Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

29-11-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực thôn Hiệp Hòa thuộc xã Ninh Gia. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

29-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực từ vòng xoay Liên Khương dọc Quốc Lộ 27 tới ngã ba Cửa Rừng thuộc xã N’Thôn Hạ ( bao gồm khu vực thôn Gần Reo, thôn An Hiệp, thôn An Ninh thuộc xã Liên Hiệp). Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

29-11-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện khu vực thôn Tân An, thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

28-11-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện khu vực từ ngã ba Phi Nôm dọc Quốc Lộ 20 đến ngã ba sân Golf ( bao gồm thôn Bắc Hội, một phần thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh; một phần thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp An). Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

28-11-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật