Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Tân Hiệp Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Tân Phú Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Định An Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Chi Rông Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Trung, thôn Phú Lộc, thôn Phú Thịnh Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Lộc, thôn Phú Thịnh Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Hiệp thuộc xã Liên Hiệp Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Hiệp thuộc xã Liên HiệpChỉnh Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần khu vực tổ 6, tổ 8, tổ 10 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Đức Trọng Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần khu vực thôn An Ninh, thôn Gần Reo thuộc xã Liên Hiệp. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn An Hiệp, thôn An Bình thuộc xã Liên Hiệp. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 30, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Ninh Gia. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thôn K’long thuộc xã Hiệp An. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thôn FiNom thuộc xã Bình Thạnh; Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 10, tổ 14, tổ 29, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần khu vực tổ 02, tổ 03, tổ 04, tổ 05, tổ 06, tổ 08 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Mất điện khu vực từ ngã ba Cửa Rừng dọc Quốc Lộ 27 đến hết khu vực thôn Kim Phát xã Bình Thạnh (Bao gồm toàn bộ khu vực xã Bình Thạnh và một phần khu vực thôn Đoàn Kết thuộc xã N’Thol Hạ). Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tổ 17, tổ 19 thuộc thị trấn Liên Nghĩa và toàn bộ khu vực khu công nghiệp xã Phú Hội. Điện Lực Đức Trọng 16:00 - 16:15

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc quốc lộ 20 đến khu vực ngã ba sân GOLF Đạ Ròn (Bao gồm toàn bộ khu vực xã Hiệp Thạnh và một phần khu vực tổ 01, tổ 20, tổ 21, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp An). Điện Lực Đức Trọng 16:00 - 16:15

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tổ 28, tổ 29, tổ 30 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 16:00 - 16:15

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Đại Ninh thuộc xã Ninh Gia. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tổ 28, tổ 29, tổ 30 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 05:30 - 05:45

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực tổ 17, tổ 19 thuộc thị trấn Liên Nghĩa và toàn bộ khu vực khu công nghiệp xã Phú Hội. Điện Lực Đức Trọng 05:30 - 05:45

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc quốc lộ 20 đến khu vực ngã ba sân GOLF Đạ Ròn (Bao gồm toàn bộ khu vực xã Hiệp Thạnh và một phần khu vực tổ 01, tổ 20, tổ 21, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp An). Điện Lực Đức Trọng 05:30 - 05:45

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Trung thuộc xã Phú Hội Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ khu vực xã Tà Năng, xã Đa Quyn. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

06-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn k’Rèn thuộc xã Hiệp An. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực các tổ 01, tổ 07, tổ 08, tổ 09, tổ 22, tổ 23, tổ 26, tổ 27 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần khu vực thôn Tân An, thôn Định An thuộc xã Hiệp An. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực từ Ngã ba Liên Khương dọc quốc lộ 27 đến khu vực Ngã ba Cửa rừng ( Bao gồm toàn bộ khu vực xã Liên Hiệp và một phần khu vực thôn Thái Sơn, thôn Đoàn Kết, thôn Bia Rây thuộc xã N’Thol Hạ). Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần khu vực tổ 25, tổ 25, tổ 29 thuộc thị trấn Liên Nghĩa . Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 17, tổ 19 thuộc thị trấn Liên Nghĩa và toàn bộ khu công nghiệp Phú Hội. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Đà thuộc xã Tân Hội. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần khu vực thôn P’ Ré, thôn K’Nai, thôn Lạc Lâm, thôn Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 34, tổ 35 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 17 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Hiệp Thuận, thôn Hiệp Hoà thuộc xã Ninh Gia. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 07, tổ 08, tổ 09 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực các tổ 02, tổ 04, tổ 14, tổ 16, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Trung, thôn Phú Hoà thuộc xã Phú Hội. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực các tổ 05, tổ 06, tổ 08, tổ 10 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Thành. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Ninh Gia. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực từ sân GOLF Đạ Ròn dọc quốc lộ 20 đến khu vực cầu Prenn (Bao gồm toàn bộ khu vực xã Hiệp An). Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần khu vực thôn Tân Đà thuộc xã Tân Hội. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Định An thuộc xã Hiệp An. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Thạnh, thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Hiệp Hòa thuộc xã Ninh Gia. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Định An thuộc xã Hiệp An. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật