Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc đường Quốc Lộ 20 lên tới thôn Phú Thạnh( bao gồm tổ 1, 2, 20, 21, 22, 23, 25 thuộc thị trấn Liên Nghĩa) và 1 phần thôn Phú Thạnh. Điện lực Huyện Đức Trọng 07:30 - 16:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Thành; Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Cha Ra Hô thuộc xã Đa Quyn. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ thôn Tân Liên thuộc xã Tân Thành Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai, thôn Tân Bình thuộc xã Phú Hội Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Chơ Rung, thôn Ma Tà Nùng thuộc xã Đa Quyn. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 11, 13, 15 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn K’Nai, thôn PRé, thôn Lạc Lâm Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực 3 xã Vùng Loan( gồm Đà Loan, Tà Năng, Đa Quyn) và một phần xã Tà Hine. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Trọng - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Đức Trọng Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện khu vực ba xã Vùng Loan( gồm Đà Loan, Tà Năng, Đa Quyn) và một phần xã Tà Hine. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực tổ 25, 26, 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Chi Rông thuộc xã Phú Hội Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn ĐaRaHoa thuộc xã Hiệp An. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Ninh Gia. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Liên thuộc xã Tân Hội Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Bản Cà thuộc xã Tà Năng Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu vực từ thôn Phú Thạnh dọc Quốc Lộ 20 lên tới thôn Trung Hiệp (Bao gồm thôn Phú Thạnh, thôn Bồng Lai, thôn Bắc Hội, thôn Phi Nôm, thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh và 1 phần thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp An). Điện lực Huyện Đức Trọng 07:30 - 16:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện khu vực ba xã Vùng Loan( gồm Đà Loan, Tà Năng, Đa Quyn) và một phần xã Tà Hine. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực tổ 24, 26, 28, 29, 30 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Kim Phát thuộc xã Bình Thạnh. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Phú Hội Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Bon Rơm thuộc xã N’Thôn Hạ. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Trung thuộc xã Tân Hội Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 7, 8 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Đà, thôn Tân Trung thuộc xã Tân Hội. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc đường Quốc Lộ 20 lên tới thôn Phú Thạnh( bao gồm tổ 1, 2, 20, 21, 22, 23, 25 thuộc thị trấn Liên Nghĩa) và 1 phần thôn Phú Thạnh. Điện lực Huyện Đức Trọng 07:30 - 16:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ khu vực ba xã Vùng Loan( gồm Đà Loan, Tà Năng, Đa Quyn) và một phần xã Tà Hine. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện khu vực từ trường THPT Đức Trọng dọc đường Lê Hồng Phong tới ngã ba Cửa Rừng( Bao gồm tổ 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Yang Ly, thôn Bon Rơm, thôn Sê Đăng thuộc xã N’Thôn Hạ; thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp). Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện toàn bộ khu vực từ thôn Phú Thạnh dọc đường Quốc Lộ 20 lên đến ngã ba Phi Nôm (bao thôn Bồng Lai, thôn Phú Thạnh) thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện lực Huyện Đức Trọng 07:30 - 16:30

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện toàn bộ khu vực thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 10:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Phú Hội. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 7, 8, 9, 14, 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Trung xã Tân Hội Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Hiệp thuộc xã Liên Hiệp Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Thái Sơn thuộc xã N’Thôn Hạ Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ khu vực 4 xã vùng Loan( bao gồm xã Đà Loan, Tà Hine, Tà Năng, Đa Quyn). Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu vực thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp An; thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 1, 2, 17, 19, 21, 23, 25 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Phi Nôm dọc Quốc Lộ 20 lên tới Chân đèo Prenn (Bao gồm một phần xã Hiệp Thạnh và toàn bộ xã Hiệp An). Điện lực Huyện Đức Trọng 07:00 - 17:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Phi Nôm dọc Quốc Lộ 20 lên tới Chân đèo Prenn( Bao gồm một phần xã Hiệp Thạnh và toàn bộ xã Hiệp An). Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện toàn bộ khu vực thôn Bồng Lai và một phần thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực tổ 1, tổ 23 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện lực Huyện Đức Trọng 08:30 - 14:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật