Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã Sơn Điền, Gia Bắc và Bảo Thuận Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Di Linh Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Hòa Ninh, Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ DP 16+17 TT Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Hòa Ninh Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Phạm Văn Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm NMN G7 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm NMN N13 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Đinh Trang Hòa, Hòa Trung, Hòa Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thống Nhất vị trí trụ 471/43. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các trạm BQL rưng Hoà Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 10 Hoà Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 6 Hoà Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đinh Trang Hoà 2 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Hoà Ninh, Hoà Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã phía Bắc Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Hòa Ninh và toàn bộ xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Du Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cac xã Gia Hiệp, Đinh Lạc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã phía nam Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Tân Lâm và Đinh Trang Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn 10B Hòa Nam vị trí trụ 471/266/122/55. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam 7-1 vị trí trụ 471/266/122/26. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam vị trí trụ 471/266/122/35. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 2,3,4,16,17,18 Hòa Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tam Bố Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp trạm 9 BQLR Hoà Nam trụ 471/266/197/24 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T5 Thôn 11 Hoà Nam trụ 471/266/203 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp trạm 6 BQLR Hòa Nam trụ 471/266/197/10/16 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm 471/234/99/24 - Thôn 3, Hòa Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 7, Gò Công, xã Tân Châu Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Gung Ré, Sơn Điền, Gia Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 6, 8,9 Tân Lâm Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm 4 Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/15 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thôn 6A Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/24/10 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thôn 2 Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/34 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thôn 6D Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/24/41/07 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đinh Trang Hòa Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Di Linh và các xã Gung Ré, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Tân Phú 3, Xã Đinh Lạc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thon 4 Tan Chau Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thon 4-8 Tan Chau Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật