Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm Tân Châu 1 trụ 475/16/38 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Tân Thượng 6 trụ 475/16/209 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm 475/16/229 - Tân Thượng 8 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm K Tuất 2 trụ 475/16/297 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TBA thôn 11 Tân Thượng trụ 476/16/162/03/14/94 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TBA Hòa Trung 6 trụ 471/234/60 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TBA 471/234/99/61/10/11/08 - Thôn 17A, Hòa Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn 6B Hòa Bắc trụ 471/234/99/24/39 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã phía bắc Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các xã dọc quốc lộ 28B Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Di Linh Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Đinh Trang Hòa 1 trụ 471/223 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đinh Trang Hòa 1B trụ 471/223/9 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn Bắc Trang B trụ 471/242/114/19 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn Bắc Trang A trụ 471/242/138 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn 7B, Đinh Trang Hoà trụ 471/242/24/26 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn Nam Trang trụ 471/242/56/16/11 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam 6 trụ 471/266/122/09/11 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam 6-1 trụ 471/266/122/09/06 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam trụ 471/266/118/18 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam 3 trụ 471/266/118/11/09 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Ninh 1 trụ 471/265 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cây Điệp trụ 471/255 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam trụ 471/266/197/29/06 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA 471/266/173/04 - Thôn 4A, Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam trụ 471/266/170 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam 1 trụ 471/266/164 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam trụ 471/266/142 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Trần Xì Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 7 Tân Châu Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 3 Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 9,12 Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ trung hạ thế 471/266/146 Xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:08 - 14:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ trung hạ thế 471/266/197- Xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trạm 5 BQLR, Hòa Nam trụ 471/266/169/16 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam trụ 471/266/122/35 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T16A Hòa Ninh trụ 471/266/10/12/06 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam trụ 471/266/118/18 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đinh Lạc 3 trụ 478/102/01 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Gia Hiệp 2C trụ 478/187A/01 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tân Phú trụ 478/140A/07 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tân Lạc trụ 478/71/51/06 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đinh Trang Hòa 4 trụ 471/241/05 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn 18B Hòa Bắc trụ 471/234/99/67 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T2 Thôn 6 Liên Đầm trụ 471/124A/34A/16/15 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thôn 10A1 Liên Đầm trụ 471/171/10 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trường PTTH Hòa Ninh 471/266/83 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Đinh Trang Hòa 3 trụ 471/234/14. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 6, 7, 10 Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp 478/175 - Gia Hiệp 2 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp 478/181/04 - Hoa Hồng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 3 và 11 xã Tân Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Thôn 4, xã Tân Thươjng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Tân Thươjng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Thôn 4, xã Tân Thươjng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Hoà Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Liên Đầm Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Lâm, Đinh Trang Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 4, 5 Đinh Trang Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm K Long Trao trụ 473/28/21 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Hàng Pi Ơr trụ 473/28/23/30/25 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm K Rọt B-1 trụ 473/28/23/45/06. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 1 Tân Châu Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực nhà thờ Tam Bố Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT và các xã phía nam Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực thôn 5 Đinh Trang Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực thôn 5 Đinh Trang Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực nhà thờ Tam Bố Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực thôn 4Tam Bố Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực nông trường Đinh Trang Hòa Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Csc xã phia băc Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

14-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Thôn 4 Liên Đầm trụ 471/94A/18 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Liên Đầm trụ 471/111/07 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Đinh Trang Hòa 7 trụ 471/248 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nghĩa Trang trụ 471/76 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Hòa Nam 11 trụ 471/266/164 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Hòa Ninh trụ 471/266/29 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Ninh và xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

12-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đinh Trang Hòa Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

11-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Gia Hiệp Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Tam Bố trụ 478/267/04 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp TTân Phú 1-1 trụ 478/123 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Hoa Hồng trụ 478/181/04 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Xưởng Cưa Khu 7 trụ 478/25 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nhà Thờ Tam Bố trụ 478/267/12 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm trường THCS Nguyễn DU Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Gia Hiệp 2 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Sơn Điền, Gia Bắc và Bảo Thuận Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Hòa Ninh, Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ DP 16+17 TT Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Hòa Ninh Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Phạm Văn Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm NMN G7 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm NMN N13 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Đinh Trang Hòa, Hòa Trung, Hòa Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thống Nhất vị trí trụ 471/43. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các trạm BQL rưng Hoà Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 10 Hoà Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 6 Hoà Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đinh Trang Hoà 2 Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Hoà Ninh, Hoà Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã phía Bắc Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

04-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Hòa Ninh và toàn bộ xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Du Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cac xã Gia Hiệp, Đinh Lạc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã phía nam Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Tân Lâm và Đinh Trang Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thôn 10B Hòa Nam vị trí trụ 471/266/122/55. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam 7-1 vị trí trụ 471/266/122/26. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hòa Nam vị trí trụ 471/266/122/35. Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 2,3,4,16,17,18 Hòa Bắc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật