Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm Hòa Ninh 1 trụ 471/261 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường PTTH Hòa Ninh trụ 471/266/83 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Phạm Văn 1 trụ 478/11/12 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Pastuer trụ 475/16/04/02 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm 28/03 trụ 478/11/04 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cac xã Tan Lâm, Tân Thượng, Đinh Trang Thượng Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cac xã Hoà Trung, Hoà Bắc Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cac xã phía nam Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Di Linh Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã Tn Lâm, Đinh Trang Thượng Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Đồng Lạc 1-2 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NM Nước G7 trụ 478/23A/07 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà Máy Nước G6 trụ 475/03/03/07 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà Máy Nước G5 trụ 475/16/21 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà Máy Nước G4 trụ 475/16/16 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA K BRạ 2 trụ 478/68/80 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Hoà Trung, Hoà Bắc Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bảo Phú trụ 471/03B/03 Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã phía bắc Di Linh Điện lực Huyện Di Linh 08:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật