Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Tổ dân phố Lâm Tuyền thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 12:30

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 14:00

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Phú Thuận thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 12:30 - 17:00

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 7, 9, 12, 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm 08:00 - 14:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ dân phố Phú Thuận thuộc TT Dran Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 17:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:40

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Liên thuộc xã Tân Thành. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Định An thuộc xã Hiệp An Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 6 - Lộc Tân - Bảo Lâm - Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm 08:30 - 15:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các thôn Tân Hiên ,BKan,Doom,KTM Hâu Sơn ,một phần khu vực Châu Sơn thuộc Xã Lạc Xuân các thôn ,Kănkin,Hòa Bình thuộc TT Dran Điện Lực Đơn Dương 10:30 - 11:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hamasing , thôn Hòa Bình thuộc TT Dran Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 09:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 10:40 - 14:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 14:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Kănkin, thôn Hòa Bình thuộc TT Dran Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:40

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực xã Tà Năng gồm các thôn Tà Nhiên, K’long Bông, Charanghao, Chiêu Krơm, Chơ Ré, Tá Sơn, Bờ Lá và toàn bộ xã Đa Quyn. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 4 xã Quảng Trị Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Kănkin, thôn Hòa Bình thuộc TT Dran Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 17:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Ninh và toàn bộ xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:40

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ phần khu vực nghĩa trang Nho Hồng. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đưng KNoh - H. Lạc Dương Điện Lực Lạc Dương 09:30 - 13:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 7 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 16:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Kănkin, thôn Hòa Bình thuộc TT Dran Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 8 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 09:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 10 xã Đạ Kho Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Tân Lập- TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh 15:00 - 16:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 2, 4, 5 TT Cát Tiên Điện Lực Cát Tiên 10:00 - 11:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ thôn 5,6,7 xả Mỹ Đức Điện lực Đạ Tẻh 08:30 - 11:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện toàn bộ khu vực từ ngã ba sân Golf dọc Quốc lộ 20 đến chân đèo Prenn. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

31-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Ninh Thượng xã Nam Ninh Điện Lực Cát Tiên 08:00 - 09:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Đức Phổ Điện Lực Cát Tiên 08:00 - 09:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 9, 10 TT Phước Cát Điện Lực Cát Tiên 08:00 - 11:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Đạ Nha xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 14:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Du Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Lâm Tuyền thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 17:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 14:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện toàn bộ huyện Đạ Huoai Điện lực Đạ Huoai 05:00 - 11:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 14:50 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Đường Mới , Lâm Tuyền 1 thuộc thị trấn D’ran Điện Lực Đơn Dương 12:30 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 10:20 - 11:20

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:50

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Đà Lạt 08:30 - 14:30

30-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Văn, Tân Hà và toàn bộ xã Phúc Thọ Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

30-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 10:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cac xã Gia Hiệp, Đinh Lạc Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Quảng Lạc thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 16:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hố Tôm Bão Đại, Trần Thái Tông Điện Lực Đà Lạt 08:00 - 14:00

30-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ huyện Cát Tiên Điện Lực Cát Tiên 07:30 - 14:00

30-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 15:20 - 16:20

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 13:10 - 15:10

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Quảng Lạc thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 12:30 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:40

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 10:40

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:50

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phi Liêng Xã Đạ Knàng Điện Lực Đam Rông 09:00 - 12:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
BNeur - TT. lạc Dương - Huyện Lạc Dương Điện Lực Lạc Dương 08:00 - 14:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố III thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 16:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 14:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 16:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 15:50 - 16:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:55 - 15:40

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:15 - 14:45

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:10 - 14:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các Tổ dân phố Lạc Quảng, Đường Mới Trong thuộc thị trấn D’ran Điện Lực Đơn Dương 12:30 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:10 - 10:40

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phước Thành xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 10:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ các xã Nam Hà, Phi Tô, Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh và Thị trấn Nam Ban Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Cửa Rừng dọc QL 27 tới nghĩa trang Kim Phát. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Vĩnh Phước xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 12:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 14:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
An Bình, Triệu Việt Vương, Nguyễn Trung Trực, An Sơn Điện Lực Đà Lạt 08:00 - 12:00

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Hương Thuận, Vĩnh Thuỵ xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:50

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:30 - 14:50

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 13:30 - 17:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 11:20 - 11:50

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:50 - 11:10

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 10:40

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 09:10 - 09:40

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực khu tái định cư Lô 90 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực khu tổ 1, tổ 2, tổ 25 thuộc thị trấn Liên Nghĩa Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu vực khu thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Lạc Quảng thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 17:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 16:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 14:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyên Tử Lực, Cù Chính Lan, Trần Đại Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8 Điện Lực Đà Lạt 08:00 - 14:00

27-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần khu vực xã Tà Năng và toàn bộ xã Đa Quyn Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

26-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Bảo Lộc 08:00 - 16:00

26-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Trại Hầm, Hồng Lạc, YênThế Điện Lực Đà Lạt 09:00 - 11:00

25-03-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 15:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 14:00 - 15:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:00 - 16:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 11:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 09:00 - 10:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:30 - 13:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDP 12, 13, 14 TT Cát Tiên; thôn Mỹ Nam, Mỹ Bắc xã Nam Ninh Điện Lực Cát Tiên 08:00 - 11:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh- Xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã phía nam Di Linh Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Bảo Lộc 07:30 - 14:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương vân, phú Bình, Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 13:00 - 16:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hương vân, phú Bình, Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 11:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần thôn Phú thành xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh 09:30 - 10:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Bảo Lộc 08:30 - 13:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn Tân Hoà thuộc xã Tân Hội. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT. Lạc Dương - H. Lạc Dương Điện Lực Lạc Dương 08:00 - 10:00

23-03-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
Xã Tân Lâm và Đinh Trang Thượng Điện Lực Di Linh 08:00 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Vĩnh NInh, thôn 3, 4 xã Phước Cát 2 Điện Lực Cát Tiên 08:00 - 10:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Thành xã Đạ lây Điện lực Đạ Tẻh 08:00 - 09:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
+ Mất điện toàn bộ: TDP1, TDP2 thị trấn Mađaguôi, xã Hà Lâm, xã Phước Lộc, xã ĐạPloa, xã Đoàn Kết, thị trấn ĐạMri. + Mất điện khách hàng TBA chuyên dùng: - Viettel Lâm Đồng (BTS tổ dân phố 1 TT Mađaguôi). - Công ty CP Kim Minh Đạt. - Công ty CP phát triển Lan & Hươu. - TT Bảo trợ xã hội huyện Đạ Huoai. - CN Công ty CP vận tải và DVDL Phương Trang. - Công ty CP du lịch Sài Gòn – Mađaguôi. - Trung tâm viễn thông 3 (Trạm BTS VNPT). - Công ty TNHH Long Thạch. - Công ty CPXD Số 1 Lâm Đồng Xí Nghiệp XD Đạ Tẻh. - HTX nông sản Đạ Huoai. - Khách hàng Nguyễn Thị Hiền. - Công ty TNHH Nam Đế Trà. - Công ty TNHH Minh Huy. - Bưu điện xã Hà Lâm. - Công ty TNHH Chí Cương. - Khách hàng Chếnh Lầy Zếnh. - Công ty TNHH đầu tư & Du lịch Hoa Sen. - Khách hàng Nguyễn Thành Đại. - HTX DV Nông nghiệp TH Phúc Thịnh. - CTy TNHH Trường Hiếu Phong. - Bưu điện ĐạM’ri. - Trung đoàn 93 sư đoàn 367. - Công ty TNHH Phúc Sơn cơ sở 2. - Công ty khai thác đá Hà Nam Anh. - Công ty TNHH Phú Sơn. - Công ty TNHH Hùng Phát. - Đài đức mẹ an bình (đèo Bảo Lộc). - Công ty CP Viễn thông di động Vietnam mobile. - Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng. - Công ty TNHH – XD&KT Nhật Trang. - Khách hàng Nguyễn Văn Khấn. - Khách hàng Nguyễn Văn Khoán. - Khách hàng Nguyễn Hoàng Anh Thư. - Công ty TNHH XD - TM - DV Hà Hưng. Điện lực Đạ Huoai 08:00 - 14:01

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các thôn Đồng Thạnh, Lạc Viên thuộc xã Lạc Xuân. Điện Lực Đơn Dương 14:00 - 15:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 14:00 - 15:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 11:00 - 14:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần các thôn Đồng Thạnh, Lạc Viên thuộc xã Lạc Xuân. Điện Lực Đơn Dương 10:00 - 11:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã An Nhơn Điện lực Đạ Tẻh 10:00 - 11:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đưng KNoh - H. Lạc Dương Điện Lực Lạc Dương 09:15 - 14:15

22-03-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Một phần thôn KaLot thuộc xã Tu Tra Điện Lực Đơn Dương 09:00 - 11:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Đinh Văn, các xã Hoài Đức, Tân Thanh, Liên Hà, Đan Phượng, Điện Lực Lâm Hà 08:30 - 14:30

22-03-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Mất điện một phần thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Thành. Điện Lực Đức Trọng 08:30 - 14:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật