123 Lịch cúp điện Đơn Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Đơn Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đơn Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đơn Dương - Lâm Đồng

Lịch cúp điện Đơn Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đơn Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đơn Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty TNHH Ngọc Thạnh Điện lực Huyện Đơn Dương 00:00 - 11:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Đơn Dương Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Tổ dân phố Nghĩa Lập 2 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ. Điện lực Huyện Đơn Dương 13:30 - 17:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hamanhai thuộc xã Pró Điện lực Huyện Đơn Dương 09:00 - 13:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các thôn R’lơm, K’lót thuộc xã Tu Tra Điện lực Huyện Đơn Dương 08:00 - 16:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Trường Hoàng thuộc xã Tu Tra. Điện lực Huyện Đơn Dương 13:00 - 16:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực riêng của KH Điện lực Huyện Đơn Dương 07:30 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trung tâm thị trấn D’ran. Điện lực Huyện Đơn Dương 09:00 - 14:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Pró thuộc xã Pró. Điện lực Huyện Đơn Dương 13:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Tổ dân phố Nghĩa Thị thuộc thị trấn Thạnh Mỹ. Điện lực Huyện Đơn Dương 08:30 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Ta Ly 2 thuộc xã Ka Đô. Điện lực Huyện Đơn Dương 08:00 - 15:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CTy TNHH Ngọc Thạnh Mỹ Công ty TNHH Thuận Đức (Trạm Địa Ốc) thuộc thị trấn Thạnh Mỹ. Điện lực Huyện Đơn Dương 08:00 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Đạ Ròn; Khu vực UBND Huyện, các Tổ dân phố Nghĩa Lập 2, Nghĩa Lập 3, một phần Tổ dân phố Nghĩa Đức, Nghĩa Thị, Nghĩa Lập 1 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ Điện lực Huyện Đơn Dương 16:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Các xã Đạ Ròn; Khu vực UBND Huyện, các Tổ dân phố Nghĩa Lập 2, Nghĩa Lập 3, một phần Tổ dân phố Nghĩa Đức, Nghĩa Thị, Nghĩa Lập 1 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ Điện lực Huyện Đơn Dương 06:30 - 07:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Các thôn dọc Đường 412 thuộc xã Lạc Xuân; Tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin thuộc thị trấn D’ran; Các thôn Nam Hiệp 1, Nghĩa Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô. - Các thôn Nghĩa Hiệp 1, Nam Hiệp 2, Sở Trà, Ta Ly 1, Ta Ly 2, Ka Đô Mới thuộc xã Ka Đô. - Các thôn dọc Đường 412 thuộc xã Lạc Xuân; Tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin thuộc thị trấn D’ran; Các thôn Nam Hiệp 1, Nghĩa Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô. Điện lực Huyện Đơn Dương 08:00 - 16:00

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phân thôn Suối Thông C thuộc xã Tu Tra Điện lực Huyện Đơn Dương 08:00 - 15:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các thôn dọc đường 412 thuộc Xã Lạc Xuân tổ dân phố Hòa Bình Kăn Kin. Các thôn Nghĩa Hiệp 1, Nam Hiệp Sở Trà ,Ta Ly 1, Ta ly 2, Ka Đô mới thuộc xã Ka Đô Điện lực Huyện Đơn Dương 08:00 - 16:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai và một phần các thôn Lạc Thạnh, Lạc Nghiệp, Lạc Trường thuộc xã Tu Tra; Điện lực Huyện Đơn Dương 09:00 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ dân phố Nghĩa Hội thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Các thôn Suối Thông C, Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai và một phần các thôn Lạc Thạnh, Lạc Nghiệp, Lạc Trường thuộc xã Tu Tra; Khu vực đồi La Ba thuộc xã Ka Đơn. Điện lực Huyện Đơn Dương 09:00 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Suối Thông C thuộc xã Tu Tra Điện lực Huyện Đơn Dương 08:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các thôn Pró Kinh Tế, Hamanhai, Đông Hồ thuộc xã Pró; Điện Lực Đơn Dương 13:00 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các thôn Ka Đê, Ka Đơn, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Sao Mai thuộc xã Ka Đơn. Điện Lực Đơn Dương 08:30 - 16:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trung tâm xã Pró, các thôn G’răng Gọ, Pró Ngó, Pró Trong thuộc xã Pró; Các thôn Lạc Nghĩa, G’răng Chớ, G’răng Gọ 2 thuộc xã Ka Đơn; Khu vực Đồi Năng Lượng Mặt Trời Lạc Thạnh, Công ty Cổ phần Sữa Lâm Đồng (trạm Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt – 3000kVA), thôn Lạc Nghiệp và một phần các thôn Suối Thông C, Lạc Thạnh, Lạc Trường thuộc xã Tu Tra. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 13:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Đồi La Ba thuộc xã Ka Đơn; Một phần Tổ dân phố Nghĩa Hội thuộc thị trấn Thạnh Mỹ. Điện Lực Đơn Dương 13:30 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Ka Đô (trừ Cụm Công Nghiệp Ka Đô); Các thôn dọc Đường 412 thuộc xã Lạc Xuân; Tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin thuộc thị trấn D’ran. Điện Lực Đơn Dương 08:00 - 13:30

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật