Lịch cúp điện Lạc Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lạc Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Lạc Dương - Lâm Đồng

Lịch cúp điện Lạc Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lạc Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lạc Dương - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực nhỏ thuộc Tổ Dân Phố Đăng Lèn - TT. Lạc Dương - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:30 - 14:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lạc Dương - Lâm Đồng

Lịch Cúp Điện Lạc Dương Lâm Đồng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực Thị Trấn Lạc Dương - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 07:30 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực An Hòa Tân Việt Tiến xã Lát - Tuyến 472 NMTD Suối Vàng Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 15:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần nhánh rẽ UB Đa Sar - Xã Đa Sar - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:30 - 15:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị trấn Lạc Dương - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 07:30 - 16:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Thị Trấn Lạc Dương - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 07:30 - 16:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn Liêng Bông - Xã Đa Nhim - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 14:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực mỏ đá Duy Hà - Xã Lát - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:30 - 13:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ UB Đa Sar - Xã Đa Sar - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:30 - 14:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Đưng KNoh - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 09:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đa Chais - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:30 - 14:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ UB Đa Sar - Xã Đa Sar - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:30 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT. Lạc Dương - H. Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 16:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hướng Chợ Lạc Dương, Đăng Lèn - TT. Lạc Dương - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 16:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh rẽ UB Đa Sar - Xã Đa Sar - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:30 - 15:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Liêng Bông - Xã Đa Nhim - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 15:30

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Đan Kia - TT. Lạc Dương - H. Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 15:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Xã Lát - Huyện Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 16:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA: 471/331A/9 - HTX NN và TM Dịch Vụ Đồng Mai V&T Tuyến 471 Đà Lạt 2 Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 12:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn Liêng Bông - Xã Đa Nhim - H. Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 08:00 - 14:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đan Kia - TT. Lạc Dương - H. Lạc Dương Điện lực Huyện Lạc Dương 09:00 - 14:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật