Lịch cúp điện Lăk - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lăk - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Lăk - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Lăk - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lăk - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lăk - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA T1-ĐMT HaDL. Công Ty TNHH ĐTXD Hoàng Anh Đắk Lắk ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
TBA T1-ĐMT THDL. Công Ty TNHH Thái Hòa Đắk Lắk ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T465_476BMT-Bảo hiểm xã hội tỉnh ĐắkLắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 11:30 - 14:00

08-02-2023

Điện Lực Bắc BMT thi công thay TI định kỳ

Lịch Cúp Điện Lăk Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T73(ĐD472F15) Ông Kỹ ĐL Lăk 00:08 - 14:30

04-02-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay thế tụ bù hạ thế TBA T73(ĐD472F15) của HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG 8/4.
T2 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T3 (DD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T4 (ĐD472M) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T1(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T7 (ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T8(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T9(DD472RM) Xã Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T10(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T11(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T12 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T13 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T15(ĐD472RM) xã Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T16 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T17 - DD472RM xã Krông Nô ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T18 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T19 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T20 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T23R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T24R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T25R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T14(ĐD472RÔMEN) Lò Gạch ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T21(472RM) TRẠM BƠM ĐL Lăk 10:30 - 11:00

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T2 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T3 (DD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T4 (ĐD472M) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T1(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T7 (ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T7 (ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T8(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T8(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T9(DD472RM) Xã Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T9(DD472RM) Xã Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T10(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T10(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T11(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T11(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T12 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T12 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T13 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T15(ĐD472RM) xã Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T15(ĐD472RM) xã Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T16 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T17 - DD472RM xã Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T18 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T18 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T19 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T19 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T20 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T20 (DD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T23R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T23R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T24R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T24R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T25R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T25R(ĐD472RM)_Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
T14(ĐD472RÔMEN) Lò Gạch ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T21(472RM) TRẠM BƠM ĐL Lăk 08:00 - 08:30

19-01-2023

Cắt điện phục vụ thao tác
T21(472RM) TRẠM BƠM ĐL Lăk 08:00 - 11:00

19-01-2023

Công ty TNHH TMDV điện Tây Nguyên thi công trồng xen trụ giữa khỏng trụ 2/23-2/24( ĐD472RM) và lắp đặt TBA đấu nối đến đầu trên TBA Xây dựng mới
Hoàng Anh DakLak ĐL EaH'Leo 09:30 - 12:30

17-01-2023

Điện lực EaHLeo thay TI định kỳ năm 2023
T7(ĐD473F15) DakPhoi. ĐL Lăk 08:00 - 10:30

16-01-2023

Điện lực Lăk tách lưới sang tải MBAXDM thuộc TBA T103(ĐD473F15) và T7(ĐD473F15)
T76(ĐD473F15) Đăk Phơi ĐL Lăk 08:00 - 10:30

16-01-2023

Điện lực Lăk tách lưới sang tải MBAXDM thuộc TBA T103(ĐD473F15) và T76(ĐD473F15)
Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh Đăk Lăk ĐL Buôn Hồ 07:30 - 08:00

12-01-2023

thao tác chuyển ĐD477T2.KBU(sau DCL481-1) sang nhận điện từ ĐD475BHO.
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam-Chi Nhánh Bắc Đắk Lắk ĐL Buôn Hồ 07:30 - 08:00

12-01-2023

thao tác chuyển ĐD477T2.KBU(sau DCL481-1) sang nhận điện từ ĐD475BHO.
T433- Viễn thông Đăk Lăk ĐL EaKar 07:15 - 13:15

12-01-2023

Điện lực Ea Kar nâng dưng lượng MBA-T255K(474EKA) lên 100kVA22/2x0,23kV cấp điện phục vụ Tổ chức Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar lần thứ II, năm 2023 tại Thôn 3, xã Cư Prông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
T12 - DD372F15 Krông Nô ĐL Lăk 13:00 - 16:00

11-01-2023

Điện lực Lak xử lý và bổ sung dây chống sét bị cắt trộm
Trạm T10 - 372F15 ĐL Lăk 13:00 - 16:00

11-01-2023

Điện lực Lak xử lý và bổ sung dây chống sét bị cắt trộm
T11(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 09:00 - 12:30

11-01-2023

Điện Lực Lak xử lý và bổ sung lại dây chống sét bị cắt trộm
T12 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 09:00 - 12:30

11-01-2023

Điện Lực Lak xử lý và bổ sung lại dây chống sét bị cắt trộm
T9(ĐD372F15 Krông Nô) ĐL Lăk 09:00 - 12:30

11-01-2023

Điện Lực Lak xử lý và bổ sung lại dây chống sét bị cắt trộm
T55(DD472F15) Đăk Liêng ĐL Lăk 08:00 - 11:00

11-01-2023

Điện lực Lak xử lý và bổ sung dây chống sét bị cắt trộm
T100 DD472F15 Xã Đăk Liêng ĐL Lăk 08:00 - 11:00

11-01-2023

Điện lực Lak xử lý và bổ sung dây chống sét bị cắt trộm
Hoàng Anh DakLak ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Công ty CP Hoàng Anh ĐăkLăk ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Công ty TNHH Thanh Phương ĐăkLăk ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Nông trường Thanh Long - Công ty cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk - T400E ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk - T401E ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

10-01-2023

1. Công ty TNHH Việt Long: Thi công thay trụ TA 390/2 và lắp mới Recloser, DCL tại trụ 390/2(ĐD472EHL). 2. Công ty TNHH Việt Long lắp mới chống sét thông minh trên đường dây đoạn sau trụ 390/2 (ĐD472EHL). 3.Cty CP Điện Xanh Thi công lắp xà, lắp FCO và đấu nối đến đầu trên FCO TBA 630kVa XDM, không đóng FCO. 4. Điện lực EaHLeo phát quang, xử lý khiếm khuyết trên đường dây
T1(ĐD471F15) LienSon ĐL Lăk 08:00 - 12:30

10-01-2023

Xử lý dây chống sét bị cắt trộm
T2(ĐD471F15) LienSon ĐL Lăk 08:00 - 12:30

10-01-2023

Xử lý dây chống sét bị cắt trộm
T3(ĐD471F15) Liên Sơn ĐL Lăk 08:00 - 12:30

10-01-2023

Xử lý dây chống sét bị cắt trộm
T4(ĐD471F15) Liên Sơn ĐL Lăk 08:00 - 12:30

10-01-2023

Xử lý dây chống sét bị cắt trộm
T117(ĐD471F15) Bông Krang ĐL Lăk 08:00 - 12:30

10-01-2023

Xử lý dây chống sét bị cắt trộm
Điện mặt trời Cty TNHH Đình Thắng ĐắkLắk ĐL Buôn Hồ 08:15 - 08:45

05-01-2023

Điện lực Buôn Hồ thao tác cắt LBFCO400-11(ĐD477BHO) không điện
Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk ĐL Buôn Hồ 08:15 - 08:45

05-01-2023

Điện lực Buôn Hồ thao tác cắt LBFCO400-11(ĐD477BHO) không điện
T490_474CMG Trạm_C Dùng, Công ty CP Star Farm ĐắkLắk, Hiệp Đoàn Quảng Hiệp ĐL Cư MGar 08:00 - 14:00

03-01-2023

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk trồng xen cột 358-359 để lắp đặt TBA tách trạm ghép của TBA T146, T146A (ĐD474CMG) và tách lưới hạ áp. 2. Điện lực CưMgar kiểm tra ống bọc dây dẫn từ trụ 298 đến trụ 372, thay dây buộc cổ sứ bằng loại giáp níu từ trụ 370/2715 đến trụ 370/29/20 trên ĐD474CMG.
B13(Tự dùng Đăk Mê) ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T2 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T3 (DD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T4 (ĐD472M) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T1(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T2(ĐD372F15) Đak Nue. ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T7 (ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T8(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T9(DD472RM) Xã Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T10(ĐD472RM) Quảng Hòa ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T11(ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.
T12 (ĐD472RM) Krông Nô ĐL Lăk 08:00 - 15:30

28-12-2022

1,Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp RE kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 04 của ĐD372F15; 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay xà néo, lắp mới RE kèm MBA nguồn tại trụ 117 của ĐD372F15.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật