Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ea Súp - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Ea Súp Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T41_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

11-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T129_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

11-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T183_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

11-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T40_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

11-01-2023

Cắt điện phục vụ cho Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T236_474ESO ĐL Ea Súp 06:00 - 13:00

11-01-2023

Cắt điện phục vụ công tác của Điện lực Buôn Đôn
T207_474ESO ĐL Ea Súp 06:00 - 13:00

11-01-2023

Cắt điện phục vụ công tác của Điện lực Buôn Đôn
T208_474ESO ĐL Ea Súp 06:00 - 13:00

11-01-2023

Cắt điện phục vụ công tác của Điện lực Buôn Đôn
T209_474ESO ĐL Ea Súp 06:00 - 13:00

11-01-2023

Cắt điện phục vụ công tác của Điện lực Buôn Đôn
T210_474ESO ĐL Ea Súp 06:00 - 13:00

11-01-2023

Cắt điện phục vụ công tác của Điện lực Buôn Đôn
T211_474ESO ĐL Ea Súp 06:00 - 13:00

11-01-2023

Cắt điện phục vụ công tác của Điện lực Buôn Đôn
T135_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Cắt điện phục vụ công tác: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T163_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T164_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T165_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T166_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T218_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T179_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T1-ĐMT.PH_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T1.ĐMT.VG_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T247_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T1.ĐMT.TN_472ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

07-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo MC 30TEO tại trụ 114, lắp mới RE kèm MBA nguồn (thu hồi từ trụ 114) tại trụ 71 (đặt DCL400-3) của ĐD472ESO
T76_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T250_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T64_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T65_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T84_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T85_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T94_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T95_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T158_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T159_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 16:00

06-01-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 750 đến 1470(ĐD478ESO)
T140_ 476ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 10:30

29-12-2022

Đội hotline Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thi công thay FCO pha bìa trái thuộc TBA T140(ĐD476ESO) có nguy cơ xảy ra sự cố
T12_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 12:00

29-12-2022

Điện lực Ea Súp thu hồi MBA 75kVA-22/0,4kV khách hàng thuê tại TBA T12(ĐD476ESO) theo PGNV số 35/PGNV-KH&VT-ĐLES ngày 27/12/2022
T108_478ESO ĐL Ea Súp 14:15 - 15:15

27-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T108(ĐD478ESO)
T189_478ESO ĐL Ea Súp 13:00 - 14:00

27-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T189(ĐD478ESO)
T1.ĐMT.TNG_474ESO ĐL Ea Súp 13:00 - 17:00

27-12-2022

Công ty Cổ phần Thí nghiệm cơ điện Việt Nam thực hiện công tác bảo dưỡng rỉ dầu MBA và thí nghiệm thiết bị điện thuộc TBA T1(ĐMT.TNG)(ĐD474ESO)
T107_478ESO ĐL Ea Súp 11:00 - 12:00

27-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T107(ĐD478ESO)
T105_478ESO ĐL Ea Súp 10:00 - 11:00

27-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T105(ĐD478ESO)
T198_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 10:00

27-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T198(ĐD478ESO)
T104_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 09:00

27-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T104(ĐD478ESO)
T185_478ESO ĐL Ea Súp 13:00 - 16:00

26-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk xử lý rỉ dầu MBA tại núm chuyển nấc phân áp thuộc TBA T185(ĐD478ESO)
T131_476ESO ĐL Ea Súp 13:00 - 15:00

26-12-2022

Điện lực Ea Súp kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk xử lý rỉ dầu núm chuyển nấc phân áp MBA thuộc TBA T131(ĐD476ESO)
T192_472ESO ĐL Ea Súp 10:00 - 12:00

26-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T192(ĐD472ESO)
T2_474ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 10:00

26-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk xử lý rỉ dầu MBA tại sứ cao thế pha A thuộc TBA T2(ĐD474ESO)
T100_476ESO ĐL Ea Súp 14:00 - 15:00

20-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T100(ĐD476ESO)
T154_476ESO ĐL Ea Súp 13:00 - 14:00

20-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T154(ĐD476ESO)
T109_476ESO ĐL Ea Súp 10:30 - 11:30

20-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T109(ĐD476ESO)
T155_476ESO ĐL Ea Súp 09:30 - 10:30

20-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T155(ĐD476ESO)
T187_476ESO ĐL Ea Súp 08:30 - 09:30

20-12-2022

Điện lực Ea Súp phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ TBA T187(ĐD476ESO)
T41_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

15-12-2022

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T129_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

15-12-2022

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T183_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

15-12-2022

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T40_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

15-12-2022

Cắt điện phục vụ cho Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 109/133/2 đến 109/133/41(ĐD476ESO)
T16_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

14-12-2022

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 23 đến 69(ĐD476ESO)
T45_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

14-12-2022

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 23 đến 69(ĐD476ESO)
T101_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

14-12-2022

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 23 đến 69(ĐD476ESO)
T148_476ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 14:00

14-12-2022

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 23 đến 69(ĐD476ESO)
T22_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T32_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T33_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T46 _478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T47_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T48_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T49_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T51_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T52_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T53_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T54_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T55_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T56_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T59_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T61_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T66_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T72_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T73_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T74_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T75_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T76_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T78_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T80_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T81_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T83_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T91_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T96_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T108_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T111_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T123_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T138_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T139_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T141_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T142_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T144_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T175_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T190_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T191_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T222_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T243_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T244_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T63_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.
T64_478ESO ĐL Ea Súp 08:00 - 15:00

06-12-2022

1. Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon sứ đứng từ trụ 490 đến 1200(ĐD478ESO); Lắp đặt máy cắt tụ bù trung áp tại trụ 503(ĐD478ESO); 2. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện số 649(ĐD478ESO) theo đơn đề nghị của khách hàng; Kết hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện năm 2022.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật