Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ea Súp - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ea Súp - Đắk Lắk

Lịch Cúp Điện Ea Súp Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T32_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T46 _478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T47_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T48_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T49_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T51_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T52_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T59_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T72_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T73_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T78_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T80_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T83_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T91_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T108_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T111_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T123_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T138_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T139_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T175_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T190_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T191_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T222_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T254_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T243_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T244_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T92_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T126_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T149 _478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T151_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T161_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T169_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T177_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T195_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T202_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T203_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T214_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T237_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T242_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T245_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T252_478ESO ĐL Ea Súp 15:30 - 16:00

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T22_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T32_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T33_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T46 _478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T47_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T48_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T49_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T51_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T52_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T53_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T54_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T55_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T56_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T59_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T61_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T66_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T72_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T73_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T74_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T75_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T76_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T78_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T80_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T81_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T83_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T91_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T96_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T108_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T111_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T123_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T138_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T139_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T141_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T142_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T144_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T175_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T190_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T191_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T222_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T254_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T243_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T244_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T250_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T63_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T64_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T65_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T84_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T85_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T92_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T94_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T95_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T119_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T126_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T149 _478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T151_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác
T158_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T159_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T160_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 16:00

27-09-2023

1. Điện lực Ea Súp thi công đấu nối nhánh rẽ trung áp XDM tại trụ 652A(ĐD478ESO) theo đề nghị của khách hàng; 2. Điện lực Ea Súp kiểm tra nguội lưới điện, xử lý phóng điện chụp silicon sứ đứng từ trụ 606 đến 736(ĐD478ESO) và các nhánh rẽ.
T161_478ESO ĐL Ea Súp 09:00 - 09:30

27-09-2023

Thời gian mất điện do thao tác

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật