Lịch cúp điện Ea Kar - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ea Kar - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ea Kar - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Ea Kar - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ea Kar - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ea Kar - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ea Kar - Đắk Lắk

Lịch Cúp Điện Ea Kar Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 12:30 - 13:00

28-09-2023

ĐD474EKA (trước DCL482-7) mất điện do thao tác.
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 06:15 - 06:45

28-09-2023

ĐD474EKA (trước DCL482-7) mất điện do thao tác.
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 14:30 - 15:00

16-09-2023

ĐD474EKA (trước DCL481-1) mất điện thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 08:00 - 08:30

16-09-2023

ĐD474EKA (trước DCL481-1) mất điện thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 14:00 - 14:30

25-08-2023

ĐD474EKA mất điện thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 08:30 - 09:00

25-08-2023

ĐD474EKA mất điện thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 11:30 - 12:00

30-06-2023

Thao tác khôi phục DCL482-7(ĐD474EKA)
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 06:00 - 06:30

30-06-2023

Mất điện do thao tác cô lập sau DCL482-7(ĐD474EKA).
T68PA-Mỏ Dá Đức Anh-Ea Kar ĐL Krông Păc 08:00 - 16:00

21-06-2023

Điện lực Krông Pắc thay dây nhôm trần AC-95 cũ bằng dây nhôm trần AC- 95mm2 mới trên nhánh rẽ đi T68P(ĐD471EKA) đoạn từ trụ 23/9 đến trụ 23/9/10/1(ĐD471EKA)
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 07:30 - 08:00

20-06-2023

Thao tác chuyển ĐD473EKA (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD474EKA
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 08:30 - 14:30

07-06-2023

1/ ĐLEK thi công thay cáp trung áp từ lưới trung áp đến cọc bình MBA T160K(ĐD474EKA) 2/ Công ty TNHH Đại Tiến thi côngđấu nối mạch liên lạc (ĐD476EKA) và (ĐD474EKA) tại trụ 287/2/13/1(ĐD474EKA) 3/ ĐLEK thi công thay cáp trung áp từ lưới trung áp đến cọc bình MBA T167K(ĐD474EKA) 4/ XNDV Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ T160, T167K, T245K(ĐD474EKA)
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 08:00 - 16:00

26-05-2023

1/ Công ty TNHH Thiên Phong thay thế trụ C27(MK473EKA-474EKA) phục vụ đấu nối Công trình chỉnh tra đường giao thông nội thị huyện Ea Kar 2/ Công ty CPCT Việt Nguyên thi công thay trụ 22(MK473-474EKA), thay trụ 40/1(ĐD473EKA) thuộc công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện EaKar, M’DRắc, tỉnh Đăk Lăk năm 2022. 3/ Công ty TNHH TM& DV Phước Hưng thi công thay dây đoạn từ trụ 61 - 61/1(ĐD473EKA) thuộc công trình: Xây dựng mới mạch liên lạc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải, giảm TTĐN lưới điện trung áp khu vực huyện Ea Kar, Buôn Đôn năm 2023. 43/ Điện lực Ea Kar Điện lực Ea Kar Chụp nón tole,Thay sứ phóng và tháo lèo đấu nối nhánh rẽ tại trụ C22 vào TBA T175K ; Tăng cường lèo FCO T42K, T4K, T5K, T6K,T62K, T339K Và tháo néo tại TBA T6K , Thay bộ xà XA1 tại trụ C31, Chỉnh bộ xà đỡ MBA T25K(ĐD473EKA) Đoạn MK DD473-474EKA. 54/ Điện lực Ea Kar thí nghiệm định kỳ các TBA trên ĐD473EKA.
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 14:30 - 15:00

21-04-2023

ĐD474EKA (trước DCL400-4) mất điện do thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 08:00 - 08:30

21-04-2023

ĐD474EKA (trước DCL400-4) mất điện do thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 08:00 - 15:00

08-04-2023

1/ Công ty CPCT Việt Nguyên thi công thay trụ 22(MK473-474EKA), thay trụ 40/1(ĐD473EKA) thuộc công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện EaKar, M’DRắc, tỉnh Đăk Lăk năm 2022. 2/ Liên Danh Công ty TNHH XD Nhật Nam và Công ty TNHH TM& DV Phước Hưng thi công thay dây đoạn từ trụ 61 - 61/1(ĐD473EKA) thuộc công trình: Xây dựng mới mạch liên lạc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải, giảm TTĐN lưới điện trung áp khu vực huyện Ea Kar, Buôn Đôn năm 2023. 3/ Điện lực Ea Kar Điện lực Ea Kar Chụp nón tole,Thay sứ phóng và tháo lèo đấu nối nhánh rẽ tại trụ C22 vào TBA T175K ; Tăng cường lèo FCO T42K, T4K, T5K, T6K,T62K, T339K Và tháo néo tại TBA T6K , Thay bộ xà XA1 tại trụ C31, Chỉnh bộ xà đỡ MBA T25K(ĐD473EKA) Đoạn MK DD473-474EKA. 4/ Điện lực Ea Kar thí nghiệm định kỳ các TBA trên ĐD473EKA.
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 14:30 - 15:00

31-03-2023

ĐD474EKA (trước DCL400-4) mất điện do thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 08:00 - 08:30

31-03-2023

ĐD474EKA (trước DCL400-4) mất điện do thao tác
T481K(ĐD474EKA) - Cơ sở nhà làm việc Công an huyện Ea Kar ĐL EaKar 07:30 - 14:00

17-03-2023

1. Công ty CPCT Việt Nguyên thi công thay trụ 22(MK473EKA-474EKA), thay trụ 40/1(ĐD473EKA) thuộc Công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Ea Kar, MĐrắk, tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật