Lịch cúp điện Krông Năng - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Năng - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Krông Năng - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Krông Năng - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Năng - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Năng - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T179N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

05-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T314N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

05-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T88N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

05-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T43N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

05-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T37N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

06-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA T37N(ĐD475KRN)
T45N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

06-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T48N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

06-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T333N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

06-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T117N(ĐD475KRN)Cao Su Krông Buk_Catimo ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

06-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T333N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

06-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T43N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

06-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T040N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 08:30 - 11:30

07-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T054N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

07-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T052N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

07-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T062N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

07-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
Chi Cục Thuế Khu Vực Buôn Hồ - Krông Năng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 08:00

08-04-2023

thao tác chuyển ĐD477T2.KBU (sau DCL485-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU
T011N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

08-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T048N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

08-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T012N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

08-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T055N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

08-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T04N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

08-04-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
Chi Cục Thuế Khu Vực Buôn Hồ - Krông Năng ĐL Buôn Hồ 15:00 - 15:30

08-04-2023

thao tác chuyển ĐD477T2.KBU & ĐD474T2.KBU về kết dây cơ bản
Lịch cúp điện Krông Năng - Đắk Lắk

Lịch Cúp Điện Krông Năng Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T106N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

31-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T100N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

31-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T3N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

31-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T373N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

31-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T104N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

31-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T329N(ĐD471KRN) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

30-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T330N(ĐD471KRN) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

30-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T27N(ĐD471KRN) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

30-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T204N(ĐD471KRN) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

30-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T116N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

30-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T030N(ĐD477EKA) ĐL Krông Năng 15:00 - 19:00

25-03-2023

ĐLKRN thực hiện hoán đổi MBA chống quá tải nguy cơ sự cố
T343N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 14:00 - 17:00

25-03-2023

ĐLKRN thực hiện hoán đổi MBA chống quá tải nguy cơ sự cố
T144N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 10:00 - 15:30

25-03-2023

ĐLKRN thực hiện hoán đổi MBA chống quá tải nguy cơ sự cố
T117N(ĐD475KRN)Cao Su Krông Buk_Catimo ĐL Krông Năng 08:00 - 11:30

25-03-2023

ĐLKRN thực hiện hoán đổi MBA chống quá tải nguy cơ sự cố
T12N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

23-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T11N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

23-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T8N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

23-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T111N(DD471E47) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

23-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T148N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

22-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T193N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 13:30 - 16:30

22-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T192N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

22-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T109N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

22-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T107N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

22-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T044N(ĐD475EKA) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

21-03-2023

ĐL KRN thay ATM Tổng nguy cơ sự cố T44N(ĐD475EKA)
T199N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 14:30 - 17:00

16-03-2023

ĐLKRN Thay MBA sau khi bảo dưỡng T199N(ĐD474T2.KBU)
T149N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 11:00 - 14:00

16-03-2023

ĐLKRN Thay MBA sau khi bảo dưỡng T149N(ĐD477KRN)
T18N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 08:00 - 15:00

16-03-2023

Điện lực Krông Năng thực hiện buộc lại cổ sứ và xử lý bọc ống chống sự cố do chim quạ(từ trụ C1 đến C9 đã bị sự cố 4 lần do chim quạ ở khu nghĩa địa) trên ĐD475KRN & ĐD477KRN
T29N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 08:00 - 15:00

16-03-2023

Điện lực Krông Năng thực hiện buộc lại cổ sứ và xử lý bọc ống chống sự cố do chim quạ(từ trụ C1 đến C9 đã bị sự cố 4 lần do chim quạ ở khu nghĩa địa) trên ĐD475KRN & ĐD477KRN
T119N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 08:00 - 10:30

16-03-2023

DDLKRN Thay MBA sau khi bảo dưỡng T119N(ĐD477KRN)
T333N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

14-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T117N(ĐD475KRN)Cao Su Krông Buk_Catimo ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

14-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T48N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

14-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T45N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

14-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T37N(ĐD475KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

14-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA T37N(ĐD475KRN)
T063N(ĐD477EKA) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

13-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T027N(ĐD477EKA) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

13-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T343N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

13-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T310N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

13-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T74N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

13-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA
T230N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

11-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T230N(ĐD474T2.KBU)
T350N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

11-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T350N(ĐD474T2.KBU)
T351N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

11-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T351N(ĐD474T2.KBU)
T231N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

11-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T231N(ĐD474T2.KBU)
T67N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

11-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T67N(ĐD474T2.KBU)
T70N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

10-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T70N(ĐD474T2.KBU)
T349N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

10-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T349N(ĐD474T2.KBU)
JC530267(DD471E47) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

10-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp T267N(ĐD471T2.KBU)
T164N(ĐD471T2.KBU) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

10-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến ápT164N(ĐD471T2.KBU)
T225N(ĐD471T2.KBU) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

10-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBAT225N(ĐD471T2.KBU)
TBA T1 ĐMT.NLXBM(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

09-03-2023

1, Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm MC482 và MC481(ĐD474T2.KBU) 2, Điện lực Krông Năng vệ sinh sứ, kiểm tra ống bọc và bọc tôn từ trụ 05- 54 và 54-54/22 (ĐD474T2,KBU)
T185N(ĐD474T2.KBU)Nguyễn Văn Phượng ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

09-03-2023

1, Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm MC482 và MC481(ĐD474T2.KBU) 2, Điện lực Krông Năng vệ sinh sứ, kiểm tra ống bọc và bọc tôn từ trụ 05- 54 và 54-54/22 (ĐD474T2,KBU)
Chi Cục Thuế Khu Vực Buôn Hồ - Krông Năng ĐL Buôn Hồ 15:00 - 15:30

04-03-2023

Mất điện do thao tác
Chi Cục Thuế Khu Vực Buôn Hồ - Krông Năng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 08:00

04-03-2023

Mất điện do thao tác
Bán lẻ TT Krông Năng T55N. ĐL Krông Năng 14:00 - 16:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T55N(ĐD474T2.KBU)
T55N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 14:00 - 16:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T55N(ĐD474T2.KBU)
T53N(DD474E47)Công ty cao Su Krông Buk. ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T53N(ĐD474T2.KBU)
T53N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T53N(ĐD474T2.KBU)
Bán lẻ Buôn Alê xã Ea Hồ T52N. ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T52N(ĐD474T2.KBU)
T52N(ĐD474T2.KBU ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T52N(ĐD474T2.KBU)
Bán lẻ xã Ea Hồ(XDCB) T65N. ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA
T65N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA
Bán lẻ T.Tâm xã Ea Hồ T51N. ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T51N(ĐD474T2.KBU)
T51N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

02-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T51N(ĐD474T2.KBU)
T66N(ĐD474T2.KBU)Cty Cao su ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T66N(ĐD474T2.KBU)
Xưởng chế biến công ty cao su. ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T66N(ĐD474T2.KBU)
T62N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T62N(ĐD474T2.KBU)
Bán lẻ Xã Ea Hồ T62N. ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T62N(ĐD474T2.KBU)
T64N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T64N(ĐD474T2.KBU)
Bán lẻ Buôn Wik+Đê/Ea Hồ T64N. ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T64N(ĐD474T2.KBU)
T63N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T63N(ĐD474T2.KBU)
Bán lẻ Buôn Ghia-Ea Hồ T63N. ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

01-03-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA T63N(ĐD474T2.KBU)
Bán lẻ Lộc Phước ĐL Krông Năng 13:00 - 17:00

27-02-2023

Điện lực Krông Năng thay thế MBA có nguy cơ sự cố
T199N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 13:00 - 17:00

27-02-2023

Điện lực Krông Năng thay thế MBA có nguy cơ sự cố
Lộc Bằng Phú Lộc ĐL Krông Năng 12:00 - 16:00

27-02-2023

Điện lực Krông Năng thay thế MBA có nguy cơ sự cố
T149N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 12:00 - 16:00

27-02-2023

Điện lực Krông Năng thay thế MBA có nguy cơ sự cố
T119N(DD474E47) ĐL Krông Năng 08:00 - 12:00

27-02-2023

Điện lực Krông Năng thay thế MBA có nguy cơ sự cố
T119N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 08:00 - 12:00

27-02-2023

Điện lực Krông Năng thay thế MBA có nguy cơ sự cố
Bán lẻ xã Dliêza T33N. ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

23-02-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA
T258N(DD471E47) ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

23-02-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA
Bán lẻ xã Dliêza T32N. ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

23-02-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA
Bán lẻ Buôn Kmang-Dliêza T18N. ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

23-02-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA
JC530269(DD471E47) ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

23-02-2023

Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA
JC530279 San Tải JC530168 ĐL Krông Năng 14:30 - 16:30

22-02-2023

Điện lực Krông Năng thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA T279N(ĐD471KRN)
Quyết Tâm Ea tân ĐL Krông Năng 13:30 - 15:30

22-02-2023

Điện lực Krông Năng thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA T130N(ĐD471KRN)
JC530280(DD471E47) ĐL Krông Năng 10:30 - 12:30

22-02-2023

Điện lực Krông Năng thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA T280N(ĐD471KRN)
Bán lẻ xã Dliêza T22N. ĐL Krông Năng 09:30 - 11:30

22-02-2023

Điện lực Krông Năng thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA T22N(ĐD471KRN)
bán lẻ xã Dleiza T328N Tách T217N ĐL Krông Năng 08:30 - 10:30

22-02-2023

Điện lực Krông Năng thực hiện thí nghiệm định kỳ máy biến áp TBA T328N(ĐD471KRN)
Ea Đinh Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Yên Khánh Cư Klông ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Yên Khánh Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Liên Kết Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
T213 - Hải Hà Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Bán lẻ xã Dliêza T21N. ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Bán lẻ xã Ea Tân T26N. ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Buôn Đét, Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Ea Blông Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Thôn Thống Nhất Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Thống nhất 2 Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Quyết Tâm Ea tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)
Quang Trung Ea Tân ĐL Krông Năng 06:00 - 06:15

22-02-2023

Đưa vào vận hành TBN401(ĐD471KRN)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật