Lịch cúp điện Krông Bông - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Bông - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Krông Bông - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Bông - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Bông - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn 3 Hòa Lễ ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
Xưởng chế biến gỗ LT Krông Bông ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
T178 Trạm biến áp chuyên dùng xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
TBA chuyên dùng T220, xã Cư Kty ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
T167 xã KHuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
Trạm T175 ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
T196 ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
TBA công cộng T166 xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
TBA công cộng T164 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
TBA công cộng T162 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
T89 - Xã Hoà Lễ ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
T121_ĐD471F14 ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
T92 Xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
T73_ Xã Hoà Lế ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
T11 xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
T4 Xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
T05 xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

07-12-2023

1/ Điện lực Krông Bông thi công lắp nắp chụp sứ đứng từ trụ 74-196(ĐD477KBO) 2/ Xí nghiệp dịch vụ Điện lực ĐăkLăk Thí nghiệm định kỳ 2024
TBA công cộng T164 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
T167 xã KHuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
T4 Xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
TBA công cộng T162 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
Xưởng chế biến gỗ LT Krông Bông ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
T92 Xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

07-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-19(ĐD477KBO)
Lịch cúp điện Krông Bông - Đắk Lắk

Lịch Cúp Điện Krông Bông Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T18 Thôn 1 xã EaTrul ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
T60_Thôn 6, 7 Xã Ea Trul ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
T134 ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
Xã Yang Reh ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
TBA chuyên dung T224, Xử lý rác thải Ea Trul ĐL KRông Bông 15:00 - 15:30

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
T134 ĐL KRông Bông 10:00 - 12:00

06-12-2023

XNDV Đăk Lăk thay sứ cao thế MBA T134(ĐD471KBO)
Lò Gạch Nam Sơn ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
T5 - ĐD372 - F5 (Lò gạch Cty Bình Minh) ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
TBA chuyên dùng T209, Sông Núi ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
TBA chuyên dung T224, Xử lý rác thải Ea Trul ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
T118 ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
Vietnamobile ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
Trạm Tránh Lũ Xã Yang Reh ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
Xã Yang Reh ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
T134 ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
T19_Thôn 4 Xã EaTrul ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
Buôn Cuăh A xã Yang Reh ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
T61 _Buôn Choá A Xã Ea Trul ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).
T18 Thôn 1 xã EaTrul ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
T60_Thôn 6, 7 Xã Ea Trul ĐL KRông Bông 07:30 - 08:00

06-12-2023

Cắt điện để thao tác DCL 400-2(ĐD471KBO)
TBA công cộng T190, xã Yang Réh ĐL KRông Bông 07:30 - 15:30

06-12-2023

1/ Công ty TNHH XD&TM 96 tăng dây lại khoảng cột từ 360 đến 360/9 của ĐD471KBO và thu hồi cột từ 205 đến 235 của ĐD473KNA. (Thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Cư Kuin, Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2023).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật