Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T125(ĐD475KNA) (Thôn 7 - Xã Ea Ktur - ghép 250+100 kVA) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T126(ĐD475KNA) (Thôn 9 - Xã Ea Ktur) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T127(ĐD475KNA) (Buôn Cuôr Kap - Xã Hoà Thắng - BMT) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T197(ĐD475KNA) (Buôn Cuôr Kap, Xã HT, TP.BMT - san tải T127) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T201 ĐD475KNA - Tách T127, T197 ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T248 ĐD475KNA - Tách T197_T127 ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T128 ĐD471 KNA (Hòa Thắng - BMT - Trạm bơm HT8) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T129 ĐD471 KNA (Hòa Thắng - BMT - Trạm bơm HT14) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T130 ĐD471 KNA (Hòa Thắng - BMT - Trạm bơm HT10) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T131 ĐD471 KNA (Hòa Thắng - BMT - Trạm bơm HT3) ĐL Cư Kuin 06:00 - 14:00

02-10-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp, nhánh rẽ sau trụ 100 (ĐD475KNA) {vào TBA T197, T127(ĐD475KNA)}
T141-ĐD476KRP-EAKÊNH ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-10-2023

XNDV Điện lực Đắk Lắk thay dây ABC4x120 đi chung từ cột 266 đến 270 của ĐD476KRP và hạ áp đi riêng cho lưới điện hạ áp T141(ĐD476KRP)
Trung Đoàn BB 95 ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

02-10-2023

1. Công ty Cổ phần An Thuận thay dây dẫn XLPE- A240 từ trụ 49 đến 49/4 trên ĐD473BHO(trước DCL483-1) 2. ĐL Buôn Hồ thay giáp níu và dây buộc cổ sứ từ trụ 49/32 đến 49/32/2 thuộc ĐD473BHO.
Đài Phát Thanh và Truyền Hình Đắk Lắk ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

02-10-2023

1. Công ty Cổ phần An Thuận thay dây dẫn XLPE- A240 từ trụ 49 đến 49/4 trên ĐD473BHO(trước DCL483-1) 2. ĐL Buôn Hồ thay giáp níu và dây buộc cổ sứ từ trụ 49/32 đến 49/32/2 thuộc ĐD473BHO.
Trung tâm Viễn thông Khu vực Bắc Đắk Lắk - Viễn thông Đắk Lắk ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

02-10-2023

1. Công ty Cổ phần An Thuận thay dây dẫn XLPE- A240 từ trụ 49 đến 49/4 trên ĐD473BHO(trước DCL483-1) 2. ĐL Buôn Hồ thay giáp níu và dây buộc cổ sứ từ trụ 49/32 đến 49/32/2 thuộc ĐD473BHO.
Trạm cấp nguồn tự dùng TBA 110kV ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

02-10-2023

1. Công ty Cổ phần An Thuận thay dây dẫn XLPE- A240 từ trụ 49 đến 49/4 trên ĐD473BHO(trước DCL483-1) 2. ĐL Buôn Hồ thay giáp níu và dây buộc cổ sứ từ trụ 49/32 đến 49/32/2 thuộc ĐD473BHO.
Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

02-10-2023

1. Công ty Cổ phần An Thuận thay dây dẫn XLPE- A240 từ trụ 49 đến 49/4 trên ĐD473BHO(trước DCL483-1) 2. ĐL Buôn Hồ thay giáp níu và dây buộc cổ sứ từ trụ 49/32 đến 49/32/2 thuộc ĐD473BHO.
T1(ĐMT.NLHP){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

02-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại Trạm biến áp T1.ĐMT-MTTA (ĐD474EKA); T1.ĐMT-MTĐV (ĐD474EKA); T1.ĐMT-NLHP (ĐD474EKA); TBA T1.ĐMT-TBE (ĐD474EKA) và LBFCO 400-46, LBFCO 400-47, LBFCO 400-49; LBFCO 400-51; LBFCO 400-52(ĐD474EKA).
T1(ĐMT.MTĐV){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

02-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại Trạm biến áp T1.ĐMT-MTTA (ĐD474EKA); T1.ĐMT-MTĐV (ĐD474EKA); T1.ĐMT-NLHP (ĐD474EKA); TBA T1.ĐMT-TBE (ĐD474EKA) và LBFCO 400-46, LBFCO 400-47, LBFCO 400-49; LBFCO 400-51; LBFCO 400-52(ĐD474EKA).
T1(ĐMT.ĐMT NA){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

02-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại Trạm biến áp T1.ĐMT-MTTA (ĐD474EKA); T1.ĐMT-MTĐV (ĐD474EKA); T1.ĐMT-NLHP (ĐD474EKA); TBA T1.ĐMT-TBE (ĐD474EKA) và LBFCO 400-46, LBFCO 400-47, LBFCO 400-49; LBFCO 400-51; LBFCO 400-52(ĐD474EKA).
T1(ĐMT.ĐMT NM){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

02-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại Trạm biến áp T1.ĐMT-MTTA (ĐD474EKA); T1.ĐMT-MTĐV (ĐD474EKA); T1.ĐMT-NLHP (ĐD474EKA); TBA T1.ĐMT-TBE (ĐD474EKA) và LBFCO 400-46, LBFCO 400-47, LBFCO 400-49; LBFCO 400-51; LBFCO 400-52(ĐD474EKA).
T1(ĐMT.MTTA){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

02-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại Trạm biến áp T1.ĐMT-MTTA (ĐD474EKA); T1.ĐMT-MTĐV (ĐD474EKA); T1.ĐMT-NLHP (ĐD474EKA); TBA T1.ĐMT-TBE (ĐD474EKA) và LBFCO 400-46, LBFCO 400-47, LBFCO 400-49; LBFCO 400-51; LBFCO 400-52(ĐD474EKA).
T1(ĐMT.TBE){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

02-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại Trạm biến áp T1.ĐMT-MTTA (ĐD474EKA); T1.ĐMT-MTĐV (ĐD474EKA); T1.ĐMT-NLHP (ĐD474EKA); TBA T1.ĐMT-TBE (ĐD474EKA) và LBFCO 400-46, LBFCO 400-47, LBFCO 400-49; LBFCO 400-51; LBFCO 400-52(ĐD474EKA).
T132_474E48-Đội 5 NT cao su 30/4. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 08:00 - 14:30

02-10-2023

XNDV Điện lực Đắk Lắk đấu nối NR22kV XDM cấp điện cho TBA san tải cho T132 (ĐD474BMT) và TBA T395M (ĐD472HT) tại cột 17/102 của ĐD472HT; Đấu nối và tách lưới hạ áp.
T395_472HT (Buôn KôTam-EaTu) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 08:00 - 14:30

02-10-2023

XNDV Điện lực Đắk Lắk đấu nối NR22kV XDM cấp điện cho TBA san tải cho T132 (ĐD474BMT) và TBA T395M (ĐD472HT) tại cột 17/102 của ĐD472HT; Đấu nối và tách lưới hạ áp.
T7_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T8_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T9_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T10_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T11_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T24-473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T71_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T80_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T81_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T95_473_KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T109_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T110_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T117_473 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T122-473-KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T133-473-KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T204_473_KNA2 ( San tải T9) ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T206_473_KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T51_473KNA2_Bệnh viện Huyện ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T80_TT Buôn Trấp ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T81_TT Buôn Trấp ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T105_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T124_473KNA2_TT Y Tế Huyện ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T145_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
T186_473KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
TBA T1 ĐMT. Gia Nguyễn_473 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
TBA T1 ĐMT.BINACO_473 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

02-10-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 44 - 98 (ĐD473KNA2) kết hợp xử lý các tồn tại khiếm khuyết sau đợt kiểm tra công tác QLKT của Công ty trong đoạn này - Thí nghiệm định kỳ MC482 và DCL482-1, DCL400-10 (ĐD473KNA2) Công ty TNHH Đại Tiến thực hiện thi công: - Thi công di chuyển đường dây hạ áp và đấu nối vào các TBA T133, T81, T9, T80, T7.
TBA CC T107 ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
TBA CC T108 ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
TBA CC T109 ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
TBA CC T333 ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
TBA CC T388 ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
T485K - San tải T333 ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
T490K-San tải T108-T109 ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
T1(ĐMT.NN){471F1}{40/27/6} ĐL EaKar 08:30 - 15:00

02-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T107K, T108K, T109K(ĐD471F1).
T17N(ĐD477KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 11:30

02-10-2023

Điện lực Krông Năng thưc hiện thay MBA T17N(ĐD477KRN)
TBA CC T30 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T74 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T75 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T76 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T198 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T404 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T412 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
T471K - San tải T198 ĐL EaKar 07:15 - 15:15

03-10-2023

1/ Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T30K, T198K, T74K, T75K, T76K(ĐD471EKA) 2/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T404K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp 3/ Công ty TNHH XD&TM 96 thi công lắp đặt TBA san tải cho TBA T75K(ĐD471EKA); Đấu nối và tách lưới hạ áp
T125_474E48-Sau chợ Tân Hoà. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

03-10-2023

Công ty Cổ phần An Thuận thay lại dây bị phóng điện đoạn từ trụ 109 đến 109/14 (ĐD474BMT)
T126_474E48 (P Tân Hoà). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

03-10-2023

Công ty Cổ phần An Thuận thay lại dây bị phóng điện đoạn từ trụ 109 đến 109/14 (ĐD474BMT)
T393_474E48 (Tân Hòa) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

03-10-2023

Công ty Cổ phần An Thuận thay lại dây bị phóng điện đoạn từ trụ 109 đến 109/14 (ĐD474BMT)
T160-ĐD482KRP-Êa Phê-Krông Pắc ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

03-10-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay dây ABC4x120 và ABC4x95 cho lưới hạ áp của TBA T160(ĐD482KRP)
TBA công cộng T199H_Xã Bình Thuận ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

03-10-2023

ĐL Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 234 đến trụ 238 thuộc ĐD473BHO
TBA công cộng T201H_Xã Bình Thuận ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

03-10-2023

ĐL Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 234 đến trụ 238 thuộc ĐD473BHO
TBA công cộng T49H_Xã Bình Thuận ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

03-10-2023

ĐL Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 234 đến trụ 238 thuộc ĐD473BHO
TBA công cộng T200H_Xã Bình Thuận ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

03-10-2023

ĐL Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 234 đến trụ 238 thuộc ĐD473BHO
T1(ĐMT.ĐMT NA){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

03-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại TBA T1.ĐMT-ĐMTNA(ĐD474EKA); T1.ĐMT-ĐMTNM(ĐD474EKA) và LBFCO400-43, LBFCO400-44 (ĐD474EKA).
T1(ĐMT.ĐMT NM){474EKA} ĐL EaKar 07:30 - 17:00

03-10-2023

Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Kiểm tra thí nghiệm vật tư thiết bị định kỳ tại TBA T1.ĐMT-ĐMTNA(ĐD474EKA); T1.ĐMT-ĐMTNM(ĐD474EKA) và LBFCO400-43, LBFCO400-44 (ĐD474EKA).
T1C_H_471HT_Buôn Rư Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T2C_H_471HT_Thôn 2 Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T3C_H_471HT_Thôn 1 Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T4C_471HT_Thôn 3, Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T6C_H_471HT_Thôn 2, Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T7C_471HT_Buôn Đưng Xã, CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T8C_471HT_Buôn Rang Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T9C_471HT_Thôn 5 Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T13C_471HT_Thôn 3 TT EaPôk ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T14C_471HT_Thôn 4, TT EaPôk ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T15C_H_471HT_Buôn Pôk TT EaPôk ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T16C_H_471HT_Buôn Pôk A TT EaPôk ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T17C_471HT_Buôn Pôk B TT EaPôk ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T35C_471HT_Thôn 3 Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T36C_471HT_Buôn Mrang Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T93C_H_471HT_Buôn Pôc A_TT Ea Pôk (S/tải T15C) ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T95C_H_471HT_Thôn 1 Xã CưSuê (S/tải T3C) ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T96C_H_471HT_S/tải T6C_Thôn 2, Xã Cư Suê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T99C_H_471HT_S/tải T95C (ĐTử)_Thôn 1 Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T100C_471HT_S/tải T8C_Buôn Rang Xã CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T102C_471HT_Buôn Rư, CưSuê (S/tải T1C) ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.
T103C_471HT_S/tải bỏ T35CA_Thôn 3, CưSuê ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-10-2023

Điện lực CưMgar lắp lại MC482(ĐD471HT) sau sửa chữa, kiểm tra nguội từ trụ 99/31-99/128 (ĐD471HT).
T104C_471HT_Buôn Pôk A, TT EaPôk (S/tải T16C) ĐL Cư MGar 08:00 - 08:30

03-10-2023

ĐD471HT (sau LBS400-12 đến trước MC483 và trước DCL400-2) mất điện thao tao tác.

Lịch Cúp Điện Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T14(ĐD473KNA) (Thôn Nam Hoà - Xã Dray Bhăng) ĐL Cư Kuin 13:30 - 16:30

30-09-2023

Công ty CP công trình Việt nguyên tách đường dây hạ áp sau TBA T14 (ĐD473KNA)
TBA công cộng T119H_Xã Ea Drông ĐL Buôn Hồ 10:00 - 16:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho TBA T119H (ĐD477T2.KBU); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA công cộng T114H_Xã Ea Blang ĐL Buôn Hồ 09:00 - 15:30

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho TBA T114H (ĐD477T2.KBU); Đấu nối và tách lưới hạ áp
T120K ĐL EaKar 09:00 - 13:00

30-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV TBA T120K(ĐD476EKA)
Bán lẻ xã Dliê Yang. ĐL EaH'Leo 08:30 - 16:00

30-09-2023

Điện lực EaHleo thay dây AC70 thành dây XLPE-70 thuộc công trình SCL năm 2023.
Bán lẻ xã DlieYang-T386E ĐL EaH'Leo 08:30 - 16:00

30-09-2023

Điện lực EaHleo thay dây AC70 thành dây XLPE-70 thuộc công trình SCL năm 2023.
TBA Chuyên dùng ĐL EaH'Leo 08:30 - 16:00

30-09-2023

Điện lực EaHleo thay dây AC70 thành dây XLPE-70 thuộc công trình SCL năm 2023.
T402_472E48 (Hòa Thắng) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 08:30 - 14:00

30-09-2023

ĐLB BMT xử lý mất an toàn lưới điện hạ áp đường Đông Tây.
T23(ĐD477ETAM) - Thôn 2 EaKao ĐL Nam Buôn Ma Thuột 08:00 - 16:00

30-09-2023

Điện lực Nam BMT kiểm tra nguội, xửlý khiếm khuyết trên ĐD477ETAM (sau DCL400-6)
T24(ĐD477ETAM) - XBT EAKAO ĐL Nam Buôn Ma Thuột 08:00 - 16:00

30-09-2023

Điện lực Nam BMT kiểm tra nguội, xửlý khiếm khuyết trên ĐD477ETAM (sau DCL400-6)
T25(ĐD477ETAM) - XBT Thôn 2 Eakao ĐL Nam Buôn Ma Thuột 08:00 - 16:00

30-09-2023

Điện lực Nam BMT kiểm tra nguội, xửlý khiếm khuyết trên ĐD477ETAM (sau DCL400-6)
T169(ĐD477ETAM) - Thôn3 Eakao ĐL Nam Buôn Ma Thuột 08:00 - 16:00

30-09-2023

Điện lực Nam BMT kiểm tra nguội, xửlý khiếm khuyết trên ĐD477ETAM (sau DCL400-6)
T41(ĐD477ETAM) - Thôn 2 EaKao ĐL Nam Buôn Ma Thuột 08:00 - 16:00

30-09-2023

Điện lực Nam BMT kiểm tra nguội, xửlý khiếm khuyết trên ĐD477ETAM (sau DCL400-6)
T47(ĐD477ETAM) - KHOÁNG SẢN THIÊN AN ĐL Nam Buôn Ma Thuột 08:00 - 16:00

30-09-2023

Điện lực Nam BMT kiểm tra nguội, xửlý khiếm khuyết trên ĐD477ETAM (sau DCL400-6)
TBA công cộng T115H_Xã Ea Blang ĐL Buôn Hồ 08:00 - 14:30

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho TBA T115H (ĐD477T2.KBU); Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T221 ĐL EaKar 08:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T221K, T222K(ĐD473EKA).
TBA CC T222 ĐL EaKar 08:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T221K, T222K(ĐD473EKA).
T325K-Cty Nam Viet ĐL EaKar 08:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T221K, T222K(ĐD473EKA).
T497 - Đặng Văn May ĐL EaKar 08:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T221K, T222K(ĐD473EKA).
Trạm biến áp T103K ĐL EaKar 08:00 - 12:00

30-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công chỉnh trang tiếp địa CSV TBA T103K(ĐD476EKA)
T2(ĐD373NM.ĐHL1) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 13:00

30-09-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp chủ đầu tư thay lại MBA T14(ĐD373NM.ĐHL1)
T14(ĐD373NM.ĐHL1) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 13:00

30-09-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp chủ đầu tư thay lại MBA T14(ĐD373NM.ĐHL1)
TBA công cộng T54KB_Xã Cư Pơng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

30-09-2023

1, Công ty CPCT Việt Nguyên Di chuyển T54KB (ĐD476T2.KBU) vềđặt tại cột 170/173/10/2/1 và đấu nối tại cột 170/173/10/2, kéo dây dẫn hạ áp từT54KB đến trụ 170/173/12 thuộc ĐD476T2.KBU. 2, Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên lắp đặt TBA XDM 250kVA-22/0,4kV tại trụ 170/173/82, kéo dây dẫn hạ áp sau TBA đi chung cột ĐD476T2.KBU từ trụ 170/173/72 đến trụ 170/173/92(ĐD476T2.KBU). 3, Công ty CPCT Việt Nguyên kéo dây hạ áp từ trụ N1-5 đến trụ 170/173/64 đi chung cột ĐD476T2.KBU. 4, ĐL Buôn Hồ thay, xử lý xà TBA T56KB(ĐD476T2.KBU) bị nghiêng 5, Điện lực Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 170/173/12 đến 170/173/12/8 thuộc ĐD476T2.KBU.
TBA công cộng T55KB_Xã Cư Pơng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

30-09-2023

1, Công ty CPCT Việt Nguyên Di chuyển T54KB (ĐD476T2.KBU) vềđặt tại cột 170/173/10/2/1 và đấu nối tại cột 170/173/10/2, kéo dây dẫn hạ áp từT54KB đến trụ 170/173/12 thuộc ĐD476T2.KBU. 2, Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên lắp đặt TBA XDM 250kVA-22/0,4kV tại trụ 170/173/82, kéo dây dẫn hạ áp sau TBA đi chung cột ĐD476T2.KBU từ trụ 170/173/72 đến trụ 170/173/92(ĐD476T2.KBU). 3, Công ty CPCT Việt Nguyên kéo dây hạ áp từ trụ N1-5 đến trụ 170/173/64 đi chung cột ĐD476T2.KBU. 4, ĐL Buôn Hồ thay, xử lý xà TBA T56KB(ĐD476T2.KBU) bị nghiêng 5, Điện lực Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 170/173/12 đến 170/173/12/8 thuộc ĐD476T2.KBU.
TBA công cộng T56KB_Xã Cư Pơng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

30-09-2023

1, Công ty CPCT Việt Nguyên Di chuyển T54KB (ĐD476T2.KBU) vềđặt tại cột 170/173/10/2/1 và đấu nối tại cột 170/173/10/2, kéo dây dẫn hạ áp từT54KB đến trụ 170/173/12 thuộc ĐD476T2.KBU. 2, Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên lắp đặt TBA XDM 250kVA-22/0,4kV tại trụ 170/173/82, kéo dây dẫn hạ áp sau TBA đi chung cột ĐD476T2.KBU từ trụ 170/173/72 đến trụ 170/173/92(ĐD476T2.KBU). 3, Công ty CPCT Việt Nguyên kéo dây hạ áp từ trụ N1-5 đến trụ 170/173/64 đi chung cột ĐD476T2.KBU. 4, ĐL Buôn Hồ thay, xử lý xà TBA T56KB(ĐD476T2.KBU) bị nghiêng 5, Điện lực Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 170/173/12 đến 170/173/12/8 thuộc ĐD476T2.KBU.
TBA công cộng T140KB_Xã Cư Pơng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

30-09-2023

1, Công ty CPCT Việt Nguyên Di chuyển T54KB (ĐD476T2.KBU) vềđặt tại cột 170/173/10/2/1 và đấu nối tại cột 170/173/10/2, kéo dây dẫn hạ áp từT54KB đến trụ 170/173/12 thuộc ĐD476T2.KBU. 2, Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên lắp đặt TBA XDM 250kVA-22/0,4kV tại trụ 170/173/82, kéo dây dẫn hạ áp sau TBA đi chung cột ĐD476T2.KBU từ trụ 170/173/72 đến trụ 170/173/92(ĐD476T2.KBU). 3, Công ty CPCT Việt Nguyên kéo dây hạ áp từ trụ N1-5 đến trụ 170/173/64 đi chung cột ĐD476T2.KBU. 4, ĐL Buôn Hồ thay, xử lý xà TBA T56KB(ĐD476T2.KBU) bị nghiêng 5, Điện lực Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 170/173/12 đến 170/173/12/8 thuộc ĐD476T2.KBU.
TBA công cộng T218KB_Xã Cư Pơng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

30-09-2023

1, Công ty CPCT Việt Nguyên Di chuyển T54KB (ĐD476T2.KBU) vềđặt tại cột 170/173/10/2/1 và đấu nối tại cột 170/173/10/2, kéo dây dẫn hạ áp từT54KB đến trụ 170/173/12 thuộc ĐD476T2.KBU. 2, Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên lắp đặt TBA XDM 250kVA-22/0,4kV tại trụ 170/173/82, kéo dây dẫn hạ áp sau TBA đi chung cột ĐD476T2.KBU từ trụ 170/173/72 đến trụ 170/173/92(ĐD476T2.KBU). 3, Công ty CPCT Việt Nguyên kéo dây hạ áp từ trụ N1-5 đến trụ 170/173/64 đi chung cột ĐD476T2.KBU. 4, ĐL Buôn Hồ thay, xử lý xà TBA T56KB(ĐD476T2.KBU) bị nghiêng 5, Điện lực Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 170/173/12 đến 170/173/12/8 thuộc ĐD476T2.KBU.
TBA công cộng T219KB_Xã Cư Pơng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 15:30

30-09-2023

1, Công ty CPCT Việt Nguyên Di chuyển T54KB (ĐD476T2.KBU) vềđặt tại cột 170/173/10/2/1 và đấu nối tại cột 170/173/10/2, kéo dây dẫn hạ áp từT54KB đến trụ 170/173/12 thuộc ĐD476T2.KBU. 2, Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên lắp đặt TBA XDM 250kVA-22/0,4kV tại trụ 170/173/82, kéo dây dẫn hạ áp sau TBA đi chung cột ĐD476T2.KBU từ trụ 170/173/72 đến trụ 170/173/92(ĐD476T2.KBU). 3, Công ty CPCT Việt Nguyên kéo dây hạ áp từ trụ N1-5 đến trụ 170/173/64 đi chung cột ĐD476T2.KBU. 4, ĐL Buôn Hồ thay, xử lý xà TBA T56KB(ĐD476T2.KBU) bị nghiêng 5, Điện lực Buôn Hồ thay dây dẫn trung áp từ trụ 170/173/12 đến 170/173/12/8 thuộc ĐD476T2.KBU.
T40_471CMG_Thôn 6, EaKpam ĐL Cư MGar 07:30 - 15:30

30-09-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp đặt TBA san tải cho T40(ĐD471CMG) tại cột 38A của ĐD471CMG; Đấu nối hạ áp XDM và tách lưới hạ áp
T73ĐD472F18 ĐL EaKar 07:30 - 15:00

30-09-2023

HTX Kinh doanh dịch vụ Điện nước M’Đrắk thu hồi trụ tại các vị trí trụ 25/34/6 đến 25/34/19(ĐD472F18), thay cáp XLPE-As 95mm2 từ trụ 25/34/26 đến 25/34/27(ĐD472F18), hạng mục: Di dời hệ thống điện thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ buôn M’găm xã Krông Jing đi tổ dân phố 2 thị trấn M’Drắk.
T76 ĐD472F18 ĐL EaKar 07:30 - 15:00

30-09-2023

HTX Kinh doanh dịch vụ Điện nước M’Đrắk thu hồi trụ tại các vị trí trụ 25/34/6 đến 25/34/19(ĐD472F18), thay cáp XLPE-As 95mm2 từ trụ 25/34/26 đến 25/34/27(ĐD472F18), hạng mục: Di dời hệ thống điện thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ buôn M’găm xã Krông Jing đi tổ dân phố 2 thị trấn M’Drắk.
T97ĐD472F18 ĐL EaKar 07:30 - 15:00

30-09-2023

HTX Kinh doanh dịch vụ Điện nước M’Đrắk thu hồi trụ tại các vị trí trụ 25/34/6 đến 25/34/19(ĐD472F18), thay cáp XLPE-As 95mm2 từ trụ 25/34/26 đến 25/34/27(ĐD472F18), hạng mục: Di dời hệ thống điện thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ buôn M’găm xã Krông Jing đi tổ dân phố 2 thị trấn M’Drắk.
HTX điện nước T149K ĐL EaKar 07:30 - 15:00

30-09-2023

HTX Kinh doanh dịch vụ Điện nước M’Đrắk thu hồi trụ tại các vị trí trụ 25/34/6 đến 25/34/19(ĐD472F18), thay cáp XLPE-As 95mm2 từ trụ 25/34/26 đến 25/34/27(ĐD472F18), hạng mục: Di dời hệ thống điện thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ buôn M’găm xã Krông Jing đi tổ dân phố 2 thị trấn M’Drắk.
T31(ĐD473KNA) (Buôn Ea TLă - Xã Dray Bhăng) ĐL Cư Kuin 07:30 - 11:30

30-09-2023

Công ty CP công trình Việt nguyên tách và kết lưới hạ áp sau TBA T31 (ĐD473KNA)
T152N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 06:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứ cách điện sauDCL400-20 đến trước MC483 (ĐD474T2.KBU)
T219N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 06:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứ cách điện sauDCL400-20 đến trước MC483 (ĐD474T2.KBU)
T311N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 06:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứ cách điện sauDCL400-20 đến trước MC483 (ĐD474T2.KBU)
T370N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 06:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứ cách điện sauDCL400-20 đến trước MC483 (ĐD474T2.KBU)
T76N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 06:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứ cách điện sauDCL400-20 đến trước MC483 (ĐD474T2.KBU)
T77N(ĐD474T2.KBU) ĐL Krông Năng 06:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứ cách điện sauDCL400-20 đến trước MC483 (ĐD474T2.KBU)
T317N(ĐD474T2.KBU), Tôn Nữ Thanh Vân ĐL Krông Năng 06:00 - 14:00

30-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứ cách điện sauDCL400-20 đến trước MC483 (ĐD474T2.KBU)
Trạm T197 ĐL KRông Bông 14:00 - 16:00

29-09-2023

Điện Lực Krông Bông hoán đổi MBA chống quá tải
TBA công cộng T134H_Phường Đoàn Kết ĐL Buôn Hồ 10:00 - 16:00

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho TBA T136H, T134H (ĐD475BHO)
TBA công cộng T136H_Phường Thiện An ĐL Buôn Hồ 10:00 - 16:00

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho TBA T136H, T134H (ĐD475BHO)
TBA công cộng T89H_Phường Đạt Hiếu ĐL Buôn Hồ 09:00 - 15:30

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho TBA T89H, T114KB (ĐD477T2.KBU)
TBA công cộng T114KB_Xã Pơng Drang ĐL Buôn Hồ 09:00 - 15:30

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho TBA T89H, T114KB (ĐD477T2.KBU)
TBA T173 ĐL KRông Bông 09:00 - 13:00

29-09-2023

Điện Lực Krông Bông hoán đổi MBA chống quá tải
Cty Lâm Nghiệp EaHLeo ĐL EaH'Leo 09:00 - 12:00

29-09-2023

Điện lực EaHLeo XL tiếp xúc xấu ATM TBA T216E(ĐD475EHL)
T115N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T7N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T8N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T9N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T10N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T111N(DD471E47) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T116N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T11N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T12N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T194N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T270N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T277N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T287N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T336N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T341N(ĐD473KRN) ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
Bán Tổng Thôn Thanh Cao ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T174N(ĐD473KRN)Trần Thái Hòa ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T180N(ĐD473KRN)Nguyễn Quốc Long ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T196N(ĐD473KRN)Lê Xuân Hiệu ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T201N(ĐD473KRN)Thái Mạnh Cường ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T202N(ĐD473KRN)Nguyễn Tất Thành ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T205N(ĐD473KRN) Lê Hồng Khởi ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T206N(ĐD473KRN) Đậu Văn Vinh ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T207N(ĐD473KRN) Hoàng Văn Đại ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T211N(ĐD473KRN) Mông Văn Tạy ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T212N(ĐD473KRN) Nguyễn Quốc Long ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T234N(ĐD473KRN) Bùi Quốc Việt ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T235N(ĐD473KRN)Đổng Sỹ Nho ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T239N(ĐD473KRN)Nguyễn Văn Dũng ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T250N(ĐD473KRN)Dương Thành Vinh ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T355N(ĐD473KRN)Hợp Tác Xã Ea Tân ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
T364N(ĐD473KRN)Công Ty TNHH MTV Mắc Ca Vân Dung Đắk ĐL Krông Năng 08:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Krông Năng lắp chụp sứ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu và vệ sinh sứsau DCL400-8 (ĐD43KRN)
TBA công cộng T106KB_Xã Pơng Drang ĐL Buôn Hồ 08:00 - 14:30

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho T106KB, T111KB (ĐD477T2.KBU)
TBA công cộng T111KB_Xã Pơng Drang ĐL Buôn Hồ 08:00 - 14:30

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM 96 lắp đặt MBA, hoàn thiện đấu nối hạ áp, tách lèo hạ áp thuộc TBA xây dựng mới san tải cho T106KB, T111KB (ĐD477T2.KBU)
T75(ĐD476KNA) (Thôn 18 - Xã Ea Ning - Đội 46 - Cty Cafe EaH'Nil) ĐL Cư Kuin 08:00 - 16:00

29-09-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp thuộc công trình SCL 2023, nhánh rẽ vào TBA T75, T183(ĐD476KNA)
T183 ĐD476KNA (tách T75,HF1) ĐL Cư Kuin 08:00 - 16:00

29-09-2023

Điện lực Cư Kuin thay dây trung áp thuộc công trình SCL 2023, nhánh rẽ vào TBA T75, T183(ĐD476KNA)
Bán lẻ xã Dliê Yang. ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

29-09-2023

Điện lực EaHleo thay dây AC70 thành dây XLPE-70 thuộc công trình SCL năm 2023.
Bán lẻ xã DlieYang-T386E ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

29-09-2023

Điện lực EaHleo thay dây AC70 thành dây XLPE-70 thuộc công trình SCL năm 2023.
TBA Chuyên dùng ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

29-09-2023

Điện lực EaHleo thay dây AC70 thành dây XLPE-70 thuộc công trình SCL năm 2023.
Trạm T195 ĐL KRông Bông 08:00 - 12:00

29-09-2023

Điện Lực Krông Bông hoán đổi MBA chống quá tải
T274_471CMG_Thôn 2 Bờ Hồ, xã EaKiết ĐL Cư MGar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp đặt TBA san tải cho T274(ĐD474CMG) tại cột 185-1/46 của ĐD471CMG; Đấu nối và tách lưới hạ áp
TBA CC T78 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T159 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T160 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T161 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T167 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T181 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T204 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T231 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T245 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
TBA CC T355 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).
T440K - San tải T180 ĐL EaKar 07:30 - 15:30

29-09-2023

Điện lực Ea Kar thi công thay cáp trung áp đến MBA; chỉnh trang tiếp địa CSV các TBA T161K(ĐD474EKA). Thay xà trung áp tại các trụ 287/40, 287/40/13, 287/40/20(474EKA).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật