Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T185N(ĐD474T2.KBU)Nguyễn Văn Phượng Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA T1 ĐMT.NLXBM(ĐD474T2.KBU) Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
Trần Tuyết Nhung Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
CNTCTCPVN-CTTNHHMTV CT càphê B.Hồ T128KB Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
CNTCTCPVN-CTTNHHMTV CT càphê B.Hồ T130KB Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T232KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T134KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T229KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T131KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T133KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T129KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T126KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
TBA công cộng T127KB_Xã Tân Lập Điện lực Krông Năng 07:30 - 15:30

21-05-2024

1. Điện lực Krông Năng nâng chụp đầu trụ xử lý pha đất tại các khoang trụ 12-14; 13/1-13/3(ĐD474T2.KBU) 2. Điện lực Krông Năng bọc nón chống côn trùng bò sát trên ĐD474T2.KBU ((trước 400-4và trước 481-1)
T267_474E48 (Đội 17-Cty Thắng Lợi) Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 09:30

21-05-2024

XNDV Điện lực Đắk Lắk phối hợp với ĐL Bắc Buôn Ma Thuột TNĐK và xử lý khiếm khuyết TBA
T135_474BMT-Thôn 12 EaTu. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

21-05-2024

Công ty CP xây dựng điện VNECO8 thu hồi trụ 176(ĐD474BMT) cũ,chuyển dây hạ áp san trụ 176 (ĐD474BMT) mới và tách lưới san tải cho T134 và T135(ĐD474BMT).
T134_474BMT_Buôn KôTam EaTu. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

21-05-2024

Công ty CP xây dựng điện VNECO8 thu hồi trụ 176(ĐD474BMT) cũ,chuyển dây hạ áp san trụ 176 (ĐD474BMT) mới và tách lưới san tải cho T134 và T135(ĐD474BMT).
T17 ĐD473 KNA (Trường THPT Y Jút) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 08:30

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD474KNA
T6 ĐD473 KNA (Thôn 5 - Xã Ea Ktur - Cty Cafe Nam Nguyệt) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T268 ĐD473KNA Điện lực Cư Kuin 08:00 - 08:30

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD474KNA
T208 ĐD473KNA - Tách T15, T16, T19. Điện lực Cư Kuin 08:00 - 08:30

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD474KNA
T228(ĐD473KNA) - (Tách T4 - Thôn 2 - xã Ea Ktur) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T207 ĐD473KNA - Tách T8 Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T169 ĐD473 KNA (San tải T11) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T168 ĐD473KNA (tách T12,HM4) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T16(ĐD473KNA) (Buôn Ea MTá - Xã Ea Bhôk - 100+100) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 08:30

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD474KNA
T15(ĐD473KNA) (Buôn Ea MTá - Xã Ea Bhôk táchT14,HD1) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 08:30

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD474KNA
T14(ĐD473KNA) (Thôn Nam Hoà - Xã Dray Bhăng) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T13(ĐD473KNA) (Thôn Nam Hoà - Xã Dray Bhăng) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T12(ĐD473KNA) (Buôn Ciết - Xã Ea Tiêu) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T11(ĐD473KNA) (Trung tâm Nông Trường Cao Su 19/8) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T8(ĐD473KNA) (Thôn 8 - Xã Ea Bhôk - Dốc 19/8) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T7(ĐD473KNA) (Thôn 5 - Xã Ea Ktur - XBT Việt Hoà) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T4(ĐD473KNA) (Thôn 2 - Xã Ea Ktur - XBT Việt Hòa) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T3(ĐD473KNA) (Thôn 3 - Xã Ea Ktur - Nhà thờ Trung Hòa - XBT Việt Hòa) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T2(ĐD473KNA) (Thôn 8 - Xã Ea Tiêu - Chợ Trung Hòa - XBT Việt Hòa) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T1(ĐD473KNA) (Thôn 1 - Xã Ea Ktur - XBT Việt Hoà) Điện lực Cư Kuin 08:00 - 16:00

21-05-2024

1. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp LBS tại trụ 34(ĐD473KNA) 2. Điện lực Cư Kuin thay dây buộc cổ sứ trên ĐD473KNA (nhánh rẽ trụ 28 hướng đi TBA T228) 3. Điện lực Cư Kuin kiểm tra nguội, tháo ống bọc, xử lý khiếm khuyết trên ĐD473KNA (trước DCl 400-11) 4. Công ty TNHH Thiên Phong đấu nối TBA 160kVA tại trụ 28 (ĐD473KNA) cấp điện ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh - PGD Cư Kuin 5. Công ty CP giải pháp công nghệ thông minh Forcus đấu nối ĐDTA và TBA 250kVA-22/0,4kV cấp điện trạm sạc Vinfast tại xã Ea Bhốk, Cư Kuin
T46-ĐD482KRP- HTX KRÔNG BUK Điện lực Krông Păc 08:00 - 09:30

21-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳ T46(ĐD482KRP)
TBA công cộng T178H_Phường An Lạc Điện lực Buôn Hồ 08:15 - 16:30

21-05-2024

1. Công ty TNHH XD&TM 96 trồng cột và chuyển dây trung hạ áp để xử lý mất an toàn đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU. 2. ĐL Buôn Hồ di chuyển công tơ từ lưới củ sang lưới mới đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU.
TBA công cộng T176H_Phường An Lạc Điện lực Buôn Hồ 08:15 - 16:30

21-05-2024

1. Công ty TNHH XD&TM 96 trồng cột và chuyển dây trung hạ áp để xử lý mất an toàn đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU. 2. ĐL Buôn Hồ di chuyển công tơ từ lưới củ sang lưới mới đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU.
TBA công cộng T175H_Xã Ea Blang Điện lực Buôn Hồ 08:15 - 16:30

21-05-2024

1. Công ty TNHH XD&TM 96 trồng cột và chuyển dây trung hạ áp để xử lý mất an toàn đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU. 2. ĐL Buôn Hồ di chuyển công tơ từ lưới củ sang lưới mới đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU.
TBA công cộng T103H_Xã Ea Blang Điện lực Buôn Hồ 08:15 - 16:30

21-05-2024

1. Công ty TNHH XD&TM 96 trồng cột và chuyển dây trung hạ áp để xử lý mất an toàn đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU. 2. ĐL Buôn Hồ di chuyển công tơ từ lưới củ sang lưới mới đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU.
TBA công cộng T102H_Xã Ea Blang Điện lực Buôn Hồ 08:15 - 16:30

21-05-2024

1. Công ty TNHH XD&TM 96 trồng cột và chuyển dây trung hạ áp để xử lý mất an toàn đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU. 2. ĐL Buôn Hồ di chuyển công tơ từ lưới củ sang lưới mới đoạn 133/50-1/2 đến 133/50-1/11 của ĐD477T2.KBU.
T446_474-BMT-Đội 30-4 Hòa Đông Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 08:30 - 10:30

21-05-2024

XNDV Điện lực Đắk Lắk phối hợp với ĐL Bắc Buôn Ma Thuột TNĐK và xử lý khiếm khuyết TBA
T404_474E48-Cty cà phê Thắng Lợi-Hòa Đông Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 09:30 - 11:30

21-05-2024

XNDV Điện lực Đắk Lắk phối hợp với ĐL Bắc Buôn Ma Thuột TNĐK và xử lý khiếm khuyết TBA
T109-ĐD482KRP-HTX KRÔNG BUK Điện lực Krông Păc 09:45 - 11:15

21-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳ T109, T109A (ĐD482KRP)
T110-ĐD482KRP-HTX KRÔNG BUK Điện lực Krông Păc 13:00 - 14:30

21-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳ T110(ĐD482KRP)
T119_474E48-Tân Hòa Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 13:30 - 15:30

21-05-2024

XNDV Điện lực Đắk Lắk phối hợp với ĐL Bắc Buôn Ma Thuột TNĐK và xử lý khiếm khuyết TBA
T112_474E48 (Khu Tân Phong-Tân Hòa) Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột 14:30 - 16:30

21-05-2024

XNDV Điện lực Đắk Lắk phối hợp với ĐL Bắc Buôn Ma Thuột TNĐK và xử lý khiếm khuyết TBA
T38P (Tach T1P) Điện lực Krông Păc 14:45 - 16:15

21-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳ T38P(ĐD471EKA)
T268 ĐD473KNA Điện lực Cư Kuin 15:30 - 16:00

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA & ĐD474KNA về sơ đồ kết dây cơ bản
T17 ĐD473 KNA (Trường THPT Y Jút) Điện lực Cư Kuin 15:30 - 16:00

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA & ĐD474KNA về sơ đồ kết dây cơ bản
T208 ĐD473KNA - Tách T15, T16, T19. Điện lực Cư Kuin 15:30 - 16:00

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA & ĐD474KNA về sơ đồ kết dây cơ bản
T16(ĐD473KNA) (Buôn Ea MTá - Xã Ea Bhôk - 100+100) Điện lực Cư Kuin 15:30 - 16:00

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA & ĐD474KNA về sơ đồ kết dây cơ bản
T15(ĐD473KNA) (Buôn Ea MTá - Xã Ea Bhôk táchT14,HD1) Điện lực Cư Kuin 15:30 - 16:00

21-05-2024

thao tác chuyển ĐD473KNA & ĐD474KNA về sơ đồ kết dây cơ bản
Hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ Lan Tươi Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
Ban QLĐT XD CTDD và CN ĐắkLắk Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T87H_Phường Đạt Hiếu Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T86H_Phường Đạt Hiếu Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T85H_Phường An Bình Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T80H_Phường Đạt Hiếu Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T66H_M_Phường An Bình Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T59H_Phường An Bình Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T58H_Phường Đạt Hiếu Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T57H_Phường Đạt Hiếu Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T34H_Phường An Bình Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
TBA công cộng T25H_Phường An Bình Điện lực Buôn Hồ 06:00 - 14:00

22-05-2024

Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển TBA T85H(ĐD473T2.KBU), lưới điện hạ áp T85H(ĐD473T2.KBU) để TX Buôn Hồ làm đường.
T27ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C Đấu nối lưới hạ áp XDM vào trụ N1/11 và trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18)
T152-472F18-Cty Bát Mã Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T129 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T126 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
Trạm CD -Đức Nguyên Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T89 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T65 ĐD472F18 HTX Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T108ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T187 San tải T143 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T182K - San tải T107K Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T165ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T143ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T140-ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T139-ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T135-ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T107ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T98ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T95 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T74-ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T56 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T53 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T50 nâng 2 pha lên 3 pha Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T49Đ D472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T48ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
TBA CC T47 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T25-ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T24 - ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T23 ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T22ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T21ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T20-ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
TBA CC T167 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
TBA CC T166 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19
T147ĐD472F18 Điện lực EaKar 07:30 - 15:30

22-05-2024

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới tại trụ 47 của ĐD472F18 2/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ 280/6 của ĐD472F18 3/Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, lắp LBS mới kèm MBA nguồn và DCL treo tại trụ 409 của ĐD472F18 4 /Điện lực Ea Kar Bọc xà; chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 27 đến trụ 150, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T21; T48; T58; T167(ĐD472F18) 5/Công ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà Nẵng thi công thu hồi 910m dây dẫn hạ áp sau TBA-T29(ĐD472F18) 6/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ N1/11 của TBA T27 Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn trên trụ 25/96/9 của TBA T27(472F18) 7/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA T139(ĐD472F18); kết lưới san tải cho T23(ĐD472F18) Cấy TBA trên trụ có sẵn 72 ĐD472F128. Di dời TBA từ trụ có sẵn 56 về 58. 8/Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công dựng cột tại trụ 25/143/6 để cấy trạm san tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN TBA-T32(ĐD472F18) và san tải cho TBA T30(ĐD472F18) Trồng chen cột trung áp 25/143A, 25/143/3A, 25/143/5A, Trồng chen cột hạ áp N2/8, N2/10, N2/12, N2/14, N2/16, N2/19

Lịch Cúp Điện Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T63(ĐD475ETAM) - San tải T69-475ET - Thôn 3 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T304(ĐD475ETAM) - San tải T17 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T69(ĐD475ETAM) -Trường Tô Vĩnh Diện thôn Đồng Tâm xã Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T68(ĐD475ETAM) - Thôn 4 xã Hoà Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T72(ĐD475ETAM) - San tải T17-475ET - Thôn 5 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T36(ĐD475ETAM) - SAN TẢI T17-475ET - Thôn 6 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T266(ĐD475ET) - SAN TẢI T69 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T17(ĐD475ETAM) - Chợ Thôn 6 xã Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T86(ĐD475ETAM) - Thôn 8 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T44(ĐD475ETAM) - TRẦN DŨNG, Thôn 4 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T1-ĐMT.MDBM (ĐD475ETAM) - CÔNG TY TNHH MINH DŨNG BAN MÊ Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T73(ĐD475ETAM) - San tải T68-475ET - Thôn 4 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
TBA T4 ĐMT. Văn Bàn 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T4 ĐMT. Nhật Minh 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T2 ĐMT. Trung Sơn 2_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T157_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T158_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T155_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T156_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T119_472 KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T134 _472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T178_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T118_472KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T177_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T167_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T154_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T84_472KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T50_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T42_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T3_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T234-ĐD478KRP-VỤ BỔN Điện lực Krông Păc 15:00 - 16:30

20-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳT234(ĐD478KRP)
T1-ĐMT.NLXTĐ (ĐD475ETAM) - CÔNG TY NLX THÀNH ĐỒNG Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T114(ĐD475ETAM) - San tai T14_475Etam - Thôn 7 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T18(ĐD475ETAM) -Tổ 3 Đồng Tâm xã Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 15:00 - 15:30

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T44P-ĐD471EKA- LÒ GẠCH NGUYỄN THÁI THỤY Điện lực Krông Păc 13:00 - 14:30

20-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳ T44P(ĐD471EKA)
T65P- DD471EKA-tách tu T26P Điện lực Krông Păc 09:30 - 11:00

20-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳ T65P(ĐD471EKA)
T94 ĐD471F18 Điện lực EaKar 08:00 - 16:00

20-05-2024

1/ Công ty TNHH MTV XD TM H.A.C thi công đấu nối ĐZTA cấp điện cho TBA-T94A(ĐD471F18) tại trụ có sẵn 371/29; Đấu nối đường dây hạ áp XDM vào đường dây hạ áp có sẵn tại trụ N2/14 của TBA T94 ĐD471F18 2/ Điện lực Ea Kar Kiểm tra nguội, chụp nón tôn, bịt lỗ trụ đoạn từ trụ 371/29 đến cuối đường dây, Kết hợp XNDV thí nghiệm định kỳ T94-471F18
T15P-ĐD471EKA-EAKLY Điện lực Krông Păc 08:00 - 09:30

20-05-2024

XNDV thí nghiệm định kỳ T15P(ĐD471EKA)
TBA T4 ĐMT. Văn Bàn 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T2 ĐMT. Trung Sơn 2_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T4 ĐMT. Nhật Minh 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T1 ĐMT. Khang Linh_472KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
TBA T1 ĐMT. Hoàn Mai_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
TBA T1 ĐMT. Hoàng Long_472KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
TBA T1 ĐMT. Huệ An_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T158_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T1 ĐMT. An Quân_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T157_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T156_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T155_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T134 _472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T119_472 KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T118_472KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T178_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T177_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T167_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T154_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T84_472KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T50_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T42_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T41_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T40_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T33_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T3_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T36(ĐD475ETAM) - SAN TẢI T17-475ET - Thôn 6 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

20-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T68(ĐD475ETAM) - Thôn 4 xã Hoà Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T266(ĐD475ET) - SAN TẢI T69 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T73(ĐD475ETAM) - San tải T68-475ET - Thôn 4 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T1-ĐMT.NLXTĐ (ĐD475ETAM) - CÔNG TY NLX THÀNH ĐỒNG Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

20-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T114(ĐD475ETAM) - San tai T14_475Etam - Thôn 7 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T72(ĐD475ETAM) - San tải T17-475ET - Thôn 5 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T304(ĐD475ETAM) - San tải T17 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T18(ĐD475ETAM) -Tổ 3 Đồng Tâm xã Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T304(ĐD475ETAM) - San tải T17 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

20-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T1-ĐMT.MDBM (ĐD475ETAM) - CÔNG TY TNHH MINH DŨNG BAN MÊ Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T1-ĐMT.NLXTĐ (ĐD475ETAM) - CÔNG TY NLX THÀNH ĐỒNG Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T63(ĐD475ETAM) - San tải T69-475ET - Thôn 3 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T73(ĐD475ETAM) - San tải T68-475ET - Thôn 4 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

20-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T69(ĐD475ETAM) -Trường Tô Vĩnh Diện thôn Đồng Tâm xã Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T44(ĐD475ETAM) - TRẦN DŨNG, Thôn 4 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

20-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T86(ĐD475ETAM) - Thôn 8 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T44(ĐD475ETAM) - TRẦN DŨNG, Thôn 4 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T1-ĐMT.MDBM (ĐD475ETAM) - CÔNG TY TNHH MINH DŨNG BAN MÊ Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

20-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thí nghiệm định kỳ DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T17(ĐD475ETAM) - Chợ Thôn 6 xã Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T36(ĐD475ETAM) - SAN TẢI T17-475ET - Thôn 6 Hòa Khánh Điện lực Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 08:00

20-05-2024

Thao tác chuyển lưới
T228N(ĐD471KRN) Cty TNHH Nhất Ly tại Krông năng Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T226N(ĐD471KRN)Nguyễn Văn Trình Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T208N(ĐD471KRN)Nguyễn Văn Trình Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T182N(ĐD471KRN)Vũ Quang Hùng Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T181N(ĐD471KRN)Nguyễn Thị Cẩm Hoa Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T170N(ĐD471KRN)HTX Bình Minh Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T169N(ĐD471KRN)Phan Văn Hiển Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T168N(ĐD471KRN)Lưu Văn Khởi Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T166N(ĐD471KRN)Nguyễn Văn Sởi Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T165N(ĐD471KRN)Lê Quang Bé Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
Trạm bán tổng NT Cafe 49 - xã Dliêya 108N Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T383N(ĐD471KRN) Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.
T366N(ĐD471KRN) Điện lực Krông Năng 07:30 - 08:00

19-05-2024

Từ 07g30-08g00, thao tác chuyển ĐD475KRN (sau DCL400-1) & ĐD471KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD475EHL; chuyển ĐD477KRN (sau DCL400-1) sang nhận điện từ ĐD474T2.KBU; chuyển ĐD473KRN (sau DCL400-2) sang nhận điện từ ĐD476T2.KBU. Từ 15g00-15g30, thao tác chuyển ĐD475KRN, ĐD471KRN, ĐD475EHL, ĐD477KRN, ĐD474T2.KBU, ĐD473KRN & ĐD476T2.KBU về sơ đồ kết dây cơ bản. Trong thời gian thao tác ĐD471KRN & ĐD475KRN (trước MC484) mất điện.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật