Lịch cúp điện Krông Pắc - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Pắc - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Krông Pắc - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Pắc - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Pắc - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T33-ĐD482KRP--EAPHÊ ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T71-ĐD482KRP- KRÔNGBUK ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T142-ĐD482KRP-Ea Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T149-ĐD482KRP-EAPHÊ ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T150-ĐD472KRP-thôn Cao Bằng EaYông ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T154-ĐD482KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T278-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T279-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T280-Đ D482KRP-Ea Su-Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T331 (Tach T150) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T342 tách từ T149 và 142 - EaPhê ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T74-ĐD482KRP- TÔNG CÔNG TY THỦY LỢI 4 ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T122-ĐD482KRP- ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
Trạm T256-Buôn Pan(chính Thức) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T268 Trụ 3/30-268-472KRP(Đặng Mậu Ga) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
Trung Tâm Giống Thủy Sản ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
TBA T1.ĐMT-472KRP- Công Ty TNHH MTV Nông Trại An Nguyên ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
TBA T1.ĐMT-472KRP- Trần Tấn Phùng ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
TBA T1-ĐMT HaDL. Công Ty TNHH ĐTXD Hoàng Anh Đắk Lắk ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
TBA T1-ĐMT THDL. Công Ty TNHH Thái Hòa Đắk Lắk ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
Trạm T110, MTBMT-Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T150-ĐD472KRP-thôn Cao Bằng EaYông ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T154-ĐD482KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T278-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T279-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T280-Đ D482KRP-Ea Su-Êa Phê ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T331 (Tach T150) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
Trạm T256-Buôn Pan(chính Thức) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T268 Trụ 3/30-268-472KRP(Đặng Mậu Ga) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
TBA T1.ĐMT-472KRP- Công Ty TNHH MTV Nông Trại An Nguyên ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
TBA T1.ĐMT-472KRP- Trần Tấn Phùng ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới

Lịch Cúp Điện Krông Pắc Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T22 (TACH T25) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T25-ĐD474KRP- Hoa An. ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T57-ĐD474KRP- Hoa An ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T90-ĐD476KRP- EAKÊNH ĐL Krông Păc 14:30 - 15:00

02-02-2023

chuyển lưới
T117-ĐD474KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T174-ĐD474KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T283 (tach T117 va T57) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T284 (tach T117 va T25) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T335 (TACH T57) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T24-ĐD482KRP-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T41-ĐD482KRP-BƠM TƯỚI-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T76-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T92-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T93-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T94-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T95-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T101-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T103-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T116-ĐD482KRP-HTX EA QUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T121-ĐD482KRP-DNTN SAO VANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T143-ĐD474KRP-DNTN TUẤN VŨ- Hoà TIẾN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T185-ĐD482KRP-DNTN TRẦN THỊ NGUYỆT ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T23-ĐD482KRP-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T249-ĐD474KRP-Thủy Lợi ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T361- ĐD474KRP-Cơ sở sản xuất nước đá Trần Công Mua ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T101-ĐD482KRP- Ea Quang ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T37-ĐD476KRP-EAKÊNH ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T38-ĐD476KRP-EAKÊNH ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
Trạm CC T86 ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T90-ĐD476KRP- EAKÊNH ĐL Krông Păc 08:00 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T123-ĐD476KRP-EAYÔNG ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T140-ĐD482KRP-Ea Yông ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T151-ĐD476KRP-EaYông ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T311 (Tach T151) ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T334 (Tach T4) ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T10-ĐD476KRP-TRẠM BƠM CTY PHƯỚC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T11-ĐD476KRP-TRẠM BƠM CTY PHƯỚC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T29-ĐD476KRP-TRẠM BƠM CTY PHƯOC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T60-ĐD476KRP- EaYông ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T11-ĐD476KRP-TRẠM BƠM NGUYỄN THÀNH QUANG ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T199-ĐD478KRP-Lê Phi Châu ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T254-Lê Hữu Ngạn ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T276 DD476KRP(Y Blet Niê) ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T38-ĐD476 KRP- NÔNG TRƯỜNG THÁNG 10 ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T60A-ĐD476KRP- BƠM TƯỚI CTY CFE PHƯƠC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T60C-ĐD476KRP- TRÂN HUỲNH THANH ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T22 (TACH T25) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T25-ĐD474KRP- Hoa An. ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T56-ĐD474KRP- xa EaHiu. ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T57-ĐD474KRP- Hoa An ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T75-ĐD474KRP- EAHIU ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T81-ĐD474KRP- Eahiu. ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T82-ĐD474KRP- HÒA AN ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T117-ĐD474KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T174-ĐD474KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T241-ĐD474KRP- NGHĨA TÂN EAHIU ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T246 -ĐD474KRP- XÃ HÒA AN ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T283 (tach T117 va T57) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T284 (tach T117 va T25) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T308 (TÁCH T81) ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T335 (TACH T57) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T24-ĐD482KRP-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T41-ĐD482KRP-BƠM TƯỚI-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T76-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T92-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T93-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T94-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T95-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T101-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T103-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T116-ĐD482KRP-HTX EA QUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T121-ĐD482KRP-DNTN SAO VANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T143-ĐD474KRP-DNTN TUẤN VŨ- Hoà TIẾN ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T185-ĐD482KRP-DNTN TRẦN THỊ NGUYỆT ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T23-ĐD482KRP-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T249-ĐD474KRP-Thủy Lợi ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T361- ĐD474KRP-Cơ sở sản xuất nước đá Trần Công Mua ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T101-ĐD482KRP- Ea Quang ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
TBA T1-ĐMT.QTPA/ĐD474KRP- Công ty TNHH Đầu tư Phát triển QT Phước an ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

02-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk lắp chụp đầu cột để lắp mới LBS tại trụ 90/1A của ĐD474KRP 2, Điện lực Krông Pắc di chuyển trụ 90/61(ĐD474KRP) theo yêu cầu KH
T3-ĐD474KRP-PHƯỚC AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T4-ĐD474KRP-EAYÔNG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T17-ĐD472KRP-EAYÔNG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
TBA T21 (TACH T61) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T34-ĐD474KRP-EAYÔNG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T61-ĐD474KRP- PHƯỚC AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T70-ĐD474KRP- EAYÔNG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T176-ĐD474KRP-Hoà Tiến ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T177-ĐD474KRP-Ea yông ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T188-ĐD472KRP Khu dân cư Thái Bình Dương ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
Tram CC T262 (tach T17) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T323 (TACH T34) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T340 (TÁCH T3) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T55-ĐD474KRP- NHÀ MÁY NƯỚC ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T244_DD472KRP _CÔNG TY GIA NGUYỄN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T343-Thái Bình Dương ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
Trạm T1-ĐMT.TT Công Ty Cổ phần Nông Lâm Công Nghiệp Trường An -ĐZ472KRP ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

01-02-2023

chuyển lưới
T3-ĐD474KRP-PHƯỚC AN ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

01-02-2023

chuyển lưới
T4-ĐD474KRP-EAYÔNG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

01-02-2023

chuyển lưới
T17-ĐD472KRP-EAYÔNG ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

01-02-2023

chuyển lưới
TBA T21 (TACH T61) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

01-02-2023

chuyển lưới

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật