Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Krông Ana - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T12_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T13_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T16_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T18_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T19_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T21_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T30_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T31-477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T32_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T78_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T102_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T103_ĐD 477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T111_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T121-477-KNA2 (ST: T13) ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T142_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T146_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T149_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T169_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T173_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T174_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T175_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T190_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T191_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T207_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T5_477 KNA2_HTX Dien ban ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D014_477 KNA2-HTX Quang Tan ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D015_477 KNA2_HTX Quyet tien ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D017_477 KNA2_HTX Quang tan ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D020_477 KNA2_HTX Điện Bàn ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D025_477 KNA2_HTX Điện Bàn ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D029_477 KNA2_HTX Nhật Minh ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T106_477 KNA2_Thu Hương ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T108_477 KNA2_Nguyễn Trung Thành ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T147_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D152_477 KNA2_Nhật Minh ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T161_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T194_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D213_477 KNA2_HTX Thăng Bình ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
D223_Bơm nước SH Xã Bình Hòa ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
TBA T1 ĐMT. Tây Nguyên 1_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
TBA T1 ĐMT. Tây Nguyên 2_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (sau DCL400-18) sang nhận điện từ ĐD472F15
T16_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T18_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T19_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T21_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T78_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T102_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T111_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T142_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T146_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T149_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T173_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T175_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T190_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T207_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T5_477 KNA2_HTX Dien ban ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
D017_477 KNA2_HTX Quang tan ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
D020_477 KNA2_HTX Điện Bàn ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
D025_477 KNA2_HTX Điện Bàn ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T106_477 KNA2_Thu Hương ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T147_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T161_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
T194_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
D213_477 KNA2_HTX Thăng Bình ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
TBA T1 ĐMT. Tây Nguyên 1_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản
TBA T1 ĐMT. Tây Nguyên 2_477 KNA2 ĐL Krông Ana 14:30 - 15:30

09-02-2023

Thao tác chuyển ĐD477KNA2 (trước LBS400-10, trước LBS400-22) & ĐD472F15 về kết dây cơ bản

Lịch Cúp Điện Krông Ana Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Q053_472F15 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T151_ F15 Thanh Bình ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T23_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
Q053_472F15 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T61_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T179_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T201_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T212_477KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D022_477 KNA2_HTX Thăng Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T26_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T27_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T48_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T64_477 KNA2_HTX Cánh Đồng 8/4 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D075_477 KNA2_HTX Quảng Điền ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T76_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D077_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D079_477 KNA2_HTX Cánh đồng 8/4 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T87_477 KNA2 Hoàng Văn Bằng ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T90_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T120_477 KNA2 Quyết thắng ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T123_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D125_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T126_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T127_477 KNA2 HTX Thanh bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T144_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T151_ F15 Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T160_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T162_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T39-475-KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

14-01-2023

Mất điện do thao tác
T197_475KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

14-01-2023

Mất điện do thao tác
T168_475 KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

14-01-2023

Mất điện do thao tác
T39-475-KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

14-01-2023

Mất điện do thao tác
T44_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T45_475kNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T56_475 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T66_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T92_475 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T139-475-KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T183_ 475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T196_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T197_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

14-01-2023

Mất điện do thao tác
T198_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T101_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

14-01-2023

1. Công ty cổ phần An thuận ban mê trồng xen trụ, thay dây trung áp AC70 lên AC150 đoạn từ trụ 63/46 - 63/57 (ĐD475KNA2); 2. Điện lực Krông Ana xử lý mất an toàn lưới điện; Kiểm tra, xử lý các vị trí bọc silicol nghi ngờ bị phóng điện bên trong; Chụp tôn, bít lổ trụ chống động vật khoảng trụ 63/12 đến 63/99.
T168_475 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

14-01-2023

Mất điện do thao tác
T12_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T13_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T16_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T30_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T31-477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T32_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
Q053_472F15 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T103_ĐD 477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T121-477-KNA2 (ST: T13) ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T142_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T169_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T174_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T191_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T207_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
D014_477 KNA2-HTX Quang Tan ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
D015_477 KNA2_HTX Quyet tien ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
D017_477 KNA2_HTX Quang tan ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T27_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
D029_477 KNA2_HTX Nhật Minh ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
D077_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T90_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T108_477 KNA2_Nguyễn Trung Thành ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T123_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
D125_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T126_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T127_477 KNA2 HTX Thanh bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T151_ F15 Thanh Bình ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
D152_477 KNA2_Nhật Minh ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T162_477 KNA2 ĐL Krông Ana 13:30 - 14:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T12_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T13_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T16_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T18_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T19_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T23_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T30_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T31-477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T32_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
Q053_472F15 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T61_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T78_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T102_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T103_ĐD 477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T111_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T121-477-KNA2 (ST: T13) ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T142_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T146_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T149_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T169_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T173_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T174_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T175_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T179_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T190_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).
T191_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 08:00

13-01-2023

Mất điện do thao tác
T201_477 KNA2 ĐL Krông Ana 07:30 - 14:00

13-01-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý các tồn tại khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện, chụp nón tôn, bít lổ trụ từ trụ 184- 313 trên ĐD477KNA2. 2. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-2(ĐD477KNA2).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật