Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Krông Ana - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk

Lịch Cúp Điện Krông Ana Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T133A_475 Ea Tam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T29A_475 Ea Tam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T96A_475 EaTam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T78A_475 EaTam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T53A_475 EaTam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T42A-475-ETAN (st 41a) ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T17A_475_Etam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T41A_475 EaTam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T33A_475 EaTam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T40A_475 EaTam ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

07-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn từ trụ 109/106/14 - 109/106/52 (ĐD475ETAM) thuộc công trình SCL năm 2023. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Di chuyển đường dây hạ áp đi riêng của TBA T96A (ĐD475ETAM) qua cột trung áp XDM từ 109/106/45/2 đến 109/106/45/11 ĐD475ETAM. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Trổng xen trụ tại khoảng trụ 109/106/58/8 -109/106/58/8/1 của ĐD475ETAM để xử lý khoảng cách pha đất.
T44_475KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T45_475kNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T66_475KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T92_475 KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T139-475-KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T183_ 475KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T196_475KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T198_475KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T101_475KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T56_475 KNA2 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T168_475 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

06-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Xử lý các tồn tại khiếm khuyết từ trụ 63/100 (ĐD475KNA2) và các nhánh rẽ trong đoạn này. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Cải tạo thay trụ và thay dây ABC4x95 đi chung từ cột 63/100 đến 63/100/13 của ĐD475KNA2 và hạ áp đi riêng của TBA T66, T197(ĐD475KNA2) để xử lý mất an toàn
T198_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T101_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T196_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T44_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T45_475kNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T197_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

06-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Xử lý các tồn tại khiếm khuyết từ trụ 63/100 (ĐD475KNA2) và các nhánh rẽ trong đoạn này. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Cải tạo thay trụ và thay dây ABC4x95 đi chung từ cột 63/100 đến 63/100/13 của ĐD475KNA2 và hạ áp đi riêng của TBA T66, T197(ĐD475KNA2) để xử lý mất an toàn
T139-475-KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T183_ 475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T92_475 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T56_475 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T66_475KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

06-12-2023

mất điện do thao tác.
T39-475-KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

06-12-2023

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Xử lý các tồn tại khiếm khuyết từ trụ 63/100 (ĐD475KNA2) và các nhánh rẽ trong đoạn này. Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện thi công: - Cải tạo thay trụ và thay dây ABC4x95 đi chung từ cột 63/100 đến 63/100/13 của ĐD475KNA2 và hạ áp đi riêng của TBA T66, T197(ĐD475KNA2) để xử lý mất an toàn

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật