Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Krông Ana - Đắk Lắk

Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA T1 ĐMT.BINACO_473 KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
TBA T1 ĐMT. Gia Nguyễn_473 KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
T186_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T145_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T124_473KNA2_TT Y Tế Huyện Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T105_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T80_473 KNA2 -TT Buôn Trấp Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T51_473KNA2_Bệnh viện Huyện Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T220-473-KNA2 (ST t11, t109) Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
T219-473KNA2 (st T117, T7) Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T218-473KNA2 ( st T80, T10) Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T206_473_KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
T204_473_KNA2 ( San tải T9) Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T122-473-KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T117_473 KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T110_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
T109_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
T95_473_KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
T80_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T24-473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T11_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 06:30

23-05-2024

Thao tác chuyển ĐD473KNA2 (sau DCL400-11) sang nhận điện từ ĐD477KNA2
T10_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T9_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T7_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

23-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 63/1 - 63/15 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
TBA T1 ĐMT.BINACO_473 KNA2 Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
TBA T1 ĐMT. Gia Nguyễn_473 KNA2 Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
T220-473-KNA2 (ST t11, t109) Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
T206_473_KNA2 Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
T110_473KNA2 Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
T109_473KNA2 Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
T95_473_KNA2 Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
T11_473KNA2 Điện lực Krông Ana 13:30 - 14:00

23-05-2024

Từ 13g30-14g00, thao tác chuyển ĐD473KNA2 & ĐD477KNA2 về sơ đồ kết dây cơ bản
T141_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T205_473_KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T137_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T107_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T96-473-KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T89_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T60_473_KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T52_473KNA2 Điện lực Krông Ana 06:00 - 14:00

24-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay xà đoạn khoảng trụ 42/12 - 42/28 (ĐD473KNA2) thuộc công trình SCL2024
T85_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T154_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T84_472KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T83_472KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T62_472KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T50_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T46_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T43_472KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T42_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 09:00

25-05-2024

Thao tác chuyển ĐD472KNA2 (sau DCL400-12) sang nhận điện từ ĐD475ETam
T41_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 09:00

25-05-2024

Thao tác chuyển ĐD472KNA2 (sau DCL400-12) sang nhận điện từ ĐD475ETam
T40_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 09:00

25-05-2024

Thao tác chuyển ĐD472KNA2 (sau DCL400-12) sang nhận điện từ ĐD475ETam
T33_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 09:00

25-05-2024

Thao tác chuyển ĐD472KNA2 (sau DCL400-12) sang nhận điện từ ĐD475ETam
T4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
T3_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:30 - 16:00

25-05-2024

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công: Thay RE cho LBS 400-3 tại trụ 122 của ĐD472KNA2 và lắp LBS mới kèm MBA nguồn tại trụ 124 của ĐD472KNA2 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK TBA T166 (ĐD472KNA2)
Lịch cúp điện Krông Ana - Đắk Lắk

Lịch Cúp Điện Krông Ana Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA T4 ĐMT. Văn Bàn 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T4 ĐMT. Nhật Minh 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T2 ĐMT. Trung Sơn 2_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T157_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T158_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T155_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T156_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T119_472 KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T134 _472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T178_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T118_472KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T177_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T167_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T154_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T84_472KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T50_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T42_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T3_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:00 - 15:30

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T4 ĐMT. Văn Bàn 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T2 ĐMT. Trung Sơn 2_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T4 ĐMT. Nhật Minh 4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T1 ĐMT. Khang Linh_472KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
TBA T1 ĐMT. Hoàn Mai_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
TBA T1 ĐMT. Hoàng Long_472KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
TBA T1 ĐMT. Huệ An_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T158_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
TBA T1 ĐMT. An Quân_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T157_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T156_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T155_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T134 _472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T119_472 KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T118_472KNA2 (Trần Đình Hùng) Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T178_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T177_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T167_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T154_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T84_472KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T50_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T42_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T41_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T40_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T33_472_KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 15:30

20-05-2024

Điện lực Krông Ana thực hiện thi công: - Thay chụp đầu cột trụ 124/95; 124/96 (ĐD472KNA2) thuộc công trình SCL2024 Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thực hiện: TNĐK T41; DCL400-13 (ĐD472KNA2)
T4_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T3_472 KNA2 Điện lực Krông Ana 07:30 - 08:00

20-05-2024

mất điện do thao tác.
T80_473KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 11:00

18-05-2024

Điện Krông ana thay TI phù hợp Phụ tải
T80_473 KNA2 -TT Buôn Trấp Điện lực Krông Ana 08:00 - 11:00

18-05-2024

Điện Krông ana thay TI phù hợp Phụ tải
T122-473-KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 11:00

18-05-2024

Điện Krông ana thay TI phù hợp Phụ tải
T164_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T116_471KNA2 Vương Toàn Khánh Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
D128_471KNA2 Vương Toàn Khánh Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T3 ĐMT. Năng Lượng Nam Hùng_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
D115-471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. Cát Thành_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T97_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T98_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T187_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
D211_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T199_471_KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. An CAFE_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. Bảo Khánh Ban Mê_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T114-471-KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T148_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T3 ĐMT. SoLar Nam Hùng_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T189_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
D129_471KNA2 Vương Toàn Khánh Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T188_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T132_471KNA2 Vương Toàn Khánh Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. BaZZan 471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. Duyên Thanh Hà_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T143_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T58_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T131_471KNA2 Vương Toàn Khánh Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T3 ĐMT. Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Hùng_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. Nông Sản Vân Hà_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T57_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T130_471KNA2 Vương Toàn Khánh Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T47_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T150_471KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T163_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 15:30 - 16:00

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT Triệu Được 2_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
T140_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
T69_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
T73_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
T159_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
T215-477-KNA2 (ST: t74) Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
T172_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
TBA T1 ĐMT. Nông Sản Vân Hà_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T57_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
D115-471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T2 ĐMT. Tâm Bình Quảng Điền Điện lực Krông Ana 08:00 - 16:00

16-05-2024

1, Điện lực Krông Ana tách CSV 3 tia TBA T159 (ĐD471KNA2) 2, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp đầu cột, thay xà néo và lắp LBS mới kèm DCL treo tại trụ135 của ĐD471KNA2; 3, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA T113, T73 (ĐD471KNA2)
TBA T3 ĐMT. Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Hùng_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T58_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T199_471_KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. An CAFE_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T47_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T150_471KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
TBA T1 ĐMT. BaZZan 471 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác
T163_471 KNA2 Điện lực Krông Ana 08:00 - 08:30

16-05-2024

Chuyển lưới thao tác

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật