123 Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần ấp Cồn Ông xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:30

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Long Điền xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 07:40 - 09:00

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Khoán Tiều xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 12:00

30-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Long Điền xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 09:00 - 10:10

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Bào Sen xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 10:20 - 11:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Triếu Điện lực Huyện Duyên Hải 13:30 - 14:45

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 14:00 - 17:00

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Giồng Giếng xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 14:50 - 16:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Nhà Mát xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 12:00

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Láng Cháo xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 09:10

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Láng Cháo xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 09:20 - 10:30

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Duyên Hải Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần ấp Láng Cháo xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 13:00

23-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bán tổng ĐNT một phần khóm 30/4 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bán tổng ĐNT một phần khóm 30/4 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 07:45 - 17:00

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khóm 1 phường 2, xã Long Hữu, xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 07:00 - 17:00

17-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bán tổng ĐNT một phần khóm 30/4 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

16-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bán tổng ĐNT một phần khóm 30/4 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 07:45 - 17:00

16-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1 và NMNĐ Triều Lệ Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 13:00

15-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện ấp Ba Động, ấp Nhà Mát xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 16:00

12-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bán tổng ĐNT một phần ấp Thống Nhất xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:15 - 17:00

11-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bán tổng ĐNT một phần ấp Thống Nhất xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

11-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Hoàng Hận Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 14:00

10-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp 15 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Giồng Giếng xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Xuân Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 14:00

08-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Long Điền xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 13:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp 15 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Khoán Tiều xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 13:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Thanh Hiếu Điện lực Huyện Duyên Hải 08:10 - 09:10

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp khóm 4 phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 12:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 13:00 - 17:00

03-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm bán tổng ĐNT một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 09:00 - 13:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:00

03-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 14:00 - 17:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm bán tổng cho điện nông thôn một phần ấp Bào Sen xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 12:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Long Điền xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:00

30-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Cồn Ông xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

29-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1 và NMNĐ Triều Lệ Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 13:00

29-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Mù U xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 13:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Cấp nước TT Điện lực Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 10:10 - 11:40

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải. Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 10:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Tự dùng 500kV Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 10:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Cảng Biển DH Điện lực Huyện Duyên Hải 11:00 - 15:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mù U, một phần ấp Láng Cháo, một phần ấp Giồng Giếng xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT La Văn Sớm 1 Điện lực Huyện Duyên Hải 13:30 - 14:50

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 1 phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Ngón Biển Điện lực Huyện Duyên Hải 15:30 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Thanh Hiếu Điện lực Huyện Duyên Hải 14:10 - 15:10

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Nhiệt Điện I-5 Điện lực Huyện Duyên Hải 13:00 - 14:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Công ty China Huadian Điện lực Huyện Duyên Hải 09:20 - 11:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Ngô Hải Lăng 1 Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 09:10

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 16:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần Cồn Tàu xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 15:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Hùng 1 Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 09:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Cấp nước TT Điện lực Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 13:30 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1 phường 2 Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Tự dùng 500kV Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 phường 1 Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 14:00

24-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
Mất điện trạm bán tổng điện nông thôn Phước An 2.1. Điện lực Huyện Duyên Hải 13:00 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NM Xử lý chất thải Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng TTHC xã Long Toàn Điện lực Huyện Duyên Hải 13:30 - 15:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Cồn Ông ấp Giồng Giếng ấp Mù U xã Dân Thành, ấp Thống Nhất thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 15:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Cồn Ông ấp Giồng Giếng ấp Mù U xã Dân Thành, ấp Thống Nhất ấp Bào Sen thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Nhà Mát, ấp Khoán Tiều, ấp Cồn Trứng, ấp Cồn Tàu xã Trường Long Hòa, một phần ấp Cồn Ông ấp Láng Cháo xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp 14 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 13:30 - 15:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Trịnh Thị Hoa Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng KS Hải Dương Điện lực Huyện Duyên Hải 15:30 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Triều Lệ Điện lực Huyện Duyên Hải 14:20 - 15:20

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Đèn đường TL 913, Điện lực Huyện Duyên Hải 13:00 - 14:10

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Thống Điện lực Huyện Duyên Hải 09:30 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Hùng Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 09:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 14:00 - 17:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 14:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 14:30 - 16:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Được Em Điện lực Huyện Duyên Hải 14:10 - 15:40

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Võ Văn Du Điện lực Huyện Duyên Hải 13:00 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Khang Đức 2 Điện lực Huyện Duyên Hải 09:40 - 10:40

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 17:00

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Khang Đức Điện lực Huyện Duyên Hải 08:00 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 16:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nhà Mát xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 10:00

08-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Hữu Tài Điện lực thị xã Duyên Hải 15:10 - 16:40

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 4 phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 14:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Cấp nước TT Điện lực Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 13:30 - 15:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Thống Nhất xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 4 phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 14:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Cồn Trứng xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 14:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Ải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 30/4 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 4 phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật