Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 13:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 15:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Trường Sơn Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Lương Minh Chính 1 Điện lực thị xã Duyên Hải 09:00 - 10:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Trương Văn Mười 1, Điện lực thị xã Duyên Hải 10:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Văn Minh Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 14:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Nhựt Nghiệm 2 Điện lực thị xã Duyên Hải 14:30 - 15:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Cao Văn Tý Điện lực thị xã Duyên Hải 15:30 - 16:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Trạm Bến Phà Kênh Tắc 2, ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:30 - 09:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nguyễn Anh Hoàng, ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần khóm 3, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Trạm Châu Văn Hùm, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 16:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện ấp Giồng Trôm, ấp Giồng Ổi ấp Long Điền xã Long Toàn, một phần ấp 16 xã Long Hữu, một phần khóm 2, một phần khóm Phước Trị phường 1, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 17:00

08-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Trạm Dương Thị Nguyệt, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:30 - 09:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Trạm Dương Thị Nguyệt 1, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 2 phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 11:00 - 13:00

08-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Trạm Nguyễn Đồng Tâm, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm Phước Bình phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 13:30 - 15:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Trạm Ngô Hồng Lạc 1, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 14:30 - 15:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Duyên Hải Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Ấp La Bang Kinh, Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sa Văng, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 16:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện ấp Mù U xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 14:30

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng trạm KNT Trần Bảo Quốc Điện lực thị xã Duyên Hải 09:40 - 11:10

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khóm 4, khóm Phước Trị phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:30 - 14:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng trạm NT Dương Hoàng Dũng Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khóm 4, khóm Phước Trị phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 07:30 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng trạm CSGD Bến Giá 4 Điện lực thị xã Duyên Hải 15:45 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng trạm CSGD Bến Giá Điện lực thị xã Duyên Hải 15:00 - 15:45

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cồn Tàu xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 14:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng trạm NM Điện MT Trung Nam 1 Điện lực thị xã Duyên Hải 09:40 - 11:10

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 17:00

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng trạm NT Châu Kiến Bạch Lan Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng XN TS Duyên Hải và XN TS Long Toàn Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 15:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Khánh xã Long Khánh huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khóm 1, một phần khóm 3, một phần khóm Long Thạnh phường 1 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 12:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hồ Tàu xã Đông hải huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sóc Ớt xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 14:00 - 16:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần: ấp Xẻo Bọng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Nhà Mát, ấp Khoán Tiều, ấp Cồn Trứng, ấp Cồn Tàu xã Trường Long Hòa; Một phần ấp Cồn Ông, ấp Láng Cháo, ấp Khâu Lỡ xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 17:00

23-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bà NHì, xã Đôn Châu huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 12:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 16:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần: ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Cty TNHH Thu Tùng ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần: ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Trạm NT Quách Văn Đực, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 16:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Trạm Cty TNHH Đông Hải, ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 15:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 14:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện xã Hiệp Thạnh, một phần ấp 11, ấp 12, ấp 13, ấp 14 xã Long Hữu, một phần khóm 1 phường 2, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 17:00

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm NT Lê Văn Đệ, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 14:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật