Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 12:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:45

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Cây Xoài, Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Động Cao, xã Đông Hài, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 10:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Đôi, Vũng Tàu, Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện Khóm 30/4, khóm 2, một phần khóm Phước Bình phường 2, ấp Phước An xã Long Toàn thị xã Duyên Hải. Điện lực thị xã Duyên Hải 07:00 - 17:00

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Duyên Hải Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 16:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện Ấp Thống Nhất, Bào Sen, xã Long Toàn, một phần Ấp Giồng Giếng, Mù U, Cồn Ông, Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải. Điện lực thị xã Duyên Hải 07:00 - 17:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 14:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện xã Hiệp Thạnh, một phần Ấp 11, Ấp 12, Ấp 13, Ấp 14-xã Long Hữu, một phần khóm 1-phường 2, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 07:00 - 17:00

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn Xã Đông Hài, ấp Đình Củ xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 07:00 - 17:00

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm Nguyễn Chí Thành, ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Kim Văn Cường, ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hội, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Thạch Sê Tha 1, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện mốt phần Ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Văn Vạn, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:45

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Đôi, Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm chuyên dùng NMND Nguyễn Văn Triều 1, NMNĐ Triều Lệ Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NM Gạch Không Nung Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện mốt phần Khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Cảng Phú Thành Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

24-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Tân Thành, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

22-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:30 - 17:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần, ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 17:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 15:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần, ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần, ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:45

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 14:00

18-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Đôn Xuân, Đôn Châu và một phần ấp Rọ Say, Cây Xoài xã Ngũ Lạc. Xã Ngọc Biên, Xã Định An, thị trấn Định An và một phần xã Đại An huyện Trà Cú Điện lực Duyên Hải 07:00 - 17:00

18-05-2023

Khác
Mất điện một phần Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 13:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rọ Say, Sóc Ruộng, Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

17-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện trạm chuyên dùng Nhà Điều Hành Ban QLDA Điện lực thị xã Duyên Hải 14:50 - 16:20

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Nguyễn Văn Khoa Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 14:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 16:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Thông Thuận 1, Công ty Thông Thuận 2. Điện lực thị xã Duyên Hải 09:30 - 11:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp La Bang Chùa, La Bang Kinh, Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

12-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Cái Đôi,xã Long Khán, một phần ấp Cái Cỏ Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

11-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Phước Hội, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 11:30

10-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bào Sấu, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

10-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần khóm 30/4, khóm 2, khóm Phước Bình phường 2; Ấp 10, ấp 17 xã Long Hữu, ấp Phước An xã Long Toàn; Ấp Ba Động ấp Nhà Mát xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 16:00

10-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Xóm Tộ, Quảng Âm, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 14:00

09-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện trạm Lê Thị Chi, Ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 15:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Văn Miền, Ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 11:30

08-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Mất điện một phần Ấp Mù U, ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 15:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Xẻo Bọng, Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

04-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hả Điện lực Duyên Hải 13:00 - 17:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

28-04-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
Mất điện một phần Ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 12:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

27-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện trạm NT Huỳnh Văn Nam 1, ấp Cây Còng, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 17:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Cao Văn Tấu Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 17:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Văn Dũng, ấp Cây Còng, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Nhà Điều Hành Ban QLDA Điện lực thị xã Duyên Hải 10:35 - 11:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NMNĐ Lâm Bữu Thành, ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Xây dựng 717 Điện lực thị xã Duyên Hải 09:40 - 10:25

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Văn Tuội 1, ấp Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:30 - 09:45

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Phan Xuân Mai Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:30

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

26-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần Khóm Phước Bình phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 16:00

25-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Cái Đôi, Tân Thành, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

25-04-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Văn Út 2, ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 17:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Lê Văn Khương, ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Diệp Văn Liêm, ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Dương Văn Út, ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cồn Cù, Đông Thành, Hồ Thùng, Phước Thiện xã Đông Hải và một phần ấp Đình Củ xã Long Khánh huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 11:30

20-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Cồn Cù, Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 13:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 17:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Tô Hùng Vĩ Điện lực thị xã Duyên Hải 09:40 - 11:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Xuân Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:30

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Mé Láng, Cây Da, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 14:00

19-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện trạm chuyên dùng Quách Văn Đực 1 Điện lực thị xã Duyên Hải 14:40 - 16:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng Karaoke Ngọc Huyền Điện lực thị xã Duyên Hải 13:00 - 14:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NT Bùi Văn Vị Điện lực thị xã Duyên Hải 09:40 - 11:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cồn Cù, Đông Thành, Hồ Thùng, Động Cao xã Đông Hải và một phần ấp Đình Củ xã long Khánh huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 11:30

18-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần Ấp 16 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cồn Cù, Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 13:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Xoài xã Ngũ Lạc Điện lực Duyên Hải 01:25 - 03:00

17-04-2023

Thay MBA pha 3 bị sự cố
Mất điện một phần Ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 12:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

13-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

12-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 09:00 - 15:00

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 2 Thị trấn Long Thành, ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

11-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần, ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:00

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần, ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:00

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần, ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:30 - 09:30

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Minh Hải, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 16:00 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Trương Than Tâm, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 14:30 - 15:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Văn Tuấn, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật