Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện ấp Ba Trạch A- xã Tân Hiệp. Điện lực Trà Cú 07:30 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim. Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam. Điện Lực Cầu Ngang 13:30 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngãi Phú, Ngãi Thuận - xã Ngãi Hùng Điện lực Tiểu Cần 07:00 - 16:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 1 TT Châu Thành, ấp Bàu Sơn, Hương Phụ A xã Đa Lộc, ấp Đại Thôn xã Phước Hảo. Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Tú Uyên 2 Điện Lực Thành phố Trà Vinh 08:00 - 09:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Ba Trạch A. Điện lực Trà Cú 08:00 - 09:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 12:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:45

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Sà Vần B- xã Ngọc Biên. Điện lực Trà Cú 10:00 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng CN Phước Hảo Điện lực Châu Thành 10:30 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng XX Ngô Thị Chính Điện lực Châu Thành 12:00 - 13:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Cây Xoài, Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Ông Thìn- xã Thanh Sơn. Điện lực Trà Cú 13:30 - 15:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng XXNguyễn Văn Trứ Điện lực Châu Thành 13:30 - 14:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngãi Hòa xã Phước Hảo Điện lực Châu Thành 15:00 - 16:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Trà Cú B- xã Kim Sơn. Điện lực Trà Cú 16:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Mậu Thân Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:00 - 16:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Bạch Đằng (từ cầu tréo đến cầu Bạch Đằng) Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:00 - 16:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Xã Phú Cần (trừ ấp Cây Hẹ) - Xã Tân Hòa, Long Thới và thị trấn Cầu Quan Điện lực Tiểu Cần 07:00 - 16:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Xã Phú Cần (trừ ấp Cây Hẹ) - Xã Tân Hòa, Long Thới và thị trấn Cầu Quan Điện lực Tiểu Cần 07:00 - 11:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- TT Càng Long, xã Mỹ Cẩm, Ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã An Trường. - PATC đã duyệt. Điện lực Càng Long 07:00 - 16:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trường Đại Học Trà Vinh Khu I, KTX Trường Đại Học Trà Vịnh, Trạm chuyên Dùng Hà Nguyệt Thanh - Đường Nguyễn Thiện Thành: Từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và Khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:00 - 11:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện xã Thanh Sơn, Kim Sơn, thị trấn Trà Cú. Một phần ấp Xoài Thum, Xoài Xiêm- xã Ngãi Xuyên. Điện lực Trà Cú 08:00 - 16:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Khóm 4- thị trấn Trà Cú. Điện lực Trà Cú 08:45 - 11:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Truôn xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 07:30 - 08:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Động Cao, xã Đông Hài, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện ấp Trà Tro A, Trà Tro B- xã Hàm Giang. Điện lực Trà Cú 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 10:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chăng Mật xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Đôi, Vũng Tàu, Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ Điện lực Châu Thành 09:30 - 10:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 11:00 - 12:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 14:30 - 15:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Điền trừ ấp Ô Tưng A, Ô Mịch, Rùm Sóc Điện lực Cầu Kè 07:00 - 15:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Kinh Xáng xã Phong Phú Điện lực Cầu Kè 07:00 - 15:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ô Tưng B, Ô Tưng A, Ô Mịch, Rùm Sóc xã Châu Điền Điện lực Cầu Kè 07:00 - 15:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần ấp Đầu Giồng- xã Phước Hưng. Điện lực Trà Cú 08:00 - 11:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Ông Rùm- xã Tân Sơn. Điện lực Trà Cú 13:30 - 15:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần ấp Xoài Lơ- xã Lưu Nghiệp Anh. Điện lực Trà Cú 15:30 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 Phong Phú, Ấp 3, 4, Đồng Khoen xã Phong Phú; Một phần Ấp Rùm Sóc xã Châu Điền Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Ấp 2 Phong Phú thuộc Ấp 2 xã Phong Phú Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện Khóm 30/4, khóm 2, một phần khóm Phước Bình phường 2, ấp Phước An xã Long Toàn thị xã Duyên Hải. Điện lực thị xã Duyên Hải 07:00 - 17:00

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện xã Tân Hiệp, Long Hiệp. Điện lực Trà Cú 15:30 - 17:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nô Lựa B xã Nhị Trường. Điện Lực Cầu Ngang 15:00 - 16:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ba So và một phần ấp Tụa xã Nhị Trường. Điện Lực Cầu Ngang 13:30 - 14:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cây Trôm thuộc ấp 4 xã Phong Phú Điện lực Cầu Kè 13:30 - 15:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Huyền Đức xã Long Sơn. Điện Lực Cầu Ngang 10:30 - 11:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp La Bang và một phần ấp Sơn Lang xã Long Sơn. Điện Lực Cầu Ngang 09:15 - 10:15

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Xẻo Cạn 3 thuộc ấp Xẻo Cạn xã Ninh Thới Điện lực Cầu Kè 09:15 - 11:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp La Bang và một phần ấp Sơn Lang xã Long Sơn. Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 09:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp tôn Hoa Sen Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 10:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kênh Phú Hòa; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Cơ sở Võ Hoàng Giang, Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:30 - 15:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Xẻo Cạn 2 thuộc ấp Xẻo Cạn xã Ninh Thới Điện lực Cầu Kè 07:30 - 09:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Sơn Ny. Điện lực Trà Cú 07:30 - 15:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Vũ Đình Liệu: Từ trạm xăng dầu Vĩnh Yên đến vòng xoay sóc ruộng (dãy hổn hợp, dãy trạm xăng dầu Vĩnh Yên) Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:00 - 16:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Giồng Dầu 6, 7 thuộc Ấp Giồng Dầu xã Hòa Ân Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi xã Thông Hòa; trạm Thạnh Phú 5, 6, 7 thuộc ấp 1 xã Thạnh Phú Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện xã Tân Hiệp, Long Hiệp. Điện lực Trà Cú 06:30 - 07:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bưng Lớn 4 thuộc Ấp Bưng Lớn xã Tam Ngãi Điện lực Cầu Kè 15:15 - 16:15

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ông Chín 1 thuộc Ấp Bưng Lớn xã Tam Ngãi Điện lực Cầu Kè 14:00 - 15:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng xã Phương Thạnh Điện lực Càng Long 13:30 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - thị trấn Tiểu Cần (trạm chuyên dùng) Điện lực Tiểu Cần 13:15 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Chanh xã Trường Thọ Điện Lực Cầu Ngang 13:00 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện môt phần ấp Giồng Lớn A- xã Đại An. Điện lực Trà Cú 13:00 - 13:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bưng Lớn 2 thuộc Ấp Bưng Lớn xã Tam Ngãi Điện lực Cầu Kè 10:15 - 11:15

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Bến Phà Láng Sắt. Điện lực Trà Cú 10:00 - 10:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Huỳnh Thị Hạnh Điện lực Càng Long 10:00 - 11:10

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cồn Phụng xae4 Long Hòa Điện lực Châu Thành 10:00 - 11:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nhà Thờ Bà Mi thuộc Ấp Bà Mi xã Tam Ngãi Điện lực Cầu Kè 09:00 - 10:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NMXX Trầm Thị Lan. Điện lực Trà Cú 09:00 - 09:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện môt phần ấp Chợ- xã Đại An. Điện lực Trà Cú 08:00 - 08:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Hà Minh Đức. Điện lực Trà Cú 08:00 - 11:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 16:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Công ty TNHH Nhật Anh Điện lực Càng Long 08:00 - 09:45

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 2, Khóm 4 - thị trấn Tiểu Cần Điện lực Tiểu Cần 07:35 - 09:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Bạch Đằng từ đường Độc Lập (dãy số chẵn) đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:30 - 12:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 7 phường 9 TPTV Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:00 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Lớn, Trà Kháo, một phần ấp Giồng Dầu, Thông Thảo xã Hòa Ân và trạm Xoài U thuộc khóm 1 TT Cầu Kè Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ô Chích, Rạch Nghệ xã Thông Hòa Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện Ấp Thống Nhất, Bào Sen, xã Long Toàn, một phần Ấp Giồng Giếng, Mù U, Cồn Ông, Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải. Điện lực thị xã Duyên Hải 07:00 - 17:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 14:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 15:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Chủ Cối 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Văn Phong thuộc Ấp Trà Ốt xã Thông Hòa Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Xóm Chông 1, 2 thuộc Ấp Trà Ốt xã Thông Hòa Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Song Lộc, một phần xã Lương Hòa huyện Châu Thanh, khóm 5 Phường 8 TPTV Điện lực Châu Thành 10:00 - 13:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Đại - xã Hiếu Tử (trạm chuyên dùng) Điện lực Tiểu Cần 08:00 - 17:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 9, Khóm 10 - Phường 9 -Khu chung cư giáo viên phường 9 -Đường Sơn Thông -Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Công ty may Hảo Thành, Cơ sở Samva, trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Công an Thành Phố và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt ,Công ty cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh; Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:30 - 12:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Rùm Sóc, ấp Ô Mịch xã Châu Điền Điện lực Cầu Kè 07:00 - 16:30

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Mỹ Phong 4. Điện lực Trà Cú 11:30 - 13:00

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nhà máy bột cá Bến Bạ. Điện lực Trà Cú 08:00 - 10:00

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm Tô Văn Nguyên. Điện lực Trà Cú 16:00 - 16:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Châu Văn Y . Điện lực Trà Cú 15:00 - 15:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Giày da Hưng Long Điện lực Trà Cú 15:00 - 16:20

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty Tôn Thép Trà Vinh Điện lực Càng Long 14:10 - 15:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Trần Văn Dũ . Điện lực Trà Cú 14:00 - 14:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Trung chuyển sữa Điện lực Châu Thành 14:00 - 15:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cải Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang 13:30 - 16:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Tôn Hoa Sen Trà C Điện lực Trà Cú 13:30 - 14:20

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Thị Loan . Điện lực Trà Cú 13:00 - 13:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cấp Nước Xã Bình Phú Điện lực Càng Long 13:00 - 13:45

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NMNĐ Phước Hải . Điện lực Trà Cú 11:00 - 11:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại Mong - xã Phú Cần (trạm chuyên dùng) Điện lực Tiểu Cần 11:00 - 12:15

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Chuyên Dùng Điện Lực Thành phố Trà Vinh 10:30 - 11:30

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm Đồ Văn Út. . Điện lực Trà Cú 10:00 - 10:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm NMXX Võ Văn Tiền. Điện lực Trà Cú 09:30 - 10:20

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Chuyên Dùng Điện Lực Thành phố Trà Vinh 09:15 - 10:15

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm Công ty Định An. . Điện lực Trà Cú 09:00 - 09:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ, Xã Tân An, Càng Long, tỉnh Trà Vinh Điện lực Càng Long 09:00 - 10:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Ép - xã Phú Cần Điện lực Tiểu Cần 08:55 - 10:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Chuyên Dùng Điện Lực Thành phố Trà Vinh 08:00 - 09:00

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cải Già Bến và một phần ấp Đồng Cò xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 11:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Mé Làng Trà Cú 2. . Điện lực Trà Cú 08:00 - 08:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Khóm 6 Trà Cú. Điện lực Trà Cú 08:00 - 09:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ, Xã Tân An, Càng Long, tỉnh Trà Vinh Điện lực Càng Long 08:00 - 08:50

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ - xã Hiếu Tử Điện lực Tiểu Cần 07:40 - 08:50

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 Thị Trấn Châu Thành Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:30 - 11:30

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện xã Hiệp Thạnh, một phần Ấp 11, Ấp 12, Ấp 13, Ấp 14-xã Long Hữu, một phần khóm 1-phường 2, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 07:00 - 17:00

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn Xã Đông Hài, ấp Đình Củ xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 07:00 - 17:00

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm Hà Tấn Hưng Điện lực Trà Cú 16:00 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng DNTN Tân Ngọc Bích. . Điện lực Trà Cú 15:30 - 16:40

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Đồ Thị Tạo Điện lực Trà Cú 15:00 - 15:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Chí Thành, ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 15:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Đồ Văn Tửng Điện lực Trà Cú 14:00 - 14:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Bãi Sào Chót 4. Điện lực Trà Cú 13:30 - 14:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Khu nuôi tôm Hà Bình Nam Điện lực Trà Cú 13:00 - 13:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Kim Văn Cường, ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 14:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hội, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 13:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Bãi Sào Giữa. Điện lực Trà Cú 11:00 - 12:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Lâm Quốc Khải Điện lực Trà Cú 11:00 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Hà Minh Đức 3 Điện lực Trà Cú 10:00 - 10:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Thạch Sê Tha 1, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 10:00 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Bãy Sào Dơi. Điện lực Trà Cú 09:20 - 10:20

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Sơn Thị Thúy. Điện lực Trà Cú 09:00 - 09:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Huỳnh Thị Bé. Điện lực Trà Cú 08:00 - 08:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện ấp Bãy Sào Dơi. Điện lực Trà Cú 08:00 - 09:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện mốt phần Ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 11:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải 08:00 - 09:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Nguyễn Văn Vạn, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 09:45

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Đôi, Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải 08:00 - 17:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nô Lựa B xã Nhị Trường Điện Lực Cầu Ngang 15:00 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công Ty TNHH XD TM Đức Mỹ Điện lực Càng Long 15:00 - 16:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật