Lịch cúp điện Cầu Ngang - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cầu Ngang - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch cúp điện Cầu Ngang - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cầu Ngang - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cầu Ngang - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Giữa xã Kim Hòa Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 09:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Huỳnh Tấn Thiện Điện Lực Cầu Ngang 09:45 - 11:15

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trần Thị Mỹ Tiên Điện Lực Cầu Ngang 13:15 - 14:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp khu NTTS Nguyễn Hiếu Vĩnh Điện Lực Cầu Ngang 15:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Lê Tấn Đạt Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 09:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Đan viện Phước Vĩnh Điện Lực Cầu Ngang 09:45 - 11:15

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khu nuôi trồng thủy sản Lê Vũ Phương Điện Lực Cầu Ngang 13:15 - 14:45

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khu nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Thùy Điện Lực Cầu Ngang 15:00 - 16:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Hận Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 09:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Cấp nước Cầu Ngang 1 Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 15:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Cầu Ngang Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Vinh Cửu và một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim Điện Lực Cầu Ngang 15:30 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp La Bang xã Long Sơn Điện Lực Cầu Ngang 13:30 - 15:20

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cải Già và một phần ấp Cải Già Trên xã Hiệp Mỹ Đông Điện Lực Cầu Ngang 10:00 - 11:45

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Sen xã Mỹ Hòa Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 09:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sóc Chùa xã Thuận Hòa Điện Lực Cầu Ngang 15:00 - 16:45

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản khách hàng Nguyễn Văn Út Điện Lực Cầu Ngang 13:00 - 14:45

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Hợp tác xã Nông nghiệp Bảo Trâm Điện Lực Cầu Ngang 09:45 - 11:15

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản khách hàng Lê Minh Tươi Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 09:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản khách hàng Nguyễn Việt Hùng Điện Lực Cầu Ngang 15:30 - 17:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản khách hàng Phạm Văn Binh Điện Lực Cầu Ngang 14:15 - 15:25

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản khách hàng Phạm Thị Hiệp Điện Lực Cầu Ngang 12:45 - 14:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản khách hàng Nguyễn Thị Thanh Xuân Điện Lực Cầu Ngang 09:30 - 11:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm nuôi trồng thủy sản khách hàng Mai Thị Nhì Điện Lực Cầu Ngang 08:00 - 09:25

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật