Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Châu Thành - Trà Vinh

Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Châu Thành Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Cồn Phụng xae4 Long Hòa Điện lực Châu Thành 08:00 - 12:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng trạm Bơm số 10, ấp Giồng Trôm xã Mỹ Chánh Điện lực Châu Thành 14:00 - 14:45

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Cấp Nước Mỹ Chánh, ấp Đầu Giồng A xã Mỹ Chánh Điện lực Châu Thành 13:00 - 13:45

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hương Phụ C xã Đa Lộc Điện lực Châu Thành 10:15 - 11:15

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Nhiêu xã Mỹ Chánh Điện lực Châu Thành 09:00 - 10:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Y Khoa Phước Hùng, khóm 3 Thị Trấn Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 08:45

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thông Lưu xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 09:00 - 15:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Khánh Lộc xã Mỹ Chánh Điện lực Châu Thành 12:00 - 14:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Nguyên B xã Mỹ Chánh Điện lực Châu Thành 10:00 - 12:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ô Tre Nhỏ xã Thanh Mỹ Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Truôn xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 14:00 - 16:00

02-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trì Phong xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 12:00 - 14:00

02-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh Xáng xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 10:00 - 12:00

02-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chăng Mật xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

02-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Có xã Nguyệt Hóa Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

01-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật