Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Châu Thành - Trà Vinh

Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khóm 1 TT Châu Thành, ấp Bàu Sơn, Hương Phụ A xã Đa Lộc, ấp Đại Thôn xã Phước Hảo. Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng CN Phước Hảo Điện lực Châu Thành 10:30 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng XX Ngô Thị Chính Điện lực Châu Thành 12:00 - 13:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng XXNguyễn Văn Trứ Điện lực Châu Thành 13:30 - 14:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngãi Hòa xã Phước Hảo Điện lực Châu Thành 15:00 - 16:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Truôn xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 07:30 - 08:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chăng Mật xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ Điện lực Châu Thành 09:30 - 10:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đại Thôn A xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 11:00 - 12:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 14:30 - 15:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Châu Thành Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cồn Phụng xae4 Long Hòa Điện lực Châu Thành 10:00 - 11:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Song Lộc, một phần xã Lương Hòa huyện Châu Thanh, khóm 5 Phường 8 TPTV Điện lực Châu Thành 10:00 - 13:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm chuyên dùng Trung chuyển sữa Điện lực Châu Thành 14:00 - 15:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 Thị Trấn Châu Thành Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:30 - 11:30

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm chuyên dùng Lê Trương Giang Điện lực Châu Thành 12:00 - 13:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Nhà Máy Gạch Cosinco Điện lực Châu Thành 10:00 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng HTX Nông Nghiệp Phú Mỹ Châu Điện lực Châu Thành 08:30 - 09:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Giá xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 14:00 - 14:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Rạch Ngựa xã Long Hòa Điện lực Châu Thành 13:00 - 13:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Rạch Gốc xã Long Hòa Điện lực Châu Thành 12:00 - 13:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 10:00 - 11:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 09:00 - 12:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng CSCBNS Đỗ Quốc Vinh Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng Bệnh Viện Sản Nhi Điện lực Châu Thành 11:30 - 13:00

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Công ty Bảo Tiên Trà Vinh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng NMNĐ Võ Văn Chọ Điện lực Châu Thành 12:15 - 13:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bãi Vàng xã Hưng Mỹ Điện lực Châu Thành 11:00 - 12:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đại Thôn xã Phước Hảo Điện lực Châu Thành 09:45 - 10:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Hảo xã Phước Hảo Điện lực Châu Thành 08:15 - 09:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 09:00 - 10:00

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 5 TT Châu Thành, ấp Thanh Trì A xã Đa Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Nhiêu xã Mỹ Chánh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng BV Lao và Bệnh Phổi Điện lực Châu Thành 12:00 - 13:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Qui Nông A xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 12:00 - 13:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Công ty Đệ Nhất Điện lực Châu Thành 11:00 - 11:45

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùngCty CPXD Phú Thành Điện lực Châu Thành 10:15 - 11:15

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Tôn Thép Nguyễn VănTám Điện lực Châu Thành 09:15 - 10:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Công ty Đệ Nhất Điện lực Châu Thành 09:15 - 10:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Than Đa Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Trung Chuyễn Sữa Điện lực Châu Thành 08:00 - 08:45

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ô Chích A xã Lương Hòa Điện lực Châu Thành 13:00 - 13:45

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Hảo xã Phước Hảo Điện lực Châu Thành 12:00 - 13:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Xưởng Cưa Hiệp Thái Điện lực Châu Thành 11:30 - 12:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng XX Phước Lợi 1 Điện lực Châu Thành 10:30 - 11:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Bơm Số 8 Điện lực Châu Thành 10:15 - 11:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng BV Y Học Dân Tộc Điện lực Châu Thành 09:20 - 10:20

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Bơm Số 1 Điện lực Châu Thành 09:00 - 09:45

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Bệnh Viện Sản Nhi Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Cơ Khí Nguyễn Văn Sắc Điện lực Châu Thành 08:00 - 08:45

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng NTTS Lý Khải Minh Điện lực Châu Thành 10:00 - 15:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Huyện Đội Châu THành Điện lực Châu Thành 13:00 - 13:45

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Cồn Thủy Tiên Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 Thị Trấn Châu Thành Điện lực Châu Thành 11:30 - 12:30

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Bưu Điện Châu Thành 2 Điện lực Châu Thành 10:30 - 11:15

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Giá xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 10:00 - 11:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 5 Thị Trấn Châu Thành Điện lực Châu Thành 09:15 - 10:15

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng cấp Nước Hòa Lợi Điện lực Châu Thành 08:15 - 09:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 2 Thị Trấn Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Lương Hòa A, một phần ấp Bót Chếch, Tân Ngại, Bình La xã Lương Hòa, ấp Thanh Trì B xã Đa Lộc. Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng DarLing Việt Nam, trạm Nhà máy xay xát Minh Phát Điện lực Châu Thành 07:00 - 13:00

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm chuyên dùng Nông Gia Phú, Nông Gia Phú 1 Điện lực Châu Thành 21:00 - 22:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngãi Lợi, Rạch Giữa, một phần ấp Bà Trầm xã Hưng Mỹ Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đa Hòa xã Phước Hảo, xã Hòa Lợi, Hưng Mỹ, Long Hòa, Hòa Minh, ấp Long Trị xã Long Đức TPTV Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện UBND Châu Thành Điện Lực Thành phố Trà Vinh 07:30 - 11:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đa Hậu, Ngãi Hòa, Vang Nhứt xã Phước Hảo. Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 11:00 - 12:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lang Khoét xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 09:00 - 11:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3 Thị Trấn Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng A, B, Giồng Trôm, Phú Mỹ, Ô Dài xã Mỹ Chánh, ấp Giồng Lức, Hương Phụ C xã Đa Lộc. Điện lực Châu Thành 08:00 - 13:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 14:15 - 15:00

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hưng 1 xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 11:00 - 12:00

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Yển xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 09:45 - 10:45

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hưng 1 xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 08:30 - 09:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc. Điện lực Châu Thành 09:00 - 10:00

06-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Giá xã Hòa Minh Điện lực Châu Thành 09:00 - 09:30

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Đét, Sóc Thát, một phần ấp Bến Có xã Nguyệt Hóa. Điện lực Châu Thành 08:00 - 10:00

27-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lò Ngò xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 08:30

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng NMXX Vạn Lợi, XN Gạch Vạn Lợi, DNTN Vạn Lợi Điện lực Châu Thành 11:00 - 13:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Thị Kim Chi Điện lực Châu Thành 09:00 - 10:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Nhà Máy xử lý rác Thải huyện Châu Thành, Công ty TNHH MTV Kim Hằng Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Mỹ, Ô Dài xã Mỹ Chánh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Ngựa xã Long Hòa Điện lực Châu Thành 09:00 - 10:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Đét xã Nguyệt Hóa huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Nóc, Trà Uông, Láng Khoét xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Lương Hòa A, một phần ấp Bót Chếch, Tân Ngại, Bình La xã Lương Hòa Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

08-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Cơ Sở ấp Vịt Tân Thành Điện lực Châu Thành 11:00 - 12:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Nhà Máy Xay Xát Sơn Sen Điện lực Châu Thành 09:30 - 10:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Thu Cẩm Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Cuôn xã Phước Hảo Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Một phần ấp Đại Thôn xã Phước Hảo Điện lực Châu Thành 09:30 - 10:15

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp An Chay, Phú Thọ xã Thanh Mỹ Điện lực Châu Thành 08:15 - 09:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3, 5 TT Châu Thành, ấp Hương Phụ A xã Đa Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngãi Hiệp, Ngãi Lợi, Rạch Giữa, Bà Trầm, Cồn Cò xã Hưng Mỹ, xã Long Hòa, Hòa Minh, ấp Long Trị xã Long Đức TPTV Điện lực Châu Thành 07:00 - 16:00

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Săm Bua, Bình La, Bốt Chếch xã Lương Hòa. Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trà Đét, Sóc Thát, Bến Có xã Nguyệt Hóa. Điện lực Châu Thành 08:00 - 13:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Khánh Lộc xã Song Lộc Điện lực Châu Thành 08:00 - 13:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật