123 Lịch cúp điện Cầu Kè - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Cầu Kè - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cầu Kè - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Cầu Kè - Trà Vinh

Lịch cúp điện Cầu Kè - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cầu Kè - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cầu Kè - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện xã Ninh Thới và một phần ấp 3, 4 xã Phong Phú Điện lực Huyện Cầu Kè 08:00 - 10:00

28-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện ấp Mỹ Văn xã Ninh Thới và một phần ấp 4 xã Phong Phú Điện lực Huyện Cầu Kè 09:00 - 13:00

28-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Cầu Kè Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Thông Hòa và trạm Thạnh Phú 5, 6, 7 thuộc một phần ấp 1, 2, 3 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Cầu Kè 07:30 - 16:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Chông Nô 2-4 thuộc một phần ấp Chông Nô 2 xã Hòa Tân Điện lực Huyện Cầu Kè 09:00 - 09:45

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Chông Nô 1-3 thuộc một phần ấp Chông Nô 1 xã Hòa Tân Điện lực Huyện Cầu Kè 08:00 - 08:45

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Điền trừ ấp Ô Mịch, Rùm Sóc và một phần ấp Ô Tưng A Điện lực Huyện Cầu Kè 07:30 - 12:00

13-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Kinh 15 thuộc một phần ấp Giồng Dầu xã Hòa Ân Điện lực Huyện Cầu Kè 07:30 - 14:30

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Châu Thành B thuộc một phần Khóm 5 TT Cầu Kè Điện lực Huyện Cầu Kè 09:00 - 10:30

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp ngọc Hồ xã Tam Ngãi Điện lực Huyện Cầu Kè 12:00 - 16:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện Khóm 1, 2 TT Cầu Kè, xã Tam Ngãi, ấp Giồng Lớn, Trà Kháo và một phần ấp Giồng Dầu, Thông Thảo xã Hòa Ân Điện lực Huyện Cầu Kè 06:30 - 12:00

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm May Hòa Phú thuộc một phần ấp 4 xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Cầu Kè 12:00 - 13:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Sóc Kha 2 thuộc một phần ấp Bà Mi xã Hòa Ân Điện lực Huyện Cầu Kè 08:00 - 09:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ô Tưng B thuộc một phần ấp Ô Tưng B xã Châu Điền Điện lực Huyện Cầu Kè 12:00 - 16:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ô Tưng B, Ô Tưng B2 thuộc một phần ấp Ô Tưng B xã Châu Điền Điện lực Huyện Cầu Kè 08:00 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cụm QLHC Xã Phong Phú thuộc một phần ấp 3 xã Phong Phú Điện lực Huyện Cầu Kè 11:30 - 12:15

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Công ty Việt Xuân thuộc một phần ấp 4 xã Phong Phú Điện lực Huyện Cầu Kè 11:30 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cây Còng 1 thuộc một phần ấp Châu Hưng xã Châu Điền Điện lực Huyện Cầu Kè 08:00 - 09:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Kinh Xuôi thuộc một phần ấp Kinh Xuôi xã Thông Hòa Điện lực Huyện Cầu Kè 09:00 - 10:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bà Mi 1-1 thuộc một phần ấp Bà Mi xã Hòa Ân Điện lực Huyện Cầu Kè 07:30 - 08:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nguyễn Thị Kim Liên thuộc một phần ấp Trà Ốt xã Thông Hòa Điện lực Cầu Kè 08:00 - 09:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật