Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Càng Long Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng XX Vạn Lợi Điện lực Huyện Càng Long 15:20 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cầu Xây xã Huyền Hội Điện lực Huyện Càng Long 13:30 - 14:50

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Thiên xã An Trường A Điện lực Huyện Càng Long 10:20 - 11:20

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lo Co B xã An Trường A Điện lực Huyện Càng Long 09:00 - 10:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Số 1 xã Mỹ Cẩm Điện lực Huyện Càng Long 08:00 - 08:40

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh xã Tân Bình Điện lực Huyện Càng Long 15:00 - 15:50

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh xã Tân Bình Điện lực Huyện Càng Long 13:30 - 14:20

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH DW VN Điện lực Huyện Càng Long 10:30 - 11:20

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT càng Long, xã Mỹ cẩm, ấp 3, 3A, 4, 5, xã An Trường Điện lực Huyện Càng Long 07:30 - 13:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Chánh xã Tân Bình Điện lực Huyện Càng Long 09:10 - 10:20

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Bình xã Tân Bình Điện lực Huyện Càng Long 07:30 - 08:40

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nhị Long Phú, Nhị Long (trừ ấp Long An, Rạch Rô 1, Rạch Rô 2), ấp Nbuận Thành xã Đức Mỹ. Điện lực Huyện Càng Long 07:30 - 13:30

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trà Gút xã Đại Phước Điện lực Huyện Càng Long 07:30 - 13:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Vinh xã Phương Thạnh Điện lực Huyện Càng Long 14:20 - 15:50

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Lê Văn Lý Điện lực Huyện Càng Long 13:00 - 13:50

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng XX Nguyễn Thị Thơ Điện lực Huyện Càng Long 09:20 - 10:10

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trung tâm khuyến nông Điện lực Huyện Càng Long 08:00 - 08:50

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đầu Giồng xã Phương Thạnh Điện lực Huyện Càng Long 14:40 - 16:10

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cty May Thu Hương Điện lực Huyện Càng Long 13:20 - 14:10

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty Minh Thành Điện lực Huyện Càng Long 10:20 - 11:10

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cơ Sở Tơ Xơ Dừa Lê Văn Trạng 1 Điện lực Huyện Càng Long 09:10 - 10:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng TTVT Càng Long Điện lực Huyện Càng Long 08:00 - 08:50

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hưng xã Bình Phú Điện lực Huyện Càng Long 15:20 - 16:10

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng TACN Nguyễn Phước Điện lực Huyện Càng Long 14:00 - 14:50

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cty TNHH Đức Mỹ Điện lực Huyện Càng Long 08:00 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đức Mỹ (trừ ấp Nhuận Thành), ấp Đon xã Nhị Long, ấp Dừa Đỏ 3 xã Nhị Long Phú, ấp Rạch Dừa, Trà Gút, Nhị Hòa xã Đại Phước. Điện lực Huyện Càng Long 08:00 - 12:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng Cấp nước Phú Phong 3 Điện lực Huyện Càng Long 16:00 - 16:50

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng BCHQS càng Long. Điện lực Huyện Càng Long 14:30 - 15:50

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyệt Lãng B xã Bình Phú Điện lực Huyện Càng Long 13:00 - 14:20

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Văn Quỳ Điện lực Huyện Càng Long 10:00 - 10:50

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyệt Trường xã Phương Thạnh Điện lực Huyện Càng Long 07:30 - 10:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH NM Điện lực Càng Long 16:00 - 16:50

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty Tiền Tiến Điện lực Càng Long 14:50 - 15:40

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng DNTN Chín Nhủ Điện lực Càng Long 08:00 - 13:20

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Áp Tân Định xã Tân Bình Điện lực Càng Long 08:00 - 10:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật