Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm Cấp Nước Đức Mỹ Điện lực Càng Long 08:00 - 08:45

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thu Phí cầu Cổ Chiên Điện lực Càng Long 09:05 - 09:40

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Chiếu Sáng Cầu Cổ Chiên Điện lực Càng Long 10:00 - 10:45

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bãi Xan, xã Đại Phước Điện lực Càng Long 13:00 - 13:45

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dừa Đỏ 1, xã Nhị Long Điện lực Càng Long 14:10 - 14:50

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm CN Nhị Long Phú Điện lực Càng Long 15:10 - 16:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Càng Long Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Tân Trung xã Đại Phước Điện lực Càng Long 15:00 - 16:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng TTDN Càng Long Điện lực Càng Long 13:40 - 14:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6 TT Càng Long Điện lực Càng Long 11:30 - 12:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6 TT Càng Long Điện lực Càng Long 09:00 - 10:20

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 xã Mỹ Cẩm Điện lực Càng Long 08:00 - 08:45

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tiến, Đại An xã Tân An Điện lực Càng Long 13:00 - 16:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Thờ xã Tân An Điện lực Càng Long 08:00 - 11:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Cách,-Xã Bình Phú, Điện lực Càng Long 15:00 - 16:40

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Cách,-Xã Bình Phú, Điện lực Càng Long 13:15 - 14:15

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vạn Hòa, Ấp Đại Đức xã Đức Mỹ. Điện lực Càng Long 08:00 - 11:15

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, xã An Trường Điện lực Càng Long 15:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Thiên, An Trường A Điện lực Càng Long 13:30 - 14:40

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Phú huyện Cầu Kè. - Ấp Trà Ốp xã Tân An. - Xã An Trường, Tân Bình. Điện lực Càng Long 07:30 - 13:30

18-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cấp Nước SHTT Càng Long Điện lực Càng Long 08:00 - 09:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hạ xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Điện lực Càng Long 07:30 - 12:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Phong xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Điện lực Càng Long 12:30 - 16:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Phong xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Điện lực Càng Long 07:30 - 11:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng XX Vạn Hòa 2 Điện lực Càng Long 10:30 - 12:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng XX Huỳnh Văn Ấn Điện lực Càng Long 08:00 - 10:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trường PTTH Nguyễn Văn Hai Điện lực Càng Long 11:20 - 12:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Thị Thủy Điện lực Càng Long 09:30 - 10:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Kim Kha Ma Điện lực Càng Long 08:00 - 09:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyệt Trường xã Phương Thạnh Điện lực Càng Long 07:30 - 13:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng HKD Nguyễn Minh Hiền Điện lực Càng Long 15:00 - 16:15

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cty TNHH Đức Mỹ Điện lực Càng Long 13:15 - 14:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Bến Phà Cổ Chiên Điện lực Càng Long 09:35 - 11:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Lê Văn Phúc Điện lực Càng Long 08:00 - 09:15

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NMXX Thúy An Điện lực Càng Long 15:00 - 16:40

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Định Cầu xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Điện lực Càng Long 13:30 - 14:40

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng XX Hiệp Thành Điện lực Càng Long 10:25 - 11:30

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NMXX Lê Văn Sa Điện lực Càng Long 09:05 - 10:10

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp số 5 xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Điện lực Càng Long 08:00 - 08:45

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Bùi Văn Oanh Điện lực Càng Long 15:15 - 16:10

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Điện lực Càng Long 13:15 - 14:45

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NMXX Nguyễn Văn Tùng Điện lực Càng Long 08:00 - 11:15

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Thờ, Long Hội, Cả Chương xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Điện lực Càng Long 08:00 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật