Lịch cúp điện Tiểu Cần - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tiểu Cần - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Tiểu Cần - Trà Vinh

Lịch cúp điện Tiểu Cần - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tiểu Cần - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tiểu Cần - Trà Vinh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Sáu - xã Tân Hùng - Một phần ấp cao Một - xã Tân Hòa Điện lực Huyện Tiểu Cần 08:00 - 11:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 4 - thị trấn Cầu Quan Điện lực Huyện Tiểu Cần 09:05 - 09:45

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hiếu Trung (trừ ấp Phú Thọ 1) - Một phần ấp Tân Đại - xã Hiếu Tử Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:35 - 12:35

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cây Ổi - xã Tập Ngãi Điện lực Huyện Tiểu Cần 08:45 - 11:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần - Trà Vinh

Lịch Cúp Điện Tiểu Cần Trà Vinh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khóm 6 - thị trấn Tiểu Cần Điện lực Huyện Tiểu Cần 15:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Ổi - xã Tập Ngãi Điện lực Huyện Tiểu Cần 13:30 - 15:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:50 - 09:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2 - xã Ngãi Hùng Điện lực Huyện Tiểu Cần 06:45 - 12:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 5 - thị Trấn Tiểu Cần Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:00 - 15:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 4 - thị trấn Cầu Quan Điện lực Huyện Tiểu Cần 14:15 - 16:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 6 - thị trấn Cầu Quan Điện lực Huyện Tiểu Cần 13:00 - 14:10

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 - thị trấn Cầu Quan Điện lực Huyện Tiểu Cần 09:20 - 10:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 3 - thị trấn Cầu Quan Điện lực Huyện Tiểu Cần 08:40 - 09:15

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 - thị trấn Cầu Quan (trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Tiểu Cần 08:00 - 08:35

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Định Phú B - xã Long Thới Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:00 - 13:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 4 - thị trấn Tiểu Cần(trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Tiểu Cần 15:15 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Hẹ - xã Phú Cần(trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Tiểu Cần 14:30 - 15:10

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Gòn - xã Hiếu Trung(trạm chuyên dùng) Điện lực Huyện Tiểu Cần 13:50 - 14:20

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Thọ 2 - xã Hiếu Trung Điện lực Huyện Tiểu Cần 13:15 - 13:45

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Thọ 2 - xã Hiếu Trung Điện lực Huyện Tiểu Cần 10:30 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Trung Giồng B - xã Hiếu Trung Điện lực Huyện Tiểu Cần 09:50 - 10:25

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ô Trôm - xã Hiếu Tử Điện lực Huyện Tiểu Cần 09:15 - 09:45

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Đại - xã Hiếu Tử Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:45 - 09:10

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 1, Khóm 4 - thị trấn Tiểu Cần Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:00 - 13:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Hòa - Xã Long Thới (trừ ấp Định Phú A,B, C) - Ấp Cầu Tre và một phần ấp Đại Mong, xã Phú Cần Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:00 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Định Phú B - xã Long Thới Điện lực Huyện Tiểu Cần 09:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:45 - 08:45

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Hùng - Xã Hùng Hòa Điện lực Huyện Tiểu Cần 12:30 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Hùng (trừ một phần Ấp Chợ, Ấp Sáu) - Xã Hùng Hòa (trừ một phần ấp Hòa Thành) Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Đại - xã Hiếu Tử Điện lực Huyện Tiểu Cần 08:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhơn Hòa - xã Tân Hòa Điện lực Huyện Tiểu Cần 08:45 - 11:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Thọ 1 - xã Hiếu Trung Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:45 - 09:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ, Ấp Sáu - xã Tân Hùng - Ấp Hòa Thành - xã Hùng Hòa Điện lực Huyện Tiểu Cần 12:00 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 1, Khóm 4, Khóm 5, Khóm 6 - thị trấn Tiểu Cần - Một phần ấp Đại Mong, Xóm Vó - xã Phú Cần - Ấp Chợ, Ấp Sáu - xã Tân Hùng - Ấp Hòa Thành - xã Hùng Hòa Điện lực Huyện Tiểu Cần 07:00 - 13:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đại Sư - xã Tập Ngãi Điện lực Tiểu Cần 13:15 - 16:15

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Xây - xã Tập Ngãi Điện lực Tiểu Cần 08:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trẹm - xã Tân Hòa Điện lực Tiểu Cần 08:00 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sóc Dừa - xã Tân Hòa Điện lực Tiểu Cần 07:00 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật