Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bàu Bàng - Bình Dương

Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Bàu Bàng Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Mất điện khu vực Trung Tâm hành Chánh huyện Bàu Bàng, - Mất điện khu vực dọc bên trái Quốc lộ 13 từ ngã ba Bến Ván lên đến văn phòng khu phố Cây Sắn - Mất điện khu vực đường D3 KCN Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 11:30 - 12:00

15-01-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
- Mất điện khu vực đường N3 KCN Bàu Bàng - Mất điện dọc hai bên đường N4B KCN Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 11:30

15-01-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
- Mất điện khu vực Trung Tâm hành Chánh huyện Bàu Bàng, - Mất điện khu vực dọc bên trái Quốc lộ 13 từ ngã ba Bến Ván lên đến văn phòng khu phố Cây Sắn - Mất điện khu vực đường D3 KCN Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 06:30

15-01-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
-Mất điện một phần khu vực ấp Hố Muôn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực ấp Nhà Mát, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực Hồ Từ Vân, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 16:30 - 18:00

26-12-2022

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
-Mất điện một phần khu vực ấp 3, xã Tân Hưng,huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực ấp Bến Lớn, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực chợ mới Ấp 4 Tân Trường, xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 07:30 - 11:30

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực ấp Suối Cạn, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực Chợ Bàu Bàng, Thị trấn lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu phố Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 07:30 - 12:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu phố Bàu Hốt, khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 07:30 - 16:30

19-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường II, xã Tân Long, xã An Long, khu vực Đồng Chèo thị trấn Lai Uyên Điện lực Bàu Bàng 13:30 - 14:30

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực KDC Ấp 5 Lai Uyên, khu vực trung tâm Hành Chính huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 13:00 - 17:00

17-12-2022

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
-Mất điện một phần khu vực ấp Bến Sắn, ấp Bưng Thuốc xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng,huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực ấp Nhà Mát, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

12-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực Hồ Từ Vân, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 07:00 - 12:00

11-12-2022

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
-Mất điện một phần khu vực ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

10-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực ấp 2, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

09-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Mất điện một phần khu vực ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Mất điện một phần khu vực ấp Bến Lớn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng 08:30 - 13:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật