Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bàu Bàng - Bình Dương

Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Mất điện khu vực: Dọc đường N1 bên trái từ trạm 110/22kV Lai Hưng đến đường D3, dọc đường D3 từ giao lộ đường N1-D3 đến giao lộ D3 - N4B KCN, từ giao lộ đường D3 - N4B KCN đến đường N25-5A, từ đường N25-5A đến QL13; Khu trung Tâm Hành Chính Huyện Bàu Bàng; Dọc bên trái QL13 từ ngã 3 Bến Ván đến Bia Chiến Thắng Bàu Bàng; Dọc bên phải đường QL13 từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến tạp hóa Bà Tám Vàng - thị trấn Lai Uyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 05:00 - 06:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Dọc đường D5 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến giao lộ đường D5-N3, dọc đường N3 từ giao lộ D5-N3 đến Chợ Bàu Bàng (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 05:00 - 06:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Dọc Đường N8 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường DC; Dọc đường DC từ giao lộ đường DC-N8 đến TT VH Thể Dục Thể Thao Bàu Bàng; Dọc đường N4 từ TT VH Thể Dục Thể Thao Bàu Bàng đến Trường Tiểu Học Long Bình; Dọc Đường N8 từ công an huyện Bàu Bàng đến đường D10, dọc đường D10 đến đường N10, dọc đường D11 đến đường N14, dọc đường D12 đến đường N19, Dọc đường N15, D13 - KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 18:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Dọc Đường N8 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường DC, dọc đường từ giao lộ đường DC-N8 đến vườn ươm KCN Bàu Bàng, dọc các đường: N9, N10, N11, N13, N14, N14A, N15, D13 - KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 18:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Mất điện khu vực: Dọc đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường NC; Dọc Đường N8 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường DC;- KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 18:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Mất điện khu vực: Dọc đường D5 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến giao lộ đường D5-N4B KCN, từ giao lộ D5-N4B đến Chợ Đêm Bàu Bàng - KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 18:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Dọc Đường N8 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường DC; Dọc đường DC từ giao lộ đường DC-N8 đến TT VH Thể Dục Thể Thao Bàu Bàng; Dọc đường N4 từ TT VH Thể Dục Thể Thao Bàu Bàng đến Trường Tiểu Học Long Bình Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 18:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- HCN Nguyễn Văn Vừa đường N4; Dọc đường DT749A từ ranh giới huyện Bàu Bàng - thị xã Bến Cát đến ranh giới huyện Bàu Bàng - huyện Dầu Tiếng - KCN Bàu Bàng, xã Long Nguyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 07:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện khu vực: Dọc đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường NC; Dọc Đường N8 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường DC; Dọc đường DC từ giao lộ đường DC-N8 đến TT VH Thể Dục Thể Thao Bàu Bàng; Dọc đường N4 từ TT VH Thể Dục Thể Thao Bàu Bàng đến công ty Đài Việt - KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 18:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- HCN Nguyễn Văn Vừa đường N4; Dọc đường DT749A từ ranh giới huyện Bàu Bàng - thị xã Bến Cát đến ranh giới huyện Bàu Bàng - huyện Dầu Tiếng - KCN Bàu Bàng, xã Long Nguyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 17:00 - 18:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện khu vực: Dọc đường N1 bên trái từ trạm 110/22kV Lai Hưng đến đường D3, dọc đường D3 từ giao lộ đường N1-D3 đến giao lộ D3 - N4B KCN, từ giao lộ đường D3 - N4B KCN đến đường N25-5A, từ đường N25-5A đến QL13; Khu trung Tâm Hành Chính Huyện Bàu Bàng; Dọc bên trái QL13 từ ngã 3 Bến Ván đến Bia Chiến Thắng Bàu Bàng; Dọc bên phải đường QL13 từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến tạp hóa Bà Tám Vàng - thị trấn Lai Uyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 18:00 - 19:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Dọc đường D5 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến giao lộ đường D5-N3, dọc đường N3 từ giao lộ D5-N3 đến Chợ Bàu Bàng (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 18:00 - 19:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bàu Bàng - Bình Dương

Lịch Cúp Điện Bàu Bàng Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực TBA 05 Bến Chà Di, 13 Bến Chà Di, 19 Bến Chà Di, công ty Nhựa HP - Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 08:00 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực TBA 04 Mai Vĩnh, công ty: Mai Vĩnh, Trường Dũng, Quang Tiến, Hoàng Gia Hưng, Trần Văn Thưởng - ấp 6 xã Tân Long huyện Phú Giáo Điện lực Bàu Bàng 08:00 - 17:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật