Lịch cúp điện Thuận An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thuận An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thuận An - Bình Dương

Lịch cúp điện Thuận An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thuận An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thuận An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực trạm Thiên Phú 4 thuộc Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) Điện lực Thị xã Tân Uyên 13:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Nguyễn Trãi thuộc phường Lái Thiêu Điện lực Thành phố Thuận An 08:00 - 13:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Phước thuộc phường Bình Nhâm Điện lực Thành phố Thuận An 08:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu nhà ở Lê Phong An Phú 3 thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 08:00 - 13:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Phước thuộc phường Bình Chuẩn Điện lực Thành phố Thuận An 13:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 4 thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 09:00 - 17:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thuận An - Bình Dương

Lịch Cúp Điện Thuận An Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố Tây, khu phố Trung thuộc phường Vĩnh Phú Điện lực Thành phố Thuận An 09:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu dân cư An Phú thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu nhà ở Nam Phương thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 13:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Phước A thuộc phường Bình Chuẩn Điện lực Thành phố Thuận An 08:00 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Thuận 2 thuộc phường Thuận Giao Điện lực Thành phố Thuận An 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Thuận Giao (Thuận An) Điện lực Thành phố Thuận An 05:00 - 06:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Thuận Giao, Bình Hòa (Thuận An) Điện lực Thành phố Thuận An 05:00 - 06:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 4 thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 13:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Thuận thuộc phường Bình Nhâm Điện lực Thành phố Thuận An 13:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Thuận 2 thuộc phường Thuận Giao Điện lực Thành phố Thuận An 08:00 - 13:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Phước Nguyên. Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực DNTN TM và SX Hồng Nguyên. Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An). . Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực hai bên đường QL13 từ Bưu điện Vĩnh Phú về đến cầu Vĩnh Bình thuộc phường Vĩnh Phú - Khu dân cư Nam Long, khu dân cư Vĩnh Phú thuộc phường Vĩnh Phú - Công ty Numberone (nhánh rẽ Bia Bến Thành 1) Điện Lực Thuận An 06:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Hai Thành Viên Thiết Đan. Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH TA 2. Phường Bình Chuẩn ( TP Thuận An). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Thép Việt Bình Dương T2. Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp trạm NT Nguyễn Thị Quý Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp trạm NT Phan Văn Chơi Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp trạm NT Đỗ Thị Lượm Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp trạm NT Phan Thị Lang Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp trạm DNTN Hồng Sanh Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp trạm NT Nguyễn Thị Út Nhỏ Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Hòa Lân 2 thuộc phường Thuận Giao Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Sản xuất Tam Việt. Phường Bình Chuẩn Khánh (TP Thuận An). Điện Lực Tân Uyên 12:00 - 15:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Pir Sheng (VN). Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An). Điện Lực Tân Uyên 09:00 - 12:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH TM XD Thái Bình Dương. Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An). Điện Lực Tân Uyên 09:00 - 12:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Sao Minh. Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An). Điện Lực Tân Uyên 09:00 - 12:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Gốm Thiên Phú, Thiên Phú 5 thuộc Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) Điện Lực Tân Uyên 08:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Đáng, khu phố Bình Đức thuộc phường Bình Hòa Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tiểu đoàn 168 T2 Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp TBA NT Châu Ký Phước Điện Lực Thuận An 07:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật