Lịch cúp điện Dĩ An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Dĩ An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Dĩ An - Bình Dương

Lịch cúp điện Dĩ An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Dĩ An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Dĩ An - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Khu vực Đường C, Đường 17, đường 19 Trung Tâm Hành Chính TP Dĩ An - phường Dĩ An- TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An 07:30 - 16:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu vực đường hẻm công ty Giày Thái Bình - phường An Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An 07:30 - 16:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã 3 Xóm Nhang đến cổng xe lửa 15 - phường Dĩ An - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An 07:30 - 16:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực Đường Nguyễn Phong Sắc- phường Bình An- TPDA Điện Lực Dĩ An 07:30 - 16:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực đường N20, N21- KDC Biconsi phường Tân Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An 07:30 - 16:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu vực đường An Bình- phường An Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An 07:30 - 16:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dĩ An - Bình Dương

Lịch Cúp Điện Dĩ An Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Khu vực Đường C, Đường 17, đường 19 Trung Tâm Hành Chính TP Dĩ An - phường Dĩ An- TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An 07:30 - 16:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật