123 Lịch cúp điện Bến Cát - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Bến Cát - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bến Cát - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bến Cát - Bình Dương

Lịch cúp điện Bến Cát - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bến Cát - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bến Cát - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực trạm PVTC Đại Học TDM (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:00

13-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm 10 KDC Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường từ ngã 3 Lăng xi đến trại hòm Ba Trung hướng ra Quốc lộ 14, khu vực KDC Ecolaikes, khu vực thép Quang Thắng, Thanh Nguyên, Hù Kiệt phường Thời Hoà, Thành Phố Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Toàn bộ phụ tải các khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3, phường Thời Hoà, Thành Phố Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 18:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3 sau phân đoạn 85/15 tuyến 471 Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:00 - 17:30

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3 sau phân đoạn 85/15 tuyến 471 Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:00 - 07:30

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Nguyễn Văn Trung (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:30

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng Nhang Hương Bảo (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm Sang Phong (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Cty yu Long (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm Qúy Thuận Thành (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm JY VINA (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Cty Dư Long (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3 sau phân đoạn 85/15 tuyến 471 Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 17:00 - 17:30

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 10 KDC Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 17:30 - 18:00

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường từ ngã 3 Lăng xi đến trại hòm Ba Trung hướng ra Quốc lộ 14, khu vực KDC Ecolaikes, khu vực thép Quang Thắng, Thanh Nguyên, Hù Kiệt phường Thời Hoà, Thành Phố Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 17:30 - 18:00

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Ông Hoàng, Trương Xuân Nghị 4, BEGA 2, Hồ Thị Hiên, Việt Hương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Hố Le, Bến Lầu, Tân Minh Thy, Nguyễn Văn Hớn, Dũng Tiến & Cộng sự (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

16-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm 1, 2,3 KDC KCN MP2, Hải Long (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

17-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Khu vực khách hàng nhánh rẽ H26A, Ngân Hoàng, Bảo Thịnh, Ba Búa, Mẹ & Bé, Vĩnh Thạnh, Gò Giang (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực: Ấp Bến Cát xã Phước Sang (Phú Giáo) Điện lực Huyện Phú Giáo 08:00 - 16:00

18-07-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Bến Cát xã Phước Sang (Phú Giáo) Điện lực Huyện Phú Giáo 08:00 - 16:00

19-07-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực: Ấp Bến Cát xã Phước Sang (Phú Giáo) Điện lực Huyện Phú Giáo 08:00 - 16:00

19-07-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cát - Bình Dương

Lịch Cúp Điện Bến Cát Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực khách hàng: Trạm 5 KTĐC MP2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Gò Mối 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 39 An Tây - Bàu Tây (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Phú Thứ 10 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 09 An Thành 2, 30 An Thành 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 06 Kinh Tế (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

09-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực nhánh rẽ Mẹ&Bé (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm Equal Việt Nam ( Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm SINH KWANG (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm DMC Gasket 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm DMC GASKET (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực trạm MEGA PLASTIC T1 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 15:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh rẽ Hua Xin 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh rẽ Quân Đạt (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh rẽ ACE WORLD (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Dọc bên trái đường từ lộ 7A từ Cổng KCN Rạch Bắp đến công ty GHP, nhánh rẽ Đội 3, một phần khách hàng thuộc KCN Rạch Bắp đường D9 Từ trụ 01 đến trụ 17 và các nhánh rẽ trực thuộc (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:00 - 16:30

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng sản xuất thuộc KCN QT Protrade, phường An Tây- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:00 - 16:30

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm: Ván ép T. Định (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 11:30 - 17:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Jun Hoàng (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 1, nhánh rẽ N7, nhánh rẽ os61 6 và tuyến 475 Phú An (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 05:00 - 06:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Dọc bên trái đường từ ngã tư đèn đỏ Cầu Tây đến ngã 3 vật tư và khu vực TT hành chính Thành phố Bến Cát (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 05:00 - 06:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm 04 Bưng Đào (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TĐC Vườn Tiêu (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:30 - 12:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm 04 Mỹ Phước (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Long hưng Cổ Tự, Trung Tre, bao bì Hàn Quốc, Lê Huy Chung, KDC Phương Trường An (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

04-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: TT Hội nghị triển lãm, hàng vú Sữa, Phù Đổng (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

03-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm 4 KDC Ầp 6 Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Bưng Đào 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng thuộc nhánh rẽ KDC Thới Hòa, tuyến 475 Cầu Tây nguồn 471 Đất nguồnBến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 05:00 - 06:00

01-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng thuộc nhánh rẽ Hoàng Gia và nhánh rẽ Daewoo- Hoàng Gia (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 05:00 - 06:00

01-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng sản xuất thuộc KCN QT Protrade, phường An Tây- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 17:00 - 18:00

30-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đến ngã 3 Chú Lường và từ ngã 3 Chú Lường đến ngã 4 Thùng Thơ thuộc Nr An Điền Thùng Thơ, nhánh rẽ Tây Nam 2. Dọc hai bên đường DT 744 Từ ngã 4 Thùng Thơ đến Cầu Ông Cộ (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:00 - 18:00

30-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng sản xuất thuộc KCN QT Protrade, phường An Tây- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

30-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực các khách hàng: Trạm Bà Tám Mò (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 12:00

24-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các phụ tải thuộc tuyến 480 An Điền (Bến cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 05:00 - 06:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng thuộc KCN Tân Định, Cty CP Đại Nam, Phường Tân Định- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 1 KDC Rạch Bắp (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Nguyễn Văn Lên (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:30 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng:Trường TH Mỹ Phước (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Hùng Yến Nhi, Trường TH Mỹ Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Bến Tranh 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 6 TĐC MP2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Nhánh rẽ NE 4A khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường chánh phú hòa - TP bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 11:00 - 13:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 5 KDC Ấp 7 Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng sản xuất thuộc KCN Mỹ Phước, nhánh rẽ Thị Tính, nhánh rẽ Moonriver, nhánh rẽ N6, N7, N8 và kdc Mỹ Phước 1 Mở rộng (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:30 - 17:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm 10 KDC Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 17:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Toàn bộ phụ tải khách hàng thuộc KDC Thới Hòa, KCN Thới Hòa, nhánh rẽ Vành Đai 4, dọc bên phải đường quốc lộ 13 từ ngã tư đèn đỏ Cầu Tây đến UB Phường tân Định, khu vực Cây Thị Cầu Mắm, KDC ấp 5A, Ấp 5B Thới Hòa, khu vực H26A, Kho đạn (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 17:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Toàn bộ phụ tải khách hàng thuộc KDC Thới Hòa, (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 17:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Rạch Bắp, nhánh rẽ giày Đại Lộc, nhánh rẽ đường D9 KCN Rạch Bắp, dọc 2 bên đường DT 744 từ ngã 3 Rạch Bắp đến giáp ranh đo ghi ranh giới Dầu Tiếng (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Nhánh rẽ Việt Liên (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm 15 Vạn Phát (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Trường Tam Dũng Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

08-06-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
Khu vực khách hàng: Nhánh rẽ Khu TM Rạch Bắp (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:30 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Cầu Quan (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm Cư xá Công nhân MP2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm 4 KDC Ấp 7 Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm Vật Tư (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: trạm 7 TĐC MP2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm An Điền 4A-1 Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 7 KĐT MP2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 9 TĐC MP2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: UB An Tây (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Di Tích Tam giác Sắt 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: khu vực khách hàng dọc 2 bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đi hướng An Lập (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 17:00 - 18:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Dọc bên trái đường Quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cầu Tây (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:00 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Dọc bên phải đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KCN Mỹ Phước 3 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:00 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: khu vực khách hàng dọc 2 bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đi hướng An Lập (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Các khách hàng dọc hai bên đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến cổng Khu du lịch Đại Nam, các nhánh rẽ AHT, từ ngã 3 Bến Lớn đến cuối các nhánh rẽ An Hưng Tường, Cụm KCN Tân Định, thuộc Phường Tân Định, TX Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 16:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Dọc bên trái đường Quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cầu Tây (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Dọc bên phải đường quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KCN Mỹ Phước 3 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm 05 Thới Hòa, Hồng Quyên (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:30 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm An thuận, Phạm Kim Phụng (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: nhánh rẽ Phú Thuận, khách hàng Đoàn Văn Hùng (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 04 An Thành 1, 11 An Thành 1 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Bờ Bao, gỗ Tân Phong, Đinh Công Thành, nguyễn tấn Hiên (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Ông giáo, bù no, ấp 4 Chánh Phú Hòa, KDC Mỹ Phước Khánh, Gỗ Gia Bảo (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 16:30

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Nhánh rẽ An Điền - Thùng Thơ từ trụ 01 đến trụ 90 LBS Cầu Thới An, thuộc Phường An Điền, TP Bến Cát- Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:00 - 07:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN An tây, nhánh rẽ đường số 1, thuộc Phường An tây, TP Bến Cát - Bình Dương (Bến cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 05:00 - 06:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 480 An Điền (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:30 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 482 Chánh Lưu (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:30 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 474 Suối Tre (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:30 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 476 ORION (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:30 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 478 NOVA (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:30 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 1, nhánh rẽ số 6 và phụ tải thuộc tuyến 475 Phú An, thuộc phường Mỹ Phước, TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 16:30 - 17:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Nhánh rẽ Thị Tính, nhánh rẽ N6, nhánh rẽ N7, N8, nhánh rẽ Monriver, Khu nhà ở ASXH Mỹ Phước MR (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:00 - 16:30

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
các khách dọc bên phải đường từ Cổng KDC Rạch Bắp đến vòng xoay An Điền (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 07:00

12-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 478 NOVA (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 07:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 480 An Điền (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 07:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 482 Chánh Lưu (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 07:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 474 Suối Tre (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 07:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc tuyến 476 ORION (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 06:30 - 07:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Trạm 15 Vạn Phát (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Xóm Ruộng Long Nguyên (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm Bưng Đào, Bưng Đào 1, Bưng Đào 2 (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 07:30 - 12:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 05, 17, 34 Đình Phú Thuận (Bến Cát) Điện lực Bến Cát 07:30 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm KDC Hàng Vú Sữa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát 07:30 - 16:30

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường DT748 từ LBS Cầu Thới An đến ngã 3 Chú Lường và từ ngã 3 Chú Lường đến ngã 4 Thùng Thơ, nhánh rẽ Tây Nam 2 (Bến Cát) Điện lực Bến Cát 06:30 - 07:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: các phụ tải thuộc nhánh rẽ Vườn Tiêu Huyện Ủy và nhánh rẽ Đồng Trai (Bến Cát) Điện lực Bến Cát 05:30 - 06:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường DT 744 từ ngã 4 Thùng Thơ đến Cầu Ông Cộ, xã Phú An, TX Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Bến Cát 05:30 - 06:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Các phụ tải hiện đang nhận nguồn 478 Trâu Sữa, bên trái đường từ Cổng KDC Rạch Bắp đến Công ty GHP (Bến Cát) Điện lực Bến Cát 05:00 - 06:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật